5 Inkjet Printer 2005.

År 2004 var ett händelserikt år. Terminalen i Norrköping och Tomteboda upphörde med brevsortering. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

+ 

Artiklar om Posten

+
<= Manuell sortering   -||-  Automatisk sortering  =>
Main page Posthistoria Flaggaeng This page In English  Inkjet History Inkjetmissar
1 Inkjet Printer

2 Inkjet Printer

3 Inkjet Printer

4 InkJul Printer

4 Inkjet Julen 2003
5 Inkjet 2005 6 Inkjet 2006 6 Inkjet 2006ny 7 Inkjet 2006 8 Inkjet 2007-09
Ink juli 2008 Julen 2008 8 Inkjet 2010 8 Inkjet 2011  
  8 Inkjet 2014 2014 Ny IRM DM900 VideoJet (3)

        

2005 blir också ett händelserikt inkjetår.

Kvar finns 10 terminaler med 10 IRM och 5 SRM-maskiner av Inkjet Printertyp.

Snabbval till några avsnitt på denna sida.

Gott Nytt Frimärket 150 Förfalskning Glad Påsk Julen 2005 Ny Progr.

 

När du tittar på bilder på denna sida, så kommer bilden i ett litet fönster uppe t.v. Stäng det fönstret när du tittat färdigt.

Gott Nytt

 Året började med "GOTT NYTT ÅR" stämpeln. 2005-01-09 kom nästa omprogrammering. Enligt Filatelisten nr 10, 2004 kommer det att bli "Ommöblering i terminalstämplarna" men det påpekas samtidigt att det endast är Inkjetmaskinerna som ändras. Bilden och posthornet ska där byta plats.

Citat ur Filatelisten 2004 nr 10: "Därmed har vi eliminerat det som många upplevt som ett problem, att posthornet och ringen "kladdar ner" motivet på frimärket, säger Posten Frimärken". Se bilden Alvesta IRM 118 nedan. Den övre stämpeln visar hur det VAR och den nedre hur det BLEV. Tycker möjligen någon att frimärket är mindre nerkladdat av den NYA stämpeln?

Det berättades också i tidningen att det skulle bli tre längder på våglinjerna, men det är ännu INTE 02-01 genomfört. Göteborg 111 har kvar ramen kring bilden, medan Göteborg 112 saknar ram. Alla ramar skulle bort, var det sagt och .

Bild (inkny)

Beskrivning.

Inkny_101Sth IRM 101 och 102 stämplade Årsta 2004-08-25.
Hels god2004 "GOD JUL" Stämplat Alvesta IRM 118 2004-12-13 på en helsak Portobrev till Julen 2003

Inkny 118

2005-01-02. Alvesta 118 med Gott Nytt År

Inkny 111Gbg

2005-01-03. Göteborg IRM 111 fotfarande med 5 våglinjer

Inkny 103vag

2005-01-09. Årsta 103 i skarven mellan Nyårsversionen och Frimärket 150 år. 20 mm våglinjer
Inkny Alv 2005-01-10 och 2005-01-20. Alvesta IRM 118 före och efter omprogrammering.
Inkny mfrim 2005-01-13 med både IRM 114 och 115. Den ena maskinen omprogrammerad till Frimärket 150 år, den andra till 4 våglinjer

 

Frimärket 150 år .

Det är i år 150 år sedan Sveriges första frimärke kom ut. Det firas dels med Nordia 2005 i Göteborg, men även Posten uppmärksammar det med en ny mjukvara i inkjetmaskinerna. 2005-01-10 kom den första och de andra terminalerna följer. Se bilder nedan.

Bild (inkny)

Beskrivning.

Inkny

2005-01-10 kom så omprogrammering nu med posthorn och datum t.v. samt texten  "Frimärket 150 år".  Här ses Umeå 122 på ett C6-kuvert (Tack till Bengt)
Inkny 121 2005-01-12 så här ser maskin 121 Sundsvall ut med Höga Kustenbron t.h. på C5-kuvert.
Inkny 118 C5 2005-01-13 C6-kuvert med den breda stämpeln (40 mm. våglinjer) avsett för C5 kuvert
Inkny fra 114 2005-01-13. Frankostämplat brev (C5) som  i Malmö först stämplat logon med det gamla programmet  (posthorn t.h.) och sedan vänt brevet och stämplat frankostämpeln med den nya versionen (posthorn t.v.). Brevet sorterats i Malmö IRM 114
Inkny franko 2005-01-13. Frankostämplat brev som dessutom stämplats med både den gamla (posthorn t.h.) och den nya versionen  (posthorn t.v.) av inkjet i Malmö. Sorterats i Malmö IRM 114
Inkny 106 2005-01-16 så här ser maskin Uppsala 106 ut med Domkyrkan t.h. på C5-kuvert.
Inkny 117 2005-01-16 har Nässjö 117 ännu kvar den gamla mjukvaran  på litet C6-kuvert.
Inkny p-kort 2005-01-20. Portokort stämplat på bildsidan, men sorterat på adressidan
Inkny 3olika 3 olika "Våglinjernas" längd. Västerås har tydligen fått en ny mjukvara som tar bort reklamen "Frimärket 150 år". Detta även på C5-kuvert. Alltså stod det rätt i Filatelisten 2005, det finns 0, 20, 40 mm längd på "våglinjerna / reklamen".
  2005-03-03 stämplade Västerås med 0 mm även på C5 -kuvert

Förfalskning.

 

 2005-01-29 kom en artikel bl.a. i Hudiksvalls tidning. Hälsingland. En härva med förfalskade frimärken skakar Posten Sverige AB. Det egna säkerhetsarbetet samt samarbete med polisen har avslöjat att det förekommer förfalskade frimärken på marknaden. Posten Sverige AB går ut och varnar återförsäljarna. (Länkinlägget godkänt av tidningen) IRM-maskinernas program är inte gjorda att upptäcka förfalskade frimärke. Framtiden får visa fortsättningen

Bild (inkny)

Beskrivning.

Länk =>

http://www.ht.se/20050129/artiklar/H1_20050129_004_04_3.htm
Fusk sidan Läs mer om detta på Fusksidan

Glad Påsk 2005

Till Påsken skedde en ny programmering med text Glad Påsk samt bild av 4 små kycklingar. Den först upptäcktes 2005-03-11 stämplad i Nässjö IRM 117. Därefter följde de andra terminalerna. Längst kvar var Västerås stämplat 2005-03-31

Bild (inkny)  

Beskrivning.

Inkny GP1   Inkny
Inkny GP2 2005-03 IRM 118 Alvesta 2 olika C6-brev stämplade 2005-03-20 posthorn t. vänster. Stämplat 2005-03-21 med posthorn t.höger.

Inkny Alvesta3

2005-03 IRM 118 Alvesta 3 olika 2005-03-18 (Påsk utan ram), 2005-03-29 (ram + våglinjer ) och 2005-03-30 (Frimärket 150 år + ram)
Inkny GP3 2005-03 2005-03-23 stämplat i Nässjö Glad Påsk
Inkny GP4 2005-03 2005-03-22 har Göteborg "Glad Påsk" i SRM112 och Frimärket 150 år i IRM 111. Brevet stämplat i båda maskinerna. Troligen användes inte Glad Påsk mer än denna dag.
Inkny GP5 2005-03 2005-03-23 stämplat och sorterat i Nässjö IRM 117 med "Glad Påsk". När det kom till Malmö, blev det också stämplat, men där hade man gått tillbaka till "Frimärket 100 år" troligen i SRM 115.

Aumiss 118

2005-04

Efter Påsken återgår terminalerna till "Frimärket 100 år. Någon terminal (Alvesta) hade våglinjer några dagar innan man lyckades med omprogr. 2005-03-31 är det dock en förskjutning med 19 cm i sidled mellan övre och undre munstycket

Återgång till Frimärket 150 år

Efter Påsken återgår man till mjukvaran för "Frimärket 100 år". Återgången är dock inte helt problemfri. Det är stora skillnader om man jämför de olika terminalerna.

Bild (inkny) År

Beskrivning.

Auink5 vikt

2005-03 Övre hörnet av C5-kuvert vikt i Sundsvallsmaskinen. Avståndet till sprutan fel och avtrycket därför mycket diffust. Troligen stämplat i Sundsvall SRM 121, 2005-03-22.

Auink5 3ggr

2005-04 För att frimärket helt säkert ska bli makulerat, så har man stämplar 3 ggr. Först 2 ggr 2005-04-11 i Malmö därefter 2005-04-12 även i Årsta. Sorterat "Posten 2005-04-11 20:53  Malmö 114
Auink5_6 term 2005-04 6 C6-kuvert stämplade 2005-04-10 i 6 olika IRM-maskiner på olika terminaler. Uppifrån räknat Göteborg 111, Uppsala 106, Alvesta 118, Nässjö 117, Malmö 114, Årsta 103. OBS de olika mjukvarorna med "Frimärket 150 år", utan reklam, med ram och utan ram.
Auink5 3upps 2005-07 Av någon okänd anledning återgick Uppsala IRM 106 till posthornets gamla placering längst till höger och 5 våglinjer. Detta mellan c:a 2005-07-06 --- 2005-07-17, tillika med ram kring Domkyrkan. 2005-07-26 var programmet åter till "Frimärket 150 år".
Auink5 omv 0708 2005-07 Av samma okända anledning har Västerås IRM 107 återgått till posthornets gamla placering till höger och 5 våglinjer. Detta C5-brev stämplat 2005-07-08, mem utan ram kring Stadsbilden.
Auink5_084Um 2005-07 C6-kuvert stämplat Umeå 2005-07-25. Sorterat Umeå 084, 25  U84 V09   | |   | |  | | | | |   | |

Julen 2005

Vad kan det bli för något trevligt här?

Troligen var det väl som tidigare år bestämt att det skulle vara "GOD JUL" vissa datum och "GOTT NYTT ÅR" vissa datum. Beslutat var att "God Jul" skulle börja den 5/12  och  "Gott Nytt År" börja den 28/12. Det är dock inte helt säkert att det blev så på alla terminalerna och i alla maskinerna. Här följer några ex. på hur det blev.

Bild inkny År

Beskrivning

Auink5 Sundsv 2005-12 Här är Sundsvall 2005-12-23 med GOD JUL och 2005-12-28 med GOTT NYTT ÅR 2006. Båda sorterade i maskin Toshiba 205.
Auink5 Karlstad 2005-12 Frankostämplat kuvert som vänts och logon stämplats Karlstad  2005-12-28
Auink5 Nässjö 2005-12 Frankostämplat kuvert som vänts och andra hörnet stämplats Nässjö IRM 117, 2005-12-28
Auink5 dubbelm 2005-12 Malmö 114 dubbelstämplad 2005-12-30, med såväl "Frimärket 150 år" som  "GOTT NYTT ÅR 2006". Troligen gick man från "GOD JUL" via "Frimärket 150 år" för att komma till  "GOTT NYTT ÅR 2006".
Auink5 Årsta 2005-12 Frankostämplat kuvert som i Årsta IRM 101 stämplats och sorterats  2005-12-28
Auink5 Uppsala 2005-12 Frankostämplat kuvert som vänts och logon stämplats i Uppsala IRM 106, 2005-12-30
Auink5 Nyttår 2006-01 Årets första dag i stämpeln. Alvesta 118, 2006-01-01 med GOTT NYTT ÅR 2006. Alvesta har dock  kvar ramen runt Postkupeen.

Det verkar vara så, att maskinerna ofta inkjetstämplar redan frankostämplade kuvert. Av de God Jul och Gott Nytt År-stämplade jag funnit, så är de flesta frankostämplade. Det finns ju då ingen anledning att slösa bläck på dessa brev.

 

 

 

Ny programvara.

Från Postens sida sett är det viktigaste att stämpeln makulerar frimärket. Varje gång en ny mjukvara installeras i datorerna händer det att "stämplarna" (bläckstråleskrivarna) byter utseende på ett eller annat sätt. Första veckan år 2006 flyttar man posthornet till höger och bilden till vänster. Posthornet blir mindre och mellan det och datum står ortnamnet.

 

Bild inkny År

Beskrivning

Inkny 2006 2006-01 3 olika från Stockholm. Överst "2006-01-01" med Gott Nytt År 2006, "2006-01-02" med Frimärket 150 År, "2006-01-05" med litet posthorn t.h. samt STOCKHOLM över datum

 

Tack !

Ett varmt TACK riktas till personalen bl.a. på de olika terminalerna, som välvilligt har svarat för en del av informationen på dessa sidor. Det är främst en del tekniska fakta som är svåra att få uppgifter om.

Begrepp - Förklaringar:

Förkortningar, Litteraturhänvisning  se länken Inkjet Printer 1

Interna länkar till:

Main page Posthistoria Automation Brevsortering VideoJet
1 Inkjet Printer 2 Inkjet Printer 3 Inkjet Printer 4 Inkjet Printer 4 Julen 2003
Vänligen rapportera problem eller felaktiga länkar på denna webplats till.==> Please report any problems or missing links on this Web site to ....   ==>