4 Inkjet Julen 2003.

Även till julen 2003 användes samma programvara som till julen 2002. Julen 2004 kom dock en ny variant: God Jul till julen och Gott Nytt År till nuåret. Därefter andra nyheter.

+ 

Artiklar om Posten

+
Large View <= Manuell sortering   -||-  Automatisk sortering  => Large View
Main page Posthistoria Automation Brevsortering VideoJet
1 Inkjet Printer

2 Inkjet Printer

3 Inkjet Printer

4 InkJul Printer

5 Inkjet 2005
     

2008-07

Julen 2003

Inkjet Printer In English 

Ny Maskinstämpel - Bläckstråleskrivare.Julhelgen 2003.

Ordinarie bild bytes mot texten "GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR" i stämpeln och skall användas på samtliga Terminaler. Tyvärr blir det i svart färg istället för röd men från 2003-12-08 till 2003-12-22 ska det vara så.

Nu blev det inte riktigt så, ty alla Terminaler följde inte direktiven. Här följer några ex. på datum då den gamla bilden användes istället för julhälsningen. Orsaken till detta är okänd, men det kan vara så att omprogrammeringen med den nya mjukvaran inte har funkat. Man har kanske varit tvungen att återgå till den gamla mjukvaran. Exempel åt andra hållet finns också, Västerås 107 och Årsta 103 hade kvar God Jul ännu 2003-12-29.

På många terminaler kan vi också se att äldre maskiner av typ PVI tagits i bruk för att hinna stämpla all julposten. Även den äldre Pitney Bowes U 700 i Uppsala och Göteborg har använts.

De flesta "God Jul" är svåra att särskilja från varann, men med Videojet klartext kan man i stor utsträckning bestämma platsen. Det är dock inte fullt säkert att sortering skett i samma maskin, heller inte på samma plats.

På större kuvert har fortfarande följande platser 4 våglinjer enligt Videojet klartext: Göteborg SRM, Karlstad SRM, Malmö SRM, Malmö 114, Nässjö 117, Årsta 102, Årsta 103,

och dessa platser har 5 våglinjer: Alvesta 118, Göteborg 111, Norrköping 108, Sundsvall GSM96, Tomteboda 101, Umeå SRM, Uppsala 106, Västerås 107,

Årsta hade kvar God Jul även 2003-12-29

Några ex. på icke "God Jul-stämpling".

Bild Beskrivning
2003-12-12 Poseidon i Göteborg utan våglinjer, utan kod för sortering
2003-12-12 Renhorn i Karlstad med 4 våglinjer, sorterad i Karlstad 041
2003-12-12 Spårvagn i Norrköping med 5 våglinjer, utan kod för sortering
2003-12-12 Pinnstol i Nässjö med 4 våglinjer, sorterad i IRM 117
2003-12-14 Domkyrkan i Uppsala utan våglinjer, sorterad i IRM 106
2003-12-15 Solen i Tomteboda med 5 våglinjer, sorterad i IRM 101. Även den 16:e
2003-12-16 Kyrkan i Västerås med 5 våglinjer, sorterad i IRM 107
2003-12-16 Pilevall i Malmö med 4 våglinjer, sorterad i Malmö 73. Tolkas: IRM 114 har God Jul, SRM 115 har Pilevallen. Se nedan
2003-12-16 Parabol i Umeå utan våglinjer, sorterad i Umeå 01
2003-12-17 Parabol i Umeå med 5 våglinjer, sorterad i Umeå 084

Några ex. på dubbel "stämpling" och andra lustigheter.

Bild Beskrivning
2003-12-13 Årsta utan våglinjer, både med God Jul och Tre Kronor utan våglinjer, utan kod för sortering

2003-12-16

Malmö utan våglinjer, både med God Jul och Pilevall, sorterad i IRM 114. Tolkas: IRM 114 har God Jul, SRM 115 har Pilevallen.

2003-12-16

Malmö utan våglinjer, stämplad 3 ggr. med God Jul, sorterad i Malmö 72

Aujul Gbg

Brev postat i Göteborg 2003-12-14 med en önskan om stämpling i en viss maskin, vilket Posten också tillgodosett. Tanken var ju dock att frimärket under PostIt skulle stämplats med God Jul-stämpeln. Nu blev märket istället stämplat 2003-12-17 med gummistämpel vid ankomsten till Hässleholm.

2003-12-16

Alvesta har mera sällan en fullständig stämpel. Kl. 16:38 enl. Videojeten önskar den "GOD JUL OCH". På ett annat kuvert 2 tim senare kl. 18:55 säger den "GOTT NYTT ÅR"

2003-12-19 God Jul i Umeå utan våglinjer, stämplad och sorterad i Umeå 084. Även sorterad ett dygn senare i GöteborgG53, 031220. Göteborg enda ort med 6-siffrigt datum.
Aujul 2ggr

Malmö IRM 114 tolkade båda märken som "frimärke". Stämplade först det ena och så det andra för säkerhet skull på kvällen den 2003-12-15

Gott Nytt

Årsta IRM 103 "GOTT NYTT ÅR"med stark förskjutning mellan övre och undre munstycket. Den övre c:a 133 mm t.v. stämplad 2003-12-30 vilket är tydlig efter den 22 dec. då motivet skulle återgå till ordinarie.

Julen 2003

Alla barn, såväl små som stora erbjöds att skriva till Tomten. Alla som gjorde så skulle få svar. De flesta fick nog också ett brev och i detta fanns ett frankerat vykort att portofritt sända inom Sverige. ()

Bild (Aujul) År Beskrivning
Tomtens 1948 Bernängens och Fabriken Tomtens industrianläggning id Alvik, Stockholm, stämplat Göteborg 1, 1948-07-12 till Dyrön
Tomten   Bildsidan av kortet att skicka till Tomten ritat av Ola Nyberg
Tomten2   Adressidan på kortet till Tomten i Tomteboda
Hels jul 2003

Helsaken som Tomten bjöd på. Återgången till Poseidon klar och kortet sorterat i den mycket ovanliga G40, Videojet klartext. Stämplat 2003-12-29

     

Julen 2004

Årets första "Jul-stämpeln" observerades 2004-12-06. Därefter följde de flesta terminalerna, där dock en del fick "God Jul med snöstjärnor" direkt, utan att först ha visat fjolårets variant. Några terminaler har dessutom någon dag återgått till standardbilden t.ex. Alvesta och Årsta (2004-12-20)

Bild Beskrivning
2004-12-06 Malmö IRM 114 med 4 våglinjer, både med God Jul och Gott Nytt År, av samma typ som tidigare år. Stämplat 2004-12-06
 

Alvesta IRM 118 med 5 våglinjer, både med God Jul och Gott Nytt År, av samma typ som tidigare år. Stämplat 2004-12-06

2004-12-07

Göteborg IRM 111 med 5 våglinjer. Eftersom även God Jul med 4 snöstjärnor har 5 våglinjer kan man gissa att kuvertet är kört en gång till i samma maskin EFTER God Jul-programmaeringen. Båda stämplarna 2004-12-07.

2004-12-06

Årsta IRM 101 med 4 våglinjer, med "God Jul" i större text och 4 snöflingor

2004-12-16

Umeå SRM 122 hade ännu 2004-12-16 kvar fjolårets variant av Julstämpel

2004-12-20

Årsta IRM 101 hade 2004-12-20 de vanliga 3 kr. Var julen redan över i Årsta???

===>

På de flesta terminalerna övergick man 2004-12-23 till "Gott Nytt År 2005"

 

 

 

 

 

 

Bild

Beskrivning

Tidtabell för start av IRM och SRM-maskinerna, se

1 Inkjet Printer

 

Begrepp - Förklaringar:

Förkortningar, Litteraturhänvisning  se länken 1 Inkjet Printer

 

Interna länkar till:

Main page Posthistoria Automation Brevsortering VideoJet
1 Inkjet Printer 2 Inkjet Printer 3 Inkjet Printer 4 Inkjet Printer 4 Inkjet Julen 2003