4 Ink God Jul.

Bläckstråleskrivare togs i bruk av Posten AB till julen 1998 för makulering av julposten. Till julen 2002 med ny mjukvara "GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR" istället för ordinarie bild på terminalen.

+ 

Artiklar om Posten

+
  <= Manuell sortering   -||-  Automatisk sortering  =>  
Main page Posthistoria Automation Brevsortering VideoJet
1 Inkjet Printer

2 Inkjet Printer

3 Inkjet Printer

4 InkJul Printer

5 Inkjet 2005
     

Julen 2003

2008-07

 

Vänligen rapportera problem eller felaktiga länkar på denna webplats till.==> Please report any problems or missing links on this Web site to ....   ==>  

  Ny Maskinstämpel - Bläckstråleskrivare. 

 

Ny bild (en ny mjukvara installerades) på samtliga terminaler till julen 2002  i form av texten:

GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR

Samtliga terminaler skulle bytt ordinarie bild mot texten ovan från 2002-12-09 till 2002-12-22. Det är dock mycket osäkert om så verkligen skedde i alla maskiner? Samma mjukvara installerades även till julen 2003.

Auink4 Godjul

2002-11 God Jul år 2002-11-19 med 4 våglinjer (C5-kuvert) samt utan våglinjer (C6-kuvert) Tänk om de varit röda?
Auink4 Test 2002-12 Varje dag testas alla IRM och SRM-maskiner med ett sådant Testkort. Detta är IRM 103 i Årsta stämplat och sorterat 2002-12-19
Auink_GN05 2004-12 Stämplat 2 ggr. i Årsta 2004-12-26. En utan GOG  JUL och en med GOTT  NYTT  ÅR 2005. Sorterat 2004-12-27 i Årsta 102

Om Göteborg IRM 111 och SRM 112 har 4 eller 5 våglinjer är dock svårt att bestämma. När Poseidon är med har den ena ram och den andra saknar ram = olika mjukvaror.

Terminal-namn Maskin God Jul och Gott Nytt År God Jul och Gott Nytt År God Jul och Gott Nytt År   God Jul och Gott Nytt År God Jul och Gott Nytt År God Jul och Gott Nytt År
Motiv Typ  2002  2002  2002    2003  2003  2003
Antal våglinjer   _ 4 5   _ 4 5
Längd våglinjer   _ 40 mm 40 mm   _ 40 mm 40 mm
Alvesta IRM 2002-12-09   2002-12-09   2003-12-08 o 2003-12-08
Järnvägsvagn 118 2002-12-22  

2002-12-22

  2003-12-22 o 2003-12-22
Göteborg IRM 2002-12-09 o 2002-12-09   2003-12-08 ? 2003-12-08
Poseidon 111 2002-12-22 o

2002-12-22

  2003-12-22 ? 2003-12-22
Göteborg SRM 2002-12-09 2002-12-09 o   2003-12-08 2003-12-08 ?
Poseidon 112 2002-12-22 2002-12-22

o

  2003-12-22 2003-12-22 ?
Karlstad SRM 2002-12-09 2002-12-09 o   2003-12-08 2003-12-08 o
Symbol 123 2002-12-22 2002-12-22

o

  2003-12-22 2003-12-22 o
Årsta IRM,IRM 2002-12-09 2002-12-09 o   2003-12-08 2003-12-08 o
3 kronor 102,103 2002-12-22 2002-12-22

o

  2003-12-29 2003-12-29 o
Malmö IRM,SRM 2002-12-09 2002-12-09 o   2003-12-08 2003-12-08 o
Pilevall 114,115 2002-12-22 2002-12-22

o

  2003-12-22 2003-12-22 o
Norrköping IRM 2002-12-09 o 2002-12-09   2003-12-08 o 2003-12-08
Spårvagn 108 2002-12-22 o

2003-01-01

  2003-12-22 o 2003-12-22
Nässjö IRM 2002-12-09 2002-12-09 o   2003-12-08 2003-12-08 o
Pinnstol 117 2002-12-22 2002-12-22

o

  2003-12-22 2003-12-22 o
Sundsvall SRM 2002-12-09 o 2002-12-09   2003-12-08 o 2003-12-08
Bron 121 2002-12-22 o

2002-12-22

  2003-12-22 o 2003-12-22
Tomteboda IRM 2002-12-09 o 2002-12-09   2003-12-08 o 2003-12-08
Solen 101 2002-12-22 o

2002-12-22

  2003-12-22 o 2003-12-22
Umeå SRM 2002-12-09 o 2002-12-09   2003-12-08 o 2003-12-08
Parabol 122 2002-12-22 o

2002-12-22

  2003-12-22 o 2003-12-22
Uppsala IRM 2002-12-09 o 2002-12-09   2003-12-08 o 2003-12-08
Domkyrka 106 2002-12-22 o

2002-12-22

  2003-12-22 o 2003-12-28
Västerås IRM 2002-12-09 o 2002-12-09   2003-12-08 o 2003-12-08
Kyrka 107 2002-12-22 o

2002-12-22

  2003-12-22 o 2003-12-29

o = markerar de varianter som troligen inte finns

Mer om GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR på länken Julen 2003

Förr utgick centrala direktiv om hur det skulle vara, och "alla" följde dessa, nu gör troligen varje terminal lite hur de själva vill eller kanske som "datorn" vill. 4 eller 5 våglinjer beroende på vilken mjukvara som gick bra att installera?

Begrepp - Förklaringar:

Förkortningar, Litteraturhänvisning  se länken Inkjet Printer 1

Länkar:

Main page Posthistoria Automation Brevsortering VideoJet
1 Inkjet Printer

2 Inkjet Printer

3 Inkjet Printer

4 InkJul Printer

5 Inkjet 2005
     

Julen 2003

2008-07