3 Inkjet Printer 2004.

År 2004 var ett händelserikt år. Terminalen i Norrköping och Tomteboda upphörde med brevsortering.

+ 

Artiklar om Posten

+
<= Manuell sortering   -||-  Automatisk sortering  =>
Main page Posthistoria Automation Brevsortering VideoJet

1 Inkjet Printer

2 Inkjet Printer

3 Inkjet Printer 4 InkJul Printer

Julen 2003

        

2004 var ett händelserikt år på flera terminaler.

Snabbval till några avsnitt på denna sida.

Resume Norrköping 108 Nässjö 117 Nässjö 108 Tomteboda Ny Progr.
Vänligen rapportera problem eller felaktiga länkar på denna webplats till.==> Please report any problems or missing links on this Web site to ....   ==>  

När du tittar på bilder på denna sida, så kommer ibland bilden i ett litet fönster uppe t.v. Stäng det fönstret när du tittat färdigt.

Resume

1996-04-01 startade genomförandet av ”Det nya Brevnätet” en minskning av antalet postterminaler från 56 till 13 huvudterminaler och 6 serviceterminaler. Sedan dess har det hänt mycket. Borlänge upphörde med sin sortering 2000. De andra serviceterminaler var i bruk några år, men lades ned under 2000-talet. Brevproduktionen på Terminalen i Klara avslutades 2000-04-01 och Årsta byggdes ut och tog över. Under 2004-06- upphörde brevsorteringen även i Norrköping och de flesta maskinerna flyttades till Nässjö. Tomteboda avslutade sin brevsortering, IRM 101 flyttas 2004-06-08 till Årsta. I bruk där 2004-08-10. I skrivande stund är det inte helt känt vart de andra maskinerna tagit vägen. Sorteringsmaskinerna flyttades till andra terminaler (se bl.a. Automation ). De moderna sorteringsmaskinerna (IRM) kombinerade med stämpling av försändelse, bläckstråleskrivare (Inkjet printer,) tar över mer och mer. Se mer om dessa  fantastiska maskiner på 1 Inkjet Printer

 

Norrköping.

Terminalen i Norrköping  avslutade sin brevproduktion under juni månad 2004. IRM-maskinen 108 flyttades till Nässjö och togs i bruk där 2004-06-?? SSM 051 flyttas till Årsta där den fortfarande 2006-01 stämplar NRKP. Miljonlotteriet var en ypperlig källa till intressanta kuvert ända fram till då man började stimla ALLA kuvert. Kan det varit Posten som påtvingade dem detta, så att ingen skulle komma åt de frimärken som Posten missat att stämpla ?

Bild auink  

Beskrivning  lustiga brev

     
     
4   När och var blir nästa förändring ?

Nässjö 117.     Mycket raka ben

 Det tar troligen mer än en dag för att trimma in dessa tekniskt komplicerade nya produkter. Troligen testar man olika program i denna maskin för att sedan använda samma i  IRM 108. Ibland har bilden ram, ibland inte. Se bilderna nedan.

Bild auink  

Beskrivning  lustiga brev

Auink_117N 2004 C6-kuvert stämplat och sorterat i IRM NÄSSJÖ 117 2004-10-13.
     
4   När och var blir nästa förändring ?

 

Nässjö 108     med något böjda ben

Bild auink  

Beskrivning  lustiga brev

Auink_108N 2004 C6-kuvert stämplat och sorterat i IRM NÄSSJÖ 108 2004-10-19.
     
4   När och var blir nästa förändring ?

 

2004 var ett händelserikt år. Här lite mer eller mindre lustiga brev.

Bild auink  

Beskrivning  lustiga brev

Auink Ume-Gbg 2004 C6-kuvert troligen först postat i SRM 122 Umeå 2004-10-20. Dagen efter i Göteborg, stämplat i SRM 112 och både stämplat och sorterat i  SRM 111. Alltså brevet stämplat 3 ggr. på 2 orter.
3    
4   När och var blir nästa förändring ?

 

Hänt i Norrköping - Nässjö 2004.

Antalet våglinjer varierade ganska ofta på olika maskiner på flera terminaler. Det är alltså variationer, som lustigt nog är det normala.

Bild (auink)  

Beskrivning IRM 117

Punkter 4 vågl   2004-05-25 har IRM 117 punkter och 4 våglinjer. Så har den sett ut från 2001-03-01
Ram 5 vågl   2004-05-26 har IRM 117 RAM och 5 våglinjer
Punkter 5 vågl   2004-06-02 har IRM 117 punkter och 5 våglinjer
Punkter 4 vågl   2004-06-03 har IRM 117 punkter och 4 våglinjer
Punkter 5 vågl   2004-06-08 har IRM 117 punkter och 5 våglinjer. Så har den sett ut även 2004-06-14
Punkter u vågl   2004-07-13 har IRM 117 stämplat vackert utan våglinjer samt sorterat
Bild auink  

Beskrivning IRM 108 från Norrköping 2004-03-??

    2004-06-07 är IRM 108 startad i Nässjö, enligt kuvert med stämpel "Pinnstol". Intrimmning återstår
Auink 108   2004-06-09 är IRM 108  i bruk Nässjö, men är inte helt OK. Jämför stolarna
108 norrk09   2004-06-09 är IRM 108  i bruk Nässjö, men har i videojet kvar Norrköping 108
2004-06-09u   När det upptäcktes att det i 108:an stod Norrköping i Videojet klartext, kopplades denna bort och kvar är endast "apelsinkoden". I väntan på inprog. av Nässjö körs maskinen utan klartexten.
108 117 14   2004-06-14 kuvert stämplat med både IRM 108 och IRM 117, men sorterad i  NÄSSJÖ 117
108nsj16   2004-06-16 är IRM 108  i bruk Nässjö, och har även videojettext med NSJ 108
108nsj24   2004-06-16--22 är IRM 108  i bruk Nässjö, och har även videojettext med NSJ 108
2004-06-24   2004-06-24 är IRM 108  i bruk Nässjö, och har även videojettext med NÄSSJÖ 108
108117   2004-06-15 C5-kuvert stämplat både med IRM 108 utan våglinjer och IRM 117 med våglinjer
04-06-17   2004-06-17 C6-kuvert stämplat i IRM 108 men sorterad i Nässjö IRM 117 2004-06-17.
   

Norrköpings SSM  051 flyttas till Årsta och är troligen i drift i oktober 2004

SSM 051   SSM  051 är nu i drift, frågan är bara var, i  Norrköping eller Årsta? Stämplad 2004-10-15.
    Norrköpings GSM  047 och 048 skrotas under 2004-07-.
    flyttas till Årsta 2004-10-24.
     

 

 

Hänt i Tomteboda-Årsta 2004

Tomteboda var den första terminalen som fick IRM-maskin. Den togs i bruk 1999-05-17. Brevsortering i Tomteboda kommer nu (2004-05-??) att avvecklas, och man övertar klumpsortering. 3 GSM och IRM 101 kommer att flyttas till Årsta och tas i drift efter sommaren.

Bild auink

Beskrivning IRM 101 från Tomteboda 2004-0?-??

Tba GSM 15

Tomteboda GSM 14,15, och 16 är nu (maj 2004) flyttade till Årsta med nr 14, 015 och 016
Tba IRM 101 Tomteboda  IRM 101, stängs 2004-06-08, nedmonteras och flyttas till Årsta
IRM 101 Årsta 101 är nu på plats 2004-08-10. Tydliga distinkta kronor i stämpeln
IRM 101 Årsta 101 är nu på plats 2004-08-10. Videojeten ser ut så här

Tba SSM 21

Tomteboda  SSM 21 läggs i malpåse ev. skrotas, SSM 20 är skrotad sedan något år tillbaka
  När och var blir nästa förändring ?

Ny programvara.

Från Postens sida sett är det viktigaste att stämpeln makulerar frimärket. Nästan varje gång en ny mjukvara installeras i datorerna händer det att "stämplarna" (bläckstråleskrivarna) byter utseende på ett eller annat sätt. Detta torde bero på en viss ouppmärksamhet från personalens sida, men för dem är väl stämpelns utseende oviktigt.

Enligt Filatelisten nr 10, 2004 kommer det att bli "Ommöblering i terminalstämplarna" men det påpekas samtidigt att det endast är Inkjetmaskinerna som ändras. Bilden och posthornet ska där byta plats för att eliminera det problem som många upplevt, att posthornet "kladdar ner" frimärket. Skulle någon vilja tala om för mig vilka som upplevt detta och, att Pilevallen eller Poseidon kladdar ner frimärket mindre ?? Jag tror det har helt andra orsaker. Det talas också om våglinjernas längd: 0, 20, och 40 mm längd. Konstigt att man återinför 20 som togs bort för något år sedan. Högst märkligt. Med stor spänning ser vi fram emot vad som ska hända.

Tack !

Ett varmt TACK riktas till personalen bl.a. på de olika terminalerna, som välvilligt har svarat för en del av informationen på dessa sidor. Det är främst en del tekniska fakta som är svåra att få uppgifter om.

 

Begrepp - Förklaringar:

Förkortningar, Litteraturhänvisning  se länken Inkjet Printer 1

Interna länkar till:

Main page Posthistoria Automation Brevsortering VideoJet
1 Inkjet Printer 2 Inkjet Printer 3 Inkjet Printer 4 Inkjet Printer 4 Julen 2003