2 Inkjet Printer.

eller bläckstråleskrivaren togs i bruk av Posten AB till julen 1998 för makulering av julposten.

+ 

Artiklar om Posten

+
<= Manuell sortering   -||-  Automatisk sortering  => Linkpage
Main page Posthistoria Flaggaeng This page In English  Inkjet History Inkjetmissar
1 Inkjet Printer

2 Inkjet Printer

3 Inkjet Printer

4 InkJul Printer

4 Inkjet Julen 2003
5 Inkjet 2005 6 Inkjet 2006 6 Inkjet 2006ny 7 Inkjet 2006 8 Inkjet 2007-09
Ink juli 2008 Julen 2008 8 Inkjet 2010 8 Inkjet 2011  
  8 Inkjet 2014 2014 Ny IRM DM900 VideoJet (3)

 

Vänligen rapportera problem eller felaktiga länkar på denna webplats till.==> Please report any problems or missing links on this Web site to ....   ==>  

Ny Maskinstämpel - Bläckstråleskrivare. 

Tabell för utskrift på 4 stående A4-blad. Rutor att fylla med tidigaste och senaste kända datum

Första testet. Teststämpel Poseidon

Inkjetstämplarna började med en teststämpel med Poseidon i Göteborg med datumstämpeln  "Posten Sverige". Se ovan.

Därefter kom den lilla Posidon med posthorn och 5 våglinjer, 34 mm långa. Malmö, Norrköping och Uppsala fick också denna maskintyp med sina motiv. I de senare IRM och SRM-maskinerna kunde man enkelt programmera om bilden. De två första med annat motiv var EU-mötet, och senare GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR. Därefter har flera andra motiv förekommit.

Några bilder på de som följer i tabellerna nedan.

Bild  

Beskrivning,

Test-Pos 1998-11 1998-11-24. Första teststämpeln med Poseidon utan våglinjer
Solen (lu2 72) 1999-02 1999-02-20. Ny maskinstämpel testas i Klara, nu med 8 våglinjer.
Auink_107Vesteras 1999-08 A5-kort från Västerås 107 med 8 st. 60 mm. långa våglinjer stämplat 1999-08-18.
Au EU Gbg   Under EU-mötet i Göteborg fick "Poseidon" en välbehövlig vila. Här är den stämpel som användes fr.o.m. tisd. 13/6 - veckan ut. Finns med och utan våglinjer, beroende på kuvertets storlek.
Auink u vågl   Denna gång ändrar "samtliga" terminaler till en text som ersätter den tidigare bilden. Tidpunkten är väl anpassad till texten med julhälsningen. God Jul och Gott Nytt År.
Auink_m_vågl 2001-06 Större kuvert med 40 mm. långa våglinjer, stämplat 2001-06-15
Lu 62b 2002-12 Jultrafiken är en ansträngande helg för Posten. 2002-12-15 har man i Göteborg varit tvungen att ta fram den "lilla gamla" Poseidon (Pitney Bowes U 700). För säkerhets skull även makulerad med  "God Jul Gott Nytt År"-stämpeln. Riktigt vackert gjort.

Tabell.

Terminal-namn Test-stämpeln delad ram Första Inkjet - stämpel med ram Första Inkjet - stämpel utan ram   EU stämpel UTAN linjer EU stämpel  MED  linjer        
Antal våglinjer _o_ 5     _o_ 4        
Längd våglinjer _o_ 34 mm     _o_ 40 mm        
Alvesta o o     o o        
Järnvägsvagn o o     o o        
Göteborg 1998-11-23 1998-12-14     o o        
Poseidon 1998-12-04 2003-12-15     o o        
Göteborg o o     2001-06-13 2001-06-13        
EU-symbol o o     2001-06-19 2001-06-19        
Karlstad  o o     o o        
Symbol o o     o o        
Klara  o o     o o        
3 kronor o o     o o        
Årsta o o     o o        
3 kronor  o o     o o        
Malmö o o 1998-12-14   o o        
Pilevall o o ?   o o        
Norrköping o 1998-12-14     o o        
Spårvagn o ?     o o        
Nässjö o o     o o        
Pinnstol o o     o o        
Sundsvall o o     o o        
Bron o o     o o        
Tomteboda o o     o o        
Solen o o     o o        
Umeå o o     o o        
Parabol o o     o o        
Uppsala o 1998-12-14 1998-12-15   o o        
Domkyrka o 2003-12-15     o o        
Västerås o o     o o        
Stadsbild o o     o o        
Västerås o o     o o        
Kyrka o o     o o        

o = Existerar troligen inte. Stämpeln med 34 mm våglinjer finns med olika ramvarianter och även helt utan motiv i Göteborg.

Ny bild (se länken) på samtliga terminaler till julen 2002  i form av texten:

GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR

8 våglinjer.

Här följer den första "stämpeln" med bilden i fyrkantig ram. Dessa liknar de engelska med 8 våglinjer. Starten av dessa följde i stort sett installationen av IRM-maskinerna. Tidigare test av maskinen kan dock förekomma. Första  kända datum, på numera nedlagda Klara är inlagt.

19
Terminal -namn Maskin Typ Bild med RAM och linjer Bild med RAM och linjer Bild med RAM och linjer   Bild med RAM och linjer Bild med RAM och linjer Bild med RAM UTAN linjer
Antal våglinjer   8 8 8   5 5 _o_
Längd våglinjer  

20 mm

40 mm 60 mm   20 mm 40 mm _o_
Alvesta IRM        
Järnvägsvagn 118     2004-05-23  
Göteborg IRM        
Poseidon 111        
Göteborg SRM        
Poseidon 112        
Karlstad SRM o o o        
Symbol 123 o o o        
Klara ? ? 1999-02-20 ?   Klara nedlagd    
Solen ? ? ?   ?   2000-04-01    
Årsta IRM,IRM o o o        
3 kronor 102,103 o o o        
Malmö IRM,SRM 1999-06-28 1999 1999-06-08        
Pilevall 114,115         1999-06-28    
Norrköping IRM              
Spårvagn 108              
Nässjö IRM              
Pinnstol 117              
Sundsvall SRM o o o        
Trasig bro 121 o o o        
Sundsvall SRM o o o        
Hel bro 121 o o o    
Tomteboda IRM 1999-05-17 1999-05-17 1999-05-17        
Solen 101              
Umeå SRM o

o

o        
Parabol 122 o o o        
Uppsala IRM 1999-06-07 1999-06-07 1999-06-07        
Domkyrka 106              
Västerås IRM              
Stadsbild 107              
Västerås IRM o o     o o o
Kyrka 107 o o     o o o

8 våglinjer blir 5 eller 4, beroende på vilken mjukvara man lyckas installera i maskinen.

4 våglinjer införes  2001-03-01 på vissa terminaler med ny mjukvara som installeras i maskinerna.

Terminal-namn Maskin Typ Bild med PUNKTER utan linjer Bild med PUNKTER och linjer Bild med PUNKTER och linjer      
Antal våglinjer   _o_ 4 5      
Längd våglinjer   _o_ 40 40      
Alvesta IRM            
Järnvägsvagn 118            
Göteborg IRM  

o

       
Poseidon 111  

o

       
Göteborg SRM     o      
Poseidon 112     o      
Karlstad SRM     o      
Symbol 123   2004-05-21 o      
Klara   o o o o o Nedlagd
3 kronor   o o o o o 2000-04-01
Årsta IRM,IRM     o      
3 kronor 102,103  

2004-05-27

o      
Malmö IRM,SRM            
Pilevall 114,115   2004-05-21        
Norrköping IRM       Nedläggs  Flyttas till omkr.
Spårvagn 108       under 2004-03 Nässjö 2004-04-
Nässjö IRM o o   Prel. Start  Flyttad från omkr.
Pinnstol 108 o o   2004-06- Norrköping 2004-06-
Nässjö IRM     o      
Pinnstol 117     o      
Sundsvall SRM o o o      
Suddig bro 121 o o o      
Sundsvall SRM            
Tydlig bro 121            
Tomteboda IRM       Brev avslutas  Flyttas till start omkr.
Solen 101       2004-06-08 Årsta 2004-08-10
Umeå SRM            
Parabol 122            
Uppsala IRM            
Domkyrka 106            
Västerås IRM            
Stadsbild 107            
Västerås IRM 2001-06-29 2001-04-25 2002-04-02      
Kyrka 107            

o = markerar de varianter som troligen inte finns

Förr utgick centrala direktiv om hur det skulle vara, och "alla" följde dessa, nu gör troligen varje terminal lite hur de själva vill eller kanske som "datorn" vill. 4 eller 5 våglinjer beroende på vilken mjukvara som gick bra att installera?

Några lite udda Inkjetstämplar

Bild Auink Årtal

Beskrivning,

Inkmiss 2003- Något har gått "snett" vid makulering av frimärket i Malmö 2003-07-23
eukort 2001 Ett vykort fanns också att tillgå under EU-mötet i Göteborg. Motiv samma som i Inkjet-stämpeln
Klipp 2000-01 Vacker Sundsvallstämpel 2000-01-11 med "Suddig bro" på "frimärke" klippt ur broschyr. Fusk - fusk.
Auink Tba1 2004-
Kuvert sorterat Tomteboda 101 stämplat med "Solen". 2004-05-03 18:38 4 styck 40 mm långa våglinjer
Auink Tba2 2004- Kuvert sorterat Tomteboda 101 stämplat med "Solen". 2004-05-03 18:36 5 styck 40 mm långa våglinjer
Auink_vikt 2004-06 C6-Kuvert sorterat Malmö 71 2004-06-17. Något vikt brev i höger hörn
Ink IRM 111 2006-02 2 kuvert stämplade 2006-02-26 och sorterade samma minut i IRM 111 Göteborg. Stor skillnad på resultatet
Auto2 Fiske   Stämpeln på ett C5-kuvert klara att makulera 4 märke även de som är lite längre, typ "Semesterfiske"

Begrepp - Förklaringar:

Förkortningar, Litteraturhänvisning  se länken Inkjet Printer 1

 

Interna länkar till:

Main page Posthistoria Automation Brevsortering VideoJet
1 Inkjet Printer 2 Inkjet Printer 3 Inkjet Printer 4 Inkjet Printer 4 Julen 2003