1 Inkjet Printer.

eller bläckstråleskrivaren togs i bruk av Posten AB till julen 1998 för makulering av julposten.

Det finns i princip bara 12 orter som har eller har haft inkjetstämplar för makulering av frimärke. Förändringar av terminaler sker hela tiden och hösten 2014 kommer Rosersberg att startas och utnyttjas.

+ 

Artiklar om Posten

+
<= Manuell sortering   -||-  Automatisk sortering  => Linkpage
Main page Posthistoria Flaggaeng This page In English  Inkjet History Inkjetmissar
1 Inkjet Printer

2 Inkjet Printer

3 Inkjet Printer

4 InkJul Printer

4 Inkjet Julen 2003
5 Inkjet 2005 6 Inkjet 2006 6 Inkjet 2006ny 7 Inkjet 2006 8 Inkjet 2007-09
Ink juli 2008 Julen 2008 8 Inkjet 2010    
  8 Inkjet 2014 2014 Ny IRM DM900 VideoJet (3)

        

Ny Maskinstämpel - Bläckstråleskrivare.

Länk till Inkjet Historik - artikel i Hembygds-Filatelisten

Snabbval till några avsnitt på denna sida.

Inledning Första testet Etapp II Etapp III Ny mjukvara Spec.Prog
Vänligen rapportera problem eller felaktiga länkar på denna webplats till.==> Please report any problems or missing links on this Web site to ....   ==>  

När du tittar på bilder på denna sida, så kommer bilden i ett nytt litet fönster uppe t.v. Stäng det fönstret när du tittat färdigt.

 

Inledning.

1996-04-01 startade genomförandet av ”Det nya Brevnätet” en minskning av antalet postterminaler från 56 till 13 huvudterminaler och 6 serviceterminaler. Det var i samband med detta som tekniken på allvar började utnyttjas och ett logistiskt sammanhållet brevnät byggdes upp mellan de 13 terminalerna. Därmed har antalet maskinstämplar "minskat". PVI-stämplarna har kompletterats av mer moderna datorstyrda bläckstråleskrivare (Inkjet printer) Sorteringsmaskinerna (IRM) kombinerade med stämpling av försändelse, har blivit kraftfullare och snabbare. Stämpeln eller skrivaren består av 2 enheter, en övre och en undre färgspruta.

Intresset för inkjet växer och flera klubbar vill veta mer om denna intressanta del av Posten verksamhet. Så här var det i Ängelholm 2011-04-18

Minibild Länk Beskrivning

2003-07-09

Detta  syns tydligt på denna bild. Stämplad 2003-07-09 Malmö IRM 114.  Övre sprutans 2 våglinjer förskjutna 23 mm t.v.

  Au Fil

Bl 2112.96

Vill du skydda en snygg stämpel, sätt då på en etikett "Filatelistämplat Brev. Här ser du att det skyddar "Poseidon" kom ovanpå etiketten. Under denna sitter ett snyggt stämplat frimärke.

 

Första testet.

 

 

 

Etapp I.

Den filatelist som hade lyckan att ha bekanta i Göteborg, Malmö, Norrköping eller Uppsala kunde kanske upptäcka en helt ny maskinstämpel på 1998 års julkort. Tar vi t.ex. Poseidon i Göteborgsstämpeln så blev han mindre, till höger om honom fem våglinjer som avslutas med ett posthorn i en cirkel av en tioörings storlek (13 mm). Denna maskin lär vara en Pitney Bowes U 700. Eftersom det är två färgsprutor kan en viss förskjutning uppstå mellan den övre och undre halvan. Ramen omkring bilden kan dessutom saknas helt eller delvis. Troligen blev ramen hel 1998-12-17. Sporadiskt har Poseidon förekommit även under mars april månad. Läs mer i Filatelisten nr 5 1999 sid. 294. Så sent som  julen 2002 användes den också, kanske för att hinna med all julposten ?

 

Pitney Bowes U 700.

 

Bild (auink) Tid Beskrivning av de 4 terminalernas utseende
Första test 1998 Första testet med Pitney Bowes maskin för stämpling av brev. C5-kuvert stämplat 1998-11-25
Tidig_test 1998-11 Tidig test med Pitney Bowes U700 maskin för stämpling av brev, Skattedeklaration . Del av C5-kuvert stämplat öppen [ ram ] POSTEN 1998-11-26
Pilalle´ 1998 Pilevallen. Stämplad Malmö 1998-12-16. Pilallén utan ram på julposten.
Spårvagn 1998 Spårvagn. Stämplad Norrköping 1998-12-
Pos_1218 1998 Poseidon med hel ram, stämplad, frankerad God Jul 1997, stämplat  1998-12-18.
Domkyrkan 1998 Domkyrkan. Uppsala 1998-12-22. Domkyrkan med ram, men en liten förskjutning mellan övre och undre sprutan.
Upps_99 1999 Domkyrkan. Uppsala 1999-12-18. Domkyrkan med ram
Au Pos 02 2002 Poseidon med hel ram, stämplad 2002-12-13 på kuvert.
Lu 62b 2002 Jultrafiken är en ansträngande helg för Posten. 2002-12-15 har man i Göteborg varit tvungen att ta fram den "gamla lilla" Poseidon. För säkerhets skull även makulerad med  "God Jul Gott Nytt År"-stämpeln. Riktigt vackert gjort.
  2003 2003-12-09 använde man också Pitney Bowes maskin för stämpling av bl.a. C4 kuvert
Auink svart 2003 2003-12-10 Ännu en variant av Pitney Bowes maskin på ett C4 kuvert. Poseidon har blivit en helsvart figur
Auink 2001 2001 Julfrimärke 2001 men Uppsalastämpelns nedre halva saknas, där datum ska finnas

 

Etapp II.

Nästa maskin som testas är Siemens och den stämplas med "Solen" som ju är Tomtebodas symbol, men är sorterad i Klara. Denna maskin har  8 våglinjer och ett något större posthorn (18 mm). Den finns i 2 makintyper IRM och SRM. Detta är en maskintyp som testats och finns t.ex. i England. Titta på engelska brev, så känner Du igen de 8 våglinjerna. Denna test skedde troligen endast en dag den 20 febr. 1999. Rykten säger dock att den testats även senare. Det behövdes säkert mer än en dag för att trimma in dessa tekniskt komplicerade nya produkter.

Bild (hist) Beskrivning
Auto1 Royal Royal Mail De Dd Cymru stämplat 2002-02-11 med 8 våglinjer
Auto1 Italia En annan typ av inkjet har man valt i Italien. Stämplad  Bologna CMP 2007-05-14

Solen (lu2 72)

 "Solen" med 8 våglinjer från testkörningen lördagen 1999-02-20. Sorterad i Klara dagen efter

Poseidon

Göteborg 1999-12-21. Poseidon med ram, men utan våglinjer på julposten.

 

Etapp III

Den 17 maj 1999 sker officiella starten med "Solen" i Tomteboda IRM 101. Den följs av Uppsala IRM 106 (1999-06-17), Malmö IRM 114 (1999-06-28), Västerås IRM 107, osv. Igångsättning av dessa nya  maskiner på samtliga  terminaler sker med en hastighet av ungefär en terminal/maskin i mån. Det beräknas vara avslutat i maj år 2000. Det är bara att hoppas att millenniumskiftet ska ge en del trevliga överraskningar till oss stämpelintresserade. Skvadern i Sundsvall kommer förmodligen tillbaka. Terminalerna i Borlänge och Hässleholm försvinner dessvärre, den senare kanske för att IRM i Malmö ska få tillräckligt att göra. (avg. sortering i Hässleholm upphörde 2000-08-31) Borlänge kommer troligen att sorteras i Uppsala.

Olika längd på de 8 våglinjerna förekommer, 20 mm, 40 mm, respektive 60 mm, se bild  Uppsala IRM 106 nedan. Officiell start av Uppsala skulle skett 1999-06-07, men p.g.a. ett missöde med maskinen kunde starten inte ske förrän 1999-06-17. På senare tid har det konstaterats att maskinen gick igång planenligt, men endast med ett munstycke användbart.

Bild Beskrivning

IRM 101

Tomteboda IRM 101. Solen med 8 våglinjer stämplat 1999-05-17

IRM 106 Uppsala 2 olika med 8 st. 20 resp. 40 mm långa våglinjer stämplat 1999-06-17
Uppsala 106 halv Uppsala
Frej Volex Västerås IRM 107 med  60 mm våglinjer på C6-kuvert Svarspost. Stämplat Västerås gamla stadsbilden 1999-07-28
IRM 107 Västerås IRM 107 med  20 mm våglinjer stämplat 1999-08-23. Sorterat IRM 107 samma dag
Illu6_IRM107 Västerås IRM 107 med  40 mm 8 våglinjer på C6-kuvert stämplat 1999-10-18. Sorterat IRM 107 17:43. Övre sprutan förskjuten
IRM 108 Norrköping IRM 108 med  20 mm våglinjer stämplat 1999-09-02
IRM 111 Göteborg  IRM 111 vykort med  60 mm långa våglinjer stämplat och sorterat 1999-09-14. Sorterat i G52. En Tidig stämpel, som endast borde varit 20 mm långa våglinjer
IRM 114 Malmö  IRM 114 med  60 mm långa våglinjer stämplat och sorterat 1999-06-30.
IRM 114 Malmö  IRM 114 med  40 mm långa våglinjer till Support Änglarna. Stämplat och sorterat 1999-07-06.
SRM 115 Malmö  IRM 115 med  20 mm långa våglinjer stämplat 19991026. Sorterad i GSM 70 samma datum. Känd från 1999-06-08
IRM 118 Utlandsbrev till Skottorp med fel Postnummer 5-31205. Videojetsorterat i Årsta 1999-11-07 till Pn 50213. Stämplat 1999-11-08  i Alvesta IRM 118 2 ggr med 5 st. våglinjer 20 mm  långa och sorterat till  Fel Postnummer 27213. Påskrivet  Eftersänt till 5-31272 Laholm.

 

Tidtabell för start av IRM och SRM-maskinerna.

Timetable for IRM, SRM. Off. start kallas inom Posten "Skarpt läge"

 

Plats

Start

Avslut Typ Beskrivning, nr finns i regel på brevet.
Malmö     ? Malmö över Oval OE  LETTER 1999-08-04 på baksidan av brev
        Terminaler och dess IRM-maskiner (SRM längst ned)
Tomteboda 101 1999-05-17 juni 2004 IRM Maskinen testkörd med "Solen" , men sorterade i Klara 1999-02-20. Flyttad till Årsta
Årsta  101 juli 2004   IRM Maskinen flyttad från Tomteboda
Årsta  102 1999-11-01   IRM De flesta maskinerna testades före den officiella starten
Årsta  103 1999-11-01   IRM  
Uppsala 106 halv 1999-06-07    IRM (stämplad 1999-06-04 pga. en brusten sprint halv, endast nedre munstycke i bruk)
Uppsala 106 hel 1999-06-17    IRM (1999-06-17 sprinten ersatt)
Västerås 107 1999-08-23 2014-02-02 IRM Känd 1999-07-05. Västerås avslutat verksamheten 2014. Hallsberg övertog 2 febr. 2014. Maskinen IRM 107 flyttad  till Malmö. Togs i bruk där omkr. 15 juli 2014.
Norrköping 108 1999-08-16 April 2004 IRM Känd från 1999-07-26. Flyttad till Nässjö 2004
Nässjö 108 2004-06-07   IRM Flyttad från Norrköping 2004
Göteborg 111 1999-09-20   IRM  
Malmö  114 1999-06-28   IRM Känd från 1999-06-30
Nässjö  117 1999-10-11   IRM Ram och 5 våglinjer 40 mm. 1999-10-12

Alvesta 118  

1999-09-06   IRM Känd från 1999-08-25.  Ram och 5 våglinjer 20 mm. 1999-11-01
Plats Start Avslut Typ Terminaler och dess SRM-maskiner (Nr finns inte på brevet)
Malmö  115 1999-11-15   SRM Känd från 1999-06-08
Göteborg 112 1999-11-29   SRM  
Sundsvall 121 1999-12-20   SRM  
Umeå   122 2000-01-24   SRM känd från 1999-11-25
Karlstad 123 2000-03-06 2013-09-28 SRM Karlstad avslutat verksamhet sept. 2013. Hallsberg övertog 2013-09-29.

 

De 2 nya terminalerna i Hallsberg (2013) och Rosersberg (2014) fick en helt ny variant av IRM.

De nya IRM-maskinerna kallas även CFC (Culler-Facer-Canceller)

Här nedan de terminaler man räknar med, kommer att få den nyare modellen.

 

Plats o Nr

Start

Avslut Typ Beskrivning, nr finns i regel på brevet.
Hallsberg 171 2013-09-29   IRM ny Känd från 2013-06-01 - ? Vilken maskin  som startade test då ?
Hallsberg 172 2013-09-29   IRM ny Känd från 2013-06-01 - ?  Vilken maskin  som startade test då ?
Hallsberg 173 2013-09-29   IRM ny Känd från 2013-06-01 - ? Vilken maskin  som startade test då ?
Rosersberg 174 2014-06-   IRM ny Känd från 2014-06-17 - ?
Rosersberg 175 2014-06-   IRM ny Känd från 2014-06-17 - ?
Alvesta 176 2014-08-25   IRM ny Känd från 2014-08-25 - ?
Malmö 177 2014-10-06   IRM ny Känd från 2014-10-06 - ?
Malmö 178     IRM ny Känd från 2015 ?
Göteborg 179 2014-11-19 IRM ny Känd från 2014-11-19 - ?
Göteborg 180 2015-05-   IRM ny Känd från 2015-05-05 - ?
Sundsvall 181     IRM ny Känd från 2015 ?
Årsta 182     IRM ny Känd från 2016 ?
Årsta 183     IRM ny Känd från 2016 ?

 

 

8 våglinjer blir 5 ?

En ny variant med endast 5 våglinjer, något liknande den i etapp I omnämnda. Påträffad endast på baksidan av ett A5 kuvert med text Malmö OE  LETTER 1999-08-04.  Malmö

Vilket användningsområde har denna stämpel? 

Vid samma tid (1999-10) tas texten "IRM" bort i Videojeten och kvar finns plats, nr och datum. Övriga terminaler får ny mjukvara i oktober som  reducerar de 8 våglinjerna till 5. 

                    

Våglinjerna försvinner helt:

I december 1999 installeras ny mjukvara som innebär att våglinjerna försvinner helt mellan bilden och posthornet. Åtminstone på C6 kuvert. Detta för att texten på  brevkort (t.ex. kallelse till tandläkarn) inte ska döljas av stämpelns 8 våglinjer. Vi kan nu konstatera att det finns 3 varianter med 8 våglinjer,  4 varianter med 5 våglinjer: 60 mm, 40 mm, 20 mm  samt även utan våglinjer på C6 Format.

Bild (auink)

Beskrivning,

1999 Poseidon

Detalj från julpost, stämplat 1999-12-21
1999 Norrköping 108 Spårvagn utan våglinjer, stämplat 99-12-01, sorterat samma dag.
1999 Umeå 084 Umeå, med ram och utan våglinjer. Parabol och 24 K stämplat 99-12-01, sorterat samma dag.
2001 Umeå Umeå, utan ram och utan våglinjer. Parabol och 24 K stämplat 2001-06-27
2000 Nässjö 61 Tanken med olika långa våglinjer var nog att alla frimärken skulle stämplas. Ibland lurar kunden maskinen med 25 st. 20 öresmärken.(au IOGT)
Uppsala 2001 Uppsala med 8 prickar, kanske rester av de 8 våglinjerna. Se även nedan

 

Våglinjerna återkommer:

Automatisk sortering.

Den tidigare testade bläckstråleskrivaren finns kvar i SRM och IRM maskinerna. Postsäcken tömmes på bandet och i andra ändan finns posten efter några sekunder färdigsorterad i blå backar som förses med etikett stämplad med kvalitetsstämpel (ISO-kvalitet).

Ny programvara.

Varje gång "stämplarna" (bläckstråleskrivarna) byter utseende torde det bero på installation av ny mjukvara i datorerna.

och 5 våglinjer blir 4.

2001-02-28 Sistadagsstämpel. Ramen omkring motivet är hel, när allt fungerar som det ska. Övre och undre halvan av stämpeln kan ibland vara något förskjuten i sidled, eftersom det är två färgsprutor som gör bilden. T.h. om bilden 5 våglinjer
2001-03-01 Förstadagsstämpel. Nu är ramen borttagen i stämpeln på samtliga terminaler. Från början fanns 8 våglinjer. Kvar finns 8 prickar på varje sida om motivet.  Det är nu endast 4 våglinjer. Denna ändring gjordes för att ta hänsyn till de klagomål som lämnats ang. tidigare stämpel. En industridesigner har anpassat stämpeln för att bättre utnyttja befintliga skrivares möjligheter till en bra bild.

Enligt "Meddelande Minnespoststämplar" (MM 2001:3) ändras samtliga Inkjetstämplar från 2001-03-01 enligt ovan. Första Dagens stämplar kan beställas från varje terminal. Hur många gjorde det?

Dessa våglinjer får mig osökt att tänka på 10 små negerpojkar

Au_Lu0404 Brev postat, stämplat 2001-04-03 och sorterat i Norrköpings IRM maskin. Brevet har dock hamnat i Malmö, där det dagen efter 2001-04-04 också har stämplats . Automationen går ibland lite för långt ? 

 

Ny programvara.

Nästan varje gång en ny mjukvara installeras i datorerna händer det att "stämplarna" (bläckstråleskrivarna) byter utseende. Detta torde bero på en viss ouppmärksamhet från personalens sida, av de små förändringarna i stämpelns utseende. Från Postens sida sett är det viktigaste att stämpeln makulerar frimärket.

och 4 våglinjer blir återigen 5.

Av ren tillfällighet (troligen ny mjukvara) blev det så, att de brev som sorterades i IRM-maskinerna åter plötsligt fick 5 våglinjer: 2001-05-13 Årsta 103, 2001-05-17 Tomteboda 101 samt 2001-05-16 Västerås 107.

Brev, stämplat 2001-05-14 och sorterat samma dag i Västerås IRM maskin har 4 våglinjer, infört 2001-03-01 på alla terminaler. Denna stadsbild infördes  2001-04-04 enl. MM 2001:4
Brev stämplat 2001-05-16 har däremot 5 våglinjer.  Har maskinen själv ställt om sig eller har den fått hjälp av den mänskliga faktorn ? Anledningen till ändringen är okänd. Kan det vara en ny mjukvara ?
Brev stämplat 2001-05-17 i Tomteboda, har förutom de 5 våglinjerna dessutom återinfört ramen omkring solen.
 

För att strax senare försvinna och återigen bli 4 våglinjer.

2002-10-15  har Norrköping och Tomteboda åter fått  5 våglinjer men utan ram.
2002-10-18  har Uppsala åter fått  5 våglinjer men utan ram.
2002-10-22 får Malmö och Karlstad  återigen 5 våglinjer samt med ram.
2002-10-22 2 st. Malmö med 4 våglinjer UTAN ram, samma dag ett med 5 våglinjer med RAM. Troligen är det ena stämplat i IRM 114 och det andra i SRM 115
2002-10-24  har Sundsvall och Umeå också fått  5 våglinjer men utan ram.
2021028 Såväl Malmö som Karlstad har både ram och 5 våglinjer 2002-10-28
2002-11-15  har även Västerås programmerats om till 5 våglinjer
2002-11-20  har även Tomteboda programmerats om till 4 våglinjer
2002-11-27  har Karlstad  programmerat om från 5 med ram till 4 våglinjer utan ram. Ny mjukvara ställer till det
 

Felaktig? inställning av färgsprutorna.

Stämpeln har blivit  mycket suddig, troligen fel avstånd munstycke - brev. Det är ändå trots allt Pilevallen i Malmö (se ovan) Sorterat 2002-04-19 Malmö 71
Stämpelns nedre spruta synes vara  förskjuten i sidled c:a 35 mm till vänster. Övre halvan rätt placerad på kuvertet sorterat Årsta 2002-04-18.
2002-06-03 2002-06-03 Årsta, fortfarande förskjuten i sidled.
2003-07-09 2003-07-09 Malmö IRM 114. 4 våglinjer med övre sprutan förskjuten t.v. 23 mm.
2003-11-03 2003-11-03 har Malmö 114 också en mindre förskjutning på 17 mm
2003 U 700 Till julen 2003-12-09 använde man i Göteborg på C4 kuvert den lilla trevliga Pitney Bowes U 700
  Terminalen i Alvesta är den som oftast varierar mellan olika mjukvaruprogram under 2004. Dvs. ibland är det 4 våglinjer och ibland 5. Mycket ofta är det också endast övre eller undre munstycket som fungerar.
2004-07-29 Två mycket olika kuvert från IRM 118 Alvesta, det övre stämplat - sorterat 2004-07-29  19:50. Det nedre lite senare 2004-07-29  20:16 med en mycket fin järnvägsvagn. Hade man däremellan rengjort munstyckena, eller vad kan den stora skillnaden bero på?
20060502 Det gäller att sätta frimärket där Posten angivet att det ska sitta, uppe till höger. Tyvärr har inte alla lärt sig det i skolan, då blir det så här. Maskinen IRM 103 i Årsta finner inget frimärke att stämpla.  2006-05-02
20060517 Samma typ av felaktig frankering. Maskinen IRM 106 i Uppsala finner heller inget frimärke att stämpla. Vrider brevet och stämplar 2006-05-17 nere till vänster.

Så var det i alla fall i mitten av oktober 2002 när ramen och de 5 våglinjerna återkom.  Några terminaler åtgärdade "felet" medan andra väntade, ty det var ännu en ny mjukvara på väg (se GOD JUL nedan). Under perioden fram till 2002-12-09 kan det därför finnas flera olika varianter av utseendet på de olika terminalerna. Med eller utan ram, med 4 eller 5 våglinjer.

 

Det är lätt att det blir ett missöde vid mjukvarubyte, men några terminaler har återgått till 4 våglinjer och Karlstad har ju även tagit bort "ramen" ?

Spec. Programmering.

Ny programvara för nytt motiv.

EU-mötet i Göteborg 2001.(1:a spec.)

Första gången bilden i stämpeln ändrades var till EU-mötet i Göteborg 2001.

Bild

Beskrivning,

Au EU Gbg

Under EU-mötet i Göteborg fick "Poseidon" en välbehövlig vila. Här är den stämpel som användes fr.o.m. tisd. 13/6 - veckan ut. Finns med 40 mm. våglinjer och utan, beroende på kuvertets storlek. 

Auink_medv

Större kuvert med 40 mm. långa våglinjer, stämplat 2001-06-15

Auink 2 EU

Både IRM 111 och SRM 112 hade mjukvaran EU2001. Den vita strecken vid pilen över bilden är med stor säkerhet IRM 111 stämplad 2001-06-17.

Alla terminaler ändrar. (2:a spec.)

Andra gången Posten programmerar om sina inkjetmaskiner på terminalen med ett annat motiv. Det ska bli riktigt intressant att se hur bilden "GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR" i stämpeln ser ut nu när alla Terminaler från 2002-12-09 till 2002-12-22 byter ordinarie bild mot texten.  Stämplarna  med texten skall enl. uppgift användes 2002-12-09 t.o.m. 2002-12-22.

Bild 2002

Beskrivning, God jul 2002-stämpel

Auink u våglinjer

Denna gång ändrar "samtliga" terminaler till en text som ersätter den tidigare bilden. Tidpunkten är väl anpassad till texten med julhälsningen

Auink m. våglinjer

Sorterad Malmö IRM, stämplad med 40mm långa våglinjer 2002-12-19

Nu blev det inte riktigt så, ty alla Terminaler brydde sig inte om direktiven att från 2002-12-09 till 2002-12-22 byta mjukvara = bilden mot texten. Ännu 2002-12-15 har Göteborg kvar sin Poseidon. Den 22 dec. återgår man nog till bild utan ram och med 4 våglinjer?

Julen 2003 (3:e spec.)

Bild 2003

Beskrivning.

Auink 2003 Umeå

Även denna julen ändrar man motivet i Inkjet Printern på de olika terminalerna. 2003-12-08 hade man i Umeå ändrat sin mjukvara.

Auink 2003 utan

 Här ett vackert ex. sorterat i Malmö 71-maskinen 2003-12-15

  För andra julstämplar: Se vidare länk Julen 2003

Frimärket 150 år. (4:e spec.)

Inför Nordia 2005 och firandet av Frimärket 150 år så gjorde Posten en omprogrammering av sina inkjet-maskiner.

Bild  

Beskrivning

Inkny_122 Umeå

2005-01-10 kom så nästa omprogrammering nu med posthorn och datum t.v. samt texten  "Frimärket 150 år". Troligen blir det så på de flesta terminalerna. Här ses Umeå (Tack till Bengt)

Inkny Alv Alvesta

Alvesta IRM 118 före och efter omprogr. 2005-01-10 och 2005-01-20

Aumiss IRM 103 Årsta

En kort period i okt. 2004 hade IRM 103 20 mm våglinjer och datum förskjutet t.v. under dessa, så det endast blev 3 våglinjer. Dessa 4 Årsta IRM 103-brev stämplade uppifrån 2004-03-07,  2004-10-31,  2005-03-10 samt 2005-03-13 då reklamen för frimärket 150 år är borta.

     
Inkny 2005  

Länk till NY sida med start 2005

Här kom God Jul i vanlig ordning

Glad Påsk. ( spec.)

De 4 kycklingarna som kom till Påsken fanns på C5 kuvert mellan 2005-03-11 och 2005-03-29. Lite olika på olika terminaler. Efter Påsk-perioden, så återgick man på de flesta till Frimärket 150 år. Någon terminal hade våglinjer några dagar. Se mer på länken ovan

Bild

Beskrivning

Inkny Glad P

"GLAD PÅSK" samt 4 kycklingar blev nästa glada överraskning i år. 2005-03-14 fann jag den första, men nu har nog de flesta terminalerna programmarat om. Åtminstone i Malmö, Alvesta, Nässjö och Årsta. Endast sedd på C5-kuvert.

Inkny Royal

C5-kuvert där maskinen IRM 114 eller SRM 115 i Malmö, vänt brevet och stämplat logon. Dels med Glad Påsk men även vid omprogrammeringen till Frimärket 150 år 2005-03-29

Inkny Gbg2005

C5 kuvert, beskuret stämplat Göteborg som troligen endast hade Glad Påsk med kycklingarna 2005-03-22

 

C6 kuvert från samma tid

 

   HEJA SVERIGE ( spec.)

9 juni-9 juli 2006 var det VM i fotboll. Posten bestämde att man under denna tid skulle HEJA på SVERIGE.  Våglinjerna ersattes av texten HEJA SVERIGE

Bild

Beskrivning

Auink6_Heja

Första brevet med denna stämpel var från Malmö.  C5-kuvert stämplat 2006-06-02

Auink6 Heja C6

C6-kuvert med samma reklam "HEJA SVERIGE". Brevet stämplat 2006-06-05 i Umeå SRM 122 utan parabol och guldtacka, och sorterat 19:59 samma dag i Umeå GSM 084. På C6-kuvert saknar symbolen i samtliga 15 maskiner på de olika terminalerna.

Inkny 2012 HEJA

Terminalen i Karlstad var den enda som uppmärksammade Sommarolympiaden "27 Juli till 12 Augusti 2012" i London, England med omprogrammering av IRM och SRM med  HEJA  SVERIGE. Stämplat Karlstad  2012-07-31.

 

   HEJA SVERIGE ( spec.)

7-13 augusti 2006 var det EM i friidrott. Även under detta evanemang  bestämde Posten att man skulle ha texten HEJA  SVERIGE.

Bild

Beskrivning

   
   

Julen 2006 ( spec.)

Stämplarna denna jul var samma som senaste med texten skall GOD JUL och GOTT NYTT ÅR 200?.

Bild 2006

Beskrivning.

   

Nästa. ( spec.)

Bild

Beskrivning

 

När och var blir nästa specialare = ändrade bild ?

 

 

Detta är den enda katalogisering jag sett av olikheter på inkjetstämplar. Filatelikataloger ägnar sig bara åt de s. k. riktiga handstämplarna typ Tuna

Se mer på inkjetmiss

Hänt i Norrköping - Nässjö, Tomteboda - Årsta 2004 se 3 Inkjet Printer

Tack !

Ett varmt TACK riktas till personalen bl.a. på de olika terminalerna, som välvilligt har svarat för en del av informationen på dessa sidor. Det är främst en del tekniska fakta som är svåra att få uppgifter om.

Begrepp - Förkortningar:

Den sista körningen med en FSM skedde på Nässjö brevterminal den 21/12 2015  Postnord.

ATM Datorfrimärken = "Frimärken" framställda i mikroprocessorstyrda automater   EAN  = European Article Numbering = System för identifiering, består av unika sifferkoder
BSM  = Brevsorteringsmaskin   Psn  = Poststyrelsens allmänna cirkulär
FSM  = Finsorteringsmaskin.  Sista maskinen hette FSM 037 och avslutades i Nässjö 2015-12-21.      
GSM  = Grovsorteringsmaskin   IRM  = Integrerad Resnings- och sorteringsMaskin
SSM  = Storsorteringsmaskin, C4-format   SRM  = Sortering- och ResningsMaskin.
KSM  = Klumpsorteringsmaskin, stora oformliga och  klumpiga "brev"   VCS  = Video Coding System
BFM  = BrevFörädlingsMaskin, en typ av finsorteringsmaskin som tar vid efter FSM (installeras under  2006?)   ID-tag = är streckkoden som skrivs på längst till vänster, när brev videokodas
ISM  Integrerad SorteringsMaskin. De nya Toshiba-maskinerna som installeras 2004-06-xx, är av denna typ.   Bar-code scanner  = Streckkodsläsare

 

Litteraturhänvisning.

 

1 Ram Inkjet Printer

NYHETS-Posten div nr. Terminal Facktuellt (SEKO:s facktidning)
Team Terminal Nr 2 Juni 1999 Postens presentation av Göteborg och Malmö Postterminal 
Filatelisten nr 5 1999 sid. 294. Filatelisten nr 4 2003 sid. 154
Filatelisten nr 10 2004 sid. 475 Filatelisten nr 10 2004 sid. 472

Interna länkar till:   Postala Lustigheter

Main page Posthistoria Automation Brevsortering VideoJet
1 Inkjet Printer 2 Inkjet Printer 3 Inkjet Printer 4 Inkjet Printer 4 Julen 2003
   Vänligen rapportera problem eller felaktiga länkar på denna webplats till.==> Please report any problems or missing links on this Web site to ....   ==>