Inkjet Printer 5.

Dessa 5 sidor visar min posthistoriska sammanställning av de första svenska bläckstrålestämplarna som togs i bruk till jultrafiken 1998. Den första maskinen var en Pitney Bowes U 700 och den testades först i Göteborg. Efter en mycket kort tid fortsatte testet även i Malmö, Norrköping and Uppsala med en ny mjukvara. Ett nytt system inköptes från Siemens och installerades på samtliga 12 terminaler med ungefär en månads mellanrum. Först ut var Tomteboda med officiell start 1999-05-17. Under tiden som monteringen pågick så installerades nya mjukvaror och den sista terminalen i Karlstad fick sin maskin 2000-03-06. Några terminaler har mer än en maskin och därför kan olikheter förekomma. Inkopplingsdatum för de olika maskinerna finns på  auto1 Inkjet

Ram 5 kuvert större än C5

Ram 1 Ram 2 Ram 3 Ram 4 Ram 5

Ram 5 visar sorteringen i SSM - Storsorteringsmaskinerna, det påbörjade ESB-projektet samt Toshiba sorteringsmaskin.

SSM U03, D06, P11, T20

SSM T21, S30, S31

SSM S38, V46, N64

SSM 051

SSM G58, G59, M78, M79

C4-kuvert C4-kuvert SSM L69, A69

Varianter 1

Varianter 2

Varianter 3

ESB-BFM-test

Toshiba 201-202

Toshiba 203-204

Toshiba 205-206

Toshiba 207-208