Vykort Agunnaryd

By mellan Ljungby - Liatorp.

Eneryda stambanan norr om Liatorp

Mer om vykort, se Litteraturförteckning längst ned

Copyrights.

Main page Vykort Liatorp huvudsida    Fotograf  Joh. Joh. Agunnaryd
Postala vyer Televykort  Tyringevyer Hörjavyer Länksidan
   Vänligen rapportera problem eller felaktiga länkar på denna webplats till.==>    Please report any problems or missing links on this Web site to ....   ==>  

flwline12K.gif (9290 bytes)

 Vyer från Kronobergs län.

 

(G-län)  Agunnaryd, 28 km öster om Ljungby i Kronobergs län, Småland

Agunnaryd

Bild År Beskrivning, Kyrkan - Prästgården
Ag10a 191? Kyrkan, Agunnaryd med 6 pers. Foto: okänd. Nr t.h. i bild 5858, baksidan 2619
Ag Kommi 1910 Komministerbostället Prestnäs, Agunnaryd. Bild från 1910-talet
Ag10b 191? Kyrkan, Agunnaryd med 6 pers. Foto: okänd. Förlag: Åhlen och Holms Konstförlag
Ag Kyrka 1928 Kyrkan, Agunnaryd foto på högkant från slutet av 1920-talet
Ag11a 1935 Gamla Kyrkoruinen, Agunnaryd. Förlag: Rich. Magnusson
Ag11f 195? Prästgården, Agunnaryd. Foto: Leif Wirén, Holsbybrunn
Ag12a 192? Agunnaryds Dansbana med 10 ungdomar omkr. 1920
Ag12b 192? Äggparty utanför dansbanan med 14 ungdomar kanske från trakten
Ag12c 192? Ryggåsstugan, Agunnaryd. Foto: G. Pettersson
Ag12d 195? Ryggåsstugan "Köpet", Agunnaryd.  Förlag: Rich. Magnusson
Ag13a 194? Rönnäs gård framifrån. Förlagan till vykortet. Fotograf Yngve Sönne. Förlag: A-B Almquist & Cöster, Helsingborg.
Ag13b 194? Rönnäs gård från sidan. Förlagan till vykortet beställt 250 ex. med texten Rönnäs gård, Liatorp. Fotograf Yngve Sönne. Förlag: A-B Almquist & Cöster.
Ag13c 194? Rönnäs gård interriör av matsalen. Förlagan till vykortet Fotograf Yngve Sönne. Förlag: A-B Almquist & Cöster, Helsingborg.
Ag14a 195? Stensjöholms Gård, Agunnaryd. Foto: AB. Stockholms Aero, 1272-24.
Ag 15 195? Tidig 16-sidig IKEA-katalog från 1950-talet då Kamprads lilla  företag låg i Agunnaryd. Flyttade senare till Älmhult för att ännu senare bli ett världsomspännande affärsimperium.
Bild År

Beskrivning, Flygfoto

Ag10c 1938 Flygfoto över kyrkan, stämplat 1938. Foto: Liljeqvist. Ensamrätt AB Almquist & Cöster.
Ag10 flyg 1938 Flygfoto över bl.a. kyrkan, stämplat 1938. Foto: Liljeqvist. Ensamrätt AB Almquist & Cöster. Förlag: Hjalmar Saming, Agunnaryd
Joh Virestad 1940

Flygfoto över Virestad. Troligen från början av 1940-talet. Ensamrätt och Foto: A/B Flygtrafik Dals Långed

Ag11 1960 Flygfoto över Agunnaryd. Troligen 1960-tal. Ensamrätt och Foto: AB Flygtrafik Dals Långed
Ag11e 195? Prästgården, Agunnaryd flygbild. Foto: AB. Stockholms Aero, 1275-31.
Ag11 fri 1961 "Flygfoto över Agunnaryd" bl.a. kyrka. Frigiven av Försvarsstaben 1961
Bild År Beskrivning
==>   Adress till Strömma:  http://www.g.lst.se/kartor/kvarn/7810209.htm

 

     

Eneryda

(G-län) 

Eneryda

8 km norr om Älmhult i Kronobergs län, Småland
Ene 20c 195? Järnvägsstationen, Eneryda. Foto & ensamrätt Linds Papperhandels AB Älmhult. Förlag: Enerydaortens Handelsför. Eneryda.
Ene 20f 195? Gatumotiv från Eneryda. Foto & ensamrätt Linds Papperhandels AB Älmhult. Förlag: Enerydaortens Handelsför. Eneryda.

Diö

(G-län) 

Diö

8 km norr om Älmhult i Kronobergs län, Småland
Vyflyg   Flyfoto över Diö samhälle från början av 1950-talet
     
     

. . .

Externa Vykortslänkar:

Se Länksidan

 . . .

Litteraturhänvisning.

"Gamla vykort" av Ulla Ehrensvärd Filatelisten 2003/3 Artikel av Paul Gustafsson
Nationalencyklopedins definiton av "vykort"  

Interna länkar

Main page Vykort  Liatorp huvudsida Fotograf Joh. Joh. Hörjavyer
   Vänligen rapportera problem eller felaktiga länkar på denna webplats till.==>    Please report any problems or missing links on this Web site to ....   ==>  

flwline12K.gif (9290 bytes)