Adressering av försändelser.

Hur bör man adressera en försändelse. ? HUR bör man ytnyttja ytan på ett kuvert, för att Postens maskiner på bästa möjliga sätt sk kunna läsa adresser och makulera frimärken.?

Så här har Postverket, och senare Posten AB ett antal ggr. talat om HUR kuverts yta på bästa sätt ska  ska utnyttjas.

Var eller HUR Postnord vill att adressen ska se ut, det vet vi inte. Efter bolagiseringen 1994 skrivs det inga anvisningar.

Minbild Bild 3 Årtal Beskrivning av objektet. Hur ska ett kuvert se ut
Lu 120_Mall 2001 Allt för kontoret. Trots att Posten vid flera tillfällen givit ut anvisningar om hur kuvertets framsida bör utnyttjas, så finns det kunder och framför allt kuverttillverkare som fullständigt struntar i detta. Nedre högra hörnet var tidigare för adress och numera används det även till Postnummerkod samt Videojet-text så att vi läskunniga ska kunna se VAR brevet varit, och NÄR. 2001-11-02
  Mar 1anv 1980-tal Så här vill Posten att kuvertets yta ska diponeras. Flera ggr har man gett ut anvisningar, men det efterlevs mycket dåligt. På senare tid ännu sämre när maskinerna behöver de nedre 15 mm. till elektronisk skrift. Där ska inte finnas någon text eller reklam.
Fusk Hallens 2003-01 "Frimärket" utklippt ur en färgrik  broschyr. OBS. Posten i Årsta är duktiga på att tolka adresser. Stämplat sorterat Årsta 2003-01-16
Lu_AdrKortSUF 200? C6 där avs. inte lärt sig hur man utnyttjar ytan. Frimärket delvis klistrat över adressen.
Lu_AdrMilj04 2004-08 C6 där avs. satt frimärket fel, eller skrivit adressen fel ? Stämplat Malmö 2004-08-23 till Miljonlotteriet.
Lu_AdrGP04 2004-10 C6 där avs. utnyttjat HELA ytan för att skriva 2 rader. Postnumret går till Göteborgs-Posten. Stämplat Umeå 2004-10-14
Aumiss 11 2006-12 Adressen inte skriven i nedre högra delen av kuvertet. Frimärket inte i övre högra delen. Stämplat Göteborg 2006-12-13. Maskinen har inte lyckats läsa postnummret för det finns ingen "apelsinkod".
Lu_AdrKort 2008-01 C6 där avs. gjort ALLT helt fel. Frimärket i övre vänstra hörnet. Adressen skriven där frimärket skulle suttit Stämplat Göteborg 2008-01-24.
Lu_AdrCatnord 2016-09 Cat Nordic AB Städmaskiner med svart kuvert. Ostämplat frimärke, osorterat i maskin. Tydligen helt manuellt hanterat. Ankom sept. 2016-09
Lu_Adr_Ingel 2016-10  Företaget Ingelsta Kalkon i Tommelilla har beställt från tryckeriet som levererat detta skräckex. Mycket olämpligt utformat C5-kuvert med stor svårighet att se frankeringen. Stämplat 2016-10-28. Apelsinkoden saknas dessutom.
Lu_Adr_Ingel 2018-01  Företaget Ingelsta Kalkon i Tommelilla använder fortfarande dessa från tryckeriet levererade oläsliga kuvert. Mycket olämpligt utformat C5-kuvert med stor svårighet att se frankeringen 006:40. Stämplat 2018-01-09. Apelsinkoden saknas dessutom. Strider helt emot Postens regler, men vem bryr sig :) ;-) .

Korta adresser.

Brevkort, Vykort och Blanketter har i regel en angiven plats för adressen, så det mesta här är, hur kuvertet utnyttjats till adress.
I de flesta fallen har Posten löst problemet med ofullständiga adresser o. d.

Länk År Mycket korta adresser på kuvert bl. till adressaten.
Lu10 1888 1888 Brev stämplat Stockholm 1888-08-23 till Postexpeditören. Endast adress Pkxp No 28,
Lu10 1889 1889 "Svar till F. & L. Skeppsbron 10, Här" En kort adress som troligen var svar på en annons av något slag. Lokalbrev stämplat Stockholm 1889-03-18
Lu10Sk 1894 Frankokuvert 7 (Fk) adresserat till Artur Hazelius Skansen, Djurgården, Här. Stämplat Stockholm  1894-01-01
PoRe FiKristn 1901 Brevkort till  p.r. Kristinestad, Finland. Stämplat PKXP ...No2 1901-07-19. Ankomststämplat Kristinestad.
PoRe1 Alma 1901 Lokalt vykort  till Alma  Poste Restante Jönköping, stämplat 1901-11-05. Ett sätt att på den tiden vara anonym. Se vidare bestämmelser 1920 ang. adress.
Lu10 Enkoping 1904 Litet lokaltbrev stämplat Enköping 1904-12-31, endast med adress Här. På baksidan lila God Helgmärke.
PoRe EAL4 1927 Brev med troligt annonssvar till E.A.L.4 Poste Restante  Linköping stämplat Sundsvall 1927-10-01

Märkliga, udda adresser. (Lu Adr)
Länk År Märkliga, ibland korta adresser på kuvert till adressaten.
Adr_Vasag 1900 5 x 1 öre på brev till VASAGATAN  SEX. Stämplat Stockholm 1900-03-31.
Lu10 Rt3032 1918 Brev från Hyltebruk stämplat 1918-07-01, adresserat  till Richter Rt 3032 Hälsingborg. Ankomststämplat Hälsingborg 1, 4 TUR 1918-07-02. Jag vågar nog påstå, att Rt 3032 betyder Rikstelefon 3032, vilket torde vara lite udda adress.
Lu 10 1928 Till Signalisten Regementstaben 12, Fältpostkontoret. Någonstans i Sverige. Avsänt från Sjöreserven Karlskrona 1928-09-28.
Lu 10 adr 1929 a. ö. o. Stockholm.  Extremt kort adress, men brevet kom tydligen fram ändå. Vilket företag eller myndighet åsyftas ?  Jag har nu av Stefan Karlsson fått en förklaring.  Arbetsgivarnas Ömsesidiga Olycksfallsförsäkringsbolag. 06.5.1929.
Lu10Fal 1944 En annan lite lustig adress på ett något senare brev stämplat Huskvarna 1944-03-16. "Till den mörke tågklareraren som tjänstgjorde ....."
Lu20 Denna 1969 Stämpel "Denna försändelse har blivit ..." och "V.g. meddela avsändaren ...." från ???ÖT????A 2,  1969-04-30 till 33030 Borås, ändrat till Gnosjö.
Lu12_1975 1975 Brev  till Televerket Hässleholm. Stämplat Växjö 1975-04-14. Postnummer infördes våren 1968. Rätt adress hade varit Box 231, 28101 Hässleholm.
     
     
Adr_Varb 2011 C6-kuvert till Varbergsposten i Varberg. Adressen skriven där avs. normalt brukar stå. Frimärket teipat fast, men ankom 2011-06-??Main page

Posthistoria Huvudsida

Brevsortering   Hybridpost
Eftersändning Poste Restante   Gratispost Linkpage

 

Poste  Restante

Poste Restante (kvarliggande post), inom postväsendet den internationella termen, fastställd av UPU, för att en försändelse skall avhämtas på ett postkontor.
I Allmän Poststadga (AP) från 1978, §71:3 står det: "När posten hämtas på postanstalt, utan att adressaten begagnar sig av postbox eller postfack, anges beteckningen Poste Restante, p.r., P. R. eller Avhämtas". "Poste Restante" anges som utdelningsadress på försändelsen.

 Adressering av post till Poste Restante i Sverige.


Förnamn Efternamn
Poste Restante
Postnummer Postkontor

 

Här några olika ex. Se mer sidan  Poste Restante 1

Länk 1 År Kuvert till P. R.  -  Poste Restante.
PoRe Eupen 1900 Brev till Eupen, Tyskland stämplat Göteborg 1900-09-19 - Trelleborg-Sassnitz 1900-09-20 - ankomst Eupen 1900-09-21
PoRe1 Upsala 1903 ASS-brev från Stockholm 1903-10-30 till Upsala Poste Restante. Frankerat 30 + 50 öre OII
PoRe1 Egypt 1915 Vykort 5+5 öre GV Medaljong stämplat Stockholm 1915-12-11 till Poste Restante Egypten. Ankomststämplat Alexandria 29 DE1915.
PoRe1 AkB 1919 Kortbrev kB 15 stämplat PKP  1919-03-23 till Sv. Dagbladets Exp. f.v.b.
PoRe Alsb 1919 Vykort frankerat 12 öre Medaljong till Badgäst  Alsbäck, stämplat Göteborg 1919-07-15. 
PoRe Perstorp 1920 Brev från Norrköping 1920-07-30 till Skingeröd, Perstorp eftersänt till Hässleholm P.R. 1920-08-07
PoRe1 Amerika 1935 Brev frankerat 10+50 Luftpost + 10 öre Riksdagen. Borde räckt med 25 öre + Luftpost. Stämplat Örebro 1935-04-10 till New York, Amerika. Någon har skrivit dit P.R. och någon annan med blyerts förtydligat = "Poste Restante"
     
     

Hur adressera och frankera ett C6-kuvert

Några ex. på HUR man ska eller INTE ska göra. (200)

 
         
Göteborg Umeå 2004-08-23 Göteborg Göteborg  
Underfrankerat Ostämplat Sth 2004-05-12 Ostämplat Ostämplat  

 

 

 

Teckenförklaring:

Länkar till:

     

 

 

Main page

Posthistoria

Blanketter

Blankett 134-135

Blankett 136-139

Litteraturhänvisning.

Postala Cirkulär Postens hemsida. Den säger HUR det borde vara 2010. Det är dock från 1990-talet inte så det  hanteras.
   Vänligen rapportera problem eller felaktiga länkar på denna webplats till.==> Please report any problems or missing links on this Web site to ....   ==>   Main page