Trycksaker.

 

Under denna rubrik finns ett flertal olika typer av försändelser som är av lite annat slag än vanliga frimärkta försändelser.

Å dessa kort måste givetvis finnas något tryckt. Ett kort utan tryck kan icke befordras som trycksak, vare sig avsändaren endast skrivit sitt namn eller dessutom t. ex. God ]ul.

Numera (efter 1981-06-01) finns inte begreppet Trycksak i Postens inrikes taxor. Det finns endast 1:a klass brev, Ekonomibrev och Föreningsbrev samt ett antal tilläggstjänster till dessa.

Frankotecken, (frimärke) som motsvarar avgiften för en  vanlig trycksaksförsändelse av enkelt porto hade fram till 1952 grön färg. Brevkort skulle däremot  ha röd färg. Numera är frimärken bara färgglada "självhäftande etiketter".

 

 

Snabblänkar:

Trycksaker  AX , BX Abonnemangskorsband Affärshandlingar Blindskriftförsändelser  
Kommissionärskorsband Tidningskorsband Utgivarkorsband Varuprov  

 

Taxor för Trycksaker 1860 - 1969.

 

  Sverige

DK

Norge

 
Fom Datum 50 gr 8 ort 10 ort 12 ort  

 

  50 gr utom SE    
1860-01-01           6 (-1 lod)        
1864-09-01     12     6 (-3 ort)        
1865-10-01     12   6 (-8 ort) 6 (-8 ort)        
1865-10-09   6     6 (-8 ort) 6 (-8 ort)        
1873-01-01       6 6 (-8 ort) 6 (-8 ort)        
1875-07-01       6 6 (-50 gr.) 6 (-50 gr.)        
1876-07-01       6 6 (-50 gr.) 6 (-50 gr.)        
1877-01-01     3   6 (-50 gr.) 6 (-50 gr.)        
1879-04-01     3   5 (-50 gr.) 5 (-50 gr.)        
1880-01-01 4       5 (-50 gr.) 5 (-50 gr.)        
1887-01-01 4       5 (-50 gr.) 5 (-50 gr.)        
Fom Datum 50 gr 8 ort 10 ort 12 ort            
  Lokal-

porto

Riks-

porto

           
1891-07-01 2 (50 gr)   4 (50 gr)              
1895-01-01 2 (50 gr)   4 (50 gr)         5    
1919-07-01 3 (100 gr)   5 (100 gr)         5    
                     
                     
Fom Datum                    
                     
                     
Fom Datum 50 gr 100 gr

100 - 200 gr

200 - 300 gr  300 - 400 gr  400 - 500 gr        
1920-07-01 - 5 10 15 20 25   5    
1921-02-01 - 5           10    
1924-08-01 - 5           5    
1937-05-01 - 5 10 15       10 Ur liten Guide  
1948-04-01 - 10           10    
1952-06-01 10 -           10    
1957-06-01 - 15           15    
1964-07-01 - 20           20    
1964-01-01 - 25           20    
1964-07-01 - 25           25    
1967-01-01 - 30           30    
1969-03-01 - 35           35    

 

Fom Datum 50 gr 100 gr A-trycksak 20 Gr.

B-trycksak 20 Gr.

           
1970-10-01 - - 40 30            
1971-07-01 - - 40 30            
1971-10-01 - - 50 35            
1972-07-01 - - 60 45            
1975-05-01 - - 70 55            
1976-02-01 - - 85 65            
1977-03-01 - - 95 75            
1978-02-01 - - 115 90            
1980-06-16 - - 140 115            

 

Nu avskaffades särskilt porto för inrikes Trycksaker. Dessa klassas/taxeras nu som normalbrev.

Se vidare under Ekonomibrev - Föreningsbrev

Trycksaker  X A, AX , BX

Ofta slarvade man med markering X, XA, A eller AX på försändelsen och då får ju portot vara styrande.

 
Bild 2 År Öre

Beskrivning av Trycksak A, AX

Try_Hels 1930-03 10 Trycksak frankerad med Helsaksklipp 10 öre GV. Stämplat HÅLAHULT 1930-03-29
Try A-try 1970 45 A-trycksak, frankostämplad 045 öre, Stockholm 1970-12-21 Konstfrämjandet
Try_GVIA 1971 50 XA från Sveriges Kristliga Officersförbund. Frankerat 50 öre G VI Adolf, maskinstämplat Stockholm 1, 1971-11-28.

Try XA72

1972 50 Frankostämplad Trycksak XA, kuvert med 50 öre stämplat Göteborg 1972-02-23. Rätt porto 50 öre - 1971-10-01 -- 1972-07-01
Try_Philips 1973 125 Frankostämplad LIC. 2644 Trycksak XA, från Sv. Philips 50 år stämplad Stockholm 1973-09-11

Try Fra11978

1974 50 Beskuret C4 med frankostämpel TRYCKSAKER 0.50 stämplat Stockholm 1974-11-13

Try Energi

1974 45 m/65 stämplad XB. Energiverken frankostämpel Lic. P.B.15198, Göteborg 1974-11-29.
4117 1975 60 m/44 - Hasler C.  Lic. 4117 på C5-kuvert. Trycksak A, med valör 054 + 06 öre stämplat Mölndal 1975-04-23
Try_LiberSth 19?? -  [ BREV + TRYCKSAKER Samsändning medgiven av Poststyrelsen ] Större brev utan Vikt och Portoangivelse.

Try AX78

1978   Kuvert för Masskorsband ändrat till Trycksak AX. Stockholms auktionsverk utskick stämplat Stockholm  Ban 1978-04-19

Try XB75

1975 55 Kuvert med stämpel AB. Frankostämpel m/44 Lic. 2111 porto 55 öre stämplat Göteborg 20.07.1975.

Try Fra15705

1977 105 Beskuret C4 med frankostämpel Trycksaker A Tillslutet enligt Poststyrelsens medgivande Nr K 1973:779, 1.05 stämplat Stockholm 1977-07-15.
Try ASundbyb 1979 115 m/65 frankostämplat Trycksaker A. Lic. PB. 25301 valör 115 öre Sundbyberg 1979-01-09.

Try Fra15998

1979 105 Beskuret C4 med frankostämpel Lic. P.B.15998. "Trycksaker Tillslutet enligt Poststyrelsens medgivande Nr K 1975:269". Valör 1.15 stämplat Stockholm 1979-01-24.
      Bjarne undrar vad denna etikett har för funktion, samt när, var och hur den användes ? ? ?
Bild 2 År Öre

Beskrivning av Trycksak B, BX

Try B-Sollen

1972 45 Trycksak B-frankerad rätt porto 45 öre, stämplad Sollentuna 1972-08-02

Try_XBSimr

1974 45 Trycksak B-frankerad rätt porto 45 öre, stämplad Simrishamn 1974-11-06. Eftersänt 38402 Blomstermåla.

TryXBGbg

1975 55 B-Trycksak 55 öre från Göteborg till Särö, frankostämpel Lic. 11033, stämplat Göteborg 1975-12-17

Try Fra1644

1976 240 Beskuret C4 med etikett Frankotyp frankostämpel BREV + TRYCKSAKER 2.40, stämplat Stockholm 1976-12-03

Try Philips

1979 90 Frankostämplat kuvert X Trycksaker Lic. 2644 valör 90 öre från Philips, stämplat Stockholm 1979-01-23.

Try Falken

1979 90 Frankostämplat kuvert Trycksaker Lic. 7305 90 öre, stämplat Falkenberg 1979-02-13.

 

Banderoll.

Try bander 1 1893 Banderoll frankerad med 4 öre tjänste från Östersund 1893-12-05 till Länsmanskontoret Ytterhogdal.  Återanvänd till Kom. Ordf. S. Jonsson Öfverhogdal  1893-12-17.
     
     

 

Trycksaker.

Enligt ett cirkulär från den 18 mars 1924:

Om  det på "TRYCKSAK" finns utrymme för att fylla i klockslaget för den uppvaktandes födelse eller vilken typ av bemärkelsedag som gäller, så taxeras det inte som  TRYCKSAK. Detta trots att det på många av dessa alster fanns tryckt ordet TRYCKSAK. Enl. Poststyrelsens Allm. Cirkulär 1968, 301 ska 3-dim tryckta illustrerade kort taxeras som postkort eller trycksakskort, om villkor för dessa försändelser uppfylls. Från 1948-04-01 blev portot 10 öre / 100 gr inrikes.

 

Bild 2 År Porto

Lokal Trycksak - Beskrivning av objektet

Try Lok 1900 4 FTj13. Lokal Trycksak/Tidningsomslag? frankerat med 4 öre stämplat Örebro 1900-06-28
Try_StPet 1902-09 5 Vykort med text Brevkort ändrad till Trycksaker. frankerad 5 öre OII till St. Petersburg, stämplat Malmö 1902-11-01. Motiv Kungsparken MALMÖ.
Try_ADWALL 1874-01 6 Trycksak frankerad 6 öre Ringtyp, stämplad Stockholm 1874-01-15.
Try 4Inrikes 1896-07 4 Inrikes trycksak frankerad 4 öre stämplad Linköping 1896-07-16. Text poststämpelns datum. Det var alltså viktigt med en LÄSBAR stämpel och ibland så klarade Posten det.
Try SvTelegr 1907-12 2 F62 2 öre "öletikett" på lokal trycksak från Svenska Telegrambyråns Annonsavd. stämplat Göteborg 1907-12-28
Try F73 1913-11 2 F72. Begravningsinbjudan med 2 öre Lilla Riksvapnet på lokal Trycksak stämplad Hörby 1913-11-14
Try3Vkl 1918-03   F74 F81 - Trycksak 3:e viktklass, stämplad Stockholm Linneg. 1918-03-01.
Try_Forsb 1918-04 4 Trycksak -fönsterkuvert frankerat F74  4 öre, stämplad Göteborg 2, 1918-04-06.
Wind_Faxe 1918 4 F74 - stämplat Trycksaker på fönsterkuvert frankerat 4 öre, stämplat Malmö 4, 1918-06-29.
  1920-06 3 Lokal Trycksak frankerad 3 öre, maskinstämplad Stockholm 1, 1920-06-05
Try 3ore 1920 3 Lokal Trycksak 1919-07-01 till 1920-06-30 var 3 öre. Detta kort ett fin ex. på denna typ av försändelse. Stämplad Stockholm 5 1920-02-07 med maskinstämpel 203.
Try_1919 1919-08 3 Lokal Trycksak 1919-07-01 till 1920-06-30 var 3 öre. Begravningskort frankerat 3 öre, stämplat Grebbestad 1919-08-25.
Try_Bre20 1920-05   Lokal Trycksak 1919-07-01 till 1920-06-30 var 3 öre.Brev frankerat 3 öre maskinstämpel 203, Stockholm 1, 1920-05-25
Try Bollsta 1942 30

Lokal Trycksak stämplad Väja. Eftersänd Bollstabruk 1942-05-25, Lösenbelagt som inrikes brev med dubbelt felande porto 30 öre på etikett 6a, stämplat Bollstabruk 1942-05-26.

Try_Isidor 1942 5 Trycksak frankerat med  5 öre Gustaf V, maskinstämplat Hälsingborg 1942-08-05 till Perstorp
Try SvNatur

1942

5 Trycksak lokalt inom Stockholm frankerat med 5 öre GV från Sv Naturskyddsföreningen. Stämplat  Stockholm 7, 1942-08-25.
Try_Burs 1944 5 Trycksakskort  frankerat 5 öre Montelius stämplad BURS 1944-02-25.
Try_Kappel 1944 5 Trycksakskort frankerat med  5 öre Gustaf V, stämplad Kappelshamn 1944-09-29.
Try Montel

1944

5 Trycksak lokalt inom Stockholm frankerat med 5 öre Montelius, stämplat 1944-08-08
Try Felling

1948

5 Trycksaksportot var 5 öre, men höjdes till 10 öre 1948-04-01. Detta "brev" postat 1948-04-17 lokalt inom Stockholm. Eftersändes 1948-04-19 till Fellingsbro. Lokalt och riksporto var samma.
Try SIFJune

1948

5 Trycksaksportot var 5 öre, men höjdes till 10 öre 1948-04-01. Detta "brev" postat 1948-06-06 till Poste Restante Salt Lake City, USA. Ankomststämplat Salt Lake City 1948-07-01. Retor (Return to Writer). Ingen Lösen varken i Sverige eller USA?
Try Granum 1959 15 Gott Nytt År - Lokal trycksak frankerad med GVI A 15 öre, stämplad Gränumsby 1959-12-30


Andra inrikes Trycksaker

Bild 2 År Porto

Andra inrikes Trycksaker - Beskrivning av objektet

Try Poss 1882 4 Begravningsinbjudan Sorgebrev till Possessionaten (Godsherre) Ericsson Wingåker. Frankerat med 4 öre stämplat 1882-11-22.
Try Statsr 1902 10 Begravningsinbjudan Sorgebrev från Norge till Statsrådet, Välboren Herr Hj Hammarskjöld. Frankerat med 2 x 5 öre stämplat Kongsvinger 1902-03-20.
Lupo 28 19?? 28 F.85+81. Trycksak ? vkl. med 28 öre på Brev stämplat Kristianstad 19??-02-26
Lupo 1875 6 F17 x2. Trycksak 6 öre från Stockholm till Linköping, stämplad 1875-07-09. Falsarium?
Try Kemiska 1892 4 F42. Trycksak frankerad 4 öre från Härnösand med rött +. Antecknat Tjbrf men ändå frankerat? Stämplat Härnösand 1892-05-05
Try BREFK 1892 4 Trycksak frankerad 4 öre från Stockholm 1892-04-22 till Skellefteå. BREFKORT övertryckt med "Kort för tryckt meddelande"
Lupo_19sv 1903 19 F55 + F64,  Porto 19 öre på Brevkort (Trycksak) med Postförskott 94 öre, stämplat Svennevad 1903-07-14, ankstpl på baksidan  Vesterås 1903-07-15
Vyt Bleka 1904 4 F64, Adressidan av Blekinge Museums vykort med Trycksaksporto 4 öre stämplat Karlskrona 1902-06-14. Stort, tidigt  vykort 24 x 16 cm.
Try_OIIFrei 1904 5 Stämpel Trycksaker. Vykort till Freiberg, frankerat 5 öre OII stämplat Stockholm 1904-11-28.
Try Brand 1906 2 F62 2 öre "Öletikett" på trycksak stämplad Malmö 1 L, 1906-05-12. Norge 10 betyder troligen, att en frimärkssamlare lagt Norge i detta kuvert. ;-)
Try Julbrev 1907   Julbrev stämplat Misterhult 1907-12-20
Try Bjurs 1910 4 F64 4 öre på trycksak, stämplad Bjursås 1910-11-16
Try Hvetl 1910 4 F70 4 öre VM Krona på trycksak, stämplad Hvetlanda 1910-12-31
Try Balt 1913   F79. X-märkt Trycksak, brev maskinstämpel 402  Baltiska Utställningen Malmö 1L, 1913-04-15. Sänt till Rendsburg, Tyskland. OBS landets namn ej angivet på brevet.
Lih_hed 1914   1914 20/1 heter bankens kassörska  Hedda Blomgren.
Wind HasseW 1914 4 A-B. Hasse W. Tullberg. Trycksak frankerat 4 öre Lilla Riksvapnet. Maskinstämpel 111, stämplad  Stockholm 1, 1914-05-16. Ej utnyttjat som fönsterkuvert, så adressen är skriven på den vita etiketten. Se Cirkulär nr 23. Röd ram...
Try 1914 1914 2 Trycksak frankerad 2 öre Medaljong stämplad Råsunda BR 1914-12-09
Try Ljungby 1915 2 F71x2. Trycksak från Järnvägen i Ljungby frankerad 1+1 öre stämplad Ljungby 1915-03-30
Try1915 1915 8 Trycksak frankerad 8 öre stämplad Stockholm 2, 1915-06-26 till Sågmyra
Lu 83e 1918 14 1918-06-03 trycksak frankerad med 2+2+5+5 öre. Begravningsinbjudan bör taxeras som trycksak ? Rätt porto borde varit 4 eller möjligen 8 öre ? Emotser läsekretsens åsikter
Try Weimar 1918 5 Trycksak till Tyskland frankerad med 5 öre GV Medaljong. Maskinstämpel 111 Stockholm 1, 1918-08-03 samt rund stämpel 403
Try Skepp 1918 4 Trycksak frankerad 4 öre stämplad Göteborg 1918-12-04. Skeppningslista från Fallenius & Lefflers AB, Göteborg med frakter till övriga världen.
Try Resea 1918   Reseavis eller helt enkelt Trycksak, stämplad  PKP 196, 1918-05-13.
Try 1924 10 Trycksak med 10 öre från Jönköping 1924-09-17 till Axhult

Try Charles D

1926

5 Trycksak 84 gram Carles Dickens´ Skrifter skickade från Malmö till Hälsingborg frankerat med 5 öre Lejon. Stämplat Malmö 31.3.26. 12-1 e. * 6
Try Nyårs 1927 5 Nyårs-Hälsning med 5 öre trycksak, stämplat No.... 1927-12-30
Try 302 1928 5 Trycksaker med 5 öre med maskinstämpel 302 (Skriv tydlig adress) från Stockholm 16, 1928-02-17 till Bollnäs
Try 1928 1928   Vykort stämplat Trycksaker, med Luftpostetikett Bl. 174.  (April 28.) Stämplat Luftpostexp. N:r 1 22-VIII-28 och Air Post Office
Try USA15 1928 15 Julstjärna, Trycksaker frankerad med 15 öre GV, stämplad Edsbro 1928-12-19 till USA
Try Sailing 1933 5 Trycksaker (Printed Matter) 5 öre Lejon, stämplad Göteberg 1, 1933-08-24. Sailning-List No. 51 från Finland till utlandet
Fra 355 1934 5 Trycksak frankerat med 5 öre Lejon stämplat Lidingö 1934-06-07. bifrankerat med frankostämpel Neopost 3,  5 öre Lic. 355.
Try_Lyckot 1934 5 Trycksak frankerat med 5 öre Lejon, första märket i rullen stämplat Mellerud 1934-05-16. Se andra sidan av kortet.
Try utanlack 1936 5 Trycksak X frankerad med 5 öre Oxenstierna stämplat Borås1 1936-03-05 till Malmö. Märkt med rött X. Ser ut att vara ett lackfönsterkuvert, men lacken saknas, varför adressen är skriven på kuvertet. Längst ned "Copyright by "Gestra""
Try 290 1936 Brevkort Trycksak  med frankostämpel Lic. 290 stämplad Göteborg 1936-12-24
Try Orebro

1937

5 Trycksaker stämpel med 5 öre Lejon grön, stämplad Örebro 1937-04-14
Try Ystad

1937

5 Trycksaker frankerad 5 öre Lejon, maskinstämplad Ystad 1937-09-30
Try 4711

1938

5 Frankostämplad vacker Trycksak 005 öre, med frankostämpel Lic. 2926. Stämplad Sundbyberg 1938-01-27.
Try Bilpost

1941

5 Trycksak X frankerad med 5 öre Lejon ur en automat. Något snedklippt och stämplat Bilpostkontoret Stockholm 1941-09-13.
Try

1941

55 Trycksak 600 gr. 30 öre Pf. 25 öre. Kan även vara 125 gr. brev 30 öre för att få portot till 55 öre
Try Nordia

1941

5 Trycksak fönsterkuvert, frankerat med 5 öre GV, stämplad Stockholm 1941-03-05. Fönsterkuvert från AB Nordia.
Try HERO

1942

5 Frankostämplat fönsterkuvert, vacker Trycksak 005 öre, med frankostämpel Lic. 5799. VALAND  HERO, stämplad Hälsingborg 1942-06-10
Try Begr

1944

5 Trycksak frankerad med 5 öre Sjökarta, stämplad Spånga 1944-09-12 till Kivik. Eftersänt till F. P. 600?88

Try Vitus

1944

  Trycksak - Svarslösen obegagnad från 1944. Beställning av Lärobok i "Konsten att Måla och Teckna"
Sam Lunds 1952 10 "Kan avlämnas till postbefordran ofrankerat" Stämplat Göteborg 1, 1952-10-23. Inrikes trycksaksporto 10 öre. Lösenetikett 9b, frimärkena handmakulerade, en form av samlingslösen till Lunds Kemisk-Tekniska Fabrik A-B.
Try Luftpost 1952 20 Trycksak X Luftpost till Algeriet. Frankerat 20 öre, maskinstämplat Stockholm Ban 1952-02-22
Try 446A 1954   F446A på trycksak (X-märkt) stämplad Stockholm 8, 1954-08-18
Try 1957 15 Trycksakportot höjdes 1957-06-01 till 15 öre. Troligen är denna trycksak, med God Helgmärke, skickat efter det datumet från Osby till Finja
81280 1957 15 Porto var för trycksak 15 öre mellan 1957-06-01 och1962-07-01. Detta brev makulerat med en lite udda stämpel 81280.
Try Simris 1958 15 Trycksak X  från Simrishamns Rotaryklubb, X-märkt och frankerad med 15 öre GVI Adolf. Stämplad Järrestad 1958-01-07
LosT Forsh 1964   Brev Trycksak stämplat Forheda 1964-09-02, som Postverket inte godkänt utan taxerat som brev och lösenbelagt med dubbelt felande porto. Företaget i Forsheda är inte okänt för lite äldre samlare, snarare ökänt.
Try_60oreFalk 1967 60 Del av större brevförsändelse frankerad 2 x 30 öre = 60 öre stämplad Stockholm 1, 1967-08-25. Aviserad dagen efter. Porto för vikt 300 - 400 gram
Try FraSHS 1969 35 Frankostämplad Trycksak 35 öre, med Lic. 1683 stämplad Eskilstuna 1969-12-08
TryLos_OSY 1970   Trycksak med Svarslösen "Frankeras ej OSY Betalar portot" Varför är denna lösenbelagd ? Stämplad Stockholm 20, 1970-07-03.

Try_15705

1977

  m/65 Lic. PB. 15705. Trycksak A  Tillslutet enligt Post ..... Nr K 1973:779. Stockholm 18.11.1977

Try 30921

1978

270 Trycksak med stämpel [BREV+TRYCKSAKER] Frankostämpel Lic. 30921 270 öre, Stockholm 1978-12-12

Try [A]

1978

  Lokal Trycksak 65+40 öre, stämplad Göteborg 1978-06-10, samt blå stämpel [A Trycksaker]


X / B Trycksaker Utrikes

Bild 2 År

X / B Trycksaker Utrikes - Beskrivning av objektet

Try USA 1916 Trycksak frankerad 5 öre Medaljong till USA. Korrekt porto stämplad 1916-05-24. Kortet Returnerat till Sverige.
Try Zaandam 1960 Frankostämplad trycksak från  Västerås till Zaandam, Holland frankerad 15 öre, daterad 1960-12-16

Try_Bale

1940

Trycksak Från Sveriges Riksbank med rött X, frankerat 5 öre Bellman. Maskinstämplat Stockholm 2, 1940-07-25 till Bale, Schweitz.

 

Andra Trycksaker

Bild 2 År

X / B Trycksaker - Beskrivning av objektet

Try PerS 1972 X / B brev till Per Sjöman stämplat "numrera numera" Stockholm Ban 1972-11-28
18273   Neopost har i en rektangel " Trycksaker B" i svart. Porto 0.50 stämplat  1974-03-05
18273 1974 Neopost har i en rektangel " Trycksaker B" i svart. Porto 0.50 stämplat  1974-03-05
Try_XB75 1975 Brev stämplat X B, frankerat 55 öre, maskinstämplat Helsingborg 1P, 1975-12-02. Rödvit Etikett "För att fel i adressen . . .". Fel postnummer.

 

Tilläggstjänster.

 

Bild 2 År

Beskrivning av objektet med Tilläggstjänst - Express - REK - Postförskott mm.

Lupo 18 190? F53+54. Postförskott3,18 frankerat med  8 + 10 öre OII på Brev stämplat Halmstad 190?-04-20. En trycksak med vikt upp till 100 gr. kostade vid denna tid 8 öre. Från 1904-08-01 till 1919-11-01 var avgiften 10 öre för postanvisning upp till 5 kr.
Lupo 27 1905 F57+62. Postf. 25 + 2 öre på Brev stämplat Stockholm 1905-08-18. En trycksak med vikten 100 till 150 gr. kostade vid denna tid 12 öre. Från 1904-08-01 var avgiften 15 öre för postanvisning mellan 5 och 25 kr.
Try Svalof 1905 Reklamblad från Svalöfs Utsädesbolag i Göteborg frankerat 4 öre och stämplat Göteborg 1905-08-29
Lupo Pf22ore 1912 F72+85. Trycksak 3 vkl. med 22 öre, postförskott 1 kr. Stämplat Stockholm 6, 1912-08-08.
Try Non Paye 1913 F74+82. Trycksak Postförskott frankerat med 14 öre, stämplat Örebro 1913-01-17 till Stockholm. Eftersänt 1913-02-07. Lila Stämpel Non payé Outlöst, ÅTER, Stockholm. Brevmärke Nordiska Spelen 1913.
Try Pf1916 1916 37 öres porto på Tidningsomslag med postförskott. Stämplat Stockholm 1916-11-17.
Lupo 19oreS 1919 F74+84. Porto 19 öre på Brevkort (Trycksak) stämplat 1.5.1919. Porto 4 öre, Postförskott 15 öre ?.
Try 35 1919 F 89. Porto 35 öre på Brevkort (Trycksak) stämplat 8.10.1919. Porto 5 öre, Postförskott 25 öre. Överfrankerat ?.
Try Lindesb 1920-48 Inrikes Rektrycksak kostade 25 öre mellan  1920-05-10 - 1948-03-31. Rek från Stockholm till Lindesberg frankerat 25 öre GV, med oläsligt datum i stämpeln.
Try SvBok

1926

Trycksak med Postförskott frankerat 30 öre GV (F186) stämplat Stockholm 1926-12-29. Ej utlöst inom föreskriven tid. ÅTER TILL AVSÄNDAREN 1926-12-30 STOCKHOLM
Try Byah 1954 Trycksak med postförskott frankerat med 50 öre 3 kr. Stämplat Malmö 4 1954-11-14. Prenumeration på Byahornet.

 

Till Utlandet

 

Bild Utl År

Beskrivning av objektet till Utlandet från Sverige

Try_StPet02 1902 BREFKORT överstruket och tillskrivet Trycksaker. Frankerat med 5 öre OII stämplat Malmö 1902-11-01. Hälsningen skriven 31/9 02 till Was Ortrow, St. Petersburg på vykortet med Kungsparken, Malmö.
Try_Haga 1903 BREFKORT överstruket och tillskrivet Trycksaker. Frankerat med 5 öre OII stämplat Stockholm 1903-03-14 till Freiberg.
Try Sach 1904 Trycksak frankerad 5 öre OII stämplad Stockholm 1, 1904-09-18 till Freiberg, Sachsen. Ankomststämplat 1904-09-20.
Try Grece 1906 Vykort med Brefkort ändrad till Imprimé Trycksak, vilket ger ett billigare porto med endast 5 öre OII sänt till Athenes, Grece. Stämplat Stockholm 1906-07-14.
  1924 Trycksak till Finland frankerat 5 öre Lejon troligen stämplat 1924-12-28. 1924-08-01 sänktes detta porto från 10 öre till 5 öre.
Bild Utl År

Beskrivning av objektet med Utländska Trycksaker till Sverige

TryUtl Esp 1936 Trycksak (Impresos) från Spanien, frankerat med 15 Cts till Halmstad. Eftersänt till  P.R. Göteborg 1937-07-12. Ankomststämplat Göteborg 1937-07-15.
     

 

 

 Minimiavgiften för Affärshandlingar  var 12 öre till Danmark och Norge. 20 öre till övriga länder.
Tilläggstjänst, Postförskott mm.

 

Bild År Porto öre

Beskrivning

Try_Noren 1917   Affärshandlingar från Norens Korrespondensinstitut, stämplat Malmö 1917-02-02.
Try aff18 1918   Affärshandlingar sända till ett företag i Helsingborg. Stämplat Stockholm 16, 1918-05-15
Try Noren 1919 10 Affärshandlingar sända från Norens Korrespondesinstitut Malmö 1919-11-24 med 10 öre medaljong
Wind Thule1920 1920   Lifförsäkrings-Aktiebolaget Thule, "Affärshandlingar". Fönsterkuvert 243 x 143 mm. Stämplat Stockholm 1920-10-20
Try Aff45 1945 10 Affärshandlingar från A-B SYSTEMA, frankerat 10 öre Sv Flottan, stämplat Göteborg 1, 1945-04-25.
Try Thule 1946   Affärshandlingar från Thulebolagen. Kuvertet tryckt 1946
Try Hellas 1946 20 Affärshandlingar från Konfektionsaktiebolaget Hellas. Frankering 20 öre stämplade Stockholm 1946-05-14.
Try ErnstGr 1946 10 Affärshandlingar från Ernst Grauers A-B. Fönsterkuvert frankerat 10 öre Sparbanken maskinstämplat Stockholm 1, 1946-11-19
Wind_SVEA46 194 10 Affärshandlingar från Försäkringsbolagen SVEA - NORNAN, frankerat  10 öre Tegner med text "Lokalporto 10 öre t.o.m. 200 gr.. Riksporto 20 öre t.o.m. 400 gr." Kanske Stämplat Hudiksvall 1949-?-25
Try Korr 1947 5 Lokalbrev från Gefletryckeriet frankerat 5 öre Lantbruk, stämplat 1947-02-18 till Helsans Nya AB. Kuvertet märkt - Korrektur. 1948-04-01 höjdes portot till 10 öre.
Try_Mikron 1947 10 Verktygsfabriken Mikron. Stämpel  "Affärshandlingar" frankerat 10 öre Tegner. Maskinstämpel 212 Göterborg 1, 1947-08-13.
Wind ABarkl 1947 10 A. Barklund & Co. Stämpel  "Affärshandlingar" frankerat 10 öre på  Fönsterkuvert 155 x 125 mm. Stämplat Stockholm 1947-03-01.
Try Aff47 1947 10 Affärshandlingar från A-B Järncentralen, frankerat 10 öre Tegner, stämplat Malmö 1, 1947-08-06.
Wind HenningJ 1948 15 Fönsterkuvert från A. Henning Jensen AB. Affärshandlingar frankerad 15 öre, stämplad Malmö 1, 1948-11-06.
Try Domini 1949 10 Affärshandlingar sända från Dominikanernas Bokhandel, Stockholm. Lokalporto upp till 200 gr. frankerat 10 öre Tegner, stämplat Stockholm 1, 1949-10-31.
Try Aff52 1952 25 Affärshandlingar sända från Pressbyrån i Kristianstad 1952-04-17 frankerat med  25 öre
Try Gbg53 1953   Affärshandlingar sända från Göteborgs erkända centralsjukkassa, stämplat 1953-07-28. LIC. 5521
Try ALFA 1953 25 Full frankering 25 öre för inrikes brev med tryck "Affärshandlingar". Frankostämplat Stockholm 1955-09-07 till Göteryd
Try Kolm 1955 25 Full frankering 25 öre för inrikes brev med tryck "Affärshandlingar". Stämplat Norrköping 1955-09-16 till Kolmården
Try_Oxie57 1957   C5-kuvert med "Affärshandlingar"  sända från Oxie, Skytts och Wemmenhögs häraders Brandförs. Frankostämpel 741 stämplad Trelleborg 1957-09-10.
Wind 18Postf 1960 55 Litet fönsterkuvert som Trycksak frankerad med 55 öre Hällristning, stämplat Trollhättan 1960-04-07. Postförskott porto  15 + 40 = 55 öre
Try JohnW 1953 25 C 65 Affärshandlingar sända från John Wall. Frankostämpel Lic. 711, valör 025 öre stämplat Stockholm 1953-08-05.
Try_Bic66 1966 40 C 65 Affärshandlingar sända från Bicapa. Frankostämpel Lic. 0738, valör 040 öre stämplat Stockholm 1966-03-29

 

Portofri befordran av blindskrift / Cécogrammes.  

Portofri befordran av blindskriftsförsändelser är en posttjänst från Post- och telestyrelsen (PTS) som levereras av PostNord Sverige. 

Bild (Try) År

Beskrivning

Länk Årtal

Beskrivning - Blindskriftförsändelser

PN:s hemsida 2009 Läs mer om Portofrihet och Blinskriftförsändelser  på  PostNords websida
     
Try_Bli_DeBli 19?? Brev från "De Blindas Tidskrift" stämplat Örebro, men datum oläsligt. Dock bör det vara före 1924-08-01.
  1907 Vykort med blindskrift
Try Blindsk 1952 Blindskriftsförsändelse. Portot 3 öre för max ett kilo gällde från 1942 till 1955. 1956 blev de avgiftsfria. Detta brev är stämplat Alingsås 1952-11-19. När försändelseslaget infördes 1918 var portot 2 öre för lokalt och 4 öre riksbrev. (Tack till Patrik L.)
Try_blinNora 1965 Julkort (Trycksak) från Levande Skrifts redaktion. Frankerat 25 öre Fredrika Bremer stämplat Nors stad1965-?-?.
Try Blindf 1970 Adresskort för 2 kg paket från Skånes Blindförening. Kvitterat Äsperöd 1970-09-26
Try_Bli_blind 1974 Vykort med blindskrift stämplat Storuman 1974-07-16 räknas EJ som blindskriftsförsändelser.  För att klassas som sådan fick den ej innehålla någon skriftväxling av verklig eller personlig karaktär. Syftet med blindskriftsförsändelserna var att skicka t.ex tidningar, böcker och föreningsinfo.
Try_Bli Bli 1978 1978 Vykort från Italien stämplat 1978-09-30 med blindskrift.
Try_Bli_Rodos 1978 Vykort från Rodos stämplat 1978-10-25 med blindskrift.
Try_Bli Synsk 1981 Jul- och Nyårskort med blindskrift utgivet av Synskadades Riksförbund. Stämplat Ronneby 1, 1981-12-21
Try_Bli 97 1997 Julkort med ostämplat frimärke 1997. Detta år stämplade Posten normalt INTE frimärkena
Try_Bli SRF 19?? Julkort utan frimärke från SRF med stämpel  "BLINDSKRIFT".
Try_Bli_blipak 19?? Brev med innehåll av reliefpaket och skrift. Etikett med text Blindskrift
Try_Bli Medd 1999 Meddelande Otillräcklig frankering. Bl 2102.05. Avsändaren Kunden har besvarat med texten: OBS! Detta är en blindskrift - Ingen avgift. Det var tydligen på den tiden, då man hade tid att lösenbelägga ? Daterat 1999-10-18.
Try_Bli BliCec 2002 Blindskrift / Cécogrammes C5-kuvert till Melodikrysset.  Sorterat 2002-11-05 i Årsta 102. Normalt är texten Cécogrammes avsedd för post till utlandet.
Try_Bli_ceco 2005 Blindskrift / Cécogrammes. Brunt kuvert 10x16 cm stämplat på baksidan i Göteborg 112, 2005-03-30
     

Ny upphandling 2011. Tjänsten, upphandlades senast under 2006, då av Skatteverket. Denna upphandling syftar till att säkra fortsatt drift av Tjänsten från den 1 april 2012. Kostnaden för dessa försändelser, upp till 7 kg, står nu PTS för.

 

Gruppkorsband, Masskorsband och Massbrev.

 

Länk År

Beskrivning andra former av frankering

Try Frankel 1922 Masskorsband från Fränkel, Fönsterremsor och Vadd. Utsänt av Fränkel & Co, Gävle 1922
Masskorsband 1932 Utnyttjades för större utskick av bl.a. Försäkringsbolag, Inkasso m.fl. Se egen sida Masskorsband
Lu 10 1932 Masskorsband från Borgeliga valförbundet i Göteborg. Kuvert med maskinstämpelliknande reklam om vad man borde rösta på 1932-09-17
Mass_Fam 1934 Masskorsband från Familjetidningen Smålänningen, frankerat 5 öre maskinstämplat Stockholm 1,1934-03-28
Try Kvinn 1940tal Masskorsband från Svenska Kvinnoes 1-kr insamling som grundades 1944
Try GruppKG 1940tal Masskorsband Stockholm Nr 311 till Kontoret från Kungl. Generalpoststyrelsen
Try Luxor 1941 Masskorsband från Luxor för avbetalning av en trolig radiomottagare. Kvitto stämplat Åby 1941-07-18
Mass_EmVis 1942-11 Masskorsband från Göinge Häraders Ömsesidiga. Stämplat Emmaljunga 1942-11-10 till Visseltofta. På baksidan kvitto 24:90 stämplat Visseltofta 1942-11-30
Try Postv 1945 Gruppkorsband från Postverket tryckt c:a 1945 av Victor Petterssons Bokindustri, Stockholm
Try Avis 1945 Trycksaker från Hj. Lindell Kalmar, frankerad 5 öre Sv. Press, stämplad Kalmar1, 1945-11-02
Try_Porsmar 1947 Masskorsband ändrat till Trycksak från Frimärkscentralen. Frankerat med Geijer 5 öre stämplat Ljungsbro 1947-11-22 till filatelisten Stig Porsmar.
Try_Luxusk 19?? Masskorsband från Hakons med Reklam för Luxuskaffe. Troligen 1950-talet
Try Pb52 1952 Gruppkorsband "Var rädd om Era pengar" från Postsparbanken från 1952 med blankett 601 Anmälningskort för erhållande av Postsparbanksbok
Pb 26. 1952 Gruppkorsband "Var rädd om Era pengar" med Bl. 601.(Dec. 1952.) Se mer på sidan  Postsparbanken
Try Hbg52 1952 Masskorsband från Hälsingborgs Konstförening. Vårsalong Vikingsberg 5 april 1952
Try_MassBo 1956 Masskorsband  tidningsomslag från TEKÅDE frankerat med 10 öre GVIA typ I. Stämplat Borås 1, 1956-08-29. Retur avsändaren [Flyttat från Parkgatan]
Try Bl514 1958 Obegagnad Blankett 514 Adresskort till gruppkorsband
Mass1961 Kongr 1961 Masskorsband till alla medlemmar. Inbjudan till Palace Hotel i Göteborg 11 nov. 1961, då SFF firade sin 75-åriga tillvaro med Jubileumskongress. Subskriberad Kongrssmiddag till 29 kr inklusive viner. Klädsel: mörk kavaj. Det var tider det
Mass Barnens 196? Masskorsband från Barnens Dags Lotteriexpedition, Malmö. Malmö Nr 402.  Adressat: Ett viktigt meddelande
Mass S  Andersson 196? [Masskorsband], lila stämpel på utskick från Sören Andersson till filateliintresserade
Mass_Israel 196? Masskorsband från "För Israels barn Stockholm Ö" Glöm heller inte att köpa brevmärkena
Gruppkorsband 1964 Utnyttjades för större  utskick som här KFUM:s Rikslotteri 1964.
Try_PS40110 1968 PS Bl 2502.01 (Sept 65) Stämplat Gruppkorsbandsexp, Fack, 40110 Göteborg 1 11 JUN 1968. Adresserat till Poste Restante 42101 V. Frölunga
Try PSGrupp 1969 PS-kuvert Bl 2502.01 från Gruppkorsbandsexp. 40110 Göteborg, stämplat 25 FEB 1969,  till 42162 V. Frölunda
Try_GruKungs 1972 2011.01 (Nov 64) Adresskort Gruppkorsbandssändning. [FÖRST UTDELN....]. 4-kantstämplat Kungsbacka 1 14 JAN 1972
Lu1 Grupp 1975 Adresskortsats  för Gruppkorsband Bl 2011.03 (Nov 72) stämplat  Stråtjära 1975-01-11
Massbrev 1986 Utnyttjades för större utskick av t.ex. Naturvårdsverket "Stoppa försurningen" 1986.
Try MassLund 1988 Massbrev - Postverket. Medlemskap i Kulturen Lund 1988.
Svarslösen/post 1996 Många företag använder denna tjänst för att underlätta beställning från kunderna.
Porto betalt   Tryckt på kuvertet, tryckt på etikett och stämplat är de vanligaste.
Länk År

Beskrivning andra former av frankering

Try Hising 1999 Vacker stämpel MASSBREV Box 4 Hisings Kärra, på beskuret C4-kuvert. Daterat 1999-02-22.
     
Try Mass 19?? Massbrev - Postverket. Texten riktar sig dock inte till Pensionärer och jobblösa. Postverket bolagiserades 1994 till PostenAB
Länk År

Beskrivning

Try_KorsPm   Sökt på "korsband" på Postmuseums Bibliotek gav denna vykortsbild. Köpt av Pm. "Dam som ilägger post. Brev- och korsbandslådor samt frimärksautomat vid Sabbatsbergs sjukhus i Stockholm, slutet av 1920-talet"

 

Korsband - Halvtariffkorsband

Trycksaksporto 1924-08-01 -- 1948-04-01 var 5 öre till alla länder. Dock med olika viktsatser.

Bild År

Beskrivning

TryK_1900 1900-07 Korsbandsförsändelse från Örebro stämplad 1900-07-24
TryK  1911 1911-02 Korsband från Göteborgs Köpmans-Förening. Frankerat 4 öre, stämplat Göteborg 1911-02-18.
Pf_Kors18 1918-10 C5 Korsband frankerat porto 2 viktklassen 8 öre  Medaljong, Postförskott 15 öre Medaljong enl. Panv. = 23 öre. Stämplat Stockholm 1918-10-26. Ett ovanligt objekt
TryK 1921 1921 Korsband frankerat 5 öre Lejon från Landskrona 1921-02-28 till Åkarp.
TryK Korsb 1940 Korsband från Sv. Ackumulator frankerat 5 öre Bellman stämplat Malmö oval 1940-10-?
TryK 1942el 1942-04 Utskick av korsband med förklaring till högre eltaxor, stämplat Smålands-Rydaholm 1942-04-02.
Korsband 1944 Första typen med Posthorn, oftast med ett nr i den dubbelringade cirkeln. (Sv. Flaggan)
TryK_Smalf 1953-10 Korsband från Svensk Smalfilm, frankerad 10 öre. Maskinstämplat Stockholm 1, 1953-10-03.
Try TidnSm 1971-11 Smålandsposten skickad  till Tenerifa. Frankerad 170 öre stämplat Malmö Utr. Brev 1971-11-19
Korsband 1989 Andra typen med Nils Holgersson i en stor mängd olika utföranden. (Nova Frimärke). Kallas av Posten "Utdelningsstämpel"
Try STM 1990 PS från 1990-tal. från Postens PR-avdelning med etikett  "Bräckligt". Stämpeln oläslig. STM, PXP, Fack, 28200 Tyringe
Bild År

Beskrivning - Halvtariffkorsband

Try imprime 1956 Utgivarkorsband (halvtariff till utlandet) frankostämplat 15 öre med Frankotyp C, sänt till Holland med stämpel IMPRIME A TAXE REDUITE 02.3.1956. Den 1 dec 1938 infördes detta försändelseslag som betecknades halvtariffkorsband. Tack till Sören.
Try Halvtar 1971 Del av Halvtariffkorsband med Flyg till Teneriffa, stämplad Malmö Utr Brev 1971-07-19.
  1973 Halvtariffkorsband med Flyg till Alicante. Frankostämplat 115 öre Svenska Dagbladet Stockholm 1973-06-08
Try Sydkorea 19?? Utgivarkorsband omslag till Göteborgs-Posten. Port paye P14, med text Imprimés á taxe réduite Ankomststämplat Seoul Korea.
Try Impri 1978 Utgivarkorsband (halvtariff till utlandet) frankostämplat 85 öre Motorbranschens, sänt till Holland med stämpel Imprimés á taxe réduite 18.12.1978.

 

 

Kommissionärskorsband - Varukorsband

 

Bild År

Beskrivning

Try VaruFiB 1940 Folket i Bild, Varukorsband med frankostämpel Lic. 5798, valör 15 öre stämplad Stockholm 1940-X-10
Try Varuk 1945 AB Svensson & Hagberg. Stämplat Borås 1, 1945-12-18
     

 

Tidningskorsband

Minimiavgiften för tidningskorsband var 4 öre upp till 100 gram. För högre vikt tillkom 2 öre /50 gram. Den särskilda tidningskorsbandtariffen upphörde 1919-06-30

Bild År

Beskrivning

     
Try_FoBarn 1910 Utgifvarekorsband från 1910-talet, som inte kunde skickas med Postförskott. Troligen Varuprov / Trycksak i andra viktklassen 8 öre samt 15 öre i Postförskott. Stämplade Stockholm Värde med oläsligt datum.

 

Utgivarkorsband

 

Bild År Valör

Beskrivning

Try Utgifv 1906   Utgifvarekorsband från tidigt 1900-tal
Try_FoBarn 1910-tal 23 Utgifvarekorsband från 1910-talet, som inte fick skickas med Postförskott. Troligen Varuprov / Trycksak i andra viktklassen, 8 öre samt 15 öre i Postförskott. Stämplade Stockholm Värde med oläsligt  årtal datum 16/11. 2 öre utkom 1910-12-10.
Try Kille 1930   Utgivarkorsband från tidigt 1930-tal
Try Snodr 1935   Utgivarkorsband "Snödroppen" 24x17 cm. från Göteborg 3, stämplat  1935-10-22.
Try RolfG 1938 5 Utgivarkorsband från Rolf Gummesson frankerat med 5 öre Nya Sverige, sänt till Agersö, Danmark 1938-04-08. Eftersänt 1938-04-11 till Köbenhavn.
Bl 288 1942   PS-kort för uppgift om obeställbart utgivarkorsband. p.g.a. ändrad adress, Malung  1942-01-05.
Try Tidnings 1948   Utgivarkorsband (Tidningsomslag) stämplat Malmö 1, 23 DEC x48. Utsändning av Kirsebergskyrkans Månadsblad, Malmö.
Try Utgiv60 1960   Utskick av Panorama nr 4 1960. Medlemsblad för Folkpartiet i Kristianstad län
Lu1 Aktuellt 1960   Utgivarkorsband utsändning av tidskriften Aktuellt troligen från 1960-talet.
Try FHNytt 1969   FH-Nytt skickad från Leksand 1969-04-14 som Trycksak även om det står Korsband. Portot för Trycksak höjdes 1969-03-01 från 30 öre till 35 öre för såväl inrikes som utrikes.

Tidningsstämplar.

 

Bild År  

Beskrivning

   
 
           

 

 

Varuprov

"Prof utan värde" eller senare "Prov utan värde" var också en beteckning på vissa försändelser upp till 100 gram

Många företag skickade förr Varuprov till sina kunder. T.ex. Varuprov med mönster från tidningen Husmodern stämplat Stockholm 3, 1938-10-15

Upp till 200 gr. kostade 15 öre

Viktsatser.

Postens taxor Taxeringstabell - 1920-07-01  --  1921-12-31

Högsta medgivna vikt 350 gram

Försändelseslaget Varuprov slopades 1971-07-01 i förbindelse med utlandet.

 

Gram öre

Beskrivning

ej över 200 10  
200 - 300 15  
300 - 350 20  

 

 

Bild År

Beskrivning

Try_Bror 19??- Varuprov från Bror Åhsberg, Skeppshult. Frankerat 2 x 5 öre orange Lejon, Stämplade Skeppshult 19??-06-16.
Try Profutan 1909? "Prof utan värde", tryckt på etiketten som klistrats på försändelsen stämplad x x 09 7-8 em. Frankerad 10 + 1 + 1 öre
Try Arvika 1909 OII  8 ö på "Prov utan värde" till Munksjö, stämplat  Arvika 1909
Try Skurup 1922 Stämpel "Prof utan värde", på försändelse från N Andersson, Skurup till Alstad. Frankerat med 5+5 öre Lejon stämplat Skurup  1922-06-01.Riksporto brev 20 öre. Lösenbelagt med 60 öre
Try Allers 1927 Varuprov från Expeditionen för Allers Möstertidning, frankerat med 5+5 öre Lejon, stämplade Helsingborg 1927-08-15.
Try Prof 193? Stämpel "Prof utan värde", på försändelse från AB Emsfors Bruk, Påskallavik till Göteborg. 10 öre Lejon stämplat PKXP ?? 193?-?-?
TryUtan 1931 Varuprov frankerat 10 öre Lejon, 1931-07-23. Stämplat "Prov utan värde"
Try_Husm35 1935 Varuprov frankerat 10 öre Lejon, maskinstämplat Stockholm 3, 1935-07-05. Mönster från Husmodern
Try Virse 1936 Brev med anteckning Varuprover frankerat med 15 öre, stämplat Virserum 1936-06-05. Dock frankerat med inrikes brevporto 15 öre.
TryPROV 1938 "PROV UTAN VÄRDE" frankerat 10 öre, stämplat Hörby 1938-07-20 till Göteborg.
Try msk709 1938 Varuprov från Emil Buchler. Frankerat 10 öre Lejon, maskinstämpel 709, Stockholm 15 använd endast kort tid stämplat 1938-10-01
Try Varup 1938 Varuprov med mönster från tidningen Husmodern stämplat Stockholm 3, 1938-10-15
Try FiBild 1940 Varukorsband från Folket i Bild. Frankostämplat Lic. 5798, Stockholm 1940-10-10
Try_HarryG 1949 Varuprov från Harry Grandin. Frankostämpel Lic. 4745 valör 010 öre stämplad Stockholm 1949-08-04.
Try RolfGum 1953 Varuprov från Rolf Gummesson maskinstämplat Stockholm 1, 1953-10-21. Frankerat 10 öre Union Post. Univ.
Try Tranas 1956 Varuprov frankerat 15 öre, stämplat Tranås 1956-12-30.
Lu32 Varup 1960
Portot 20 öre gällde för Trycksak upp till 100 gr. fram till 1964-01-01 och det är nog taxan är beräknad här, trots att stämpeln säger Varuprov. Stämplad Göteborg 1960-03-20.
Pg Varu 1974 Varukorsband från Postgirot omkr. 1974 avsett för stämpel med Postgironummer
Try Aviserad 1974 Varuprov från Foto-Fritid, Linköping. Etikett Aviserad brevförsändelse, stämplad 28 APR 1974, 42120 V Frölunda
Try Fellings 19?? Trycksak 350 - 400 gr. 1922-1948, med tryck "Prof utan värde - Samples of no value" från Fellingsbro till Göteborg, frankerat med, 20 öre GV (F 181) stämplat 19??-06-01 (efter 1925).
Try Tema 1980 Varuprov från Tema VVS, frankostämplat 1980-03-20
Bild 2 År

Beskrivning av objektet med Tilläggstjänst - Express - REK - Postförskott mm.

Lu32 Tull 1937 Förtullad (Bl. 92) Rekad varuprovpåse från Belgien belagd med postförskott. Stämplad Bruxelles 1937-08-18, förtullad 20 AUG 1937. Stämpel Post och Tullavg 1 kr 03 öre. Stämpel Pf  7 kr 04 öre.

Trycksaker hämtat ur Sv. statskalender 1942

 

"Postunderrättelser.

Trycksaker.

För att försändelse skall kunna befordras mot trycksaksporto fordras, att trycket är anbragt på papper, pergament, kartong eller annat pappersliknande material, exempelvis cellophan o. d. (men icke på läder, tyg, metall, gummi). Trycket skall vara verkställt med boktryck, gravyr, litografi eller på annan lätt igen- kännlig mekanisk väg undantagandes genom kalkering, med stämpel eller skrivmaskin.   Avtryck, framställda med hektograf, mimeograf. stencil eller liknande (icke skrivmaskinskopia), kan likställas med trycksak och befordras mot trycksaksporto, under fórutsättning att minst 20 försändelser, innehållande sinsemellan fullt lika exemplar, samtidigt avlämnas till fast postanstalt (ej i brevlåda).

-  Icke allt papper, varå finnes någonting tryckt, kan befordras mot trycksaksporto. Såsom exempel på vad som icke befordras mot trycksaksporto må anföras tapeter samt brevpappcr (med eller utan firmanamn), annotationsblock och dylika pappersvaror.

- Å trycksaker i allmänhet få för hand, med skrivmaskín eller medelst stämpel angivas avsändarens och adressatens namn, titel, yrke, firma och adress, avsändningsdatum, avsändarens underskrift, telefonnummer, telegramadress, telegrafkod, postgiro- eller bankkonto samt ett ordnings- eller bokfóringsnummer, som uteslutande hänför sig till försändelsen.   Man får rätta tryckfel samt överstryka, understryka eller inrama vissa delar av texten under förutsättning att man därmed icke åstadkommer en skriftväxling.

-  I några särskilda fall får den tryckta texten kompletteras med vissa uppgifter. Detta gäller avier om fartygs avgång och ankomst; handelsresandes reseavier; beställnings-, subskriptions- och offertblanketter beträffande bokhandelsvaror: blanketter, som användas i lånebiblioteksrörelsen: priskuranter, annons offerter, börs- och marknadsnoteringar, handelscirkulär och prospekt; blanketter till adressanmälningar; bjudnings- och kallelsebrev, som sändas inom landet. På inríker trycksaker i allmänhet får man tillföra siffror (icke t, ex, ”2 A”) i tomrum, som för detta ändamål lämnats i den tryckta texten.

Särskilt vid anskaffande av trycksaker, såsom blanketter o. d., avsedda att ifyllas eller kompletteras, bör korrektur uppvisa för posten. En till synes obetydlig omformulering i ett tryckt formulär kan spara in porto för avsändaren.

Förutom i nu nämnda fall är det medgivet att göra vissa ändringar och tillägg vå korrektur, att skriva en tillägnan i en bok eller liknande tryckalster, att å ett tidningsurklipp skriva tidningens namn och datum samt att å illustrerade kort, tryckta visitkort, jul-, nyårs- och, i den inrikes trafiken, påsk- och pingstkort med högst 5 ord skriva lyckönskningar, tacksägelser e. d. Å dessa kort måste givetvis finnas något tryckt. Ett kort utan tryck kan icke befordras såsom trycksak, vare sig avsändaren därå skrivit endast sitt namn eller dessutom t. ex. God ]ul. De 5 orden få icke innehålla något meddelande, t. ex. ”Tack, kommer torsdag morgon”.

I fråga om minimimått för trycksakskort, se tab. sid. 964.

     Korrespondent, som samtidigt i postanstalts kassa avlämnar minst 1,000 st. inrikes vanliga trycksakskorsband av sinsemellan lika vikt och format - s. k. masskorsband - kan erhålla rabatt med 20 % å det vanliga korsbandsportot. Dylika korsband skola icke frimärkas. De måste bära uppgift om avsändarens namn och adress, varjämte ordet Masskorsband måste vara tryckt (ej stämplat) å omslaget. I stället för ordet »Masskorsband» kan å försändelserna anbringas en särskild utdelningsstämpel, till vilken kliché tillhandahälles av postverket.

- Postverket åtager sig utdelning av masskorsband, vilka äro försedda med allenast en kollektiv adressbeteckning, s. k. gruppkorsband. Utdelningen kan omfatta dels hushåll eller butiker dels ock vissa andra mottagargrupper, t. ex. läkare, tandläkare etc. Postanstalterna lämna närmare upplysningar.

 

Affärrshandlingar.

Såsom affärshandlingar anses handlingar och dokument, helt eller delvis skrivna eller ritade, vilka icke hava egenskapen av verklig och personlig skriftväxling, såsom öppnade brev, vilka redan nått sitt ursprungliga mål, kopior av dylika brev, rättegångshandlingar, fakturor, fraktsedlar, avskrifter av handlingar, handskrivna partitur och manuskript m. m.

 

Varuprov

skall utgöra prov på en vara. Försåld vara eller vara, för vilken avsändaren skall ha betalt, kan således icke sändas som varuprov. Ej heller en gåva eller ett kvarglömt föremål, som eftersändes, får befordras mot varuprovsporto. Klichéer, enstaka nycklar, enstaka tillskärningsmönster och avskurna levande blommor få dock sändas mot varuprovsporto, om de icke sändas i handelsändamål. Varuprov skola vara inlagda i påsar. lådor eller omslag, som lätt kan tagas av, försedda med anteckningcn ”Varuprov” eller ”Prov utan värde”."

 

 

Litteraturhänvisning.

 

       

 

 

   Vänligen rapportera problem eller felaktiga länkar på denna webplats till.==> Please report any problems or missing links on this Web site to ....   ==>   Main page

Dotsrad8k.gif (8003 bytes)