Terminalstruktur 2008 - .

 

Senast uppdaterad 2019-08-03

Posten AB började redan 2008 att planera en NY terminalstrukur med Hallsberg och Rosersberg som lämpliga orter.

PSM = ProduktionsStruktur Meddelande. Projekt för nya terminaler i Hallsberg och Rosersberg som startar 2011.

Postens (PostNord) terminalstruktur

    Terminaler flyttas 2010-09-29 - ur Arbetet 2011  

Första steget i Postens stora framtidssatsning

 

Koncernstyrelsen i Posten Norden har beslutat att investera i en ny terminalstruktur i Sverige som ger ökad flexibilitet i produktionen och möter de kraftiga förändringar i brev- och paketvolymer som förutses. Den ger ökad konkurrenskraft, bättre service och innebär att fler försändelser kommer att transporteras med tåg istället för med flyg och på landsväg.
Posten Norden gör en betydande investering i en ny terminalstruktur som stärker vår konkurrenskraft och förbättrar våra förutsättningar att uppfylla det samhällsuppdrag vi har. Det är också en miljöriktig investering som ger oss möjligheten att öka andelen försändelser via tåg, med minskade koldioxidutsläpp som följd, säger Lars G Nordström, VD och koncernchef.Två nya brevterminaler etableras i direkt anslutning till järnvägens stambanor, en i Hallsberg och en i Rosersberg, norr om Stockholm. En ny pall- och paketterminal etableras i norra Stockholm. I Norrland investeras i en ny logistikstruktur med etablering i kuststäderna Sundsvall, Umeå och Luleå samt i Östersund. Flertalet postterminaler kommer att få uppgraderade eller nya IRM-maskiner. Även sorteringsmaskinerna (BSM) kommer att uppgraderas till modernare.
Fram till sommaren 2014 omorganiserades mycket och 18 Regioner blev bara 8 (åtta).
Texten
Hela vägen
är troligen en del av kampanjen mot företag. Kampanjen avslutades - upphörde  2013-12-08.

 

.

 

Detta är en av Hallsbergs tidiga stämplar 2013-07-15. Officiell start 2013-09-29.

Övriga postterminaler är då norrifrån sett: Umeå, Sundsvall, Rosersberg, Uppsala, Årsta, Hallsberg, Nässjö, Göteborg, Alvesta och Malmö.  Karlstad och Västerås läggs ned och dessa ersätts av Hallsberg.

Posten lägger ned sina terminaler i   

o

Västerås IRM 107

Karlstad SRM 123

Länkar till bilder från andra terminaler

Interna Länkar till:

 

Main page Posthistoria Huvudsida Terminalstruktur Nya IRM Postal Automation
Brevsortering Hallsberg Rosersberg   Posten Kundtjänst
 

Terminalbesök Malmö

Terminalbesök Alvesta   Länksidan
Vikten Terminalbesök Göteborg 2004 Terminalbesök  Göteborg 2008 Terminalbesök Göteborg 2015

Terminalbesök Göteborg 2016

 

 

Nya maskiner typ IRM: Maskin som makulerar frimärken, väger och sorterar 32 000 försändelser/tim.

De nya IRM-maskinerna kallas även CFC (Culler-Facer-Canceller).

 

Nyinköpta maskiner

  Typ Nr Fabrikat Ort och mitt första upptäckta ==> Datum
     171, 172, 173. Siemens Hallsberg 2013-06-01
IRM   174,175 Siemens Rosersberg 2014-05-24
    176 Siemens Alvesta 2014-08-25
eller   177, 178 Siemens Malmö 2014-10-06
   

179, 180

Siemens

Göteborg

2014-11-19
CFC   181 Siemens Sundsvall 2015-11-
    182, 183 Siemens Årsta 2015-07-
      Siemens Umeå 2017-12

 

Nässjö har kvar sina gamla IRM

 

Dessa nr kunde man bara se på kuvertens nederkant, så länge maskinerna hade VideoJet inkoppade (1997 - 2008). Den svarta texten längst ned på kuvertet. 2008 började VideoJet att användas till den automatiska Eftersändningen. I de nya maskinerna med nytt kodsystem kan man bara i Posten datasystem läsa postnummer, maskinnummer, datum mm..

De gamla maskinerna har/hade följande nr: 101 - 123

Här är postterminaler med numrerade "inkjetstämplar" norrifrån räknat hösten 2014.

Bilderna är klipp, en del av C5 och något C4-kuvert. C6-kuvert har en mindre del av stämpeln i de nya maskinstämplarna.

Här kommer längre ned även en del av de nya maskinernas Julstämplar 2014 att redovisas.  (300)

 

 

   
SRM 122,  Umeå, (2014-11-25)  Får troligen ingen NY IRM.
   
  SRM 121,  Sundsvall, (2014-01-24)
IRM 181 Sundsvall, (2015-12-04)
IRM  174, 175 Rosersberg  (2014-08-29) Ersätter Uppsala som avslutas
   
IRM 101, 102, 103  Årsta, (2014-11-20)
IRM 182, 183  Årsta, (2015-11-03)
IRM 171, 172, 173 Hallsberg, (2014-08-20) del av C5
IRM 171, 172, 173 Hallsberg, del av C4-kuvert.
   
IRM 111 Göteborg, C5 del (2014-04-07)
IRM 179, (180) Göteborg, C5 del (2014-11-19)
IRM 179, (180) Göteborg, C4 del (2014-12-03)
Vikten angiven till 70 g, men ingen åtgärd med Lösen eller Eftertaxering.
IRM 117  Nässjö, C5 del (2013-12-20)   Får troligen ingen NY IRM
   
IRM 176 Alvesta, C5 del (2014-09-04) Hade från början postnord, men ändrades till Hela vägen 2014-11-02.
IRM 176 Alvesta, C5 del (2014-11-02 övergick man tillfälligt till Hela vägen i stämpeln. Troligen återgång till defaultvärde vid ett maskinstopp)
   
IRM 176 Alvesta, C4-del (2014-10-10)
IRM 176 Alvesta, C4-del (2015-02-20)
Maskinen omprogrammerad från POSTEN till POSTNORD i datumstämpeln.
OBS. Vågräta delningen av stämpeln
IRM 176 Alvesta, C5  (2015-12-29 )
IRM 177, 178  Malmö, C5 del (2014-10-06)

 

IRM 180 Göteborg installerad  maj 2015

 Dessa försändelser med texten  "Hela vägen" har POSTEN i datumcirkeln.

Försändelser med texten  postnord har även POSTNORD i datumcirkeln.

Hittills har alltså 5 postterminaler fått de nya IRM-maskinerna.

Kvar att uppdatera/uppgradera finns 4 norrifrån räknat: Umeå, Sundsvall, Årsta och Nässjö

     


Objekten och stämpelavtrycken nedan, är hämtade från brev ur egen och andras samlingar. (150)

 

Här några bilder på brev hanterade i maskinerna, en del  före "Skarpt läge" samt en del till Julen 2014.

 

Länk Tidpunkt

Beskrivning - test av maskinerna före starten.

     
Hall 20140102 2014-01 Efter nyår återinfördes i Hallsberg "Hela vägen", troligen i alla 3 IRM. Här en del av ett C5-kuvert, stämplat 2014-01-02.
Hall 20140102 2014-01 Efter nyår återinfördes i Hallsberg "Hela vägen", troligen i alla 3 IRM. Här en del av ett C5-kuvert, stämplat 2014-01-02.
     
Term_2014Ggr 2014-12 Varför låta maskinen ta tid, att väga 12g, när det är 50 gram som är högsta vikten. Stämplat POSTNORD 2014-12-08 Göteborg.
Term_2014Mgr 2014-12 Varför låta maskinen ta tid att väga och även skriva texten 12g, när det är 50 gram som är lägsta vikten. Stämplat "Visst finns Tomten"  POSTNORD 2014-12-11 Malmö.
Term_2014Gbg 2014-12 Göteborg med Nya IRM 179 och gamla SRM 112 stämplade 2014-12-16.
Term_2015Gbg 2015-03 C4-kuvert med frimärket uppe t. v. Maskinen har trots det lyckats stämpla frimärket lite. Göteborg IRM 179 stämplat 2015-03-01.
Term_2016Ma 2016-01 Varför låta maskinen ta tid med, att väga 12g, när det är 50 gram som är högsta vikten. Stämplat POSTNORD Malmö 2016-01-20.
     

 

2013-09-10 har nya postnummer tillkommit i nätets postnummerkatalog till de nya postterminalerna:

POSTTERMINALEN  HALLSBERG  694 00  HALLSBERG

POSTTERMINALEN   ROSERSBERG 190 00  ROSERSBERG

NyhetsPosten nr 8 kom 2013-10-11. Se här

Del av C5-kuvert.

 

 Dessa nya maskinerna väger alla breven och kan även ange  vikten på brevet, då det är för hög vikt och är t.ex. underfrankerat.

 Här redovisas terminaler med GOD  JUL 2014, som istället blev "Visst finns Tomten". (300)

 

Se

  SRM 122,  Umeå,  C5 del (2014-01-13)  Får troligen ingen NY IRM.
IRM 181 Sundsvall, SRM 181,  Sundsvall,  C5 del (2014-01-24)
   
IRM  174, 175 Rosersberg  C5 del  (2014-12-09)
Ersätter Uppsala som avslutas
   
Kommer troligen 2015 IRM 182, 183  Årsta,  C5 del (2014-
   
  IRM 171, 172, 173 Hallsberg,  C5 del (2014-12-09)
   
IRM 179, 180 Göteborg, C5 del (2014-12-16)  Göteborg har fortfarande 2014-12-11 inte fått installerat "Visst finns Tomten".
   
IRM 176 Alvesta, C5-del (2014-12-01)
Alvesta var nog först med "Visst finns Tomten", redan 1/12.
Testen var dock inte så lyckad, eftersom stämpeln delades  vågrät.
Endast datum har rätt plats
  IRM 176 Alvesta, C6  (2014-12-07 )
IRM 177, 178  Malmö, C5 del (2014-12-01) Julstämpeln.
   

 

En del av Julen 2014.

Normalt har man tidgare år startat GOD  JUL 7-8 fram till 24 dec. Därefter GOTT  NYTT  ÅR

I år tog man en helt ny text i de nya IRM-maskinerna med texten "Visst finns Tomte"


Efter Jul kommer kanske Nyår.

Länk Tidpunkt

Beskrivning - test av maskinerna efter starten.

     
Austruk_AlvTodelad 2014-12  Alvesta var nog först med "Visst finns Tomten", redan  2014-12-01.  Testen var dock inte så lyckad
Austruk2_MaTomte 2014-12 C5-kuvert "Visst finns Tomten" stämplat Malmö 2014-12-01.
Austruk_2kuv 2014-12 2 C5-kuvert med stämpeln delad på båda. Datum under datumcirkeln och inte på rätt plats i cirkeln. Alvesta 2014-12-01
Austruk_AlvC6 2014-12 C6-kuvert stämplat "Visst finns Tomten" Alvesta  2014-12-07.
Austruk_Roser4 2014-12 Del av C4-kuvert med 4 frimärke stämplade "Visst finns Tomten" POSTNORD Rosersberg 2014-12-06
     

 

Annorlunda brev

 

Länk Tidpunkt

Beskrivning - test av maskinerna 2015.

Austruk_Lund 2015 C4-kuvert där frimärket sitter uppe till vänster. Inga problem att skriva "apelsinkod" nere till höger. Däremot lite svårt att nå frimärket. Det lyckades dock att makulera lite med POSTNORD 2015-02-17 MALMÖ.
auGbg_Hsh 2015 C4-kuvert från Borås till Hässleholm. Göteborgs postterminal har inte stämplat frimärket för brevet matades in upp o ned. Fönstret hindrar maskinen att skriva "apelsinkoden" på kuvertet. Därför sätter maskinen på en gul etikett och skriver på denna. Malmö postterminal har heller inte stämplat frimärket. Tydligen har man i Hässleholm upptäckt misstaget och makulerat frimärket 2015-02-18.
auGbg2015 C5-kuvert med dubbla stämplar av IRM 179.  Endast EN datumcirkel. Stämplade 2015-04-22
     
  2015 C4-kuvert där frimärket sitter uppe till vänster. Inga problem att skriva "apelsinkod". Däremot lite svårt att nå frimärket. Det lyckades dock .

2015-03-30 hade alla 5 terminalerna med den nya maskinen IRM installerat GLAD  PÅSK-stämpeln. Datum för återställd till  POSTNORD efter respektive ort
Norrifrån räknat Rosersberg 12/4, Hallsberg 8/4, Göteborg 9/4, Alvesta 9/4 och Malmö 6/4.
Dessa är klipp från C5-kuvert. På andra kuvert är bilden annan.

Rosersberg  2015-03-30 Hallsberg  2015-03-30    
     Alvesta  2015-03-30 Göteborg  2015-03-30    
       Malmö 2015-03-30 Rosersberg 29-03-2015 
          vid installering av ny GLAD  PÅSK-fil

Datumstämplarnas utseende är väldigt skiftande i de nya maskinerna IRM. Troligen beroende på VEM som programmerat.
Notera främst datumsiffrorna. (80).  I Aug. 2014 blev POSTEN - POSTNORD

Handstämplarna har dock inte i april 2015 setts med texten  POSTNORD.
Datumsiffrornas placering är väldigt olika på de olika orterna.

Hallsbereg POSTEN Alvesta POSTEN Alvesta POSTNORD Malmö STORA datumsiffror Göteborg STORA datumsiffror Malmö små datumsiffror Rosenberg datum Rosenberg datum


                  Postnord i Danmark            -         ur PostNordNews Nr 1 2015.  

Ramar för produktionsstrukturen i Danmark. Paketterminaler ändras något, men här behandlas endast Brevterminaler. De två befintliga terminalerna i Fredricia och Köpenhamn bevaras. Köpenhamn kommer dock att flyttas något, till ännu ej bestämd plats.

Produktionen på Østgyllands Postcenter flyttas under året till Sydjyllands Postcenter i Fredricia. Dessa flyttningar förväntas vara genomförda vid slutet av 2016.

Posten om Rosersberg.

 

ur PostNordNews Nr 2 2017.

 

Under de närmaste 2,5 åren, så kommer följande att hända:

Nya brevsorteringsmaskiner till Umeå, Sundsvall, Nässjö, Årsta och Alvesta.

Rosersberg uppgradering av befintlig klumpsortering till två inmatningar..

Göteborg och Nässjö ny maskin för sortering av småpaket.

 

Dessutom kommer en del maskiner att flyttas runt mellan terminalerna, så att varje terminal har RÄTT brevsorteringsmaskiner.

 

 

Interna Länkar till:

 

Main page Posthistoria Huvudsida Terminalstruktur Nya IRM Postal Automation
Brevsortering Karlstad Hallsberg Rosersberg Posten Kundtjänst
 

Terminalbesök Malmö

Terminalbesök Alvesta   Länksidan
Vikten Terminalbesök Göteborg 2004 Terminalbesök  Göteborg 2008 Terminalbesök Göteborg 2015

Terminalbesök Göteborg 2016

 

Begrepp - Förkortningar - förklaringar:

 

Typ Beskrivning / förklaring av en del förkortningar
   Apelsinkoden kallas ibland den orange streckkoden längst ned på kuvertet
   VideoJet kallas den svarta klartexten längst ned på kuvertet. Fanns från sept. 1997 till 2007 på de flesta terminaler
Bar-code scanner  = Streckkodsläsare
ATM  = "Frimärke" framställda  i mikroprocessorstyrda automater (t.ex. Frama, Klüssendorf)
BFM  = BrevFörädlingsMaskin, en typ av finsorteringsmaskin FSM som fått ny mjukvara (installation klar under 2008)
BSM  = Brevsorteringsmaskin
ESB  = Effektivisering av den Samlade Brevprocessen  ( klar under 2008)
EAN  =European Article Numbering = System för identifiering, består av unika sifferkoder
FSM  = Finsorteringsmaskin, klarar  28000 brev /tim till 240 olika riktningar.  Sista maskinen hette FSM 037 och avslutades i Nässjö 2015-12-21.
GLP  = Gemensam LäsPlattform. Alla brevs uppgifter lagras på ETT gemensamt ställe
GSM  = Grovsorteringsmaskin, sorterar brev upp till C5-format  27000 brev /tim
ID-tag  = är streckkoden som skrivs på längst till vänster, när brev videokodas
IPM  = Integrerad ProduktionsModell. Meddelande och Logistik sammanförs. Brev och paket levereras samtidigt. PostNordNews nr10 2015
KSM  = Klumpsorteringsmaskin, för "tjocka/oformliga" brev som ej går i de andra maskinerna
NATS  =  Non adress ATtributes  kodning
OCR  =Optical Character Recognition
PTM  Postterminal. (En del av de 6 serviceterminaler som lagts ned, kallas nu Postcenter, senare Företagscenter FC och upphör 2013-01-01) Ändrades
PSM  = ProduktionsStruktur Meddelande. Projekt för nya terminaler i Hallsberg och Rosersberg som startar 2011
ROI  =  Region Of  Interest  kodning
SSM  = Storsorteringsmaskin, avsedd för brev större än C5-format till 200 olika riktningar
SRM  =  Skiljning- och ResningsMaskin.
TFM  =  Tvåformatmskiner som 2017 kommer till Umeå, Sundsvall, Nässjö, Årsta och Alvesta
TPL  =  
VCS  =Video Coding System

Maskiner av olika slag

Typ Beskrivning / förklaring - på senare tid tillkomna maskiner
FSU  
FSU  = FörSkiljningsUtrustning. Installerades i Sundsvall våren 2016. Antalet upptömningsband har tredubblats, och den skiljer klump och  brev automatiskt.  PNN nr3 2017
IRM  = Integrerad Resnings- och sorteringsMaskin, väger, vänder, stämplar, portokontrollerar och sorterar 32000 brev /tim
ISM  = Integrerad SorteringsMaskin. De nya Toshiba-maskinerna som installerades 2004-06-xx, är av denna typ. Några kommer att uppgraderas under 2017.
CFC   Culler-Facer-Canceller. Detta är namnet på de nya IRM som installerats på bl.a. Hallsberg och Rosersbergs terminaler.
KSM   KlumpSorteringsMaskin FivesCinetic
MHS   MaterialHanteringSmaskin
SFM  StorbrevsFörädlingsMaskin - Siemens. Denna maskin testades redan 2010 i Göteborg. Inköps nu 2013 till Hallsberg (2013-07) och Rosersberg (2014-09)

 

Det finns inte så mycket skrivet om terminalstrukturen utan myckat är egna iakttagelser, forskning och testning av Postens hantering av brev

Litteraturhänvisning.
Nyhets-Posten - PostNordNews Andra media-er
   
   Vänligen rapportera problem eller felaktiga länkar på denna webplats till. => Please report any problems or missing links on this Web site to ....   =>  

 

Dotsrad8k.gif (8003 bytes)