Skadade objekt.

 

 Äldre och Modern  Posthistoria.

 

Automation är ett sätt att låta maskiner göra ett ofta enformigt arbete. Sköts maskinerna väl kan de dessutom jobba dygnet runt, vecka ut och vecka in. Stämpling av brev har skett maskinellt från 1891 då O. R. Lennholm konstruerade sin maskin, som användes i Stockholm fram till 1905.

Den har följts av många andra typer. Införandet av 5-siffriga Postnummer våren 1968 var en förutsättning för att dessa automatiseringar skulle lyckas väl.

 

 

 
Main page Brevsortering BSM-sortering Auto Misstag Skadade objekt Postal Automation

 

Bilder av Kraschpost .

 

En tidigt använd etikett var Bl. 300. (Maj 57.)

 

Etikett Bl 2261.08 (maj 79)

 

Det är inte bara på Posten som skador kan ske. Små snälla barn, som inte bör leka med smällare använder ibland dessa att stoppa i Postens brevlådor.

Även äldre "barn" misshandlar postlådor.

 

Bild (Imi_skad) Årtal Plats - Beskrivning - Kraschpost  med beklagan(40 - 49)
Skad_Kr1971 1971 Troligen en stämpelmaskin mod. Nyberg 30 (Msk no 212) som skrynklat till brevet. Stämplat Strängnäs 1971-04-06.
Skad_Ed306 1977-07 Adresskort Bl 2010.01 från Ed 1977-07-04. Etikett: "Försändelsen har ankommit i skadat skick". Stämplat Huddinge 1, 1977-07-08.
Skad_MBan 1977 Brev ordentligt skrynklat på Malmö Ban 1977-08-20. Stämplat [Försändelsen har genom ett beklagligt missöde skadats i mekanisk transport ..... Malmö Ban].
Skad_Hfors 1978-02 Brev C 5 från Helsingfors, stämplat 1978-02-28. Etikett  Bl. 300. (Maj 57.) stämplad ?????  1978-03-02
Skad_Afgan 1979 Etikett med text "Försändelsen har ankommit ...." på brev stämplat Kaboul 1979-01-23. Etiketten bunden till brevet från Afganistan (Postes Afghanes) med stämpel Stockholm 7 1979-01-26
Skad_skadat 1974-75 Trycksak A-post brev med porto 60 öre 1/7 1972 -- 30/4 1974. Etikett: "Försändelsen har ankommit i skadat skick". Maskinstämpel 318 "SÄND  ALDRIG . . "Göteborg använd 1/11 1974 - 27/3  1975
Skad_Bl2210 1977-04 Bl 2210.01 (apr 75) Avi om skadad försändelse, stämplad Hässleholm 1, 1977-04-13.
Skad_Kr1981 1981-09- Troligen en stämpelmaskin mod. Nyberg 30 (Msk no 212) som skrynklat till brevet. Stämplat Borås 1, 1981-09-21.
Skad_2261 1987 Maskinstämpeln har ätit sig igenom kuvertet 1987-10-23. Grön etikett Bl 2261.08 "Vi beklagar att försändelsen har ....."
Skad_2010.19 1994 Plast PTM Malmö. Brev Hjärta på kuvert i Plastficka Bl 2010.19. Stämplat 1994-05-25
Skad_Norrk 1996 Norrköping. Bifogad beklagan från Terminalen i Norrköping 1996-09-17
Skad_1998Na 1998 Brev från Nässjö med Pinnstolen och posthornet. Datum svårtolkat, men troligen 1998.
Skad_Gbg1998-03. 1998 Göteborg. Etikett "Förlåt vår målsättning är..." på stort brunt kuvert
Skad_Gbg1998-11. 1998 Göteborg. "Ursäkta oss"A5- kort med björkdunge stämplat 1998-11-
Skad_1999-10-28 1999 Göteborg. Kort avrivet på mitten och försett med rund etikett "Förlåt vår målsättning är..." Göteborgs postterminal 99.10.28.
Skad_Tru 2000-12 Brev troligen överkört med truck på någon terminal. Stämplat Malmö 2000-12-17, till Stockholm
Skad_Kra2001 2001 Alvesta. Skadat C6-kuvert med gult etiketthjärta "Vi beklagar skadan på ditt brev Alvesta Postterminal". stämplat Sundsvall 2001-08-22. Apelsinkoden säger den 2:a i månaden. Vilket är fel ?
Skad_2002Sth 2002 Brev från Västerås sorterat 2002-06-27. Försändelsen lagad Årsta Postterminal stämplad STH  ÅRSTA 04 JUN 2002
Skad_2004Tomte 2004 Tomteboda. Drivremmen för transportbandet har bakom den 45 mm runda etiketten slitit upp ett hål i brevet troligen på Terminalen i Tomteboda 2004-01-02.
Skad_20040701   Nässjö. Stort fönster på C5-kuvert med beklagan av Nässjö, 2004-07-01
Skad_BRM 2004 Malmö. Blått hjärta på C6-kuvert som råkat ut riktigt illa. Malmö Postterminal 2004-07-01
Skad_Lagat 2004 Trol Sth. Brev med vit 38 mm. bred tape med text "Lagat på Postterminalen" 2004-11-02. Tack till Lennart B.
Skad_2004-10 2004 Nässjö. C5-kuvert som skadats vid sortering 2004-10-19. Försändelsen lagd i onumrerat fönsterkuvert och sänt med beklagan till adressaten 2004-10-20.
Skad_Kra2004 2004 Alvesta. Skadat C6-kuvert med 2 blå etiketthjärtan "Vi beklagar skadan på ditt brev Alvesta Postterminal". Stämplat Kalix 2004-02-18. Sorterat Umeå 084 samma datum.
Skad_Alvesta 2004 Alvesta. Skadat C4-kuvert med blått etiketthjärta "Vi beklagar skadan på ditt brev Alvesta Postterminal" Stämplat 2004-10-29. Tack till Lennart B.
Skad_2004 2004 Årsta. Gul etikett 20x30 mm.Försändelsen är lagad av Posten. 2004-11-01. Tack till Lennart B.
Skad_2005-03 2005 Karlstad. Oval etikett från Karlstad på brevdel från 2005-03
Skad_n2005 2005 Nässjö. C6-kuvert med Gult hjärta "Vi beklagar ....." Stämplat Nässjö 117, 2005-03-15
Skad_Diago 2006 Årsta 16. Frankostämplat C5-kuvert hamnat diagonalt och veckat i GSM 16. Stämplat 2006-03-29
Skad_48Malmoe 2006 Malmö stämplat 2006-10-17, men missat frimärket p.g.a. att brevet vikt sig
Skad 282616 2007 Frankostämplat C5-brev med Lic. nr 282616, från Mölndal 2007-12-21 till Hässleholm. Troligen har skadan skett på Postterminalen i Göteborg. Tejpad och försedd med 45 mm. rund etikettursäkt.
Skad_miss kr 2008 2 enkronor skickade lösa i ett kuvert som skadats i sorteringsmaskinen på någon terminal. Oklart vilken terminal, men brevet ankom adressaten 2008-08-22. försändelsen i Bl 2261.30.
Skad_utan bekl 2010 Frimärkskatalog skickad från 57033 Mariannelund, stämplad Nässjö men i fel hörn. Troligen skadad i maskin och etikett påsatt. Levererad till adressat 2010-04-26 utan plastficka och med borttagen, ej makulerat frankering. Ifrågasätter den hanteringen ?
Aumiss_Gbg11 2011-04 C5-kuvert som inkjetstämplats men även handstämplats. Troligen inte matats in i maskinen på RÄTT sätt. Klisterförslutningen inte OK.
Aumiss_Trasi 2012 Stämpel "Trasiga Brev" från Västerås


Skadad post  utan beklagan

Bild Plats Beskrivning - Skadad post  utan beklagan(48 - 49)
Aumiss 298a 1940 Bl. 298 a. (Febr. 1937.) Innehåller en skadad eller på annat sätt felaktig värdeförsändelse, .... Kuvert med en Rekommenderad försändelse. Kraschpost, stämplad PKP 105, 1940-03-12. Lacksigill på baksidan. Storlek 210 x 152 mm.
Lu 62 2004 Det händer att brev veckar sig i maskiner. Här är ett bra ex på hur det kan bli. Stämplat med PVI i Alvesta 2004-08-19. Tyvärr inte med beklagande från Posten AB. Det borde funnits med.
Aumiss 49a 2005-08 Sundsvall. Transportbandet som flyttar breven framåt i sorteringsmaskinen skadar väldigt ofta frimärket. Det rullar liksom ihop frimärket till en liten "korv" ca 30 mm från kuvertets övre kant. Detta stämplat i Sundsvall, SRM 121 2005-08-17 och sorterat i Toshiba 206
Aumiss 49b 2005 Uppsala. Detta brev stämplat i Uppsala IRM 106. Det har även sorterats i denna maskin 2005-09-21
Aumiss 49c 2005 Malmö. Detta brev stämplat i Malmö IRM 114 där det även sorterats 2005-09-22
    Problemet är alltså inte knutet till en viss maskin utan det händer på flera orter i landet.
aumiss_13DE 2013 Kraschpost. Ankom 2013-01-21 till Hässleholm.  Stämpel  "MISSENT TO  AMERICA" på vykort från Tyskland 2013-01-09.
Aumiss_1508 2015 C5-kuvert 2502.10 (dec 14) Format C5, från Postnord. Inuti ett troligt kraschbrev, utan beklagande och endast med etiketten utanpå kuvertet. Adressaten bekräftade att inget annat än en trasig faktura funnits med. Sparar man nu in såväl beklagande A4-bladet, som det brukliga plastkuvertet. Ankom 2015-08-31 från okänd terminal.
Rose_2016KraschFR 2016-12 C4-kuvert från France till Hässleholm. Etikett med texten "ANKOM ROSERSBERG POSTTERMINAL I DETTA SKICK" Brevet ankom 2016-12-01 i Plastkuvert Bl 2261.31 (mar 02)Skadad post 

Skadad post lägges ofta i särskilda plastkuvert, då de skickas till adressaten. Nedan olika typer av kuvert.

Bild Plats Beskrivning - Skadad post  utanför Postens möjligheter att förhindra
     
    Bl 2261.30 (sep 01) Plastkuvert för skadad vanlig försändelse C5. Texten 79 mm
    Bl 2261.30 (sep 01) Plastkuvert för skadad vanlig försändelse C5. Texten 106 mm
    Bl 2261.31 (mar 02) Plastkuvert för skadad vanlig försändelse C4. Texten 107 mm
     
Aumiss 49bus1 2007 Brev från brevlåda utsatt för sabotage med smällare. Stämplat Stockholm - Årsta 2007-12-19


     
     
     

 

 

Brevsorteringsmaskiner.

SSM

Det nya Brevnätet.

1996-04-01

startade nästa stora automation "Det nya Brevnätet". Maskiner byggdes om, nya inköptes.

SSM brevsorteringsmaskin är den maskin som sorterar brev större än C5. Den skriver hela texten i "röd" färg. Den är något svårläst för blotta ögat och därför testade man olika färger på G59-maskinen i Göteborg. Provet slog tydligen inte väl ut, så man  återgick till den färg som maskinen lätt läser. V05 betyder att brevet är Videokodat. O53 betyder att brevet är OCR kodat i maskin 053.

I III III IIII  III III I II  II    27 G59 V05      IIII II II II  IIII III I II

Konkurrensen hårdnar.

Monopolet slopas och City-mail startar Lokalpost. Turerna omkring den lokala postutdelningen har varit ganska många. I början av1997 var antalet lokala, privata postdistributörer över 90. Flera ansökningar låg och väntade på tillstånd. Detta kanske var en bidragande orsak till att Posten AB beslöt att införa en datummarkering, på i stort sett all post som sorterats maskinellt. Till SSM-maskinerna kunde man inte koppla en Videojet Excell (den svarta klartexten längst ned på små kuvert) utan man fick programmera om så, att all text fick plats med "röd" färg.

G59 O53 9906170813 POSTEN GBG           I III II IIII  III III I II

Bilder.

Postnummer tolkas bakifrån i grupp om  6 streck och 5 grupper=   0, 1, 2, 4, 7, Start. 2 tomma tecken summeras och blir siffran.

Tre olika SSM.  1998

T21 1998 TBA=Tomteboda, S31 1999 KLARA, G59 1998 då den röda färgen testades

SSM 5.

2000

När maskinen tror det blir svårt att skriva t.ex. på fönsterkuvert påklistras en eller flera grå etiketter automatiskt. På dessa skrivs sedan sorteringskoden. 
SSM 6.

2000

Om maskinen tolkat Postnr fel, så blir sorteringen fel. Manuell sortering tar över och så här makulerar personalen ibland en felaktig postnummerkod.
SSM_17 2017-02 C 4-kuvert frankostämplat 025:20,  skickat från Malmö 2014-02-10 till Hässleholm. I mitten nederst texten POSTNORD strax ovan apelsinkoden

j j

Texthöjden och avståndet från brevets underkant kan skilja högst väsentligt.

KLARA Terminal läggs ned 1/4  2000. 

Den successiva överflyttning till Årsta, som påbörjades hösten -98 var i princip genomförd under mars månad 2000. 1/4 innevarande år var Klaraterminalen helt lämnad avseende brevproduktion. Klaraterminalen hade då varit i bruk sedan 1987. Carl Cederschiöld invigde den nyutbyggda Årstaterminalen den 22 maj 2000.

Namnet på SSM S30, S31 ändras från KLARA till STHLM. SSM S38 tillkommer på STHLM.

Tomteboda Terminal läggs ned 2004

Brevhantering avslutas och man övertar klupsorteringen i regionen. T20 (SSM 020) skrotades redan 2002 och T21 (SSM 021) läggs troligen i "malpåse" t.v.

Norrköpings Terminal läggs ned

och SSM 051 flyttas från Norrköping till Årsta och tas i bruk där 2004-10-??

Skado

 

Bilder modern kraschpost.

Efter bolagiseringen 1994 ändrades många rutiner på Posten

 r.
Ibland fastnar försändelser i maskinen och skadas. Hur förfar Posten med dessa ? Olika terminaler gör på olika sätt. Vid mindre skada påsättes etikett med ursäkt, vid större läggs det som återstår av försändelsen   i speciella plastkuvert, storlek C5--- Bl 2261.30 mar 95, C4---Bl 2261.31 mar 95, men även andra kuvert användes t.ex. Bl 2010.19 (jun 84) . Här följer några ex. på detta.
Ytterligare nya blanketter: Bl 2261.30 (sep 01) Plastkuvert för skadad vanlig försändelse C5
Den större typen heter:  Bl 2261.31 (mar 02)  Plastkuvert för skadad vanlig försändelse, C4

 

Här några moderna kraschpostförsändelser

 
Bl 2010.19 med Malmöhjärta 1994 Kraschpost. PTM Malmö Brev Hjärta på kuvert i Plastficka Bl 2010.19. Stämplat 1994-05-25
Norrköpings-beklagan 1996 Bifogad beklagan från Terminalen i Norrköping 1996-09-17
Göteborgs-Etikett 1998-03. 1998 Etikett "Förlåt vår målsättning är..." på stort brunt kuvert
Göteborgs-Ursäkt 1998-11. 1998 "Ursäkta oss"A5- kort med björkdunge
Göteborg 99-10-28 1999 Kort avrivet på mitten och försett med rund etikett "Förlåt vår målsättning är..." Göteborgs postterminal 99.10.28.
Skad_NskHsh02 2002-07 C6-kuvert som skadats i maskin. Stämplat och sorterats 2002-07-04
Tomteboda 04-01-02 2004 Drivremmen för transportbandet har bakom den 45 mm runda etiketten slitit upp ett hål i brevet troligen på Terminalen i Tomteboda 2004-01-02.
SSM 051 2004 SSM  051 är nu i drift, frågan är bara var, i  Norrköping eller Årsta? Skriver/stämplar NRKP 2004-10-15.
SSM 051 2004 SSM  051 är i drift, men skriver/stämplar fortfarande NRKP 2004-10-15. Troligen ändrades inte texten innan den nya apelsinkoden applicerades där.
SSM SVL GBG 2005 Normalt sorterar SSM endast C5-brev och större. Det händer dock ibland att ett C6 hamnar i maskin. Detta brev har dessutom sorterats BÅDE i Sundsvall 2005-07-27 och Göteborg 2005-07-28 SSM-maskiner. Lite märkligt??? Tyvärr har en marauder varit framme med saxen och tagit bort frimärket.
SSM slirat 2007 Baksidan av C4-kuvert där hjulen/bandet som transporterar breven har slirar och gett dessa mörka märken på brevets baksida. Stämplat Göteborg 2007-10-19
Trasiga Brev 2012 Stämpel "Trasiga Brev" från Västerås
aumiss_13DE 2013 Kraschpost. Ankom 2013-01-21 till Hässleholm.  Stämpel  "MISSENT TO  AMERICA" på vykort från Tyskland 2013-01-09.
Rose_2016KraschFR 2016-12 C4-kuvert från France till Hässleholm. Etikett med texten "ANKOM ROSERSBERG POSTTERMINAL I DETTA SKICK" Brevet ankom 2016-12-01 i Plastkuvert Bl 2261.31 (mar 02)
Skad_USAsvart 2018-01 I augusti 2017 inträffade en total solförmörkelser i ett bälte över hela fastlands USA. US Postal Service uppmärksammade detta med ett värmekänsligt frimärke som ändrar bilden från svart till månen.
Skad_Bume 2018-06 Postens Bumerangkort  ICA710-3. Svarsdelen borta, men beklagan att det skadats. Stämplat Malmö 2018-06-08 

 

Main page Brevsortering BSM-sortering Postal Automation Solystic

 

 

Litteraturhänvisning.

 

 

 
Stämpel-Fakta Kap. 4, avsnitt Q Broschyr från Malmö Postterminal.
? ?

 
   Vänligen rapportera problem eller felaktiga länkar på denna webplats till.==>    Please report any problems or missing links on this Web site to ....   ==>  

Dotsrad8k.gif (8003 bytes)