Postsparbanken 1884 - 1974.

Sista ramen av Postsparbanken och dess utveckling.

Dessa 6 ramar visar tillkomsten av Postsparbanken och dess utveckling i kronologisk ordning fram till 100 års jubileet. Exponatet visades först med endast 3 ramar, som ställdes ut Regionalt i klassen Posthistoria. Detta för att ev. få de minst 65 poäng som krävs, för att få visas på en Nationell utställning. Det gick bra och gav 76 poäng,  med kommentaren:

Bearbetning måste förbättras genom bättre beskrivning av objekten. Ange omfattningen / sällsyntheten av tillgängligt material.

Exponatet utökades nu till dessa  6 ramar till den Nationell utställningen Skåneland. Detta för att ge en lite bredare röd tråd under dessa 100 år. Jag uppgav dock inte sällsyntheterna, vilken avspeglar sig i poängen nedan. En liten fågel viskade, att den nationella juryn på alvar diskuterade om det verkligen VAR posthistoria. Exponatet borde nog vara i klassen OPEN. Så blev det dock inte, utan den bedömdes som posthistoria. Bearbetningen gav 65 %, medan Presentationen gav 80 %. Helheten gav fortfarande bara 76 poäng, med  nedanstående kommentar och resultat:

Förbättra planen genom att t.ex. göra en exponatstruktur och bättre introduktion.

Posthistoria:

Bedömningsgrund

Max:

Poäng
     
A1 Bearbetning 20 13 --
A2 Betydelse och omfång 10 7 20
B Personliga kunskaper, studier och forskning 35   29
C1 Kvalitet 10 7 --
C2 Sällsynthetsgrad 20 16 23
D Presentation 5   4
  Total: 100 76 76

Jag kallar verkligen detta för Posthistoria och ingenting annat. Kunskapspoängen blev inte den förväntade, 29 poäng av 35 möjliga.  Förslaget att montera på A3-blad istället för A4 hade kanske givit mer än 13 av20, men jag tycker inte den monteringen känns meningsfull. Det är väl inte bladstorleken som juryn ska bedöma? Vilka sällsyntheter som saknas har jag efter c:a 40 års studier och forskning inte kunnat upptäcka.

Detta gör att jag inte ser någon framtid för mitt utställande i de former som den bedrivs idag. Har jag verkligen inte lärt mig någonting under dessa år, så ser jag inte någon mening i att fortsätta på det sättet ? Jag ser det juryfria "nätet" som den framtida vägen, att på ett ekonomiskt och pedagogiskt sätt visa vunna erfarenheter, både vad Postsparbanken och även annan posthistoria beträffar.

Jag beklagar djupt detta

Ram 6

Ram 1 Ram 2 Ram 3 Ram 4 Ram 5 Ram 6 Postsparbanken

Ram 6 visar ungefär perioden 1955 - 1984.

Sparbilder serie 4, 5, 6

Sparbilder serie 7, 8, 9

 

Sparbilder serie 10, 11, 12

 

Sparbilder serie 19, 20, 21

Premiespara 1955

Maskinstämpel 212 och 312.

Lyckoslanten 1956

Bok för Sparbilder 1957

Klubbspararen - 1940

Allmänna Lönsparandet 1959

Makulering av motbok 1960

Förslutningsetikett nr 7 och 8.

LÖN-sparande lönar sig

Banken - 40 år 1924

Jubileum 50 och 60 år

100 års Jubileet 1984.