Postsparbanken 1884 - 1974.

Dessa ramar visar tillkomsten av Postsparbanken och dess utveckling i kronologisk ordning.

Ram 5

Ram 1 Ram 2 Ram 3 Ram 4 Ram 5 Ram 6 Postsparbanken

Ram 5 visar ungefär perioden 1945 - 1955

ID-kort

 

Reklamvykort PT, D30 och D34

Reklamvykort PT, D40 och  D24 

Reklamvykort PT D10

Kuvert för ränteberäkning 1947

 

Ränteförfrågningskort 1947

 

 

Numerisk Serie 1948

Sparklubbskvitto 1948-1949

 

Motbok 1949

 

Ungdomens lönsparande 1949

Eget Presentkort

 

Presentkort

 

Reklamvykort PT D3

Bok för sparbilder 1950

Gruppkorsband 1952

Premiesparande 1955