Postsparbanken 1884 - 1974.

Dessa ramar visar tillkomsten av Postsparbanken och dess utveckling i kronologisk ordning.

Ram 4

Ram 1 Ram 2 Ram 3 Ram 4 Ram 5 Ram 6 Postsparbanken

Ram 4 visar ungefär perioden 1938 - 1945

Nytt sätt att spara - 1938

Sparavtal - 1938

Semesterbok - 1938

 

Jag önskar

Fullmakt 1940

 Militärt spar 1940

Ränteberäkning 1942

Budgetbok 1943

Ränteberäkning 1943

Ränteberäkning 1965, 1970

Förslutsetikett 5

 

Fullmakter

 

Sparrusch 1940

Militärspar 1941

Ränteuppgift 1945

GULDregn 1945