Postsparbanken 1884 - 1974.

Dessa ramar visar tillkomsten av Postsparbanken och dess utveckling i kronologisk ordning.

Ram 3

Ram 1 Ram 2 Ram 3 Ram 4 Ram 5 Ram 6 Postsparbanken

Ram 3 visar ungefär perioden 1920 - 1940.

Kuvert - 1922

Motböcker - 1923, 1925

Sven Klinga - 1924

Spara - 1930

Anteckningsbok 1930

Kuvert - 1932

Banken - 1934

Lyckoslanten - 1935

Kuvert - 1935

Förslutsetikett 3

Budgetsystem - 1937

Bestämmelser, kvitto - 1938

Förslutsetikett  4 1938

Kuvert - 1938

Uppsägning 1939

Kontoutdrag  1939, 1954