Postsparbanken 1884 - 1974.

Dessa ramar visar tillkomsten av Postsparbanken och dess utveckling i kronologisk ordning.

Ram 2

Ram 1 Ram 2 Ram 3 Ram 4 Ram 5 Ram 6 Postsparbanken

Ram 2 visar ungefär perioden 1900 - 1920

Anmälning - Bl. 37.

Anhållan - 1899

Soldatbok

Motbok - 1907

PS blått sigill 1905

Om Sparsamhet - 1905

Kvitto - 1909

Kuvert - 1909

Motbok - 1911

Brebkort 1911

Kuvert - 1912

Kuvert - flera böcker

Ränteberäkning 1912

Motbok - 1914

Motbok - 1918

Uppsägning - 1918