Postsparbanken 1882 - 1974.

Dessa ramar visar tillkomsten av Postsparbanken och dess utveckling i kronologisk ordning fram till 100 år jubileet.

Synopsis bifogad till juryn i Nationella utställningen

Ram 1

Ram 1 Ram 2 Ram 3 Ram 4 Ram 5 Ram 6 Postsparbanken

Ram 1 visar ungefär perioden 1882 - 1900

Titelblad

Betänkansdet 1882

Form. 2a

Form. 5

Om Postsparbanken

Motbok - 1883

Sparkort - 1883

Uppsägning - 1883

Qvitto - 1883

PS-kort 1887

Motbok - 1895

PS-kuvert - 1892

PS-kuvert - 1895

Sparmärken - 1898

Motbok - 1898

Journal - 1898