Svensk Posthistoria.

Huvudsida Postal - Historik

Svensk Posthistoria och Automation mm.

Att beskriva den nutida posthistoriken är inte så lätt. Efter Postens bolagisering 1994, så slutade Posten AB att ta vara på historiken. Aktiebolagslagen tog över och Arkivlagen slutade att gälla för Posten AB. Det läggs inte undan fakta som kan vara av intresse för framtida postal forskning. Det kostar bara pengar och det är uppenbart att det är pengar som även styr Posten AB av idag. När jag skriver att Posten AB kommer att förändra tjänster/rutiner si eller så, så är det inte alltid att detta sker. Ibland hinner jag inte ändra på alla sidor som jag skulle vilja. Ha därför överseende med att det kan stå felaktiga uppgifter, för att Posten har ändrat på tidigare beslut.

Tack.

Nu (2018)  är namnet PostNord

Här finner du olika former av postal historik, blanketter, etiketter och postala tjänster. Såväl äldre - Postsparbank, Postgiro som den senaste automationen inom Posten AB.

Viktiga årtal i Postens historia: 1620 - 1636 - 1646 - 1683 - 1698 - 1830 - 1842 - 1855 - 1862 - 1920 - 1968 - 1994 - 1996 - 2002 - 2011, 2017.

 

 Postterminalerna i Karlstad och Västerås ersattes av en ny i Hallsberg 2013- 09-29.

2014-09-29 startade Sveriges hittills största postterminal Rosersberg.

2017 övertar Frankrike tillverkning av svenska och danska frimärke.

Denna Websida är nu belönad ur Karl-Erik Stenbergs Minnesfond

    Svensk Posthistoria  

Nu har posthistoria.nu tagit ännu ett steg in i framtiden. Gör ett besök på www.netex.se så förstår du.

Redan på 1860-talet fanns det tydliga regler för VAR frimärket skulle sitta. Reglerna ändrades några gånger, men redan då var det dock inte alla som följde anvisningarna.

Brevbild (80) Brevbild Brevbild Brevbild Brevbild Brevbild
Uppe  till höger, stämplat Stockholm 1866-09-14 Uppe till vänster, stämplat Stockholms KK 1866-08-01 Nere  till vänster Nere t. v. Åmål 1862 Nere till v. Umeå 1882 Nere till höger

 

Postala vyer, Tryckpress mm. mm.

Länk SPh    
Guldklubben 1990-tal På 1990-talet kunde man vara medlem i SFF:s Guldklubb. Det var dock bara en kort period, man kunde vara det.

Sparre

 

Postmuseums kort.  P. A. Sparres tryckpress, på vilken han tryckte Sveriges första frimärke enl. vykort från Postmuseum

Sweas

  Postmuseums kort. Sweas Rikes  Postwegar. Karta från 1698

SPh_Nr45

  Postmuseums kort Nr 45.Personalen på Jacob Baggestryckeri år 1903.

PM Nr55

1993 Posthuset på Skansen. Uppmonterat 1963 från Virserum, Småland där det funnits 1895 - 1911
SPH_Phand 1955 Trevligt fönsterkuvert fråm Posthandboken. Frankerat 25 öre, maskinstämplat  Malmö 6, 1955-12-15.
Statsk_1940   Länk till Sveriges Statskalender 1940 med beskrivning av Postala tjänster

 

Posten i Hässleholm har funnits på flera olika adresser

Från början fanns ofta Kungl. Postverket i samma byggnad, med samma personal som järnvägsstationen.

Hur det var i Hässleholm är dock tveksamt. Här nedan några bilder av bl. a. Post och järnvägsstationen.

Våren 1968 infördes 5-siffriga postnummer i Sverige och det var ett viktigt steg för att fortsätta automationen. Automatisk sortering bygger helt på att postnumret är läsbart av maskinerna. Start för det nya adresseringssystemet var tisdagen 19 mars 1968. Då började postnummerkatalogen att delas ut. Avgående sortering enl. Postnummersystemet började tillämpas 12 maj 1968.

Solna var först med att utnyttja postnummer vid ankommande sortering

2011 är sammanslagningen av Sverige och Danmark klar och företaget heter nu PostNord.

 

coding.gif (7546 bytes)

Läs om  Postens Logo  i Aftonbladet.

 Flaggaeng

coding.gif (7546 bytes)

1940    1940

Artiklar om Posten

Posten Hässleholm 150 år

2000   2001

Så här såg brevbäraren ut 1936, då Svenska Postverket firade 300 år

Posthistorisk handbok 1920-1994

Pages in English:

Flaggaeng Postal Automation

Flaggaeng Inkjet one frame Flaggaeng Meter stamp Flaggaeng PMSC Linkpage

Interna Länksidor: 

Main page Att samla cinderella Postal Automation Stämpel-Fakta Vykort
FTP-Brevkort Skåneland 2010 Postterminalbesök Terminalstruktur   Aerogram

  Huvudsidor för: 

Blanketter, etiketter Brevsortering Huvudsida Frankostämplar   Fönsterkuvert Lösen Postala Lustigheter

   Genväg till några andra Postala länksidor: 

Adresser

Art Envelope

Blanketter Blå låda försenat Brevkort
Citymail - Bring Eftertaxering  ePP-bilder   Express 
Eftersändning / Forwardning ESB - BFM Frankeras ej  Frama, Klüssendorf, Provex Frankeringsservice
Fusk och falskt Huvudsida  Ekonomibrev Föreningsbrev  F-post FTP-kort
Glad sommar 2015   Gratispost  Helsaker  ej i katalog Hybridpost
Inkjet en ram SSM Inkjet Printer, DM900 ISO kvalitet  Julkortpåse  
  Lördagsutdelning Makulering Marauder   
Masskorsband     Nordia 2005   Om Posten Poko Automation
Porto Guide   Porto Betalt Postala Vyer Postförskott Postnummer
  Poste Restante   Postsparbanken   
  PKM - Kod 4  Postgiro P S kuvert Rederipost
Reklamation Skadade objekt Smart-Stamp, e-Stamp, Frankit Storkunds-etikett  Svarslösen/Frisvar
Tjänsteförsändelser Toshiba TT-1000 Trycksaker Turistporto - Remailing Vikten på brev
Franska Cartor   P.S.-kort  Bl.294 - kuvert   Terminal Hallsberg   Terminal Rosersberg  

Externa hemsidor:  

Postmuseum Adressera till utlandet CL -Frimärken
JUNE - Frimärken SSPD SFF:s Hemsida
Kjell Anderssons   Magnus Aronsson   Vykort

Externa länkar till: Se även  Länksidan

 

Blanketter i bild - Sören Andersson Atlas - häfte  
NetstampNytt Felaktiga Frimärken Broken Dansk Posthistoria: H. Sørensen
Bältespännare -:||:-  Mälarbältet FGR Filateli Dansk Posthistoria: Nørbyhus
Göteborg = GFF "Samlaren" med många annonser Tre Kronor
Linghems posthistoria   Sök svenska Postnummer

 

http://www.posten.se

Link to S:t Claus and his Deer Broken

 

Hembygdsfilatelisterna vet mycket, för att inte säga allt, om "runda" stämplar. T.ex. TUR-stämplar, normalstämpel 16 m.fl.

En person som också viste otroligt mycket om Posthistoria var Erik Lindgren i Växjö. Bakom sig hade han 46 år vid Posten, så han visste vad han talade om. Han har publicerat c:a 400 skrifter om Posten, och som krona på verket skrev han  boken "Posten i samhället" till Postens 350-årsjubileum.

e-Stamp

Ett relativt nytt sätt att frankera brev som 2005 ännu inte kommit till Sverige. Det finns dock på flera olika ställe och började troligen i USA. Det finns numera åtminstone i England och Tyskland.

SMS-frankering

Ett annat sätt att frankera är via SMS, som finns i Tyskland och Danmark startade upp 2011-04-01. Sverige funderar fortfarande på, om det ska testas även i Sverige. 2017 har det ännu inte hänt.

e-Stamp Postage on Demand Computerworld. dk: Gates: E-mail-porto kan stoppe spam Ny Teknik: Ny domän: www.e-frimaerke.dk
Frankit Danskt Mobilporto   Dansk mobilfrankering

Postala termer i länknamn - Postal terms in links

Svenska - in Swedish Engelska - in English
Postala lustigheter Cinderella items
Eftersändning Forwarding
Frankeringsetiketter Franking labels
Hybridpost Hybrid post
Etikett - Etiketter Label - Labels
Frankostämplar Meter stamps
Gratispost - portofritt Post-free, ...free of postage
Postsparbanksbok Post-office (isht amer. postal) savings-bank book
Postkvitto Post-office receipt
Lösenfrimärken Postage Due Stamps
Postgiro Postal giro
Helsaker Postal stationery
   
Remailing Remailing
   
Turistpost Tourists post
   
   
Eftertaxering - Taxe Perçue  ? - Taxe Perçue
Porto Betalt - (Port Payé)  ?

 

5 Bilder av Hässleholms  PVI-stämplar.

Texten i cirkeln vriden på olika sätt, i.de 4 första med våglinjer.

1. Hässleholm * Postterminal 18.12.93 Våglinje 2. Hässleholm * Postterminal 20.12.95 Våglinje 3. Postten  Hässleholm  1.12.95 Våglinje 4. Hässleholm * Postterminal 25.4.96 Våglinje 5. Postten Hässleholm 18.12.96 [Hässleholm Po].

 

Så har Posten funnits på dessa adresser

Första Posten öppnades 1861-03-01 vid Järnvägsstationen, Här har Hässleholm 1 funnits. Hässleholm 2, 3 och 4 fanns på andra adresser.

Stadens första posthus var det hus i mitten av bild 2 som låg strax till höger om det gamla Norra Skåne-huset, på andra sidan Järnvägsgatan. När stadens första stationshus revs (1917) byggdes ett tillfälligt stationshus upp i väntan på, att den nya större stationen skulle stå färdig. Det huset syns i förgrunden närmast järnvägen på bild 2. När den stora (nuvarande) stationen var färdigbyggd blev den tillfälliga stationen istället Poststation. Den tidigare Posten blev så småningom stadens drätsel- och socialkontor. Denna fastighet revs på 1980-talet för att så småningom ge plats åt Kulturhuset som byggdes 2000. På senare tid har Taxi tagit över vänstra tegelbyggnaden närmast på bild 4.

Från 2019-07-01 tömmes GULA brevlådan DROTTNINGGATAN 2 28148 och JÄRNVÄGSGATAN 4, 28131 HÄSSLEHOLM Vardagar 16:00.

Bild (80) Från  Årtal (Hsh) Till  Årtal 2014 fyllde Hässleholms stad 100 år
1861-03-01 18? Första Posten i Hessleholm öppnades 1861-03-01 vid Järnvägsstationen. (Vykort)
Bild 1_1861 1861 Posthuset byggt 1861 enl. uppgift i boken, vid sidan om Färgare Nordsrtöms hus. Bilden ur en tryckt bok.
Bild 1 - ? ? Järnvägsgatan 17-19 sedd söderut. Posten tidigt 1900-tal  (Vykort). År 2000 byggdes här Hässleholms kulturhus
Bild 1:a_Avenyn 190? Första Avenyn med Berns Hotell till vänster
Bild 2 - ? 190? Hässleholm - Järnvägsstationen och Postkontor. Sett från järnvägssidan
Bild2_Qvitto 1901 Någon har varit in på Posten och betalt en Postanvisning och fått, Qvitto å inbetalad postanvisning. Stämplad Kongl. Postkontoret Hesleholm 12 MRS 1901
Bild 3 - ? 190? Hässleholm - Järnvägen från norr. Sett från bron över järnvägen under tidigt 1900-tal.
Bild_HshViad 1905 Hässleholm - Järnvägen norrut. Sett från viadukten över järnvägen under tidigt 1900-tal.
Bild 4 - ? 192? Järnvägsgatan 4 (Foto ur Piihl arkiv)
Bild_Jvg 19? Hässleholm - Torget och Järnvägsstationen
Bild 5 - 1960 1960-tal Järnvägsgatan 4 som Statens Järnvägar disponerade före Posten. Taxirörelsen övertog därefter lokalerna.  (Vykort 1447 Pressbyrån)
Bild 6 - 1950-tal 1973 POST t.v. adress Frykholmsgatan 8. Bilden före 3 sept.1967 (Högertrafik).  Lokalen övertogs senare av Bingolotteri.
Bild 7 - 1950-tal 1973 Hässleholm Frykholmsgatan från 1950-talet
Bild 8 - 1940-tal ? Järnvägsgatan norrifrån sett under 1930-40-talet ?
Bild 9 - 1940-tal 1950-tal Bangården i Hässleholm. OBS vändskivan nere till vänster
  1973 2001-11-09  Första Avenyn 14A - i hörnet med Östergatan. Lokalen övertogs av INTERSPORT
Hsh_Knutp 1991-05 Maskinstämpeln "Hässleholm Knutpunkt i Skåne" Hässleholms Postterminal 1991 -05-21. Denna text tålde inte huvudstaden i Kristianstad län. Stämpeln användes även 1992..
  2001-11-12 T.v. Drottninggatan 2 Post och Kassaverksamhet flyttar till det nya Postcenter, som tidigare varit Postterminal
  2011  

2011 Firade Posten 150 år i Postcenters lokaler på  Drottninggatan 2

  2013-01-01 2013

 F. d.  Posten -Postcenter i lokaler på  Drottninggatan 2, ändrade namn till Företagscenter FC

2019-03-04 2019 Företagscenter FC flyttar från Drottninggatan 2 Hässleholm till Krossgatan 26-28, 28144 Stoby.
Bild (80) Från  Årtal (Hsh) Till  Årtal 2014 fyllde Hässleholms stad 100 år
Skanskan 1861---> -> Läs mer i Skånskan (från 2013) om Posten i Hässleholm

Lite andra tidiga bilder från Hässleholm.

Bild (100) Länk Årtal 2014 fyllde Hässleholms stad 100 år
HshJvg_folk 1900-tal Jernvägsstationen från spårsidan, kanske något år före 1900.
HshJvg_Carl 1900- Jernvägsstationen, kanske något år före 1900. Obegagnat vykort.
               Hshjvg_Tid 1900- Jernvägsstationen, kanske något år före 1900. Okänd fotograf från nätet
  Hshjvg_Bang 1900-tal Hässleholm Bangården. Bild före elektrifiering
HshJvg_bild 1900-tal Järnvägsstationen sedd från Första Avenyn. Stortorget till höger. Förlag: Bergströms Pappershandel 30404
Hshjvg_Ksd 1901 Tåget på väg  till Kristianstad: Foto Herman Piil.
HshJvg_1909 1909 Vinterbild  tagen från norr på Järnvägsgatan söderut. Järnvägsstationen på höger sida. Foto: Fritz Ohlssons Pappershandel.
HshJvg_Torg 1900-tal Telefonstationen sedd från Stortorget
Hsh_Wesen 1910-tal Vykort med Wesens Conditori
Hsh_Fryk20 1920-tal Frykholmsgatan på 1920-talet sett söderut
Hsh_Godtemp 1920-tal Godtemplargatan norrut
Hsh_AvenyKyrka 1930 tal  Första Avenyn sett mot kyrkan.
HshJvg 1940-tal Bilden tagen från norra delen av Järnvägsgatan söderut. Ahlmqvist & Cöster Hälsingborg
Hsh_Nordstj 1920-tal "Logo" från Läskedrycksfabriken Nordstjärnan Telefon 29
Hsh_Alexb 19.. Alexborg, Hässleholms Borstfabrik
Hshbil 1910-tal Tidig bil från 1910-talet
Hsh_KyGr 1910-tal Tidig bild i bild från 1910-talet

2016-01-01 skulle alla FC ha bytt stämpel, till namnet PostNord    Vid detta datum fick Hässleholm sin NYA rätta stämpel

Maxi i Hässleholm fick en annan typ av stämpel.     Är det, så här det ska bli i fortsättningen ?

Några andra objekt från / till  Hässleholm.

Bild (100) Länk Årtal Företag i Hässleholms stad
  Hsh_Ledam 1885 Förteckning öfver Ledamöterna i Sveriges Allmänna Handelsförening 1885: Rudolf Lindberg, J. P. Nordholm, E. Sommarin, Peter Svensson, Aug. Wollmer
Hsh_MekWe 1893-0428 Ett mycket trevligt och vackert skrivet Brevkort bKe7B, från Stockholm till Mek. Werkstaden, Hässleholm. Stämplat 1893-04-28 C. 10.
Hsh_Apotek 1937-03-18 Brevkort till Apotekare Paul Nordström, som senare blev företaget Hässle-Tika
Hsh_Paul40 1940-12-19 Brevkort från Apotekare Paul Nordströms Fabriker, som senare blev Läkemedelsföretaget Hässle-Tika. Flyttade till Göteborg
Hsh_Lindes 1941-09-02 Brevkort till Apotekare Paul Nordström, stämplat Lindesberg 1941-09-02, men kortet skrivet 1941-03-05
Hsh_Gbg65 1965-03-16 Adresskort Bl 239 A från AB Hässle, Göteborg. Läkemedel 2 kg sänt  EXPRESS frankerat 2,50 + 1 kr stämplade Göteborg 1, 1965-03-16 till Linköping.
Hsh_ToniLe77 1977-03-21 Adresskort Bl 2010.02 från Kungsängen. 4 kg Frankostämplad valör 12:40 till TONI-LEE AB, Hässleholm.

 

Sponsorer

 

 Sponsor av "Postal Automation" med alla kuvert av posthistoriskt intresse är Söderbloms Factoringtjänst.

  Bergendahls Food är en annan stor sponsor till denna sida med frankostämplar m.m. från den inkommande posten Även detta företag sponsrar med  inkommande post till Finja AB KGT - Trafik Entreprenad AB  sponsrar med sin  inkommande post denna websida

Litteraturhänvisning.

Se under respektive avsnitt / område Erik Lindgrens många skrifter
Aktuellt om Posthistoria från SSPD Postryttaren 50 årsböcker
Författare av Stämpelfakta, Poststämpeln genom fyra sekler Åke Eliasson "En riktig post" meddelande 51 från Postmuseum

 Litteraturförteckning.

1860 Betänkande ang Bankväsendet i riket 1910, 1928  Postmatrikel
1893 SOS För Spar- och Folkbanker 1911 Postboken
1893, 1894 SOS, Styrelsen för Postsparbanken Postgirokataloger
1873, 1874, 1881, 1891 Postverkets Förvaltning Allmänna Cirkulär
1889 Posthandboken för Stockholm mm.
1909. Första upplagan av "Post och Telegraf- ortförteckning" med 105000 ortsnamn Allmänna Cirkulär 1967: 461, 1968: 112, 1968: 117 ang.  postnummers införande
  NyhetsPosten

Interna externa länkar:

Main page Postsparbanken Postgiro   Televykort Vykort
      NyhetsPosten Samlaren Se länksidan

 

   Vänligen rapportera problem eller felaktiga länkar på denna webplats till.==> Please report any problems or missing links on this Web site to ....   ==>

  Main page