POSTGIRO.

Sidorna Postgiro är delade i Inbetalningskort, flera Utbetalningskort och stämplar. Se nedan.

Kort historik:

I maj 1924 när lösnummerpriset på Göteborgsposten (GP) var 15 öre kunde man läsa följande:  "Riksdagen beslutar om införande av ett nytt betalningssystem som kallas POSTGIRO. Postverket ska låta myndigheter, företag och även enskilda personer öppna ett särskilt konto. Postverket kan då enkelt flytta pengar mellan de olika kontona efter innehavarens anvisningar. Syftet med Postgiro är att underlätta betalning och minska behovet av kontanter." Postgirot startade i Stockholm 1925.

Postgiroavdelningar har även funnits på andra orter:

1929 Göteborg 19? 1930 Boden 1975 1930 Malmö 19? 1943 Visby 19?

Några minnesvärda år i utvecklingen

1925 Postgirot startar 1963 Optisk läsning införs. Postbanken blir valutabank
1926 Utlandsrörelsen startar 1965 Det 500000:e kontot öppnas och Postgirot fyller 40 år
1938 Det 100000:e postgirikontot öppnas 1970 Det nya bokföringssystemet G-70 tas i drift
1947 Skatteuppbörden läggs på Postgirot 1972 Kontrollsiffra införs i kontonumren
1950 Postgirot firar 25-årsjubileum i Stadshuset 1974 Postbanken och Kreditbanken slås samman och bildar PK-banken
1954 Hålkortstekniken börjar användas 1975 Postgirot firar 50-årsjubileum på Oscars-Teatern
1962 Första datamaskinen, IBM 1410, tas i drift 1979 Ränta införs på Postgirokonton för rörelseidkare

 1974-12-16 drogs avdelningskontoren i Göteborg och Malmö in. 1975 drogs Boden som sista avdelningen in. 1982 Cykelloppet Postgirot Open körs 19-25 juni. 1994 Postgirot Bank bildas 1 mars. Kontrollstämpeln på utbetalningskort anges från 75-01-02 enligt SIS-standard i s. k. kortform.

Nordea köpte 2001 Postgirot av Posten AB. Därmed har Posten AB inte något med Postgirot att göra. I avtalet ingick, att man skulle byta namn på tjänsten. Den 18 mars 2005 byter man därför namn till Plusgirot. Betalningssystemet fungerar dock precis som vanligt. Tjänsterna kommer även i fortsättningen att utvecklas för att utgöra bästa tänkbara lösningar att erbjuda kunderna till konkurrenskraftiga priser.

 Till övriga Postgirosidor

Main page Posthistoria Inbetalning Postgiro Utbetalningskort 1
Bl.294 P.S.-kort   Pg-kuvert Pg Stämplar Utbetalningskort 2

Till andra sidor:

Main page Postsparbanken Frankostämpling PS kort Blanketter
Bl.294 P.S.-kort Bl. 703 Bl. 706 Bl. 715 6 ramar PostSparBank

Antal Postgirokonto vid årets slut: (ur officiella statistiken, SOS)

Efter 5 års verksamhet hade 6 av 1000 svenskar skaffat sig postgiro. Motsvarande siffra i Danmasrk var 1,95 och Tyskland 1,53.

År Antal År Antal År Antal
1925 5010 1931 47771 1937 96794
1926 13685 1932 54090 1938 108458
1927 20184 1933 64739 1939 119936
1928 28421 1934 72783 1940 128296
1929 35235 1935 80632 1941 137013
1930 41222 1936 88171 1942 147809
           
1962 462024 1963 481020    

Blanketter

703 Inbetalningskort
Bl.703 Inbetalningskort. Hålkort godkänt av Gps. Med kvitto stämplat Osby 1957-03-30
Bl. 703 Inbetalningskort, stämplat Postgirokontoret 1925-04-20
704 Tjänstenbetalningskort att gottskrivas postgirokonto nr 
705 Inbetalat telegram
706 Kvitto å inbetalat belopp
Bl 710a P.S.-kuvert för inbetalningskort Mars 25.
712 Inlämningsbevis rörande inbetalningskort
715 Girokort / Utbetalningskort från postgirokonto
715 a Girokort / Utbetalningskort från postgirokonto
U Utbetalningskort A från postgirokonto
G Girokort
PS Kuvert PS G 5 15. Utbetalniongskort, Öppnas av adresspostanstalten. OBS. Oskadade kuvert av detta slag sparas .......
Bl.360 A (juni 50) Pv.tr. Sth. *. Frankostämplingsreversal
  Mottagningsbevis  för Utbetalningskort kunde begäras från maj 1929
  Kontoutdragen ändrade färg till rosa 1930 och skulle sedan ändra färg, för att enklare kunna skilja åren åt.

 

Blankett 715 längre ned på denna sidan, men även länk Bl. 715 ovan.

1927 -års

Förteckning över innehavare av Postgirokonto är 8 mm tjock. Det finns 1, 2, 3, 4 och 5-siffriga Postgironummer.

wpe7.jpg (3599 bytes)

  1944 -års 

Denna Förteckning är 5 cm tjock, nu  finns även 6-siffriga Postgironummer.

 

Postgirot startade 1925. Exempel på objekt  ur samlingen.

För att få det lite användarvänligt har Postgirot delats upp på ett antal sidor. En del saker hör dock hemma på mer än en sida, och kan tyckas felplacerade. Tala gärna om det för mig. Denna sidan med Blanketter, broschyrer, reklam. Pg Utbetalningkort är i huvudsak de stämplar som förekommer på kupong o.d. Pg Stämplar är stämplar som förekommer på en mångd olika handlingar. Se även sidorna Bl. 703 och Bl.706 med förteckning över respektive blanketter.

Pg1. Postgirot 5 år Pg2. Efter 20 år Pg3. 25-års  Jubileum Pg4. 1925-års  kuvert
 

Blanketter - Skrivelser - Försändelser:

Försök att hålla en kronologisk ordning har misslyckats.

Bild (70) Länk År Beskrivning
Pg11a 1925 Blankett 715. Mittdelen av blanketten från 1925. FÅR EJ UTKVITTERAS AV ANNAN ÄN ADRESSATEN.
  Pg11b. 1929 Häfte med 50 blanketter Girokort / Utbetalningskort Bl. 715a (Jan. 29.)
Pg11c   Bl.712.  Inlämningsbevis rörande inbet. ........ att gottskrivas postgirokonto nr .........Inbetalningsavgift 10 öre
Pg11PS 1926 Skattekontorets kuvert. Troligen använt för test av stämpeln, som normalt användes på blanketterna för att verifiera datum. 1926-03-26
Pg11e   PS kuvert G 5,4. De oftast lila dubbelringade stämplarna finns i två versioner. Tre stjärnor längst ned med avstånd 10 mm eller 14 mm. Datum uttryckt på minst 4 sätt: YYYYDDM, YYYYMDD, MDDYYYY, DDMYYYY. Nr Enl. Stämpel-Fakta Stämpeltyp 74 sid. 269.
Pg34 1934 PS kuvert maskinstämpel 203  Stockholm 1 1934-07-02. Kontantutdrag år 1934.
Pg11h 1936 PS kuvert G 5,4 stämplat med "Postgirokontoret 1936" röd maskinstämpel 204. Maskintyp Nyberg 30.
Pg13c 1936 G 36,3 Låt införa telefonnumret i Postgiroförteckningen. Samt svarskort 1936.
Pg Gi 1936 P.S. kort, med meddelande att hädanefter får kort med grönt bottentryck endast användas som Girokort d.v.s. överföring till annat postgirokonto. För Utbetalningskort användes blankett med rött bottentryck. Stämplat Stockholm 1936-02-29.
Pg_G57 1937 P.S. kuvert G 5, 7 stämplat Postgirokontoret 1937-09-06.
Pg 13_7 1938 G 70, 7 Post - Giro - avdelningen Malmö. Stämplat Malmö 1, 17 MRS. 1938
  Pg11t 1939 Skrivelse ang. Pg 144283 Gärdesboda Torvfabrik daterad Postmästaren Töreboda 1939-11-23
Pg13e 1942 1 jan 1942 meddelas kunderna, att de som har 10-öres utbetalningskort måste bifrankera med ett 5-öres frimärke. 
Pg13f 1942 1942-01-17.  Betald  räkning via Postgiro kostade 10 öre. Kvitto samt etikett  "Likvid helst till postgirokonto nr ......."
Pg13g 1942 Hur användes ett Postgirokonto? 6-sidig broschyr från  1942 (tra)
Pg13i 1944 Postgirots Utveckling 1925-1944. Baksidan av "Efter 20 år" se ovan.
    1945 G 36,3 "Vems är postgironumret ? " 1945
  Pg22a 1942 Bl. 715ab.(Nov.42) Pv.tr.Sth. 2-delat Utbetalningskort 15 öre. Formulär för övningsändamål
  Pg22b 1942 Bl. 715a.(Nov.42) Pv.tr.Sth. 3-delat Utbetalningskort 15 öre. Formulär för övningsändamål. Se mer under Blankett 715.
  Pg22c 1943 Bl. G ab.(Febr.43) Pv.tr.Sth. 2-delat Girokort. Formulär för övningsändamål. Se mer under Blankett 715.
  Pg22d 1945 Bl. G a.(Febr.45) Pv.tr.Sth. 3-delat Girokort. Formulär för övningsändamål
    1949 Bl. 715a. (Nov. 42.) Pv.te.Sth. Utbetalningskort tryckt valör 15 öre. 5 öre ej utlöst. Grön stämpel Postgiro 1949-10-12.
1924 Bl 137b 1935 Blankett 137b. (Dec. 24.) 25172. Kungl. Postgirokontoret ang. inbet - utbet. Stämplad 1935-07-06. En Bl. 137 med helt annan funktion än de Postqvitto som finns under Blanketter på annan sida. Blankett 136-139
Pg 4GIK Pg22g 1968 Bl 0560.704 (Mars 68). obeg. 4 st GIK Avsändardel
Bild Länk   Beskrivning PS-kort
Pg22e   P.S. -kort G 4, 7 b. Tabell utvisande portobesparingar vid anlitande av postgirot på 1930-talet
Pg13 PS 1932 P.S. -kort  G 36, 3.  stämplat Stockholm 1 Tur1, 1932-10-20. Ang. beställning av 1933 års Postgiroförteckning,
    1932 G 36,1 "Nummerregister till 1932 års postgiroförteckning"
    1933 G 36,3 "Telefonnummer i postgiroförteckningen" 1933
Ps Pg8 1940 P.S. -kort G8, 4d. Använt för att meddela ägaren av Pg 157714. Stämplad Postgirokontoret 1940-
Ps_General 1952 P`S -kuvert Postgiro-kontoret G 5, 5. Maskinstämpel 212, stämplad Generalpostst. Bankavd. 1952-12-05.
Pg13 sank 1954 Postsakskort P S ang. portosänkning för postgiro, från 25 öre till 20 öre 1954.
Pg13 366a 1955 PS-kort G 36,6a för beställning av "Ny postgiroförteckning". Tryckt, Pv.tr.Sth.1955 +, ihop med PS-kort med ruta Befordras portofritt.

Postgirot - Reklam - PT-kort -Div.

Bild (80) Länk Beskrivning
Pg13 Tid 2 Prenumeration av tidskriften Tidskrift för Postgiro kostade 2 kr/året. Första nr kom i juli 1928 med 6 nr varje år.  
Pg13 Rek Intressant och tidigt REK-brev från Grimsby, England till Postgirokontoret Stockholm 1928-03-23  
Pg13 Tid 1 Framsidan av Tidskrift för Postgiro nr 6 Maj 1929.  
Pg13 Tid 4 Ny layout av tidskriften Tidskrift för Postgiro. Denna finns i nr 2 1933 men  kom kanske tidigare.  
Pg13 Tid 3 Tidskrift för Postgiro. Bild från kontoregistreringen i nr 1 1930 sid 14.  

Pb92 pg

Vykort från 1950-talet med Postgirot och Postsparbanken i Stockholm  

Pg 50år

PT-kort E 1. Postgirot 50 år betyder att denna bild är från 1975.
Pg 50y FDC Postgorit 50 år, stämplat Stockholm 1975-01-21
  Pg DDR PT-kort stämplat Postgirot 1981-12-09 skickat till  DDR-8122 Radebeul 2
  Pg13 Låt detta bli en väckarklocka! Höna tryckt 1987

Kupongdelar från

Bild (80) Länk Beskrivning
Pg90 Bl.11 Baksidan av Inrikes postanvisning Blankett 11. (Juni 34.)  En krona skickad från Stockholm 10 till Postverkets Frankoteckensexp. 1936-01-22. Stämpel Postgirokontoret, 23 JAN 1936, Bokföringen i ram. Under ramen - 32 -. Ingen avsändare uppgiven
Pg90c Debiteringsbesked. Bl G 25, 8. 1939.... debiterats 1 krona utgörande kostnad för införande i nästa års Postgiroförteckning. Stämpl. 21 OKT 1939
Pg90e G 25, 2 a. Pv.tr.Sth. 1940    Debiteringsbesked. Kvitto på beställda 50 st Girokort och 100 st Utbetalningskort a´ 10 öre samt 1 öre per blankett.
Pg90d Krediteringsbesked. Grön bl. G 24, 4. 1941. Krediterats 20 öre för två återsända ej använda utbetalningskort. Stämplat 4 MAJ 1942.
Pg90j Debiteringsbesked. Bl G 25, 2b. Pv.tr.Sth.1957 ... debiterats kr 10:- utgörande utbetalningsavgifter för 1 häfte utbetalningskort a´50 st blanketter. 26 maj 1959.
Pg91a Högerdelen av Utbetalningskort Bl. 715 med 4-kantig Pg-stämpel makulerat frimärke. Stämpeln förekommer i blå, grön och röd färg. F.o.m. 1942-01-01 höjdes avgiften för utbetalningskorten från 10 öre till 15. Man måste alltså bifrankera med 5 öre.
Pg91St Högerdelen av Utbetalningskort Bl. 715 med 4-kantig Pg-stämpel makulerat frimärke. Stämplade 6 JUL 1949 och 15 ` 6 ` 49.
Pg91b Högerdelen av Utbetalningskort Bl. 715 med 4-kantig Pg-stämpel makulerat frimärke. Denna stämpeln, -2 Feb 1960 är i blålila färg.
  Pg90h 11 JUL 1951. Pg .....  har denna dag debiterats 85 öre utgörande tilläggsavgift a´ 15 öre. Baksida av PS-kort
Pg90m Rosa bl. G 20, 10 ....12 Kronor 50 öre Gottskrivning av belopp för x  postanvisning. -6 feb 1960
Pg90p Del av använd stämpeln för datering av inbetalningar. Troligen fanns det flera maskiner eftersom det finns stämpelavtryck som är 35, 37, 40,5 samt 41 mm långa. Räknat mellan P till T staplarna och mätt på kort använda första året 1925. Dessa har alla  svart färg.
Pg90s Resultat av ovanstående stämpel för datering av inbetalningar 1951-12-21
3 styck Pg90 Resultat av ovanstående stämpel för datering av inbetalningar 1932-xx-xx
Minibild Länk Beskrivning

Handstämpel Postgirokontoret - Postgirot

användes även till makulering av frimärken

Bild 70 Länk Beskrivning

Pg Forins

Inrikes Postanvisning Bl 2020.01 (Nov 66). Blå stämpel "För insättning å postgirokonto nr 2225 ....". Utlöst Luleå 1 1969-07-01

Pg Gottskr

Inrikes Postanvisning Bl 2020.01 (Nov 66). Blå stämpel "Gottskrives å postgiro nr 2 14 39" Stämplat Gävle 1969-06-24 samt Protektor Ej över 200 kr
     
Bild Länk Beskrivning
    1946-11-28 Postgirokontoret på brunt kuvert.
Pg G6,1 Service des postes. Bureau des Chéques postaux de Stockholm. Stämplat  Postgirokontoret 1951-05-25, på ljusbrunt fönsterkuvert.
    1958-05-22 Postgirokontoret på vitt kuvert.
    1974-11-20 Postgirot på vitt vykortsbrev.
Bild Länk Beskrivning Makulering av frimärke med Postgirostämpel
Pg21_1939 Frimärke på del av Blankett Adresskort, stämplade Postgirokontoret 7 SEP. 1939 Kassan.
Pg21e Vykort där frimärket makulerats med blå 4-kantig Pg-stämpel den 18 april 1955. Stämpeln förekommer i blå färg.  
Pg21p83 Vykort där frimärket makulerats med stämpel POSTGIROT 1983-01-19 till 579 Högsby

Etiketter - Brevmärken

Minibild Länk Beskrivning
Pge80b Pg.2142. Grön "Benäget betala genom inbetalning å ......".    Pv.tr.Sth. 1926. Troligen första utgåvan av etiketten.
Pge80e Postgiro - Brevmärken - Etiketter. Se även Pg18 etikett på försändelse. Fler i Bältespännaren nr 1 2000 sid. 27-28.
Pge80Holm Årsavgift för 1943 från Holmia, med uppmaning på etikett  "Likvid helst till postgirokonto"
Pge_RekSth C 6-kuvert med etiketten "Öppna Postgirokonto". Lokalt Rekbrev från Stockholm 3. Porto 10 + 20 öre, frankerat med 2 x 15 öre GV. Första frimärket i rullen,
Stämplade STOCKHLM 3 VÄRDE 1928-10-04.
Pge80f Pg.461915, Orange etikett med svart text: Likvid helst till POSTGIRO .........
Pge80g Pg. 279487, gul etikett med svart text: Likvid helst till POST GIRO KONTO  Nr .....
Pge80s Likvid genom Postgiro, Spar Porto, tid och arbete
  LIKVID GENOM POST-GIRO. Spar porto, tid och arbete
  Spar porto. tid och arbete
   
   
   
   

Ark

Helt ark med etiketter
      
  Tillfällighetsstämpel Postsparbanken 75 år. Stämplad Stockholm 1959-09-03 med brevmärket
  En senare modell som troligen inte är postal
   
  Pge 80 4 olika märke med reklam för Pg

Postgiro-Blanketter:

Se bl.a. sida Bl 715.

 

Litteraturhänvisning.
Tidskrift för Postgiro 1929 - 1933  
Svenska Postgirot 1925-1949 K. Wilhelmsson Postens olika cirkulär.
Postbanken 1884-1974 av Kurt Samuelsson. Diverse Reklamlitteratur
Sällskapspost nr 6 1994  av Ingvar Larsson Bältespännaren Nr 1 - 2000 av Åke Torkelstam
Stämpel-Fakta av Åke Eliasson "Post i Norr"  Postgiroavd. i Boden sid. 121

Länkar till:
SFF  Postmuseum SSPD Samlaren

Interna länkar:
Main page PS kort Postsparbanken Blankett 715
Posthistoria     Länksida/ Linkpage

 

 

 

   Vänligen rapportera problem eller felaktiga länkar på denna webplats till.==> Please report any problems or missing links on this Web site to ....   ==>   Main page

Dotsrad8k.gif (8003 bytes)