Postförskott I. (Pf)

1866 infördes Postförskott  för brev i Sverige. 1869 infördes det även för paket, 1881 för Trycksaker, 1892 även för Brevkort.

 Postförskott  infördes i den internationella posthanteringen efter beslut av Världspostföreningen 1892.

Posten ändrade 1 jan. 2009 villkoren för Postförskott och införde krav på, att adressaten måste uppvisa legitimasion vid uthämtning av paket.  Beloppet insättes på avsändarens postgiro- eller bankkonto.

När mottagare betalar, går pengarna numera in på det plusgirokonto som är angivet.

Sökresultat för: "postförskott" på Postmuseum och dess bibliotek   =  Inga resultat

Postens taxor Taxeringstabell - 1920-07-01  --  1921-12-31

Denna ramen visar hur olika Postförskott debiterats eller hur posttjänsteman har bedömt brevets karaktär. - Trycksak - Korsband - Inrikes, utrikes brev. Portot denna tid var.

Portotabell ur Facit med Pf. upp till 10 kr. Längst ned brev, där Rabattfrimärke ingår.

Efter 1981-05-31 finns inga portouppgifter om Postförskott i Facit Postal

Postförskotts avgift Lokalporto Porto Summa m. Rek   Inrikes brev Inrikes Porto Summa m. Rek   Inrikes brevkort Inrikes Porto Summa 10 kr   Inr. Trycksak Summa inr. Trycksak Utrikes Tryck
15 1918-06-01 7 22   1918-06-01 12 27   1918-06-01 S 7     4 19  
15 1919-07-01 10 25   1919-07-01 15 30   1919-07-01 S 10     5 20  
20 1920-07-01 20 40   1920-07-01 20 40           5 25 5
20 1921-02-01 20 40   1921-02-01 20 40   1921-02-01 S 10     5 25 10
20 1922-10-01 10 30   1922-10-01 15 30   1922-10-01 S 10     5 25 5
20 1924-08-01 10 30   1924-08-01 15 35   1924-08-01 N 10     5 25 5
15 1924-10-01 10 30   1924-10-01 15 35   1936-07-01 N 10     5 25 5
15 1942-04-01 10 30   1942-04-01 20 40           5 25 5
25 1948-04-01 15 40   1948-04-01 20 45   1948-04-01 N 15     10 35 10
Rek Ass < 500.
15 30
15 30
20 30
20 30
20 30
20 30
20 30
20 30
25 30
   

Postförskottsavgift enl. postala Blanketter utgår  med

Härtill kommer befordringsavgift, som anbringas på blanketten och EJ på paketet

Kronor högst Paket enl. PM No1 1961 före 31/12 1920 Paket enl. PM 1/2 1921 - 30/6 1930 Paket enl. PM 1/7 1930 - 31/5 1951   Kronor enl. Bl. 398 a. (anv. 1926) enl. Bl. 398 b. (Jan. 39.) Kronor Enl. Bl. 723 b. (Maj 34),
Bl. 723 a. (Maj 34.) och (Aug. 42.)
25 15 35 öre 40 öre   Ej över 5 kr 15 öre 25 öre Ej över 5 kr 20 öre
100 30 45 50   5 - 50 25 öre 35 öre 5 - 50 25 öre
200 45 55 60   50 - 100 35 öre 45 öre 50 - 1000 30 öre
300 60 75 70   100 - 250 45 öre 55 öre    
400 75 100 80   250 - 500 55 öre 65 öre    
500 90 125 90 öre   500 - 750 65 öre 75 öre    
600 105 150 -   750 - 1000 75 öre 85 öre    
700 120                
720 135 - -            

 

e.

Dessa avgifter utöver andra tilläggsavgifter, Rek, Ass Express.

Bild År Posrförskott via Postanvisning  50:- Posrförskott via Postanvisning 2000:- Porto PoSumma Etikett Redovisning via Post- Plus- Bankgiro
  1969-03-01 170 270 5 15 4:2 90
  1971-01-01 170 270 5 15 5:2 100
  1971-10-01 220 330       140
  1972-07-01 250 370       170
  1972-07-01 250 370       190
  1975-05-01 350 525       240Main page Posthistoria Postgiro Postförskott I Postförskott II Postf Singelfrankering

Tillägg Brev inrikes från 2019-01-01 enligt PostNords web

 Priser:

Pris frimärkt via ombud Expressbrev: 188,00 inkl moms, Postförskott: 112,00 inkl moms

Pris via postnord.se: Expressbrev:  168,00 inkl moms, Postförskott: 92,00 inkl moms

Postförskott nedan med olika mycket udda porto, men även andra lite udda objekt.

Förkortning Panv. = Postanvisning för beräkning av Postförskott.

Postförskott 1880 - 1950

Helsaker - bKe.

De flesta av helsakerna är bifrankerade på olika sätt.

Bild År Posrförskott Porto PoSumma Etikett Beskrivning, udda objekt 1880 - 1950
Pf_bKe12 1909 2:00 5 15 2:1 Brevkort bKe 12 (1008) bifrankerat 10 öre OII stämplat Jerna 1909-04-26.
Pf_Riksdag 1911-01 2:00 5 15 3:1 Brevkort bKe 12 bifrankerat med F76 10 öre Medaljong till Riksdagsman Per. Postförskott etikett 3:1. Stämplat Stockholm 12, 1911-01-05
Pf_bKe15 1911-03 7:00 5 20 5:2 Brevkort bKe 15 (1116) bifrankerat 15 öre Medaljong. Stämplat Karlskrona 1911-03-02
Pf_Uppsa1 1918-03 2:10 5 15 5:2 Brevkort bKe 17 (617) bifrankerat 10 öre GVM. Maskinstämplat Uppsala 1, 1918-03-12
Pf_bKe17 1918-09 25:37 7 37 5:2 Brevkort bKe 17  bifrankerat 30 +2 öre stämplade Stockholm 1918-09-30
Pf_bKe21a 1921-01 24:00 10 40 5:2 Brevkort bKe 21  bifrankerat 2 x 15 öre stämplade Landskrona 1921-01-26.
Pf_bKe21 1921-04 5:40 10 40 6:2 Brevkort bKe 21  bifrankerat 30 öre stämplade Göteborg 1921-04-01 till Edsvalla.
Pf_Harpl 1922-08 14:89 10 40 6:2 Brevkort bKe 23 bifrankerat 30 öre Lejon. Stämplade Göteborg 1922-08-24.
Pf_bKe43 1954-10 4:50 20 70 6:2 Brevkort bKe 43, bifrankerat 50 öre. Brevkortsporto 20 öre, Panv 30 öre, postförskott 20 öre = 70 öre.
Pf_bKe40 1949-08 6:50 15 40 6:2 Brevkort bKe 40, bifrankerat 25 öre. Maskinstämplat Stockholm 16, 1949-08-31
Pf_bKe4Su 1949-?-? 7:50 15 40 6:2 Brevkort bKe 40, bifrankerat 25 öre. Maskinstämplat Stockholm 1949-?-? till Sundbyberg

 

Brevkort frankerade.

 

Bild År Posrförskott Porto PoSumma Etikett Beskrivning, udda objekt 1880 - 1950
pf_Lahol 1914-09 4:20 5 15 4:2 Brevkort frankerat 10 + 5 öre Medaljong. Stämplade Hälsingborg 1, 1914-09-08 till Laholm.
Pf_Bjhult 1916-10 2:10 5 15 5:2 Brevkort bKe 17 - 716 5 öre grön, bifrankerat 2 x 5 Medaljong stämplade PLK. 418 1916-10-09.
Pf_17ore 1919-03 5:00 5 17 5:2 Brevkort lokalt frankerat 12 + 5 öre Medaljongstämplade Stockholm 1919-03-05
Pf_Gotene22 1922-01 13:30   40 6:2 Brevkort från Åhlen & Åkerlunds Förlag. Frankerat 2 x 20 öre Gustaf II Adolf stämplade Stockholm 1922-01-29 till Götene
Pf_Kristi 1921-03 200:00 10 60 5:2 Brevkort frankerat 30 + 30 Medaljong stämplade Stockholm 1, 1921-03-30. Panv. 50 öre.
Pf_Ahlen25 1925-06 49:98   35 6:2 Brevkort från Åhlen & Åkerlunds Förlag. Frankerat 30 + 5 öre stämplade Stockholm 1, 1925-06-04
  1926-11 11:70     6:2 Trycksak 5 öre ändrad till Brevkort 10 ÖRE. Postanv. 25 öre blir summa 35 öre. Stämplade Stockholm 1926-11-02.
             

Trycksaker.

Sorterade efter summan av valörer.

Bild År Posrförskott Porto PoSumma Etikett Beskrivning, Lokala  Trycksaker
             
Pf_Trelle 1926-03 2:00 5 25 6:2 Lokal Trycksak 5 öre (tolkad Brevkort 10 öre) bifrankerad 20 öre stämplade Trälleborg  1926-03-08. Panv. 15 öre, som Jag tolkar 5 öre överfrankerat
Pf_bKe42 1952-08 6:50 25 55 7:2 Lokal Trycksak bKe 42, 20 öre, med Postförskott frankerat 20 + 30 + 5 öre, stämplade Stockholm 18, 1952-08-07. Panv. 30 öre.
Bild År Posrförskott Porto PoSumma Etikett Beskrivning, udda objekt 1880 - 1950
Try Non Paye 1913-01 2:00 4 14 4:2 F74+82. Trycksak Postförskott frankerat med 14 öre, stämplat Örebro 1913-01-17 till Stockholm. Eftersänt 1913-02-07. Lila Stämpel Non payé Outlöst, ÅTER, Stockholm. Brevmärke Nordiska Spelen 1913.
Pf 14Sth 1914-10 5:00 4 14 4:2 F74+82. Trycksak Postförskott frankerat med 14 öre, stämplat Stockholm 1914-10-26 till Göteborg, ankomststämplat 1914-10-27.
Pf_18Atelje 1915-08 2:35 2 x 4 18 5:2 Trycksak andra viktklass 2 x 4 öre. Atelje Edström Stockholm 16, 1915-08-21.
Lupo 18 190? 3:18   18 2:1 F53+54. Postförskott 3,18 frankerat med  8 + 10 öre OII på Brev stämplat Halmstad 190?-04-20. En trycksak med vikt upp till 100 gr. kostade vid denna tid 8 öre. Från 1904-08-01 till 1919-11-01 var avgiften 10 öre för postanvisning upp till 5 kr.
Lupo_19sv 1903-07 0:94   19 2:1 F55 + F64,  Porto 19 öre på Brevkort (Trycksak) med Postförskott 94 öre, stämplat Svennevad 1903-07-14, ankstpl på baksidan  Vesterås 1903-07-15
Pf_T 1918-10 3:19   19   Tidningsomslag banderoll med porto 19 öre
Pf_TiBand 1918-10 3:19   22 5:2 Tidningsomslag banderoll med porto 22 öre Stockholm 8, 1918-10-18
Lupo 19 1919-05 12:25 4 19 4:2 F74+84. Porto 19 öre på Brevkort (Trycksak) stämplat 1.5.1919. Sv. Skogvaktare. Porto 4 öre, Postförskott 15 öre .
Lupo Pf22 1912-08 1.00 12 22 4:2 F72+85. Trycksak 3 vkl. med 22 öre, postförskott 1 kr. Stämplat Stockholm 6, 1912-08-08.
Pf_Falun21 1921-05 4:20 5 25 5:2 Frankerat 20 öre GV + 5 öre Medaljong stämplade 1921-05-05 till Falun.
Pf_320204 1932-02 13:80 5 25 6:2 Trycksak 5 öre Lejon samt 25 öre GV, stämplade Gävle 1, 1932-02-04. Om Trävaruindustridepartementet hade Postgiro är portot OK
Pf_Efters36 1936-02 5:25   30 6:2 Trycksak med Postförskott frankerat 25 öre GV 5 öre Lejon stämplat Djursholm 1936-02-17. Eftersänt okänt Stockholm 1, 1936-02-18.
Pf_BokfNoK 1937-08 10   30 Try Postförskottsförsändelse Trycksak frankerad 30 öre till Boden. Eftersänt Rosersberg (Bl. 326. (Nov. 27.) Avs. Bokförlaget Natur och Kultur
Try SvBok

1926-12

25:00 5 30 6:2 Trycksak med Postförskott frankerat 30 öre GV (F186) stämplat Stockholm 1, 1926-12-29. Ej utlöst inom föreskriven tid. ÅTER TILL AVSÄNDAREN 1926-12-30 STOCKHOLM
Pf_Hafnia 1930- 193:00 5 50 6:2 Brev (Trycksak) Hafnia  frankerat 50 öre GV, maskinstämplat Stockholm 3, 1930-06-14 till Björkhult
Pf_Boll37 1937-08 10:25 5 30 6:2 Trycksak med Postförskott frankostämplat 030 öre LIC. 1751, stämplat Stockholm 1937-08-25. Ej utlöst inom . . . Retur avsändaren Bollnäs 1937-09-10.
Bild År Posrförskott Porto PoSumma Etikett Beskrivning, Trycksak X B 1950 - 1981
Pf_GotlFo 1975-02-19 27:35 45 235 9:1 Trycksak med Pf 27:35. Pf via Postgiro 190 öre, från Gotlands Fornsal. Stämplade Visby 1975-02-19 till Täby
             

 

 

Inrikes brev

I 1910 års Förteckning infördes  Nr 111 - Etikett "Postförskott" och Nr 112 Etikett "Remboursement" . 1912 fick de Nr 124 (onumrerad) och 125 (numrerad)

1923 hade de samma nummer och även i 1944 års Förteckning. Då kom de dock i rulle

Bild År Posrförskott Porto PoSumma Etikett Beskrivning, lokala  objekt
Pf_LokMa30 1930-03 20:35 10 35 6:2 Lokalt brev frankerat 35 öre, 10 + 25 öre Panv, handstämplat Malmö 4, 1930-03-31.
             
Bild År Posrförskott Porto PoSumma Etikett Beskrivning, objekt 1880 - 1950
Pf_Smedje87 1887-10 3:75   45 sak 5 + 20 + 20 öre Ringtyp stämplade Smedjebacken 1887-10-10 till Äppelbo
Pf_Smedje90 1890-04 50:50 10 35 Sak Ringtypbrev. Postförskott 50:50. Frankerat 5 + 30 öre Ringtyp stämplade Smedjebacken 1890-04--07 till Malung.
Lupo19Um 1896-05 7:50 4 19 2:1 10 + 5 + 4 öre.  Porto 19 öre på brev med Postförskott 7,50, stämplat Stockholm S 1896-05-24. ankstpl på baksidan  Vesterås 1903-07-15
Lupo 1896 1896-05 40.00 4 29 2:1 Trycksak tidningsomslag med Postförskott 40 kr stämplat Kalmar 1896-05-28, till Umeå. Porto 4 + 20 +5 = 29 öre
Pf_Malmo98 1898-06 1:45 10 25 2:1 F52+56. Postförskott 1,45 frankerat med 5 + 20 öre OII. Stämplade MALMÖ.- PAKET 1898-06-08 till Landskrona. Text: "ej i behörig tid utlöst". Ankomst Landskrona 1898-06-09. Stämplat Landskrona 1898-06-29 två ggr. Retur stämplat Malmö två ggr. med olika stämplar.  MALMÖ.-PAKET 1898-06-25. Kuvertet något beskuret.
Pf_Sth3 1905-11 2:40   14 3:1 Litet brev med 10 öre OII, 4 öre Siffertyp, stämplade 1905-11-08
Lupo 27 1905-08 5:34   27 2:1 F57+62. Postf. 25 + 2 öre på Brev stämplat Stockholm 1905-08-18.Porto 12 öre. Från 1904-08-01 var avgiften 15 öre för postanvisning mellan 5 och 25 kr.
Pf_Toll07 1907-01 2:30 10 30 2:1 Brev frankerat 3 x 10 öre OII stämplade Tollarp 1907-01-12. Lustig adress och avsändare.
Pf_Kommi08 1908-10 21:20 20 35 3:1 Brev frankerat porto 10 + 25 öre OII. Stämplade Stockholm 1908-10-24
Pf_Umea08 1908-09 1:50 4 14 3:1 Medlemskort frankerat 14 öre, OII och 4 öre Öletikett, stämplat Umeå 1908-09-10.  Pf 1 kr 50 öre
Pf_13Marie 1913-09 4:10 10 20 4:2 Brev 10 öre Panv. 10 öre frankerat 2 x 10 öre Medaljong stämplade Falköping 1913-09-13 till Mariestad
Lupo 14 1914-01 1:00 4 14 4:2 Trycksak Småland & Blekinge Handels. med porto 14 öre på brev med Postförskott 1 kr, stämplat Jönköping 1914-01-21.

Pf_19oreAllm

1914-12

12:25  

19

6:2 Allmänna Ömsesidiga Kreatursförsäkringsbolaget, frankerat 15+4 öre, stämplade 1914-12-11
Pf_Ovesh 1917-08 2:00 20 30 5:2 Svenska Wykort Centralen, frankerat 3 x 10 öre Medaljong. Stämplade Ovesholm 1917-08-24.
Lupo_52 1918-10 200:00 12 52 5:2 Brevsida från Sveriges Tegelind. Postf. 4x12 + 4x1 =52 öre på brevframsida stämplade Stockholm 1, 1918-10-02.
Pf_Lund18 1918-10 5:32   32 5:2 Brev frankerat 30 Medaljong + 2 öre Riks. Stämplade Lund 1918-10-25 samt "ej efterfr." samt "Ret avs Lund" Göteborg 1918-10-16.
Pf_ 1919-03     24    
Pf_HaElev 1919-09 3:00 10 25 5:2 Brev med Postförskott 3 kr frankerat 25 öre Medaljong, stämplat Malmö 6, 1919-09-26. Panv 15 öre.
Pf_Sexdrega 1926-02 2:00 15 30 5.2 Brev med Postförskott 2 kr från Pstorsämbetet i Sexdräga.  Frankerat 30 öre GV, stämplade Sexdrega 1926-02-16 till Hudiksvall
Pf_Winterthur 1927-05 146:77 15 60 6:2 Brev från Försäkringsbolaget Winterthur, frankerat 25 + 25 + 10 öre Lejon. Stämplade Stockholm 1, AVG. 1927-05-05.
Pf_Munke 1922-          
Lu1_40Non 1932-05 15:05 10 35 6.2 Postförskott med etikett Non réclame, Ej efterfrågad. Frankerad 10 + 10 + 15 = 35 öre, stämplad Ljungby 1932-05-06. Retur avsändaren. Panv. 25 öre.
Pf_SkKop 1933-01 100 kr   40 6:2 Postförskott från Skånes Köpmannaförbund 100 kr (35 öre) inrikes brev 15 öre, men trycksak 5 öre. Frankerat 40 öre stämplat Malmö 1933-01-02.
Pf_Landska 1938-12 2:65 15+15 45 6:2 Brev dubbelt porto 30 öre från Landskanslisten. Frankerat 40 + 15 öre stämplade Jönköping 1938-12-30.
Pf_ Moto40 1940-10 15:00   40 6:2 Brev frankostämplat 040 öre LIC. 6764, Stockholm 1940-10-04.
Pf 1940-11 2:38   35 6:2 Lokalbrev frankerat 15+15+5 öre stämplat Umeå 1940-11-23 AVG. Retur avsändaren. På baksidan - [Duplattaviserad 2 DEC 1940]  "Ej utlöst inom föreskriven tid." Umeå 1940-12-10.
Pf_Norrk43 1943-06 13:50   45 6:2 Brev från Claes Claesson frankerat 45 öre stämplade Norrköping 1, LBR 1943-06-12.
PoRe_Mariest49 1949-07     50   Postförskott frankerat  30 öre GV, 20 öre Strindberg stämplat Stockholm 1949-07-14. Eftersänt  P. R. Mariestad
Wind_RK49 1949-03 4:00 20 45 6:2 Brev Svenska Röda Korset frankerat 45 öre GV. Stämplat Växjö 1949-03-21
Pf_Tormes 1949-09 3:90   55 6:2 Brev frankerat 25 + 10 öre GV samt 20 öre Strindberg, summa 55 öre. Stämplade Tormestorp 1949-09-09. Brevporto 20 öre, Postförskott ?? öre. ? ;)
Bild År Posrförskott Porto PoSumma Etikett Beskrivning, udda , objekt 1880 - 1950
Pf 34ore 1906-07 2:60   34 2:1 Omslag till bok med Postförskott 2,60. Porto 24 öre Pf. 10 öre. Stämplat Stockholm 16, 1906-07-24
Try_FoBarn 1910-tal 6:25   23 4:2 Utgifvarekorsband från 1910-talet, som inte fick skickas med Postförskott. Troligen Varuprov / Trycksak i andra viktklassen, 8 öre samt 15 öre i Postanv. (Pf). Stämplade Stockholm Värde med oläsligt årtal datum 16/11. 2 öre utkom 1910-12-10.
Pf_Kors18 1918-10 1:73 8 23 5:2 C5 Korsband frankerat porto 2 viktklassen 8 öre  Medaljong, Postförskott 15 öre Medaljong enl. Panv. = 23 öre. Stämplat Stockholm 1918-10-26. Ett ovanligt objekt
             
             

Postförskott  1950 - 1980

Bild År Posrförskott Porto öre PoSumma Etikett Beskrivning, Adresskort udda objekt
Pf_BREV 1970-     Etikett   3 olika Etiketter Postförskott "BREV" på Adresskort Bl 2010.10, stämplade tidigt på 1970-talet.
Pf_Brevf 1970-     Etikett   4 olika Etikett Bl 2512.03 (jul 76). Postförskott  "Brevförsändelse"  på Adresskort Bl 2010.10, stämplade på 1970 - och 1980-talet.
Pf_Marieh 1960-04     295   Adresskort Bl. 723 B. (Juni 55.) vikt 2 kg, porto 170. Tre kr 210 + 85 öre 0 295 stämplade Mariehäll 1960-04-26 .  Vad kostade 125 öre ?
Pf_RoslagsN 1964-12 102 kr 40 135 8:2 Brev med  inrikes postförskott 102 kr över postgiro. Brevporto 40 öre. Frankerat 1:35 stämplade Roslags Näsby 1964-12-04.
Pf_SvPapp 1966-03 87:00 30 85 8:2 Svenska Pappershandlarför. Frankerat 80+5 öre stämplade Stockholm 8, 1966-03-01.
Pf_Ma67 1967-12 65 kr   115 9:1 Brev frankerat 100 + 15 öre stämplade Malmö 4, 1967-12-21. Porto 45 öre redovis till Postgiro 70 öre = 115 öre.
Pf_UNO69 1969-10 6:90 100 190 8:1 100 gr brev frankerat 190 öre, stämplade Malmö 1, 1969-10-13. Borde varit 10 öre till.
Pf_RK 1969-12 8:00 55 1:45 Saknas Litet fönstekuvert från Röda Korsbrev med porto 1:45 stämplat 1969-12-06. Utan Pf-etikett. Blev bara 45 i porto, eftersom Postförskottet blir 1:00
Pf_370Ma 1971-03 91:80   370 9:1 Brev 100 gr postat Malmö 1971-03-01. med summa 370 öre. Porto 100 öre. Postanvisning 200 öre och Postförskott 70 öre. Ser OK ut.
Pf_Nypo 1979-07 14:00   490 9:1 Brev frankerat 490 på baksidan, stämplat Skövde 3, 1979-07-04. Etikett Bl 2050.12 Ny postadress:
Pf_IngTho 1979-11 63:10 250 6.10 9:1 Brev frankerat 6:10 stämplade Järfälla 6, 1979-11-09.
Pf_Gum490 1979-11 4:90 ? 145   Brev från R. Gummesson, frankerat 4,90 stämplat Stockholm1, 1979-11-26. Brevporto 250 samt Pf 230 borde bli 480
Bild År Posrförskott Valör Summa Etikett Beskrivning,  - Udda - 1980 -
Red_Sessan 1980-04 12 kr ? 145 7:1 Brev från Sessan Linjen med Postförskott 12 kr. Brevporto 130 öre. Frankerat 1 kr 45 öre. Stämplat Ombord  M/S Prinsessan Christina 1980-04-06. Sessanlinjen blev uppköpt av Stena Linje 1982.
Pf_TomR 1981-05 1066 kr 150 580 9:1 Brev 150 öre Pf via Pg. 430 öre, frankerat 580 öre. Stämplat Göteborg 1981-05-18 till Upplands Väsby
Pf_Motorc 1981-09 594 kr 165? 665 9:1 Brev frankerat 6:65 från Motorcentralen, stämplat Borås 1981-09-10. Inget Postgiro nr uppgivet

   Frankostämplade. 

Använd för att uppdateri datum på t.ex. Frankostämplade objekt.

Bild År Posrförskott Porto PoSumma Etikett Beskrivning, udda objekt Frankostämplade
Pf_SthKopm 1928-01 3:50 15 30 Fra 6:2 Frankostämplat brev med 3:50 postförskott, stämplat Stockholm 1928-01-13
m26_201Holm 1931-03 2:40   10+10   Midget 3 Lic. 201 frankerad 10+10 öre Postförskott, 2:40, frankostämplad Stockholm 1931-03-07
Pf_bKe31B 1937-04 1:70 10 10 + 015 fra 6:2 Trycksak bKe 31B (10 öre) bifrankerad med Frankostämpel LIC. 5713 015 öre. Postförskott 1:70, stämplat Stockholm 1937-04-26
Pf_Motorm 1939-12 20:00   45 6:2 Brev från Motormännens Riksf. Frankostämplad LIC. 6764 valör 045 öre Stockholm 1947-09-25.
Pf_NKI43 1943-09 5:25 5 030 6:2 Trycksak från NKI. Frankostämplad LIC. 1742 valör 030 öre, Stockholm 1943-09-13 till Ingelstad.
  1947-09          
Pf_Norden 1954-03 17:60 10 055 7:2 X-brev frankostämplat Malmö 1954-03-29 till Fårösund.
Pf_SvDam55 1955-12 4:50 10 050 Tryckt Trycksak  Svensk Damtidning. Frankostämplad "GOD  SVENSK  VECKOPRESS", LIC. 6809 valör 050 öre. Stämplad Stockholm 1955-12-07 till Norrköping 4.
Pf_Westins 1959-03 35:80 75 115 7:2 Frankostämplad klumppost i 3:e viktklassen 75 öre. Stämplat Stockholm LIC. 8805 valör 115 öre. Postf. till Postgiro
Pf_Skjut71 1971-07 - -   580 + 20 öre Sak Adresskort,  inrikes postförskott över postgiro. Vacker Frankostämpel , 580 öre LIC. 10069 "Skjut med omdöme". Bifrankerat 20 öre, stämplat Östersund 1971-07-15
Pf_Grycksbo 1972-05 --   8.50 8:1 Frankostämplat Adresskort Bl 2010.08. Valör 8.50 stämplad Grycksbo 1972-05-18.
Pf_Lagerw 1974-01 95:05 - - 430 9:1 Sjögrens Klumppost frankostämplad LIC. P.B. 15239 valör 430 Västra Frölunda 1974-01-14 till Mölndal.
Pf_Fra3162 1975-09 8:00   Fra_330   C65-kuvert med Postförskott 8 kr. Frankostämplat 330 öre LIC. 3162 Göteborg 1975-09-29.

Adresskort -  Adresslapp.

Bild År Posrförskott Portovalör PoSumma Etikett Beskrivning, objekt
Pf_Bl23907 1907-04 10:85   50+15=65 2:1 Adresskort Blankett n:r 239. (November 1905.) Inrikes postförskott 2 kg.  Frankerat 65 öre OII, stämplat Strömsnäsbruk 1907-04-26..

Pf Adre

1915-06

0

  - - - - Adresskort till inrikes postförskott, stämplat Uppsala1 1915-06-10 till Stockholm 1915-06-10 PAK. AVD. Lösenetikett stämplad 30 öre.
Pf_398aPost 1926-03 ?   25+90=115 Sak Adresskort Bl. 398 a. Adresskort till inrikes postförskott, 3 kg korta varor. Frankerad 115 öre maskinstämplade Borås 1926-03-01 till Bollnäs p.r.
Pf_DKAdre 1929-08     165 6:1 Adresskort till Danmark stämplat Stockholm Ban  1929-08-08.
Pf_43Gb5 1943-06     10+25+90 - - Adresskort Bl. 398 b. (April 35.). Adresskort till inrikes paketpostförskott, 2 kg. Stämplade Göteborg 5, 1943-06-11 till Marstrand.
Pf_398b 1943-08 - - -   115+20 - - Adresskort Bl. 398 b. (Jan. 39.) inrikes paketpostförskott stämplat Halmstad 1943-08-13
Pf_398Mar 1944-06 --   90 + 35 -- Adresskort Bl. 398 b. (Jan. 39.) inrikes paketpostförskott, 2 kg. Frankostämplat Gulins  090 + 035 öre stämplat Göteborg 1944-06-03 till Marstrand
Pf_398Post 1951-10 13:40   - 7:2 Adresskort Bl. 398 a. (Mars 48.) Adresskort till inrikes postförskott, samt Postförskottsanvisning, maskinstämplad Göteborg 2, 1951-10-04 till Fältpost 53645. "Vägras" "Retur avsändaren".
Pf_65Radio 1965-05 - -   10+250+250 - - Adresskort Bl. 398 A. (Nov. 55.) Adresskort till inrikes postförskott, 3 kg. Stämplade 1965-05-17 till Linköping.
Pf_Colis 1965-09 - -   80+4x1kr Bräckligt Adresskort Bl 398 A  (Maj 59) inrikes postförskott, ASS 89:80. Colis fragile Bräckligt. Stämplade Hälsingborg 2, 1965-09-30, 1 kg  till Linköping 4..
Bild År Posrförskott Portovalör PoSumma Etikett Beskrivning, Bl 723 a, A, B, C
Efters Gummarp 1957-10 - -   210 - - Frankerat 2:10, stämplat Gammalstorp 1957-10-19. Adresserat till Gommarp, tillskrivet Gunnarp, ankomst 1957-10-21. Eftersänt 1957-10-24 till Gunnarp, Hälsingborg. Ankomst 1957-10-25. Stämplat "Utan närmare adress okänd" och Avhämtas Hälsingborg 1, Stortorget 17.   Retur avsändaren.
Pf_Bl28 1928-09 - - -   100+5 - - Adresskort Bl. 723 a. (Okt. 26.) inrikes postförskott till postgirokonto. Vikt 2 kg, frankerat 100 + 5 öre stämplat Älvsered 1928-09-01
Sing_Manu32 1932-02 8:65 - - 90+25=115 Sak Adresskort Bl. 723 a. (Nov. 31.)
Pf_GiroPf 1938-07 30:80 - - - - 6:2 Adresskort Bl. 723 a. (April 34.) till inrikes giropostförskott stämplat Söderköping 1938-07-11. Båda delarna till Yxnerum , ej utlöst.
Pf_GiroPf 1939-09 11:90 - - - - 6:2 Adresskort Bl. 723 a. (Maj 37.) till inrikes giropostförskott stämplat Björsäter 1939-09-13. Båda delarna, ankomst Yxnerum 1939-09-15.
Pf_723Falk 1943-06 - - -   50 + 35 - - Adresskort Bl. 723 a. (Maj 37.) inrikes giropostförskott stämplat Falköping 1943-06-09.
Pf_723Mar 1944-06 --   115 -- Adresskort Bl. 723 a. (Aug. 42.) inrikes postförskott över postgiro. Vikt 2 kg, frankostämplat 115 öre LIC.  3709 stämplat Stockholm 1944-06-05
Pf_Gbg44 1944-06 - -   115 - - Adresskort Bl. 723 a. (Aug. 42.) inrikes postförskott över postgiro. Vikt 2 kg, frankerat 115 öre stämplat Göteborg 1, 1944-06-14.
Pf_723a44 1944-08 - -   115 - - Adresskort Bl. 723 a. (Aug. 42.) inrikes postförskott över postgiro. Vikt 2 kg, frankerat 115 öre stämplat Kinna 1944-08-28
Pf_723AKilaf 1965-11     Porto Betalt P 1 - - Adresskort Bl 723 A inrikes postförskott över postgiro. Vikt 1 kg, stämplat Kilafors 1965-11-19.
Pf_723AIns 1965-11     Porto Betalt P 1 - - Adresskort Bl 723 A 4 (Nov 61) inrikes postförskott över postgiro. Vikt 1 kg, stämplat Insjön 1965-11-19.
Pf_Skara70 1970-01       550 Adresskort Bl. 723 A 1. Storkundetikett Hälsingborg Allers Service avd. Frankostämplad 550 öre Hälsingborg 1970--01- .Ankomststämplad Skara 1970-01-29. Utlöst LBB 4 Skara 1970-01-30
Pf_Link4 1972-10 - -   500 +:5 - - Adresskort Bl 723 A inrikes postförskott över postgiro. Vikt 3 kg, stämplade Malmö 16, 1965-12-15 till Linköping 4.
Pf_giro43 1943-06 - -   60 + 20 - - Adresskort Bl. 723 b. (Maj 34.) inrikes paketpostförskott över postgiro. Vikt 1 kg, frankerat 60 + 20 öre, stämplat Göteborg 1, 1943-06-12.till Marstrand. Ankomststämplat POSTANSTALTEN 1151 1943-06-13.
Pf_723b44 1944-08 - -   100+15 - - Adresskort Bl. 723 b. (Juli 40.) inrikes paketpostförskott över postgiro. Vikt 2 kg, frankerat 100 + 15 öre stämplat Stoclholm 1, 1944-08-31.
Pf_Ma49 1949-01 - -   110 - - Adresskort Bl. 723 b. (Juli 44.) inrikes paketpostförskott över postgiro.Vikt 1 kg, stämplade Malmö 4, 1949-01-31
Pf_Mari60 1960-04 - -   295 - - Adresskort Bl. 723 B. (Juni 55.) Inrikes paketpostförskott över postgiro.Vikt 2 kg, stämplade Mariehäll, 1960-04-26
Pf_Lund2 1972-10 - -   600 +25 - - Adresskort Bl 723 B inrikes postförskott över postgiro. Vikt 1 kg, stämplade Malmö 1, 1972-10-09 till Lund 2.
Pf_Tibro65 1965-03 30:80   - - - - Adresskort Bl. 723 C S (Pkt 64). Motorförarnas Helnykterhetsförbund, Inrikes postförskott över postgiro. + Postförskottsinbetalningskort Bl 723. Maskinstämplat Bandhagen 1, 1965-03-19. Stämplat Tibro 1, 1965-03-20

Adresskort - Onumrerade

Bild År Posrförskott Portovalör PoSumma Etikett Beskrivning, Onumrerade Blanketter
Pf_Tjureda 1965-10 - -   5+ 60+ 300 - - Adresskort  inrikes paketpostförskott. Frankerat 5+ 60+ 300 stämplade Växjö 1, 1965-10-08 till Tjureda.
Pf_Ksd65 1965-11 207:50   3:55 - - Adresskort Brevförsändelse, inrikes postförskott över postgiro. Vikt 2 kg, stämplade Kristianstad 2, 1965-11-26. Etiketten stämplad Kristianstad 2
Pf_Karlsvik 1968-09 - -   7+7=14 kr - - Adresskort  Inrikes postförskott över postgiro. Avsänt Karlsvik 1968-09-04. 10 kg Skrymmande till 11428 Stockholm 80.
Pt_Skry68 1968-09 - -   6:75 - - Adresskort  inrikes postförskott , frankerat 6:75 stämplade Malå 1968-09-14. 5 kg Skrymmande till Stockholm Ö
Pf_BoPoBet 1970-03 - -   Porto Betalt P 1 BREV Adresskort  inrikes postförskott, frankerat Porto Betalt P3 Borås 1. Etikett BREV Postförskott. Ankomst - UtlöstHillestorp1970-03-04.
Pf_Kyrkt 1970-09 31:90 - - - - - -  Stämplad Kyrltåsjö LBB 1 1970-09-03  " EJ ÖVER 100 KR "
Pf_norma71 1971-05 169:03   Fra 920+1 kr - - Adresskort  Inrikes postförskott över postgiro. Avsänt Åmotfors LIC. 30095, 1971-05-11, 7 kg  till Harestad. Frankostämpeln bifrankerat med 1 kr, för maskinen kunde inte skriva mer än 999 öre.
Pf_BREVMj 1971-05 4 kr   Porto Betalt P 10 BREV Adresskort  Inrikes postförskott över postgiro. Avsänt Mjölby till Partille 1, stämplat 1971-05-17
Pf_05905 1972-03 31:55   Fra 7:65 SRT Adresskort  Inrikes postförskott över postgiro. Frankerat P.B. 15169, 7:65 Stockholm 1972-03-09. Storkundetikett Sveriges Radio
Pf_Ume72 1972-06 64:95   Porto Betalt P 1 Paket Adresskort  Inrikes postförskott över postgiro och Inbetalningskort. Ankomststämplat UMEÅ 1, 1972-07-10. "Okänd på . ." [Obeställbarhets ]"Åter avsändaren"
Pf_Bey72 1972-09 30:00 -- Porto Betalt P 17 Sak Adresskort  Inrikes postförskott över postgiro. 7 kg Bokverk Porto Betalt från Beyronds. Utlöst Hisings Backa 4, 1972-09-06.  På baksidan kvitto 30 kr.
Pf_PerEkst 1972-12 125:26   Porto Bet - - Adresskort  Inrikes postförskott över postgiro från Per Ekström Garn AB. Maskinstämplat Nässjö 1972-12-06 till Floda. På baksidan kvitto 125:26 stämplat Floda 1.  Storkundetikett

Blankett - 2010

Bild År Posrförskott Portovalör PoSumma Etikett Beskrivning, Bl 2010.
Lu1_moln72 1972-12 - - Tjänste   - - Adresskort Bl 2010.03  Inrikes postförskott över postgiro. Paket UTAN nummeretikett. TJÄNSTE Rek Mölndals tingsrätt Göteborg 53, 1972-12-23
Pf_Check 1970-09 13:00 - -   - - Del av Postförskottsanvisning Bl 2010.05 stämplad Linköping 3, 1970-09-14. Blå Checkprotektorstämpel "EJ ÖVER 100 kr"
Pf_Gbg1370 1970-10 - - 9:50   - - Adresskort Bl 2010.07 inrikes postf. inlämnat Göteborg 13, 1970-10-15. Vikt 7 kg.
Pf_Bandh68 1968-02   20+140+280=440   - - Adresskort Bl 2010.08 (April 65) inrikes postförskott över postgiro,  Stämplade Bandhagen 2, 1968-02-13. 2 kg till Stockholm 44.
Pf_Gbg68 1968-04 - -   30+30+100 - - Adresskort Bl 2010.08  inrikes postförskott över postgiro,  Stämplade Göteborg 11, 1968-04-10 till Göteborg  Ö. Utlämnat Göteborg 6, 1968-04-25.  Nummer etikett saknas.
FraPo_1971 1971-12     Fra 07.65   Adresskort Bl 2010.08 inrikes postf. inlämnat Malmö 1 LIC. 17. Vikt 3 kg, stämplat Malmö 1, 1971-12-16 4-ställig 07.65 utan öre.  Utlöst med omvänt årtal  1971-12-16
Bild År Posrförskott Portovalör PoSumma Etikett Beskrivning, Bl 2010.10
  1971-06   7x70 + 10=500     Adresskort Bl 2010.10 Inrikes postförskott över postgiro. Stämplade Göteborg 18, 1971-06-17. Till Grästorp1971-06-19.
Lu1_JohP11 1972-02 - - Porto Bet   - - Adresskort Bl 2010.10 Inrikes postförskott över postgiro. Stämplat Joh I Porto bet P 11 Utlöst Västra Frölunda 1972-02-04.
Pf_Philips 1972-05 36:35 7.65   8:1 Adresskort Bl 2010.10 Inrikes postförskott över postgiro. Frankostämplat Stockholm 1972-05-24. Storkundetikett "Svenska AB Phipips"
Pf_Brev3819 1972-07 9:50 Porto Betalt P12   BREV Adresskort Bl 2010.10 (Jan 71) Inrikes postförskott över postgiro och Inbetalningskort. Ankomststämplat Åstol 1972-07-19. "Retrur avsändaren"
Pf_Adr72 1972-10 2007 kr - - -   9:1 Adresskort inrikes postförskott över postgiro. Stämplat Göteborg 1972-10-19. Etikett Förkortad Liggetid.
Pf_Adr73 1973-02 873 kr - - -   9:1 Adresskort inrikes postförskott över postgiro. Stämplat Göteborg 1973-02-08. Etikett Förkortad Liggetid.
Pf_Littorin 1975-05 - - 10:60   - - Adresskort inrikes postförskott över postgiro. Stämplat Sollentuna 1975-05-28. Vikt 7 kg till Littorin, Kristianstad 1975-05-29.
PKM 198010 1980-10 - - 500+14 kr   Tryckt Adresskort Bl 2010.  inrikes postförskott över postgiro. Frimärke porto 5 kr samt Kod 4, 14,00 kr. Stämplat Stockholm 1980-10-03 Retur avsändaren
Bild År Posrförskott Portovalör PoSumma Etikett Beskrivning, Adresslapp Inrikes postförskott
Pf_Ekonomi 1985-03 39:90   Porto Bet P 127 Tryckt Adresskort Bl 2010.174 S  (maj 81). EONOMBREV B. Utlöst Jörn 1985-03-12.
Pf_Rek88 1990-11 1109 kr   40 kr Tryckt Adresslapp Bl 2010.14 (mar 88)  Inrikes postförskott över postgiro. Rek NR 021617. ESS REK BREV Frimärke 20+20 = porto 40 kr stämplat Stockholm 1, 1990-11-19 . C5-kuvert saknas.
Pf_Rek91 1991-10 393 kr   42 kr Tryckt Adresslapp Bl 2010.14 (feb 90)  Inrikes postförskott över postgiro. Rek NR 017491. Frimärke 30+6+6 = porto 42 kr stämplat Malmö 1, 1991-10-14 samt PKM-kvitto på 393 kr.  C5-kuvert saknas.
Pf_Rek92           Adresslapp Bl 2010.14 (feb 91)  Inrikes postförskott över postgiro. Frimärke 4 x 4:50 = 18 kr stämplat  samt PKM-kvitto på 393 kr
Pf_Rek93 - - 613 kr - - - Adresslapp  Etikett "DETTA ÄR ETT BREV" från Örnsköldsvik till Osby.  Kreditkund via Postgirokonto 865002-0.
Pf_450 1992-03 195 kr   22:50 Tryckt Adresslapp Bl 2010.14 (jun 91)  Inrikes postförskott över postgiro. Frimärke 5 x 4:50 = 22:50 kr stämplat TÄBY 4, 1992-03-30. Brunt  C5-kuvert.
Bild År Posrförskott Portovalör PoSumma Etikett Beskrivning, Adresslapp Inrikes postförskott
             


Postförskottsinbetalningskort

Bild År Posrförskott Portovalör PoSumma Etikett Beskrivning,  Postförskottsinbetalningskort vid postgirokontoret, Stockholm
Pf_Holm25 1925-02 38:55 - -   - - Postförskottsinbetalningskort  38:55 Postgiro No 20 Åhlen & Holm A B, stämplat Löderup 1925-02-18. Postgirokontoret 19 2 25 på baksidan.
Pf_inbet25 1925-03 12:00 - -   - - Postförskottsinbetalningskort  12 kr (Radiolicens) Postgiro No 71, stämplat Stockholm 7, 1925-03-02

Ej utlöst - Retur avsändaren.

Länk Tid Postförskott Porto öre PoSumma Etikett Beskrivning inrikes Postförskott -  Ej utlöst - Vägrad
Pf_20Ret 1911-12 3:25   20 4:2 Brev frankerat 10 + 10 Medaljong, stämplade Karlskrona 1911-12-13. På baksidan etikett [Ej efterfrågad]  Ret afs. Karlskrona
Pf_32Lund 1918-10 5:32   32 5:2 Brev frankerat 30 + 1 + 1 =32 öre, stämplade Lund 1918-10-26. "ej efterfr." samt "Ret avs Lund"
Pf_Ejefter45 1945-04 5:00 5 30 6:2 Brevkort frankerat Trycksak 5 öre GV, Panv. 25 öre vilket borde varit 15 öre stämplade Lund 1, 1945-04-20 till Lund."Ej efterfrågad . . ." [Retur avsändaren] stämplat Lund 1, 1945-05-08. Troligen felräknat.
Pf_EjUtl45 1945-04 10:00 10 35 6:2 Brevkort frankerat 30 + 5 öre GV, stämplade Lund 1, 1945-04-20 till Malmö."Ej utlöst inom . . ." [Retur avsändaren] stämplat Malmö 1945-05-07.
Pf_EjUtDup45 1945-04 10:00 10 35 6:2 Brevkort frankerat 30 + 5 öre GV, stämplade Lund 1, 1945-04-21 till Malmö."Ej utlöst inom . . ." [Retur avsändaren] stämplat Malmö 1945-05-11.
Pf_WestinsA -05 288:33 ? ? Sak Del av paket med mössmärken från Westins Atelje till Göteborgs Motorklubb. Stämpel [Påminnelseavi . . Kvarligger t.o.m. 24/5] . . . föreskriven tid"  "Retur avsändaren" Lösenetikett 11a (1956 -  )
Pf_Cykel 1966-05 301:55   90+5 öre 7:2 Brev frankerat 90 + 5 öre stämplat Bollnäs 1966-05-  till Gävle. "Ej utlöst inom . . ." Åter avsändaren -
Pf_Ensta 1967-11 - -   745 Sak Adresskort Bl 723 A inrikes postförskott över postgiro. Vikt 4 kg Skrymmande  , frankerat 7 kr + 45 öre stämplade Enstaberga 1967-11-24. "Retur avs - Adr vägrar".
Pf_Lanrbr 1970-02 22:00   55+70 Tryckt Trycksak,  Postförskottsförsändelse frankerad 55 + 70 GVIA maskinstämplade Stockholm 3,  1970-02-16. Retur avsändaren
Pf_E2214VT 1970-11 344:40   - - - - Bl 2214.16 (Aug 68) Anteckningskort - Efter-eller återsänt postförskott.  Stämplat Västra Frölunda 1970-11-07
Pf_221416 1971-04 32:40   - - - - Bl 2214.16  Anteckningskort återsändning av postförskott och rek. Ej utlöst inom föreskriven tid. Stämplat Umeå 7, 1971-04-06.
Pf_221410 1972-06 35:00   - - - - Bl 2214.10 Adresskort Returpaket stämplat Göteborg 10, 1972-06-01. Utlöst Västra Frölunda 1972-06-19.
             
Länk Tid Postförskott Porto öre PoSumma Etikett Beskrivning inrikes Postförskott -  Ej utlöst - Vägrad

Tjänsteförsändelser.

Ej upptagna i katalog

Bild År Postförskott Porto öre PoSumma Etikett Beskrivning, udda objekt Tjänste
Pf_Lund16 1916-07 17:10 Tjänste 25 5:2 Tjänstebrev Nr 6. Fönsterkuvert, Postförskott från Telegrafverket frankerat små Tjänste 25 öre. Stämplat Lund 1916-07-10
Pf_TjHsh 1917-07 26:65 Tjänste 35 5:2 Tjänstebrev Nr 6. Postförskott från Telegrafverket frankerat små Tjänste stämplade Hässleholm 1917-07-06
Pf_Ystad18 1918-02 2:00 Tjänste 14 5:2 Tjänste frankerat med 10 + 4 öre lilla Tjänste. Stämplade  1918-02-13.
Pf_Kumla18 1918-10 15:20 12 32 5:2 Tjänste, Postförskott Örebro Läns Sockerbyrå. Frankerat små Tjänste 30 + 2 öre stämplade Örebro 1918-10-29. Eftersänt Kumla 1918-11-02
Pf_TjMjolby 1919-01 23:15 Tjänste 32 5:2 Tjänstebrev Nr 6. Postförskott från Telegrafverket frankerat små Tjänste stämplade Mjölby 1919-01-19
            Tjänstefrimärken upphörde. De var giltiga till den 1 Juli 1920
Pf_Radlic 1925-12 10:00 Tjänste Tjänste Tryckt Radiolicens 1925 med avgift 10:- via Postförskott. Ankomststämplad Norrköping 1925-12-27
Efters Fri 1931-12 106:06 Tjänste   Tryckt Tjänste, Postförskottsförsändelse via Postgiro. Eftersändningsetikett Bl. 326. (Nov. 27.)  27 3385, stämplad Fritsla 1931-12-29 till Rydboholm.
Pf_Hush34 1934-12 2:00 Tjänste - - 6:2 Tjänste från Hushållningssällskapet med maskinstämpel 212 Skara 1934-12-19.
Pf_TjVadst 1954- 14:00 Tjänste - - 6:1 Lokalt C5-kuvert stämplat Vadstena 1954-01-18. Postförskott 14 kr samt Rek
Pf_Trafikom 1967-02 40:00 - - - - Sak TRAFIKOMLÄGGNING  Postförskottsanvisning. Stämplat Länsstyrelsen 23.02.67 Kristianstad
Pf_PS83 1983-03 28:00 PS PS Sak PS försändelse C6 Bl 2502.02, med Postförskott 28:00 stämplat Lycksele 1983-03-07. PKM-kvitto på summan 28 kr.
             
Bild År Postförskott Porto öre PoSumma Etikett Beskrivning, udda objekt Tjänste

Rek.

Bild År Postförskott Porto öre PoSumma Etikett Beskrivning, udda objekt Tjänste
Pf_NK22 1922-05 6:70 20+20 70 6:1 REKbrev med Postförskott från Nordiska Kompaniet. Frankerat med 2 x 35 öre Medaljong, stämplade Stockholm 1, 1922-05-19
Pf_Undoff 1934-02 697:50   95 6:1 REKbrev med Postförskott. Lokalporto 10 öre, Rek 20 öre, Postanv. 65 öre = 95 öre stämplat Stockholm 14  1934-02-27. "Ej utlöst inom . . ." "Retur avsändaren". Lokalt  Eftersänt inom Stockholm 1934-03-03.
Pf_RekSJ 1937-08-25 70:40 30  80 6:2 Rek med Postförskott från SJ:s Resebyrå  till Ockelbo. Frankerat 20 + 60 = 80 stämplat Stockholm 1, AVG D 1937-08-25. Ej angivet Postgiro, men tolkat som det.30 öre och Rek 20 öre.
Pf_Sporda 1952-04 42:85 25 125 6:2 REK och Postförskott från Firma O. Westinson. Frankerat 125 öre, stämplat Sporda 1952-04-18
             
Pf_EWLars 1981-02 460:00   1290 9:1 REKbrev med Postförskott från E. W. Larssons Frim. Frankerat 800+380+110= 1290. Stämplade Stockholm 1, 1981-02-12. 380 och 110 är båda  första frimärket i rullen. Rätt porto borde varit 1280 öre.
Pf_Nova92 1992-05 2105   5700 9:1 REKbrev med Postförskott samt ESS REK och röd Brevpf. Stockholm 26, 1992-05-24..

EXPRESS.

Bild År Postförskott Porto öre PoSumma Etikett Beskrivning, udda objekt Tjänste
Pf_Mari48 1948-06 2:00 Tjänste Tjänste 6:2 Expressbrev med Postförskott från Länsstyrelsen  Mariestad. Stämplat Mariestad 1948-06-01, Expressetikett 6, till Svaneberg

 

 

Assurering.


Länk År Postförskott Porto öre PoSumma Etikett Beskrivning inrikes Postförskott -  Ej utlöst - Vägrad
Pf_ASSGbg 19??-08 20:00 ? 3 x 30 6:2 Värde Göteborg 2, frankerat 3 x 30 öre Lejon. Pf 20 kr, ASS 30 kr. Stämplade Göteborg 19??-?-?. Ankomststämplat Sösdala 19??-08-02. Baksidan lackad med fyra lack
Pf_AhlMynt 1977-04 263:55 ? 13:55 9:1 Värde frankerat 13:55 från Stockholm 7, 1977-04-19 till Växjö. Värdeetikett 6 porto 750 öre, Pf 270 öre, brev 335 ?
Pf_Hudding 1985-02 6200:00 ? 32:60 9:1 Värde frankerat 32:60 från Halmstad till Huddinge. Stämplat Halmstad 1985-02-25. ASS 7000 kr. Blå Brevpf. etikett. PKM-kvitto på 6200 till Postgiro.

 

 

Se singelfrankerade Postförskott.

Bild År Valör   Beskrivning, objekt
Pf_Bl125 1914     Del av block 3 x 5 etiketter,  Bl 125 (April 14.)
         
         
         

Portot höjdes med 10 öre för varje 100 gr. efter de första 100 grammen.

Rabattfrimärke

Ur Postens anvisning 1979:

Rabattmärkena kunde också användas till att frankera andra försändelser inom Sverige, t. ex. för lördagsavgift etc. Då var de värda 1 kr eller den valör, som står på märket.

Rabattfrimärke fick alltså  INTE kombineras med "vanliga" frimärke. Det finns dock många ex. där portot är betalt med ett Rabattmärke och resten med vanliga frimärke.

Bild Årtal Posrförskott Porto öre PoSumma Etikett Beskrivning, udda objekt Rabattfrimärke
Pf_Rab5kr 1979-04 5:00 130 4:90 9:1 Brev frankerat 4 Rabatt + 60 öre, stämplade Hässleholm 1, 1979-04-05. Troligen 1 Rabattmärke för porto (130 öre) samt de andra 3 x 1 kr + 60 öre = 360 till Postgiro.
Pf_4Rab 1979-04 25 kr   Porto 130 öre +Rab 9:1 Postförskott 25 kr med 4 Rabattfrimärke + 60 öre, stämplade Kristianstad 2, 1979-04-06. Rätt porto  är ?
Lu2 Pf25Ksd 1979 25:00     9:1 Postförskott 25 kr stämplat Kristianstad 1979-04-06. Brevporto 130 öre, med rabattmärke
Pf_LBB4 1979-04 67:00       Postförskott 105 kr med 4 Rabattfrimärke + 250 + 30 öre. Kvitto stämplat Tyringe LBB 4, 1979-04-26.
Lu2_60Pf105 1980-05 105 kr   Porto 130 öre +Rab 9:1 Postförskott 105 kr med 2 Rabattfrimärke + 100 + 190 öre, stämplade Hässleholm 1, 1980-05-12. Rätt porto  är ? Brevporto 150 öre, med rabattmärke,  men det andra portot något tveksam beräkning.
Pf_2Rab190 1982-02         Rek och Postförskott 360 kr
  1983-02 99 165   9:1 stämplade Nynäshamn 1, 1983-02-25.
Pf_4Ra90 1982-06 30 kr 165 Porto 165 öre +Rab Try Postförskott 30 kr med porto 4 Rabattfrimärke + 90 öre. Stämplade Ulricehamn 1982-06-23 till Trollhättan. Rätt porto  är ? PKM-kvitto på baksidan.
Pf_Valdem 1985-12 788:42   Porto 600 öre +Rab 9:1 Postförskott  med porto  Rabattfrimärke + 600 öre. Stämplade Valdermarsvik 1985-12-30
Pf_June91 1991-04 273 kr   Porto 500 öre +Rab Sak Adresslapp Inrikes postförskott 273 kr, frankerat med 1 Rabattfrimärke + 16:00, stämplade Jönköping 2, 1991-04-22. Rätt porto  är ?
             
Bild Årtal Posrförskott Porto öre PoSumma Etikett Beskrivning, udda objekt Rabattfrimärke

 

Portoberäkning, då rabattmärke ingår skiftar mycket

Porto med Rabattfrimärkena blev lite svåra att tolka, både för kunderna och postpersonalen. Svårt att finna orsaker till alla olika tolkningar av portot.

     
     
Lu2 Pf25Ksd 1979-04 Postförskott 25 kr stämplat Kristianstad 1979-04-06. Brevporto 130 öre, med rabattmärke
     
     
     
     
     

Ur PostNords portotabell 2019-05-02

"Få betalt – köp till Postförskott

Företag som har Plus- eller Bankgiro kan få betalt av mottagaren när brevet eller paketet hämtas hos postombudet.

Ordinarie frakt/porto + följande pristillägg:  

Paket hos ombud och via Skicka Direkt 125 kr*.

Brev hos ombud 112 kr*. Brev via Skicka Direkt 92 kr"

Att skicka med postförskott är tydligen endast tillåtet för avtalskunder med organisationsnummer och Plus- eller Bankgiro

 

Utländska - utrikes.

 

Bild År Posrförskott Porto PoSumma Etikett Beskrivning, udda objekt 1880 - 1950
Pf_Tunisie 1977 228:00 ? ? N 822 REMBOURSMENT från Sousse, Tunisien till Hässleholm. Ankomststämplat Trelleborg 1977-03-23.
Mar_Brux32 1932-07     3 x 1+1 kr - - Adresskort med Postförskott till Paket (Bl. 398 ) till Bruxelles, Belgien. Frankerat 3x 1kr samt ett bortrivet frimärke, Marodörobjekt. Stämplade Göteborg 1, 1932-07-20. Etikett Köln-Deutz, stämplat Malmö 1 PAK UTR. T. 1932-07-21. Vikt 2 kg.
Pf_Oslo 197? 42:50 Postsak Postsak Bl. 45 REK-brev från Oslo med etikett POSTOPPKRAV till Hässleholm. Undantagen från Tull.
Bild År Posrförskott Porto PoSumma Etikett Beskrivning, Tyska  objekt 1880 - 1980
Pf_DE17 1917-03 30:60 - - 2:15 DM Tryckt Paketkarte 3,5 kg, frankerad 2:15 DM stämplade Frankfurt 1917-03-16.
Pf_DE7509 1975-09 409:40 - - 28:5 DM Tryckt Paketkarte 12,1 kg, frankerad 28:5 DM stämplade Baierbrunn Isartal 1975-09-29. Via Lubeck - Trelleborg till Kristianstad.

 

 

Nedan presenteras Försändelser typ Bl 2010.10 med olika etiketter med anknytning till Postförskott.

Frankeringar utan frimärke (200)

 
Lokal 22 öre Inrikes brev med Pf 40:50. Valör 50 öre porto 10 öre + Pf 30 öre. Lokal 25 öre

Lokal Trycksak Malmö 1944-06-19

Lokal 40 öre . ADRESSKORT Inrikes postförskott. Etikett 9:1 samt förkortad Liggetid. Kvitto utlöst 990 kr på baksidan, stämplad Göteborg 7, 1972-10-09.
Bl. 398 B. (Sept. 55.) Adresskort till inrikes paketpostförskott. Utlöst Göteborg 7, 1972-03-01. Inrikes lokalbrev med Pf 5:19. Valör 20 öre porto 5 öre + Pf 15 öre. Inrikes trycksak. Valör 20 öre  GV 1925-03-02 Trycksaksförsändelse 40069, stämplad Stockholm 6, 1972-01-03 till Göteborg. ADRESSKORT Inrikes postförskott. 10726 Ljungby. Stämplat Göteborg 13, 1972-02-26.
 ADRESSKORT Inrikes postförskott. Brev 1971-05-17 ADRESSKORT Inrikes postförskott. Brev 1971-03-24 ADRESSKORT Inrikes postförskott. Brev 1972-02-24   Blankett med standardetikett, samt intressant stämpel Joh I Porto Betalt P11. Alingsås 1, 1972-02-03

o 0 Return 0 o