Provmynt till Mynttelefoner.

Kort historik.

1941 års modell av telefonkiosk ersattes 1964 av en modell som bättre passade in i stadsbebyggelsen. På senare tid har man åter tagit fram den riktigt gamla modellen.

På televerkstaden hade man "provmynt" för att kontrollera att mekanisman fungerade på rätt sätt. Mynten skulle ha rätt vikt, storlek och tjocklek. Reparatörerna hade andra "mynt" för att prova funktionen. Det är dessa som visas nedan.

Prov kvitto

1943

Kvitto å apparatavgift 20 öre. Tryckt Parajet, Landskrona 1943

 

 

Main page Posthistoria Vykort Televykort Lyx-telegram

Nordstjärnan symbol för 

 

10-öres automat CF 596.

1950 fanns nästan 6000 automater och årsinkomsten per automat var c:a  800 kr. 1965 fanns det över 11000 automater i bruk. Under år 2000 togs den sista myntautomaten  ur bruk. Kvar idag (år 2001) finns  endast telefonautomater avsedda för kort . Finns det några sådana kvar år 2005 ? ? ? 

Jag tror det knappast. Mobil har nog tagit hela den marknaden

På äldre provmynt  i gulmetall står ==> K.T.V.  = Kungliga Telegrafverket under 6 "blixtar". Senare mynt saknar hålet. 1953-11-01 änrades namnet till Televerket

 

Bild 1 10-öres automat  00-29596, CF 596. Dessa fanns i svart och senare även grön färg.
Bild 2 10-öres Provmynt med hål och K.T.V. Bild 3 10-öres Provmynt utan hål och 4 blixtar

Tremyntsautomat CF 597.

3-mynts automat blev nödvändig, när större delar av landet blev helautomatiserade. Konstruktion av en telefon som kunde ta emot flera sorters mynt påbörjades 1949. 1953 sattes de första upp på strategiska platser. Automaten var avsedd för 10 öre, 25 öre och 1 kr. Startavgiften var då 20 öre. Tillverkare var L M Ericsson efter Televerkets ritningar. 1960 fanns strax över 13000 automater. 1965 fanns det över 19000 automater.  C:a 8000 av dessa var tremyntsapparater.

Bild 10 3-mynts automat  00-29597, CF 597. Dessa fanns i  grön färg och myntinkasten ändrades flera ggr.
Bild 11 25-öres Provmynt, äldre  i mässing Bild 12 25-öres Provmynt i rödmetall utan nr
Bild 13   Bild 14 50-öres Provmynt i rödmetall utan nr
Bild 15 1-kr Provmynt, äldre i mässing Bild 16 1-kr Provmynt i rödmetall med 6-siffrigt nr
Bild 17   Bild 16b 1-kr Provmynt i vitmetall utan 6-siffrigt nr
Bild 19   Bild 16c 1-kr Provmynt i rödmetall utan 6-siffrigt nr
    Bild 18 25ö, 50ö, 1 kr, 5 kr Provmynt i rödmetall
    Bild 20 5 kr Provmynt i rödmetall med 6-siffrigt nr

Ny Mynttelefon

 

Beskrivning 2006

Bild 3 Mynttelefon avsedd för både SEK och € samt även kort. Tack för bilden till Jan A.
Bild 3ans Anslag till ovanstående telefon

Siffror/nr  på mynten.

De tvåsiffriga numren på mynten betecknar olika tjänsteställen. En förklaring jag fått är följande: Myntets Första siffra = Distrikt (distriktskontor) Andra siffra = Geografiskt område (tjänsteställe inom distriktet). Dåvarande 6 distrikt blir då följande fram till 1969. Efter 1969 4 distrikt. Tack till L. Larsson för hjälp med nr på mynten/distrikten.

Nr 6 Distrikt före 1969 Nr 6 Distrikt före 1969
1 Malmö 4 Stockholm
2 Göteborg 5 Gävle
3 Norrköping 6 Sundsvall
Nr 4 Distrikt efter 1969 Nr 4 Distrikt efter 1969
1 Södra (Malmö) 3 Östra (Stockholm)
2 Västra (Göteborg) 4 Norra (Sundsvall)

Då skulle några nr på "mynten" bli som följer. Första siffran anger distriktskontoret och andra siffran tjänstestället inom distriktet.

Nr Distrikt Nr Distrikt
10 Malmö (administration) 40 Stockholm (administration)
11 Malmö område ? 41  
12 Malmö område ? 42  
13 Malmö område ? 43  
14 Helsingborg ? 44 Stockholm (drift)
15 Kristianstad    
16 Växjö / Karlskrona    
20 Göteborg (administration) 50 Gävle (administration)
21 Göteborg (tätort) 51 Uppsala
22 Göteborg (  ) 52 Gävle  område ?
23 Borås 53  
24 Jönköping 54 Falun
25 Karlstad 55 Uppsala
26 Uddevalla från 1961 56 Västerås
27      
       
30 Norrköping (administration) 60 Sundsvall (administration)
32 Norrköping område ? 61  
3? Nässjö 62 Sundsvall område ?
3? Södertälje 64 Luleå
36 Örebro 65 Umeå
37 Visby 66 Östersund

Du får gärna tala om för mig ytterligare nr som du vet motsvarar vilket område?

Äldre 10-öresmynt med hål

Gul markering är de nr jag funnit på olika samlarmässor. Blå markering på nr torde ej ha använts för provmynt ?

10 öre K.T.V. med hål och 6 blixtar.
00  1 2  3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

Siffror på mynten.

10 och 25-öres mynten i gulmetall har en eller två siffror på ena sidan, som talar om, i vilket "teleområde" den användes. Vem har K.T.V. nr högre än 20 ? ?

25-öres i rödmetall saknar siffror.

50-öres endast i rödmetall , saknar siffror.

1 kr i gulmetall har ett 6-siffrigt löpnummer på ena sidan. 1 kr i rödmetall saknar siffror.

5 kr endast i rödmetall har ett 6-siffrigt löpnummer på ena sidan.

10 och 25-öressmynt utan hål.

Provmynt 10 öre, med 4 blixtar.
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
Provmynt 25 öre, med 4 blixtar.
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

00-myntet användes av Industri-andelningen. Blå nr torde ej ha använts för provmynt ?

1 kr utan hål med 4 blixtar.
00  1 2  3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
1 kr i gulmetall har ett 6-siffrigt löpnummer på ena sidan.

Siffror på mynten.

10 och 25-öres mynten i gulmetall har en eller två siffror på ena sidan, som talar om, i vilket "teleområde" den användes. Tack för hjälpen

25-öres i rödmetall saknar siffror. Tillhör Televerket

50-öres endast i rödmetall , saknar siffror. Tillhör Televerket

1 kr i rödmetall saknar siffror. Tillhör Televerket

5 kr endast i rödmetall har ett 6-siffrigt löpnummer på ena sidan. Tillhör Televerket

Har någon sett ett provmynt med högre nr än 69 ?

Polett ? till ? vadå ?

Mynt 1 Frånsida av 1 Liters polett ? ? här jämförd med 10, 25 och 1 kr poletter, med TELE-emblem
Mynt 2 Åtsida av 1 Liters polett ? ? här jämförd med 10, 25 och 1 kr poletter, med TELE-emblem
Pol 3 En annan lite udda polett med ø 41 mm. Kyrktåg Krulbo - Julita - Krylbo. Ålder ?

Är det en riktig polett eller var det en telekille som ville skoja med polettsamlarna?

Litteraturhänvisning.

Saknas Saknas.
Saknas Ge mig ett tips på

 

Main page Posthistoria Vykort Televykort Lyx-telegram

Externa länkar:

Telekortsamlarna Telehistoriska länkar Telefonkort Payphones of the world  

Dotsrad8k.gif (8003 bytes)

   Vänligen rapportera problem eller felaktiga länkar på denna webplats till.==> Please report any problems or missing links on this Web site to ....   ==>   Main page