Makulering - utebliven.

  eller en resa från mitten av 1800-talet till de senaste olika Postterminalernas sätt att stämpla frimärke. 

Postverket och senare Posten har tydligt ett antal ggr. talat om HUR man bör frankera och utnyttja ett kuvert. Det är dock inte alltid allmänheten och Företag har följt dessa anvisningarna. Sidan visar i stort FELaktigt frankerade/makulerade och/eller FELAKTIGT sorterade försändelser.

Redan på 1860-talet fanns det tydliga regler för VAR frimärket skulle sitta. Reglerna ändrades några gånger, men redan då var det dock inte alla som följde anvisningarna. Efter bolagiseringen 1994, så har det inte kommit några nya instuktioner. All info finns numera på "nätet", och i Postens datorer. Fråga gärna Kundtjänst på posten.se

Brevbild (80) Brevbild Brevbild Brevbild Brevbild
Uppe  till höger, stämplat Stockholm 1866-09-14 Uppe till vänster, stämplat Stockholms KK 1866-08-01 Nere  till vänster Nere till v. Umeå 1882 Nere till höger

På den tiden fanns det inga maskinstämplar. Den första kom 1891 och sedan har dessa utvecklats till dagens bläckstråleskrivarstämpelmaskiner som jag föredrar att kalla inkjet.

Det är dock inte alltid som maskinerna finner frimärket och makulerar detsamma. är det inte på rätt plats, så vrider maskinen kuvertet och ibland vänder den även på kuvertet. Porto Betalt och frankostämplade kuvert ska INTE stämplas, såvida inte frankostämplen har felaktigt datum.

Denna sidan berör i huvudsak Moderna maskinstämplar.

Jag tycker mig dock kunna finna att allt oftare använder man KULSPETSPENNA för att makulera frimärket.

PostNord verkar alltså tyvärr vara helt ointresserade av, att använda stämplar för makulering av frimärke, då maskinen missat.

  200

 

Så här förutsätter Posten att ett C65-kuvert ska utnyttjas. De andra storlekarna har liknande indelningar. Lägg märke till, att det INTE finns någon plats för Logotyp nere till vänster. Idag tillverkar företagen de kuvert som kunden vill ha, utan att ta hänsyn till Postens önskemål. 

Notera också att idag har de flesta C5, C65- kuvert just Logo och ibland även till höger på kuvertet.

Några andra av mina lite udda sidor:   Länksida

Main page

Posthistoria

Terminalstruktur

Hallsberg

Rosersberg

Terminalbesök Alvesta

Terminalbesök Malmö 2007

    Länksidan
 

Terminalbesök Göteborg 2004

Terminalbesök  Göteborg 2008

Terminalbesök Göteborg 2015

Terminalbesök Göteborg 2016

 

Helt korrekt behandlade försändelser

Normalt makulerade frimärke och med korrekt "apelsinkod". De nya IRM-maskinerna på bilden ovan, är så sofistikerade, att de letar upp frimärket även om det sitter i vänster hörn på kuvertet. Så gör de nya IRM på de nya terminalerna.

Bilderna öppnas i litet nytt fönster. Stäng det då du tittat färdigt på det.

Bild År Beskrivning av korrekt behandlade objekt
     
Maku_HallC6 2014 C6-kuvert stämplat och sorterat POSTEN 2014-11-04 Hallsberg. Maskinens funktion leter upp frimärket, så att datumcirkeln träffar frimärket.  C6 saknar posthornet och  har bara våglinjerna.
Maku_RosC5 2014 C5-kuvert stämplat och sorterat POSTEN 2014-11-03 Rosersberg. Maskinens funktion leter upp frimärket, så att datumcirkeln träffar frimärket. Här finns texten "Hela vägen", posthornet och våglinjerna.
Maku_GJSunds 2014 C5-kuvert frankerat, stämplat och sorterat på terminalen i Sundsvall 2014-12-01 som var tidiga i år med GOD  JUL.

Helt ostämplat frimärke på kuvert

Kuvert som med all sannolikhet måste vara hanterade av Posten, men det synes inga spår av detta.

Bild År Beskrivning (mass)
     
     
     
     

Frimärkta men Endast sorterade kuvert

Kuvert som med all tydlighet måste vara hanterade av Posten. Maskinerna har missat att makulera frimärket. Postens maskiner har dock längst ned lämnat de orange streck, som tidigare kunde tolkas till postnummer. Dessa kallas populärt "apelsinkod"

Bild År Beskrivning av objekt
     
Maku_N117 2004-06 C6-kuvert som icke stämplats utan endast sorterats i IRM 117 i Nässjö 2004-06-16.
Maku_Box14 2014-10 C6-kuvert som icke stämplats utan endast sorterats. Ankom Hässleholm 2014-10-?
Maku_2014Cst 2014-12 C5-kuvert där maskinen IRM inte "sett"  frimärket utan vridit på kuvertet och stämplat nere till vänster. Stämplat och sorterat Stockholm 2014-12-29.
  2015 C5-kuvert där maskinen IRM inte "sett"  frimärket utan vänt på kuvertet. Stämplat och sorterat baksidan.

Ofrankerat men sorterade fönsterkuvert.

1968 införde Posten postnummer före ortsnamnet. På 1980-talet använde Posten maskiner som längst ned lämnade orange streck som då kunde tolkas till postnummer. Dessa kallas populärt "apelsidkod". De senare kan inte tolkas utanför Posten.

Bild År Beskrivning av objekt
Maku_anonym 2014 Anonymt  ofrankerat kuvert, men det noterade inte Postens maskin ej heller personal. Kuvertet stämplades Stockholm 2014-11-20 samt sorterades till Hässleholm.
Maku_Dennis 2014 Dennis Maskinuthyrning ofrankerat kuvert, men det noterade inte Postens maskin ej heller personal. Kuvertet ej heller stämplat utan endast sorterat med apelsinkod, vilket visar att Postnord hanterat det. Kuvertet ankom till  företaget i Hässleholm 2014-11-28. Varken Lösen eller Eftertaxeriat.
Maku_Gudr 2014 Gudruns Familjetradition ofrankerat, men det noterade inte Postens maskin eller personal, utan stämplade 2014-11-28 samt sorterade kuvertet till rätt ort .

 

Endast makulerade kuvert och kort.

 

Bild År Beskrivning av objekt
Maku_1993 1993-09-14 Ofrankerat kort från Löwenströmska Sjukhuset. Stämplat Stockholm - Tomteboda 1993-09-14

 

Endast sorterade kuvert och kort.

1968 införde Posten postnummer före ortsnamnet. På 1980-talet använde Posten maskiner som längst ned lämnade orange streck som kunde tolkas till postnummer. Dessa kallas populärt "apelsidkod"

 

 

Bild År Beskrivning av objekt
1987Hbg 1987 Från Helsingborg "KUL I JULI" Sommaren 1987 till Sölvesberg. Posten bjuder på portot. Ej stämplat
     
Maku_ABPhil 2014- Rek från Philea till Kristianstad med porto 88:30. 20104-01-01 höjdes Rek till 70 kr. Vikten max 100 gr.
Lu2_Ost57098 2017-08 C6-kuveret frankerat med standard Brev, men ostämplat. Däremot sorterat samt även stämplat 57098 som betyder vad då ?  Vilken funktion har dessa siffror ? Troligen sorterat i Malmö 2017-08. Jag gissar någon form av kontroll, men av vad då?
     

 

Felplacerat frimärke.

Frimärket bör sitta uppe till höger för att maskinerna ska kunna stämpla

 

Bild År Beskrivning av objekt
     
     
Maku_left 2015 Frimärket placerat uppe till vänster. Den nya maskinen i Hallsberg har försökt att finna märket och lyckades stämpla frimärket lite 2015-01-20.
     

 

Helt ostämplat frimärke.

Det händer att kuvert stämplas, men INTE på frimärke utan på Logo e.d.

 

Bild År Beskrivning av objekt
Maku_Philea 2009 Korrekt frankerat C5-kuvert, men frimärkena ostämplade. Maskinen har valt att stämpla Logon nere till vänster Stockholm 2009-01-23. Apelsinkoden hamnar då uppe till vänster.
Maku_PVI 2014 Helt korrekt placerat frimärke, men Postnordes "gamla" PVI-maskin har missat frimärket, trots 2 avtryck på C5-kuvertet. Stämplat 2014-11-25 och även sorterat i Malmö.
Maku_Zlatan 2014 C6-kuvert med ostämplat Zlatan, men sorterat med apelsinkod. Ankom företaget 2014-12-28
Maku_Flaskafrim 2015-01 Korrekt frankerat C5-kuvert, men frimärket ostämplat. Baksidans logo stämplat 2015-01-12 och sorterat med apelsinkoden.
     

 

Frankostämplade kuvert

ska normalt ICKE stämplas. Inte heller Porto Betalt. Spara på bläcket Postnord.

 

Bild År Beskrivning av objekt
Maku_drivma 2014 Drivma AB, Bankeryd stämplat Porto Betalt. Stämplat i IRM i Nässjö 2014-09-09, vilket var helt onödigt. Det var dock trevligt för på så sätt blev det daterat.
Maku_Lutze 2014 Rätt frankerat med 6:10 och daterat 2014-09-10. Felaktigt stämplat i Göteborg 2014-09-10 där det även sorterats före färden till Skåne.
Maku_iPost14 2014 iPost - Porto Betalt. Stämplat GOD  JUL Stockholm 2014-12-09 och även sorterat med apelsinkod. Detta skulle ALDRIG ha stämplats.
Maku_Upp14 2014 Sohlbergs frankostämpel är helt läsbar och har rätt porto. Ska alltså ICKE stämplas, men så skedde ändå. GOD  JUL i Uppsala 2014-12-12
Maku_723601 2014 Grilstad AB, Lic. 723601 Östersund har frankostämplat rätt porto 6:10 2014.12.30. Terminalen i Sundsvall har stämplat BAKSIDAN med GOTT  NYTT  ÅR 2014.12.30
Maku_SthWo 2015 Stockholm World frankostämplat C5, 2015-01-30 och på terminalen i Årsta har man BÅDE stämplat frankostämpeln samma datum och sedan sorterat kuvertet.
Maku_Lamm 2015 Lammhouse frankostämplat B-brev med rätt porto 5:60, stämplat 2015-01-30. Nere till vänster där INTE LOGO ska finnas har Stockholm stämplat samma dag 2015-01-30 av okänd anledning.
Maku_Huurre 2015-01 Frankostämplat brev 2015-01-29, vilket är dagen innan man slutade ta emot post på terminalen i Uppsala
Bild År Beskrivning

 

Frankostämplade kuvert med fel datum

Dessa kuvert SKA dateras med rätt datum. Så sker dock inte så ofta, för det kräver att postpersonalen kontrollerar det.

 

Bild År Beskrivning av objekt
Maku_Skatt 1999 Frankostämplat C5 1999-10-05, vilket upptäcktes vid inlämning i Täby. Därifrån gick brevet till Tommteboda där det sorterades 1999-10-06 20:52 på kvällen.
Maku_Tibro 2014 Frankostämplat C5 stämplat med rätt porto 6:10 i Hjo 2014-08-01. Uppdaterat med RÄTT datum i Tibro 2014-08-04. Kanske sorterat i Nässjö ?
Maku_Mjall 2015 Frankostämplat C5 med rätt B-porto 5:60 från Mjälloms Tunnbröd torsdagen 2015-01-29. I Sundsvall har man stämplat frankostämpeln 2015-01-30 samt sorterar kuvertet.

 

Dubbelstämpling av objekt

 

 

Bild År Beskrivning av objekt
Maku_Transp 2010 Frankerat och snyggt handstämplat Malmö 2010-06-21. Därefter stämplat i SRM Malmö med 5 våglinjer 2010-06-21 och sorterat i oviss maskin
     
Maku_Garbo 2015 C5-kuvert från Partille stämplat i Göteborg SRM 112, 2015-01-14. P.g.a. dåligt väder var tågen på västkusten inställda. Postnord valde då att skicka posten via Hallsberg. Brevet stämplat där i någon av de nya maskinerna IRM 171.172.173 och  "Hela vägen" POSTEN 2015-01-14 HALLSBERG
     
     

 


 

 
V
änligen rapportera problem eller felaktiga länkar på denna webplats till.==> Please report any problems or missing links on this Web site to ....   ==>
  Main page

Dotsrad8k.gif (8003 bytes)