Litteraturhänvisning.

För Lyx- och annan televerksamhet - Telegrafboken.

Här följer även några tips på böcker med Roliga telegram, rim och tal.

Main page Telegram H-sida

 Lyxtelegram

Tema / Topic Stockholmstelefon Konstnärer/Artister
Lx-broschyr Telegram vykort   Sänd Grattis Historik   Islands telegram
   Vänligen rapportera problem eller felaktiga länkar på denna webplats till.==> Please report any problems or missing links on this Web site to ....   ==>   Main page

Tack till

Statistik och andra fakta har jag erhållit av Sven Johnström på Centralarkivet. Utan hans hjälp hade det varit mycket svårt för att inte säga omöjligt, att få ett grepp om de svenska Lx-blanketterna. Numera finns detta material på Landsarkivet i Uppsala.

För att katalogisera de fler än 550 olika blanketterna har ett material på c:a 6000 telegram studerats. Uppskattningsvis torde ytterligare ett 50-tal varianter av blanketter återstå att upptäcka.

Ett stort tack även till Harry Karlsson och Anders Nordin

Här följer några böcker med tips på rim

 
Årtal Bokens titel. Tryckeri/Förlag
1927 Lyckönsknings-Telegram . Henrik Struves Boktryckeri Göteborg
1933 Glada rim och telegram SVENSKA VISFÖRLAGET Stockholm.
1934 Telegrambok för lyckönskningar. Henrik Struves Boktryckeri
1936 Roliga Telegram & Spirituella "Rimm"   3:e utökade upplagan
1939 Telegrambok för lyckönskningar. Henrik Struves Boktryckeri
1942 TUSEN TREVLIGA Telegram Södermans Boktryckeri AB (5:e uppl.)
1942 Telegram för Lyckönskningar  
1943 Telegrambok för lyckönskningar.  
1944 Roliga Telegram - Spirituella tal.  (Blå, 128 sidor, 125 x 180 mm) Förlag: Nordiska Visförlaget
1944 Roliga Telegram - Spirituella tal.  (Lila, 128 sidor) -
  Roliga Telegram - Spirituella tal. (röd )  
  Telegram för Lyckönskningar. Hyllning - Tal - Telegram 150 sidor.
1946 TELEGRAMBOK  för lyckönskningar vid högtidliga tillfällen. (48 sidor) Henrik Struves Boktryckeri, Göteborg 1946. (Röd pärm Pris 1:50 kr+ oms. AN)
1946 Roliga Telegram och Tal (128 sidor) Birgins Förlag
1948 Telegramboken Södermans Boktryckeri AB
1948 Råd o Rim.  Hyllning * Tal * Telegram  
1950 Stora telegramboken A.-B. Smedbergs Boktryckeri
1952 Telegramboken Henrik Struves Boktryckeri
1954 Roliga Tal och Telegram-boken (röd 136 sidor) Svenska Visförlaget - STOCKHOLM
1956 Nya Roliga tal och Telegram A.-B. Smedbergs Boktryckeri
1972 Larssons Telegram Rim Praktika Häftat 104 sidor med 394 hyllningstelegram
1973. Nya Grattistelegram Williams Förlag AB
  Tele Gram Rim  
Årtal Bokens titel. Svenska Visförlaget
1941 Hyllnings- TELEGRAM (blå, 32 sidor) Svenska Visförlaget Klinten
194? TELEGRAM-boken  Tusen trevliga telegram Till talrika tillfällen Svenska Visförlaget - STOCKHOLM
1945 Hyllnings- Telegram grön pärm Svenska Visförlaget
1945 Hyllnings- Telegram blå pärm Svenska Visförlaget
1960 Telegramboken  (125 sidor) Svenska Visförlaget
1960 Hyllnings-Boken  
1963 Festliga Tal och Telegram (128 sidor) Svenska Visförlaget
1963 Skämtsamma Telegram och TAL för alla Fester Svenska Visförlaget
1966 Festliga Tal och Telegram Svenska Visförlaget
1969 Festliga TAL och TELEGRAM  (128 sidor) Svenska Visförlaget. Civiltryck AB, Stockholm 1969
1973 Festliga TAL och TELEGRAM  (123 sidor) Svenska Visförlaget, Stockholm,
1987 Telegramrim Wahlströms tryckt 1987
Årtal Bokens titel. Tryckeri/Förlag

Litteraturhänvisning.

F.o.m. 1996-04-01 förvaras Förrådsbyråns arkiv på Uppsala Landsarkiv.
Kungl. Telegrafstyrelsens Cirkulär. bl.a. Nr. 6. 1912.

Sv. Offentliga Statistik ( SOS ) 1912, 20, 30, m.fl.

Svenska Telegrafverket Del I-VII.  1930-1997

Sv. Telegrafverket Del VI. Sid. 266.

Sv. Telegrafverket Del IV. Sid. 300.

Televerkets författningssamling.

Televerkets författningssamling. B:10 I, 12.

Televerkets författningssamling. B: 39.

Televerkets författningssamling. D: 4, 1945

Telefon o Telegraf i Sverige del 1+2. 1935

Telefoni del 1+2+3 av E. Ekeberg.

Sv. Telegrafverket 1853- 1903. Telegrafstyrelsen

Förrådsbyrån F

Telelandet Sverige av Torsten Althin 1953.

Bilder ur Svensk  Telehistoria  1972.

Antik & Auktion nr 11 1978.

Telejournalen.

Televärlden.

Telefonkataloger.

Förrådsbyrån F VI a.

Div. reklambrochyrer.

Div. dagstidningsartiklar.

Telegrafboken 1996 av K.V. Tahvanainen.

Phonetiken

 

 

Serie D:4, 1945. Tabell för taxering av telegram. För vanliga telegram, CDE-telegram och Lc-telegram.

1909. Första upplagan av Post och Telegraf- ortförteckning med 105000 ortsnamn

Du kan läsa mer om telegram i Tidskrifterna nedan:
 

Antik & Auktion Nr 11 Nov. 1978.

SamlarNytt: Nr. 2/1991, 10/1993, 3/1994.

Skillingtrycket:  4/1996,  1/1997.

Phonetiken:  2/1997,  3/1997, 1 /1998

Televärlden:  Nr. 13/1998

Main page

Lx-sidan

 Tema / Topic Tele-vykort  Konstnärer/Artist