Lx Telegram    1991 - 2000.

Period III (P III)

 
Möjligheten att sända telegram har i alla fall funnits från år 1853, som räknas som Kongl. Elektriska  Telegraf-Verkets födelseår. 1912 infördes den "festblankett   i telegramkorrespondensen" som redan 1903-09-01 hade införts i Danmark. Det första svenska Lyx-telegrammet sändes den 16 aug. 1912 från Nationalföreningen mot tuberkulos till Grosshandlare Gustaf Hagberg i Göteborg. G. Hagberg var upphovsmannen till "konstnärligt utförda telegramblanketter". Perioden (P I) avslutades 1977-05-03. Första dag man kunde sända  Postogram var 1977-05-02.

Period III (P III)

Period III började 1991-03-22 då man för en kostnad av 195 kr inkl. moms kunde uppvakta med upp till 50 ord. För ytterligare 30 kr fick man ytterligare 50 ord. Man startar med 9 olika blanketter, varav några är helt nya och andra återupptagna. Se nedan. Hjärt-Lungfonden fick 15 kronor för varje telegram som sändes. 2 jan. 1996 upphör Telias engageming och RTAB övertar allt på entreprenad

Fakta om Hjärt & Lungsjuka

I Telegrafboken kan Du läsa lite mer telegramhistorik. Se även Litteraturhänvisning sist på denna sida.

Stockholmstelefon lyxblanketter

Main page

 Lyxtelegram

Tema / Topic Konstnärer
 Telegram H-sida Telegram historik   Telegram vykort 
   Vänligen rapportera problem eller felaktiga länkar på denna webplats till.==> Please report any problems or missing links on this Web site to ....   ==>   Main page

Vill Du tycka, fråga, kommentera, kontakta  mig  gärna här ovan. ==> 

 

Period III 1991 - 2000.

( Idag, 1998 kostar ett Lx telegram 245:-)

Nr Titel Gammalt nr Utkom Tryckeri Upplaga Konstnär
Lx 0 Meddelande - ? ? ? ?
Lx  1 Tre kronor Lx  1A 1991-03-22 Rolf &Co Skövde ?....... 000 ? Agnes Sutthoff
Lx  2 Svenska Flaggan Lx 15B 1991-03-22 Rolf &Co Skövde ? Hubert Skarin
Lx  3 Linnearanka Lx  8C 1991-03-22 Rolf &Co Skövde ? Stig Borglind
Lx  4 Röda rosor Lx 42A -? Rolf &Co Skövde ? Sven Larsson
Lx  5 Brudpar i gult  Lx 22A -? Rolf &Co Skövde ? Robert Högfeldt
Lx  6 Holk med fåglar Lx 11D -? Rolf &Co Skövde ? F. Dieshammer
Lx  7 10 Ballonger Ny -? Rolf &Co Skövde ? ?  DELSTL
Lx  8 Tummelisa Ny -? Rolf &Co Skövde ? Einar Nerman
Lx  9 Midsommarvaka Ny -? Rolf &Co Skövde ? Nils Dardel
Lx 10 Mössa och Flagga Ny -? ? ? ?
Lx 11 9 Flygande fåglar Lx 16B -? ? ? Kerstin Gavler
Lx 12 Vintermotiv Ny -? ? ? Carl Larsson
Lx 13 - - - - - -
Lx 14 VM Göteborg 1995 Ny -? ? ? ?
Lx 15 ?          

 

Tryckerier.

I period I anlitades minst ett 20-tal olika tryckerier. Anlitade tryckerier har varit svårt att klarlägga. En del ?-tecken återstår. 

Konstnärer.

Många kända namn finns med bland de 75 konstnärer, som skapat  bilder till blanketterna i period I. Flera av de mest populära blanketterna är nytryckta men har fått nya nummer (se ovan). De nytillkommna skaparna redovisas också ovan. 

  

Att sända Lyxtelegram 1960.

Den som omkring 1960 gick in på en telestation kom till "Allmänhetens rum". Där fanns oftast telefonkataloger, kanske i ett ställ med alla delar över hela Sverige. Där fanns en eller flera telefonhytter, där man kunde beställa och ringa samtal.  På de minsta stationerna fanns det en liten lucka, och på de större ett antal luckor, varav oftast en var avsedd för telegram. På en del platser talade man genom luckan, och på andra öppnade expeditören densamma, och då kunde man ju se de tjänstgörande damerna och det de sysslade med. Telegrafexpeditör var liksom telefonist ett typiskt kvinnoyrke. Telegrafverket var för övrigt det första statliga verk som anställde kvinnor.

Man fyllde i en blankett (Telegramoriginal Bl. nr 201) med namn och adress på mottagare, samt avsändare. Så gällde det att försökte åstadkomma ett rim, som klarade sig igenom censuren. Bröllopstelegram som började "Hej hopp under filten etc. var ännu inte att betrakta som rumsrena. Det hette att innehållet ansågs vara sedlighetssårande. Vad säger dagens reportrar och "Stand up comedian"  om det ? Därefter ringde man på den lilla knappen för att göra tjänstgörande expeditör uppmärksam på att något var på gång. Expeditören tog emot blanketten, kontrollerade, censurerade, räknade ord och tog betalt. Man kunde även få ett kvitto på betalningen av telegrammet. Kallad Form. nr 258.

Betydligt vanligare var dock att ringa in telegrammet. Då skrev expeditören ut detta på Bl. 202b. På denna fanns en liten ficka i vilken det satt ett hålkort, vilket sedan gick till debiteringen. Dessa hålkortsblanketter användes troligen endast på de större stationerna. De flesta blanketter har bytt utseende och nr flera gånger och t.ex. kom den sistnämnda att heta A 710 0202/06.

Telegrammet sändes nu per telex, senare via Atesto, en stordator, som fördelade telegrammen till rätt ställe i hela Sverige. De flesta ringdes emellertid till närliggande station. De som var sända på telex, togs emot på långa pappersark, rullar, som revs av med en speciell avrivare. Därefter skrevs telegrammet ut på begärd Lx-blankett enligt gällande bestämmelser, stämplades och lades i ett speciellt kuvert, på vilket det stod TELEGRAM. Dessa kuvert har också ändrat utseende och storlek flera gånger.

Telegrambudet tog nu hand om kuverten och distribuerade dem till mottagaren. Cykel var det vanligaste transportmedlet. Moped förekom på vissa orter med större inslag av landsbygd. På en del platser skötte Taxi distributionen. Det hände också att Telegrammet postades, oftast efter att ha blivit uppläst i telefon, vilket ju inte var tillåtet från början.

Ungefär så här kunde det gå till på 1960-talet.

 

 

Tack till

Statistik och andra fakta har jag erhållit av Gunvor Lagerlund och hennes personal. Utan hennes hjälp hade det varit mycket svårt för att inte säga omöjligt, att få ett grepp om de svenska Lx-blanketterna av såväl period I som III.

Studiebesöket på RTAB hos Lars Cronander och den information han gav om period III, var också ovärderlig.

Litteraturhänvisning.

F.o.m. 1996-04-01 förvaras Förrådsbyråns arkiv på Uppsala Landsarkiv.

Litteraturhänvisning.  Se länk  Lx litteratur

 

Main page

 Lyxtelegramn

Tema / Topic Tele-fon-vykort Telegram historik