Kabusa Posthistoriska galleri. 

Lite glimtar från denna för Sverige helt nya i privat regi startade Posthistoriska galleri inrymt i ett rum i Kabusa Konsthall.

.

Den Posthistoriska avdelningen öppnade i samband med den stora konstrundan på Österlen, påsken 2007. Ulf Sahlbergs intressanta samling "Postbefordringssätt med postlinjer inom Sverige 1831 - 1879" var den samling som invigde denna nya företeelse inom svensk filateli.

Foto: Thomas Wallner, som även är mannen bakom iden med ett annorlunda sätt att ställa ut posthistoria.

Posthistoriska avdelningen

Den tilltalande lilla lokalen med ramarna monterade på väggarna istället för det traditionella sättet i zig-zag på golvet i lokalen.

Närstudie av "Postbefordringssätt med postlinjer inom Sverige 1831 - 1879".

För större bild klicka på den mindre

Tyvärr blev inte detta mycket fina initiativ vad vi samlare hade hoppats på.

Som det ser ut nu, så är Stefan Norrbys utställning den sista i det Posthistoriska galleriet.

Utställningar på Posthistoriska galleriet upphörde tyvärr 2007 p.g.a. nye ägarens inriktning på ny verksamhet.

Läs mer om Kabusa i Filatelisten 2007 nr 2 sid. 14 och nr 4 sid. 24.

Main page Svensk posthistoria Postala Lustigheter    
   Vänligen rapportera problem eller felaktiga länkar på denna webplats till.==> Please report any problems or missing links on this Web site to ....   ==>   Main page