Frimärsspråket.

Frimärksspråket har tolkats på flera olika sätt. Det finns ett antal olika koder för språket. Vilken som var vanligast är okänt.

Här följer några svenska kort, som kan tolkas som om användaren har försökt säga något med frimärket.

Main page

Posthistoria

Vykort

Länksidan

"Hidden Message"

 

         

Vytsprak År  
Vytspr_3 1900 Vid sekelskiftet 1900 var det populärt att sätta frimärket på ett sätt som bara mottagaren förstod. Frimärksspråket var populärt. Här är ett av de kort som visar en kod av de som fanns. Av frimärkena att döma så torde detta kort vara före 1900
Vytspr_Frim02 1902 Frimärksspråket
Vythi_Finnek 1902-12 Vykort frankerat 5 öre OII stämplat Nya Lerdala 1902-12-09 till Finnekumla
Vythi_1902 1902 Vykort i ram. Frankerat 5 öre OII, stämplat Göteborg 1 AFG* 1902-XII-12. Ankomststämplat Göteborg 6, 1 TUR 1902-12-13
Vythi_Foto03 1903 Brefkort med "Foto" -liknande bild, nr 382 men inget Förlag angivet. Frankerat 5 öre OII, stämplat Helsingborg 1903-03-31.
Vythi_2barn 1904 Tavla med 2 barn i  ram. Frankerat 5 öre OII stämplat Bergsgården 1904-01-23
Vyt_Kranie 1904 Vykort med påklistrad bild av 2 barn och hund. Frankerat 5+5 öre OII = brevporto, stämplat Ljusne 1904-04-19
Vyt_GladP 1904 Glad Pingst. Nr 25656  frankerat 5 öre OII stämplat Göteborg AFG 1904-V-20
Vyt_Afv 1906 Af vänskap ! Frankerat 5 öre OII stämplat Brålanda 1906-07-07
Vyt_PLK225 1906 Hälsning fjärran i från. Frankerat 5 öre OII stämplat PLK. 225, 1906-12-18
Vyt_Torsd 1906 Torsdag. Frankerat 5 öre OII stämplat Todderöd 1906-05-31.
Vytspra_15GVM 1915-? Frimärksspråket  med nyckel 5 och 10 öres GV Medaljong i färg. Troligen omkr. 1915
     

    

Överst standardkort. Ofta ankomststämplades korten på denna tiden. Dock "glömde" man ofta det på mindre orter.

 

Bild År Beskrivning (600)
  19021905
  1724  
  1906


1906
b


1904
 
Bild    
  1902


  192  
  193  
  194  
1903


1904
Bild    
1903Stämplat Helsingborg 1903-01-12. 1905  
1902  
Stämplat PKXP No 66 1902-08-02.
19071909
Stämplat Helsingborg 1907-04-18 . . . Plats för frimärke. 1741 5 öre OII stämplat PLK. 220, 1909-03-28
 
    PKXP 107. B 1908-02-04
 
Stämplat Veinge 1905-02-02.   Stämplat Göteborg 27. X. 03, samt Trollhättan 1903-10-27.
  1908

   1908
    Stämplat Del . . . . 1908-04-15
   
Stämplat Helsingborg 1901-05-30. Frimärket på fel plats.    
   
Stämplat Norrköping 1903-02-29. Kan tolkas "Hur skola vi träffas" 600  

Troligen med lite finsk anknytning

 

Bilderna är hämtade från brev ur egen och andras samlingar.

Stämplar och annat postalt

       
 

 

   Vänligen rapportera problem eller felaktiga länkar på denna webplats till. => Please report any problems or missing links on this Web site to ....   =>