F-post.

Tjänstebrevrätten fanns i 70 år mellan 1920-07-01 och 1990-07-01

Landstingen fick en egen typ av Tjänstepost i början av 1980-talet. På 4 rader står texten "F-post, L, Taxe percue, SVERIGE". Olika typer av självhäftande etiketter, men även stämplar förekommer i olika färger. Etiketterna klistrades i början över den tidigare textrutan "Tjänste" som fanns på tjänstekuverten. Senare trycktes de 4 raderna direkt på kuvertet/kortet. Genom åren har det funnits en hel del försändelser som kan hänföras till denna kategori "tjänstepost".  Här några små smakprov på denna lite udda "samling" som på intet sätt gör anspråk på att någonsin bli komplett.

 

 
Main page

Posthistoria

Turistporto - Remail Gratispost
Postgiro

Postsparbanken

Poste Restante Hybridpost

  

Etiketter:

Im_fpost Datum  Beskrivning av brevet/kortet Anm.
F10 1983-04-27 C5 kuvert med etikett 36x27 mm på brunt tjänstekuvert Centrallasarettet F-län. Jönköping 27.4.1983  
F13 1983-05-11 C5 kuvert med etikett 36x27 mm på brunt tjänstekuvert stämplat Hässleholm 1, 1983-05-11. Ej B-post  
F11 1983-06-29 C6 kuvert med etikett 20x20 mm på brunt tjänstekuvert Södersjukhuset. Stockholm 29.6.19??  
F12 1983-08-08 C6 med etikett 20x20 mm på brunt tjänstekuvert. Akademiska sjukhuset Uppsala  

Stämplar:

  Datum  Beskrivning av brevet/kortet Anm.
F20 1982-06-11 C6 kuvert med lila stämpel 20x20 mm på vitt kuvert Folktandvården i G-län. Åseda 11.6.1982  
F21 Odaterat 18 lodräta linjer makulerar F-postrutan och ersätts av en ruta med "Porto Betalt" 170731900 Sundbyberg 7. Stockholms Läns Landsting  
F22 Odaterat C6- kuvert brunt från c:a 1985 med blå stämpel F-post  
F23 Odaterat C6- kuvert brunt från c:a 1985 med blå stämpel [F-post L Taxe perque Sverige] samt X  

Tryckt ruta på kort/kuvert:

  Datum  Beskrivning av kortet/kuvertet Anm.
F31 Obeg C6 kort med textruta 20x25 mm, Umeå Sjukvårdsdistrikt  
F32 1983-08-17 C6 kort med textruta 21x21 mm, Kristianstad Landsting B Hsh
F33 19xx-02-10 C6 kort med textruta 18x18 mm, Kronobergs Landsting Ludvig
F34 Odaterat Övertryckt kuvert C6 27x24 mm, Östergötlands Landsting Brun B
F35 Odaterat C5 kuvert (Bl. 91 11 33 00 1989 02) Örebro Läns Landsting  
F36 Odaterat C65 kuvert med röd textruta 19x19 mm. Sahlgrenska 41345 Gbg  
F37 1984-07-27 Klipp med svart textruta 22x20 mm. Varberg 1984-07-27  
FB 1996-03-05 C6 kort med textruta 18x20 mm, Bohuslandstinget. Vy med vågbränningar. Stenungsund 1996-03-05 Vykort

 

Tryckt ruta på Adresskort/kuvert:

  Datum  Beskrivning av kortet/kuvertet Anm.
F41 1989-08 Bl 2010.23 S (apr 87) Del 2 från Hörcentralen med textruta 35x25 mm. Text F-POST  TAXE  PERQUE  SVERIGE. Stämplad Johannishus 1989-08-18.  

 

 

Teckenförklaring:

   
F = F-post  
Gr = Gratispost  
PKM = Postens kassamaskin  

Länkar till:

Main page

Posthistoria

Lustigheter

Turistporto - Remail

Länksidan

Litteraturhänvisning.

Saknas

Saknas

 

   Vänligen rapportera problem eller felaktiga länkar på denna webplats till.=>   Please report any problems or missing links on this Web site to ....   ==>  

 

Dotsrad8k.gif (8003 bytes)