Fönsterkuvert före 1920.  

Följande frågor som jag ställde till mig själv, var det som ledde fram till skapandet av denna sidan

När började riktiga kuvert att tillverkas / användas? Hur stort eller litet kunde kuvertet vara? När började man använda fönsterkuvert ?

Varför behövde man ett ”fönster” på ett kuvert? Fick fönstret se ut, hur som helst ?

Vilka krav ställdes på tillverkare och användare och vilken papperskvalitet måste det ha? Många frågor poppar upp när man tänker efter och börjar studera olika objekt.

Interna länkar till andra sidor med fönster:

Main page

Posthistoria

Fönsterkuv Historik

Postförskott, REK o Tjänste

Fönsterkuvert inrikes före 1920

Fönsterkuvert inrikes före 1920 - 1930

Fönsterkuvert inrikes 1930 - 1940

Fönsterkuvert inrikes 1940 - 1950

Fönsterkuvert inrikes 1950 - 1960 Fönsterkuvert inrikes 1960 - 1970 Fönsterkuvert inrikes efter 1970 Telekuvert med fönster Brev till utlandet Fönsterkuvert Utländska Fönsterkuvert stora Länksidan

   Inrikes.  

Fönsterkuvert stämplade före 1920.

 Många ord brukar ju härstamma från grekiska eller latin. Ordet kuvert kommer, från det franska språket och ordet couvrir. Couvrir betyder täcka eller skydda, och det är ju den funktionen som kuvertet har. Från början bestod ett brev av ett papper, som man vek ihop på 2 ställen. Ytterkanterna veks in och fördes ihop på baksidan, samt lackades ofta som förslutning. På andra sidan skrev man namn och adress och här placerades även ev. frimärke. Det förekom även en "tredjeståndsvikning". Det behövdes alltså inga kuvert.

För ett tag sedan köpte jag en bunt små kuvert med innehåll, brev från tidigt 1870-tal. Samtliga dessa hade skickats från Stockholm och hade formatet 140 x 60 mm. Dessa kuvert saknade fönster. Detta format är ju inte tillåtet att användas idag 2011. Minimått idag 2011: 140 x 90 mm. Den första maskinen för tillverkning av kuvert lär ha tillverkats på 1840-talet. De första maskinellt tillverkade kuverten gjordes i Storbritannien år 1845 och uppfinnare var Warren De La Rue och Edwin Hill.

Jag väljer här, att inte slaviskt följa de regler som Posten skapat, utan tar med alla tänkbara undantag, som Posten öppnat för

 Fönsterkuvert

Den som sägs vara uppfinnaren av fönsterkuvert var Americus Franklin Callahan från Chicago (1860 - 1923). Han designade sitt första fönsterkuvert 1901 och fick patent på sin idé den 10 juni 1902. Han kallade kuvertet ”Outlook” eller ”See through envelope”.  Fönsterkuvert började tillverkas i juli 1902 av företaget "Envelope Company of Springfield, Massachusetts".

En annan uppgift på nätet säger att en innovativ process, uppfanns i Europa omkr. 1905? Detta innebar att man använde varm lackolja, och med denna mättade man området på kuvertet där texten på det inneliggande brevet skulle synas. Det behandlade området blev tillräckligt genomskinlig för att adressen skulle bli läsbar. Olika företag hade olika blandning på "lackoljan". En del kuvert är väldigt blanka och nästan klistriga. Tolkas som för lite torkmedel i blandningen, medan andra är helt matta och torra.

Den stora fördelen med ett fönster var att företag med fakturor och reklamutsändningar, på så sätt slapp att skriva adress en gång till utanpå kuvertet. Detta var ju en uppenbar risk för felskrivning av adressen på kuvertet. Det sparade även en hel del arbetstid att slippa sätta kuvert i skrivmaskin och kanske även skriva fel.

Från början var fönstret ett ovalt hål i kuvertet, ibland täckt av ett "genomskinligt ämne". Fönstrets form och storlek har varierat väldigt mycket beroende på beställarens krav med anledning av brevinnehållet. Det var oftast en faktura eller reklamtrycksak som bestämde fönstrets utseende. Därefter kom lackfönsterkuvert, som var en enhet med kuvertet. Genomskinligheten fick man genom att bestryka del av fönsterytan med oljelack, en slags fernissa. På mitten av 1920-talet började man i Sverige tillverka kuvert med inklistrade fönster. Oftast använde man pergamynpapper. Lackfönsterkuverten dominerade dock och fanns att tillgå långt in på 1950-talet. På senare tid har man alltmer övergått till andra material till fönstret. Cellofan erbjuder högre klarhet än polyclear, som är dyrare och inte återvinningsbart. Fönstrets form och storlek har varierat väldigt, oftast beroende på hur inneliggande faktura såg ut.

Denna sidan berör i huvudsak svenska fönsterkuvert tiden 1900– 1960, med några få undantag.

Här följer ett litet smakprov från starten i början av 1900-talet, med olika kuverttillverkares produkter. Storleken på de vanligaste små kuverten, har som regel format 155 x 125 mm. Fönstrets placering och utseende redovisas nedan.

 

 

 

Några förklaringar

Vanligast är den blå ramen som (kallad flexofärg på fackspråk) kan  ha applicerats före eller efter oljelacken. Ramen  kring lackfönstret förekommer även med grön, röd, brun, grå och svart ramfärg. Dessa kuvert är märkta med den färg ramen har.

1932 Största lackfönsteryta 132 x 59 mm = 77,88 cm². 1941 Minsta fönsteryta 78 x 11mm = 8,58 cm²

Längsta lackfönstret 180 mm. Högsta fönstret 60 mm. Senast använda lackfönster 1966.

Tidigaste kuvert större än 162 x 116 använde Televerket. Tidigaste  kända från 1918.

Här kan du lyssna på Danne Stråheds " Fönsterkuvert "som bl. a. gav mig uppslag till detta tema.

 Läs mer på länk nedan

Svenska Portosatser  för   in- och utrikes brev  

 
Datum Inrikes REK-tillägg=summa   Datum Utrikes REK-tillägg
1907-10-01 10     1907-10-01 20  
1918-06-01 12 15 = 27 öre   1918-06-01 20 15
1919-07-01 15 15 = 30 öre   1919-07-01 20 15
1920-07-01 20 20 = 40 öre   1920-07-01 20 20
1921-02-01 20 20 = 40 öre   1921-02-01 40 30/20 - DK, Norge
1922-10-01 15 20 = 35 öre   1922-10-01 30 30
1925-10-01 15 20 = 35 öre   1925-10-01 25 20
1942-04-01 20 20 = 40 öre   1942-04-01 30 20
1948-04-01 20 25 = 45 öre   1948-04-01 30 20

 

Några av de tidigare maskiner som tillverkade dessa kuvert.

 

Wind Fischer

Maskin som klistrade in fönster i kuverten från 1920-talet. Tillverkare: Ernst Fischer & Wescher, Elberfeld.

Wind Guschky

I den höga delen torkades lacken som blev fönstret på kuvertet. Alltså maskin för tillverkning av lackfönsterkuvert. Maskinen från Guschky & Tönnesmann. Troligen 1920-30-tal

Wind Wink

Något modernare Kuvertmaskin från den världsledande leverantören Winkler & Dünnebier

Wind Sth59

Litet tidigt kuvert före fönsterkuverten kom. Storlek 118 x 64 stämplat Stockholm 1859-08-09 till Götheborg

Undantag kunde dock medgivas av Generalpoststyrelsen.

 Här några av dessa "Undantag från föreskriven utformning", som tydligt framgår av text på kuvertet.

80

Länk

År Typ Storlek mm. Fönster mm. Beskrivning

Wind und4 1966 Vitt 201 x 90 184 x 20,

48 x 16

Televerket [Stämplas ej] Undantag från ..... Kuv 40 (1966) Dubbla fönster

Wind 63Utrikes

1981 Vitt 208 x 110 89 x 30,

62 x 19

C65-kuvert (207x110 mm) med dubbla fönster från Televerket. Påsatt etikett Bl 2260.01 Försändelsen återställs till avsändaren. Stämplat Göteborg Utrikes 1981-04-03. Dubbla fönster

Här följer ett antal svenska objekt i kronologisk ordning.

Vanligaste formatet på de små kuverten, är i regel 155 x 125 mm.

Av de kuvert jag har funnit är lackfönster den vanligaste typen fram till 1928. 1934 verkar pergamynfönster bli allt vanligare. Lackfönster användes dock fram till 1957 i Sverige. Helt genomskinlig plastmaterial i fönstret användes från 1937.

Överst alla ovala fönster och därefter de med Vitt fönster och sist rektangulära lackfönster

80

Länk

År Typ Storlek mm. Fönster mm. Beskrivning
    1906        
    1907        
    1908        

Wind Malcus 1910 Lack Grön 156 x 125 117 x 38 Aktiebolaget Malcus Holmquist. Frankerat 10 öre OII. Stämplat Halmstad 1910-10-26. Grön ram.
Wind_LillaHa 1911 Lack Grön 157 x 125 116 x 39 Lilla Harrie Redskapsverkstad. Frankerat 10 öre GV Medaljong. Stämplat Lilla Harrie 1911-01-13. Grön ram.
Wind_1911utan 1911 Lack      

OBS. Fönstret vertikalt

1912 Cirkulär nr 23   Ett av de företag som protesterade Efter 1911 års utgång, tillåtes ej fönsterkuvert, där öppningen är så anbragt, att adressen i fönstret kommer att framträda på tvären mot kuvertets längdriktning
Wind_Bald12 1912 Lack utan 155 x 124 128 x 43 Lifförsäkringsbolaget Balder,  frankerat 10 öre Medaljong stämplat Stockholm 5, 1912-01-13.

Wind ArMarg 1912 Lack Brun 155 x 122 119 x 38 Arboga Margarinfabrik, frankerat 10 öre, stämplat Arboga 1912-12-24.  Se 1914, 1923,1928.

Wind BirgerO 1913 Lack Röd 155 x 123 122 x 37 Nya Aktiebolaget Birger Olsson. Frankerat 10 öre Medaljong, maskinstämpel 103, stämplad Göteborg 1913-12-27. God Helgmärke Svanen.  Röd ram...

Wind ABAff14 1914 Lack 165 x 95 130 x 36 Aktiebolaget Affärssystem, frankerat 5 öre GV Medaljong. Stämplat Stockholm 1 AFG. 1914-01-20

Wind ArbMarg 1914 Lack 165 x 95 130 x 36 Arboga Margarinfabrik, frankerat 10 öre, stämplat Arboga 1914-08-18. Se 1912, 1923,1928.

Wind 11 1915 Lack utan 156 c 130 121 x 43 Brev med s.k. lackfönsterkuvert. Ramen kring fönstret saknas här. Stämplat Göteborg 1915-08-27 Utan ram
  Wind_Boxho 1915 Lack 155 x 125 114 x 40 Boxholms Aktiebolag frankerat 10 öre Medaljong stämplat Boxholm 1915-10-29.

Wind Dan 1915 Lack 155 x 122 119 x 38 AB Dan Lundgrens Läderfabrik. Frankerad 10 öre Medaljong stämplad Falkenberg 1915-11-16.

Wind NK1915 1915 Lack utan 145 x 111 124 x 20 NK Nordiska Kompaniet, maskinstämplat Stockholm 1915-12-08. Utan ram

Wind ABTopp 1916 Lack 155 x 125 117 x 36 A-B Topp & Dabelstein, stämplat Stockholm 1 TUR 1916-11-12.
Wind_SthGas 1917 Lack 155 x 123 127 x 43 Stockholms Gas- och Elektricitetsverk. Frankerat 10 öre Medaljong, maskinstämpel 111 Stockholm 1,  1917-01-29. Fönster utan ram

Wind Knislinge 1917 Lack Röd 155 x 125 116 x 39 Knislinge Skofabriks AB, Vanås stämplat 1917-04-28. Röd ram...
Wind_Remmar 1918 Lack 154 x 125 118 x 36 A.-B. Remmar Mariefred. frankerat 2 + 10 öre stämplat Mariefred 1918-06-01

Wind_S&Haak 1918 Lack 154 x 126 117 x 35 Söderberg & Haak AB. Frankerat Lokalporto 7 på 10 öre Medaljong, maskinstämpel  203 Stockholm 2, 1918-09-17.

Wind Eskilst 1919 Lack 154 x 125 119 x 38 Eskilstuna Jernmanufaktur AB ovalt fönster. Frankerat 12 öre Medaljong, maskinstämpel 203 stämplad Eskilstuna 1919-03-17.
Wind Oljeslag 1919 Lack Brun 155 x 121 118 x 38 Malmö Oljeslageri Aktiebolag. Frankerat 12 öre Medaljong, stämplat Malmö 1919-02-06. Ankomststämplat Hälsingborg 1919-02-07.  Lack Brun.
Wind_Happa 1919 Lack 154 x 126 117 x 35 Happachs Såpfabriks AB. Frankerat 7 öre GV Medaljong, stämplat Malmö 1919-03-06.

Vita  fönster fram till  1920

  Wind_Husq09 1909 Vitt utan 154 x 125 115 x 60 Husqvarna Vapenfabriks AB. Frankerat 20 öre OII Utr. till Finland. Stämplat Husqvarna 1909-07-02. Utan ram. Se även 1910, 1915.1920.

Wind Husqva 1909 Vitt utan 154 x 125 115 x 60 Husqvarna Vapenfabriks AB. Stämplat Husqvarna 1909-11-10. Utan ram. Se även 1910, 1915.1920.
    1909 Vitt utan 154 x 125 115 x 60 Husqvarna Vapenfabriks AB. Stämplat Husqvarna 1909-. Utan ram. Se även 1910, 1915.1920.

Wind HusqVap 1910 Vitt utan 154 x 125 114 x 59 Husqvarna Vapenfabriks AB. Stämplat Husqvarna 1910-04-08. (även 1910-05-21) Utan ram. Se 1920.
Wind Husq10Go 1910 Vitt utan 154 x 125 114 x 60 Husqvarna Vapenfabriks Aktiebolag. Stämplat Huskvarna 1910-10-19.  Utan ram. Se även  1920.

Wind Bruzah 1911 Vitt utan     Bruzaholms Metallduksväfveri. Stämplat Bruzaholm 1911-03-12. Utan ram
  Wind_SvMet18 1918 Vitt 153 x 125 128 x 26 A B Svenska Metallverken. Frankerat 2 + 2 öre Lilla Riksvapnet, stämplade Göteborg 1918-06-06.

Wind IvarWenn 1919 Vitt 154 x 125 92 x 42 Ivar Wennberg Bok & Pappershandel. Frankerat 12 öre Medaljong, stämplat Västerås 1919-04-12. Ankomststämplat Hallstahammar 1919-04-12. Tidigaste pergamyn

Här följer fyrkantiga lackfönster för perioden fram till 1920.

Tanken med fönster var ju att kunna läsa det som finns i kuvertet. Lackfönster kunde ibland göra det svårläst.

Wind ForsM 1910 Lack Grön 155 x 125 108 x 40 Forsberg & Mark, maskinstämpel 103, frankerat 10 öre, stämplad Göteborg 1910-11-02. Ankomststämplat Helsingborg 1, 1 Tur 1910-11-03 Grön ram
Wind_Uggla11 1911 Lack 156 x 126 123 x 41 C. Uggla & Co. Lokalporto 5 öre OII, stämplat Göteborg 1,  1911-06-10. Ankomststämplat 2 ggr. med  Göteborg 1911-06-10 3 TUR.

Wind Werner 1911 Lack 156 x 125 100 x 40 AB Werner & Carlström, frankerad 10 öre, stämplat Göteborg 2, 1911-07-13. Grön ram
Wind_OskarH 1911 Lack 154 x 125 110 x 55 Aktiebolaget Oskar Hallberg. Skyddsperforerat med  10 öre Medaljong, stämplat Örebro 1911-12-11.

OBS. Fönstret vertikalt

1912 Cirkulär nr 23     Efter 1911 års utgång, tillåtes ej fönsterkuvert, där öppningen är så anbragt, att adressen i fönstret kommer att framträda på tvären mot kuvertets längdriktning

Wind Milit 1912 Lack 155 x 125 119 x 43 Militär Ekiperings AB, underfrankerat 5 öre Medaljong, stämplat Stockholm 7, 1912-02-28. Lösenbelagt med dubbelt felande 10 öre. Ankomststämplat Falun 1912-03-09

Wind SvenFr 1912 Lack utan 155 x 124 123 x 47 Sven Fraænkel & Co Järnhandel. Frankerat 10 öre Medaljong stämplat Göteborg 1912-05-15 . Utan ram. Se även 1926, 1949.

Wind AJNel 1912 Lack 155 x 126 117 x 43 AB A. & J. Nelson, frankerat 10 öre, stämplat Hälsingborg 1912-11-02.
Wind SvMet 1912 Lack 153 x 125 117 x 42 A-B Svenska Metallverken. Frankerat 10 öre Medaljong stämplat Västerås 1912-11-20.
Wind_Julius13 1913 Lack 155 x 125 100 x 41 AB Julius Slöör Järnaffär. Frankerat 10 öre Medaljong maskinstämpel 101 Stockholm * AFG. * 1913-03-05.
Wind ABSFK 1913 Lack 156 x 126 122 x 40 AB Sveriges Förenade Konservfabriker. Frankerat 10 öre Medaljong maskinstämpel 103 stämplad Göteborg 1913-03-14 AFG.*1*.
Wind_HermodN 1913 Lack 152 x 125 110 x 37 Hermod Nilsson.  Frankerat 10 öre Medaljong maskinstämpel 101 stämplad Stockholm 1, 1913-04-12.
  Wind_Herman13 1913 Lack 155 x 126 122 x 40 Herman Geijer & Cnis Jernhandel. Frankerat 5 öre Medaljong stämplad Karlstad 1913-10-30

Wind Lands 1913 Lack Grön 155 x 124 108 x 40 Landskrona Nya Mekaniska Verkstads AB. Frankerat 10 öre Medaljong och stämplat Landskrona 1913-11-29. Grön ram

Wind Bohlin 1913 Lack 155 x 125 119 x 38 Alb. Bohlin & Co AB. Frankerat 10 öre Medaljong, perfins AB &, stämplat Göteborg 1913-11-03

Wind FWHass13 1913 Lack 155 x 146 120 x 44 F. W. Hasselblad & Co, frankarat God Helg, 10 öre Maskinstämpel 103, stämplat Göteborg 1913-12-19.

Wind HasseW 1914 Lack Röd 155 x 123 102 x 44 A-B. Hasse W. Tullberg. Trycksak frankerat 4 öre Lilla Riksvapnet. Maskinstämpel 111, stämplad  Stockholm 1, 1914-05-16. Texten tryckt på fönstret, och adressen skriven på vita etiketten. Se Cirkulär nr 23. Röd ram...

Wind HasseWT 1914 Lack 155 x 125 102 x 44 A-B. Hasse W. Tullberg. KORSBAND frankerat med  4 öre Lilla Riksvapnet. Maskinstämpel 402, stämplad  Malmö, 1914-06-20. Reklamtexten tryckt på fönstret, och adressen skriven under. Se Cirkulär nr 23.

Wind Heyman 1914 Lack 155 x 122 118 x 42 A-B A. Heyman. Frankerat 10 öre GV Medaljong, stämplat Vårgårda 1914-09-14. Ankomststämplat Hälsingborg 1, 1914-09-15.

Wind 1914Daw 1914 Lack 155 x 125 122 x 39 W. J. Dawson & Co frankerat 10 öre medaljong, stämplat Göteborg 1914-09-16. Se 1915.

Wind Schlaug 1914 Lack 153 x 125 109 x 37 Eskilstunaboden Ed. Schlaug. Frankerat med 5 öre OII ur häfte, stämplat Uddevalla 1914-09-18.

Wind 1914losen 1914 Lack 154 x 125 121 x 40 Lokalbrev 5 öre stämplat Stockholm 1914-10-01. Eftersänt till Rönning och där Lösenbelagt med dubbelt felande porto stämplat Rönninge 1914-10-02.

Wind SvKalk 1915 Lack blank 155 c 125 118 x 42 Svenska Kalkförsäljnings. Frankerat 10 öre GV Medaljong maskinstämplel    Malmö 1915-03-10Ankomststämplat Munkaljungby 1915-03-11.

Wind KnutA 1915 Lack 154 x 125 119 x 42 Knut Andersson frankerat med 10 öre GV Medaljong, maskinstämpel 103 Norrköping 1915-03-18.

Wind Cykelm 1915 Lack 155 x 125 118 x 36 Svenska Cykelmagasinet, frankerat 10 öre Medaljong. Stämplat Linköping 19??-04-15. Årtal saknas i stämpeln

Wind Husqv 1915 Lack 155 x 125 110 x 55 Husqvarna Vapenfabriks A-B, frankerat 10 öre Medaljong, stämplat Huskvarna 1915-05-03.  Stort fönster. Se även 1909, 1910, 1920.

Wind Gans 1915 Lack 154 x 125 117 x 40 A-B Ganslandt & Gussing, frankerat 10 öre Medaljong, stämplat Ystad  Bref 1915-08-06.

Wind SjBe 1915 Lack 155 x 141 107 x 40

Sjöberg & Bengtsson frankerat 5 öre Medaljong stämplad Göteborg 1915-09-27.

Wind 1915Daw 1915 Lack 155 x 127 110 x 37 W. J. Dawson & Co frankerat 10 öre medaljong, stämplat Göteborg 1915-10-04. Se 1914.

Wind Thule 1915 Lack 155 x 125 119 x 42 Ångfartygs AB Thule, stämplat Göteborg Lbr 1915-10-21. Ankomststämplar Stockholm1 1915-10-22 TUR 1

Wind 15 1915 Lack 155 x 125 118 x 42 Brev från Försäkringsbolaget Balder, frankerat 10 öre Medaljong, stämplat Stockholm 5, 1915-12-03.

Wind CHLaurent 1915 Lack 155 x 125 119 x 42 C. H. Laurent 10 öre Medaljong, maskinstämpel  Norrköping 1915-12-23. God Helgmärke 1915-1916. Blank lack invändigt.

Wind_Fagersta 1916 Lack 155 x 125 112x 39 Fagersta Bruks AB frankerat 10 öre stämplat Fagersta 1916-04-20

Wind Orn&And 1916 Lack blank 155 x 125 119 x 44 Örnberg & Anderssons AB. Frankerat 10 öre GV, maskinstämpel 203 Göteborg 1916-07-06. Ankomststämplat Hunnebostrand 1916-07-08

Wind Wald 1916 Lack 153 x 123 107 x 40 Wald. Rempler frankerat 5+5 öre Medaljong, stämplade Stockholm 1, 1916-10-04

Wind Wiens 1916 Lack 153 x 125 122 x 39 Wiens, Sederholm & Co, frankerat 10 öre Medaljong. Maskinstämpel  Malmö 1916-10-12

Wind 1916Daw 1916 Lack 155 x 125 119 x 44 AB W. J. Dawson & Co frankerat 10 öre Medaljong stämplat Göteborg 1916-10-13
Wind_SvKalk16 1916 Lack 155 x 126 118 x 41 Svenska Kalkförsäljningsaktiebolaget. Frankerat 10 öre Medaljong, maskinstämpel 107 Malmö 1916-10-18.

Wind 17 1917 Lack 155 x 125 117 x 42 Gottfrid Westlings Tryckeri, stämplat PLK 177, 1917-01-22.
  Wind_IvarLu 1917 Lack 153 x 125 109 x 37 Ivar Lundberg frankerat 10 öre GV Medaljong maskinstämpel 103, Norrköping 1917-01-25

Wind Hertz 1917 Lack 155 x 125 119 x 41 Åke Hertz & Co. frankerat 4 öre Lilla Riksvapnet, stämplat Motala 1917-02-23
Wind_Husq17 1917 Lack 155 x 126 109 x 54 Husqvarna Vapenfabriks A B. Frankerat 10 öre på 24 öre, stämplat PLK 245  1917-06-01

Wind NK17 1917 Lack blank 153 x 125 121 x 39 AB Nordiska Kompaniet. Frankerat 10 öre GV Medaljong, stämplat Stockholm 1917-10-27.

Wind JohAsk 1918 Lack Brun 155 x 125 107 x 40 AB P. Joh. Ask. Frankerat 12 öre Medaljong, stämplat Landskrona 1918-01-11.*  Brun ram.
Wind_AndLind 1918 Lack 156 x 127 118 x 44 Andersson & Lindberg Aktiebolag. Frankerat 10 öre Medaljong stämplat Göteborg 1918-01-19.
Wind_Julius18 1918 Lack 154 x 125 118 x 41 Julius Slöör Redskapsaffär, frankert 4 öre, stämplat Stockholm 2, 1918-02-04 till Åmots Järnaffär.

Wind 18Gottfr 1918 Lack 155 x 125 117 x 42 Westlings Tryckeri Stockholm. Frankerat GV 10 öre, stämplat Stockholm 1, 1918-05-07
Wind_Zander18 1918 Lack 155 x 125 119 x 41 Aktiebolaget Zander & Ingeström.  Frankerat 20 öre GV Medaljong, maskinstämplat Stockholm 16, 1918-06-26. Ankomststämplat Hälsingborg 2 TUR 1918-06-27. Överfrankerat, Rätt porto 12 öre.
Wind_Faxe 1918 Lack 155 x 144 118 x 42 G. C. FAXE.
Trycksaker, frankerad 4 öre stämplat Malmö 4, 1918-06-29.
Wind_Reming 1918 Lack 155 x 125 107 x 41 Remington frankerat med 12 på 25 öre missfärgat grå. Stämplat Stockholm 1918-07-08. Ankomststämplat Limhamn 1918-07-09.

Wind Bult&Nagel 1918 Lack 156 x 125 119 x 44 AB Göteborgs Bult- & Nagelfabrik, frankerat med 7 på 10 öre Medaljong stämplat Göteborg 1918-07-10.

Wind Sjunt 1918 Lack 155 x 121 127 x 29 Aktiebolaget Sjuntorp. Frankerat 12 på 25 öre GV Upphärad 1918-07-26.
  Wind_StatIndu 1918 Lack     Statens Industrikommission. Tj.-br. Frankerat små Tjänste 12 öre, stämplat Stockholm 1, 1918-10-09.

Wind SydsvGra 1919 Lack blank 152 x 123 109 x 32 Sydsvenska Granit AB. Porto 12 öre Medaljong maskinstämplat Malmö 1, 1919-01-08.

Wind HelsingK 1919 Lack blank 152 x 124 109 x 36 Helsingborgs Kolonialvaru AB. Frankerat 10 öre Medaljong + 2 öre L. Riks. maskinstämpel 111 Helsingborg 1, 1919-02-17. OBS. Utan årtal

Wind AKarlson 1919 Lack Grön 154 x 125 120 x 41 A. Karlson Metall- & Maskin AB. Frankerat 12 öre Medaljong, stämplad Stockholm 1, 1919-02-05. Grön ram

Wind Marcus 1919 Lack 155 x 125 118 x 41 AB Marcus Holmquist frankerat 12 öre Medaljong stämplat Halmstad 1919-05-01

Wind OttoW 1919 Lack blank 155 x 126 109 x 37 Otto Werlins Eftertr. Frankerat 12 öre automatklippt GV Medaljong.  Maskinstämplat Kristianstad 1919-05-17.
Au OttoW 1919 Lack 154 x 125 109 x 36 Fönsterkuvert med 12 öre Medaljong ytterst lite snedklippt. Stämplat Kristianstad 1919-05-19. Otto Werlins Eftr.
Wind_Petro19 1919 Lack 154 x 125 120 x 41 Svenska Petroliumaktiebolaget. Frankerat  4 öre Riksvapnet. Maskinstämplat Stockholm 2, 1919-08-27
  Wind_Hakon19 1919 Lack 155 x 125 118 x 42 Aktiebolaget Hakon Swenson. Frankerat 15 öre Medaljong stämplat Karlstad 1919-09-09. Grå ram

80

Länk

År Typ Storlek mm. Fönster mm.

1920   Beskrivning   1920

Wind A&JNel 1920 Lack 154 x 125 116 x 40 AB A. & J. Nelson. Lokalbrev porto 10 öre Medaljong, stämplat Hälsingborg 1920-03-15. Ankomststämplat samma dag på baksidan. Kuvert stämplade EFTER 1920 se nästa sida

Kuvert stämplade EFTER 1920 se nästa sida

Försäkringsbolaget Thules olika fönster finns på Historiksidan

Kuvert REK och de i större format, se egen sida.

Storlekar större än 190 x 120, C5-format men även större. Se länk nedan

 

Objekten är hämtade från brev ur egen och andras samlingar. 

Lack =  Lackfönsterkuvert med matt yta, Vitt = Transparent papper (pergamyn) klistrat på insidan, av kuveretet.

Plast = Totalt genomskinligt, troligen oftast cellofan. Plast kom inte förrän efter 2:a världskriget.

Rosafärgade fönster är för att bättre markera storleken på "Vitt" fönster.

Fönstret består på senare tid av olika slags glatt plastmaterial.

Interna länkar till:

Main page

Posthistoria

Fönsterkuv Historik

Postförskott, REK o Tjänste

Fönsterkuvert inrikes före 1920

Fönsterkuvert inrikes före 1920 - 1930

Fönsterkuvert inrikes 1930 - 1940

Fönsterkuvert inrikes 1940 - 1950

Fönsterkuvert inrikes 1950 - 1960 Fönsterkuvert inrikes 1960 - 1970 Fönsterkuvert inrikes efter 1970 Telekuvert med fönster Brev till utlandet Fönsterkuvert Utländska Fönsterkuvert stora Länksidan

Externa Länkar:

Kuvertillverkare Bong

SSPD avsnitt Brev

Pappersformat

Postal Automation

Att tänka på vid tryck

Tidig kuvertmaskin 1851        

Litteraturhänvisning.

Se sidan Historik

Ett varmt Tack till alla Er som bidragit med olika uppgifter om fönsterkuvert.

   Vänligen rapportera problem eller felaktiga länkar på denna webplats till. => Please report any problems or missing links on this Web site to ....   =>