Expressförsändelser.

Tanken med denna sidan (skapad 1998-11-), är att presentera lite annortlunda udda objekt, såväl gamla som nya. Gärna på gränsen till Bältespänneri, Cinderella, Automation, Postal Dokumentation, okända vyer o. d. Collector's item.

Expressetiketter infördes i Sverige 1911-12-16. Etiketterna fanns då i ark 5 x 2 i bredd.

Avgiften för inrikes Express var 18 öre från 1873 fram till 1887-07-01, då den höjdes till 20 öre. 1921-07-01 höjdes den åter, nu till 50 öre. 1925-10-01 sänktes den till 30 öre. Utrikes var något högre avgift och t.ex. höjdes den 1921-02-01 till 80 öre.

Express till utlandet är ganska ovanliga försändelser. Enl. statistiken var det under 1000 om året ända fram till 1894.

 Senast uppdaterad 2019-03-01

 

o ¤ ¤ 0 § 0 ¤ ¤  o

 

 Vill Du fråga, tipsa, tycka, kommentera postala ting, kolla då Posthistoriska nätverket

Föreningen för posthistoriker och filatelister. - Sveriges första klubb på "nätet" - http://www.posthistoria.nu

  Utställning på nätet - Netex

 

 

Expressförsändelser - Express

 

Expressetiketter infördes i Sverige 1911-12-16. Etiketterna fanns i ark 5 x 2 i bredd.

Avgiften för inrikes Express var 18 öre från 1873 fram till 1887-07-01, då den höjdes till 20 öre. 1921-07-01 höjdes den åter, nu till 50 öre. 1925-10-01 sänktes den till 30 öre. Utrikes var något högre avgift och t.ex. höjdes den 1921-02-01 till 80 öre. Express till utlandet är ganska ovanliga försändelser. Enl. statistiken var det under 1000/året ända fram till 1894.

Här följer ett antal bilder på olika objekt

Länk Årtal

Beskrivning - Expressförsändelser

Mar PKXP9 1883 bKe 6 bifrankerat för EXPRESS med 6 + 12 öre Ringtyp, stämplat PKXP No 9 (Falköping-Jönköping), 1883-12-27. 6 öre avrivet men spår av stämpeln syns.
Mar_1894Hemse 1894 bKe 7 bifrankerat för EXPRESS men frimärket 20 öre  borttaget. Från Hemse till Wisby, stämplat 1894-07-05
Exp Mar 1898 Expressbrev från PKXP No 34 A, stämplat 1898-04-04. Sänt till Malmö och ankomststämplat 1898-04-05.
Exp_Xpress 1901 Xpressbrev från Lund 1901-10-15 sänt till Östersund. Ej ankomststämplat. Rätt porto 10 öre + 20 öre Expresstillägg
Exp1905 1905 Innan Expressetiketten kom skrev man "Express" gärna med rött vilket detta brevkort är ex. på. bifrankerat med 5+5+10=20 öre OII. Stämplat i Malmö 1905-03-28. Första etiketten kom 1911. Känd från 1912.
Exp Erings 1911  
Exp PKXP 1913 Brev stämplat PKXP 1913-04-05 med 10 öre + 20 öre Expresstillägg
Exp PKL13 1913 EXPRESSbrev, frankerat med 3 x 10 öre stämplat PKL. 196, 1913-09-13
Exp Crafoord 1916 Brev stämplat Djupadal 1916-06-17 till Höör. 20 öre Medaljong makulerade Express. Ankomststämolat Hör 1816-06-18
Lu1 92Expr 1918 Tjänsteförsändelse 10 öre + Express 20 öre stämplad PKXP 1916-07-08.
Exp Berlin 1921 Brev till Berlin med porto 40 + 80 = 120 öre. Rätt porto stämplat 1921-07-15, ankomststämplat Berlin 1921-07-17
Mar Zoll 1921 Blankett n:r 65. (Februari 1911) Adresskort till paket avsänt Express Malmö1921-10-14 till Schweiz. Frankerat 25 öre Lejon 140 öre Postemblem samt saknas 150 öre ?. Gebührenverzeichnis: Zoll - 690, Zollbehandlung 10, Untersuchung 5 - Toatal 7.05
Exp Stralsund 1921 Vykort till Berlin, frankerat 3 x 25 öre Medaljong 1921-12-20. Rätt porto hade varit 10 + 80 öre och därför har Express strukits över troligen av tyska Posten.
Exp 94Kansler 1924 Tjänsteförsändelse c stämplad Uppsala 1924-01-28 till Stockholm. Adressatens titel Kanslerssekreterare på Rosenbad 2.
Exp 94Skara 1925 Expressbrev från PKXP No 16 C stämplat 1925-07-10 till Skara. Röd Expressetikett No 4 känd från 1920.
Exp Bl325 1927 6-block av Expressetikett Bl. 325. (Okt.27)
Exp 94Cst 1935 Lokalt Expressbrev inom  Stockholm 1935-01-31 till Stockholm  Norra med Etikett. Ankomststämplat Stockholm 1 ANK. EXPR. Rätt porto 15 öre + 30 öre tillägg för Express
Exp Exp38 1938 Dubbelt porto 30 öre + Express 30 öre, frankerat med 6-strip Swedenborg 10 öre. Stämplat Stocksund 1938-02-03
Exp_Falun38 1938 Frankerat 3 x 15 öre GV stämplat Falun 1938-03-09. EXPRESS till Storvik.
Fralu 1738 1939 Expressbrev från Uppsala Lic. 1738, stämplat 1939-03-15. Porto 15 + 30 = 45 öre
  1940  
  1940 Postens Expressavdelning. Spec, taxa för Stockholm
Exp bKe38 1940 Brevkort 38 med tillägg EXPRESS -etikett samt 50 + 15 öre Sergel. Andradagsstämplat 1940-09-06. Rätt porto 10 + 30 öre = 40. Överfrankerat med 35 öre.
Lu3 54 Express 1940 REK med avklippt ortangivelse och  Mottagningsbevis (MB) från Armén. Brevet med Expressetikett. REK, EXPRESS och MB - en ovanlig kombination av tjänster. Stämplat Postanstalten 1019, 1940-06-16
Exp 94SAK 1940 Bellman 35 öre + 10 öre GV stämplade Fredriksfors 1940-10-31 med understruken Express samt etikett EXPRESS. Broskande medf. B. Nordgrens post till Kalix. Stämplat Kalix 1940-11-02 Eftersänt S.A.K. Haparanda
Los50 Expr 1940

Expressbrev frankerat med 15+15 öre stämplat Höganäs 1940-04-15. Lösen 15 öre på Lösenetikett 6a, Bl. 152 a. (Dec. 27.) Rätt porto 45 öre 1925-10-01 - 1942-03-31

Exp_Enske 1942 Ilpost- Express från Älvsjö till Enskede som räkas som lokalporto. Lokalporto 10 öre, Express inrikes 30 öre. Porto 40 öre
Exp 94Film 1942 Filmorder stämplad Stockholm 1942-04-17 EXPRESS  till Kaninen i Malmö.
     
Exp 94Luft 1943 Luftpost + Express + Censur. Porto 30 öre, Express 60 öre stämplat Malmö 1, 1943-01-14
Exp IvarJoh 1943 EXPRESS  brev till Skulptören Ivar Johnssson, Stockholm. Läs mer på Wikipedia: ---http://sv.wikipedia.org/wiki/Ivar_Johnsson
Exp 40 pat 1945 Expressbrev, lokalt använt Helsingborg 1945-03-19.Porto 55 öre på brev med text: "Detta kuvert är försett med patentsökt förseglingsbrytare >==>"
Exp Exp47 1947 ExpressBrev frankerat  med 50 öre GV från Press-och Reklambild i Arboga till Stockholms-Tidningen . Vacker etikett på vackert brev, stämplat 1947-06-09.
Red17 Lib1947 1947-11 EXPRESS Brev till Maskinisten på s/s Libreville. Frankerat 20 + 30 öre GV maskinstämplat Göteborg 1, 1947-11-03 till Lysaker, Oslo p.r. Norge. Antecknat Angeläget. Ankomststämplat Lysaker 1947-11-07. Där eftersänt till Scandinavian Near East, Alexandria. Eftersänt igen till Barber Steamship Lines Inc. USA.
Exp 94Pkp 1947 EXPRESS brev PKP 1947-12-30 frankerat 10 öre till Skånksa Dagbladet. Avhämtas vid Pkp. 164
Exp 94 Ask 1948 EXPRESS brev  frankerat 3x20 öre,= 60 öre till Professor E. Ask Upmark. Stämplat Stockholm 1948-10-29 till Uppsala.
Exp 94Hbg 1948 "Detta kuvert är försett med patentsökt förseglingsbrytare->" Porto 80 öre. Lokalt brev 15, 30 eller 45 öre, betyder antingen under- eller överfrankerat. Expressavgiften 40 öre. Rätt porto borde varit 55, 70 eller 85 öre Stämplat Hälsingborg 1948-12-12.
Exp 94Hbgpat 1949 "Detta kuvert är försett med patentsökt förseglingsbrytare->" Porto 15+20 +20 öre = 55 öre. Lokalbrev stämplat Hälsingborg 1949-04-04. Denna typ av  kuvert verkar ha funnits, eller använts just i Helsingborg i slutet av 1940-talet.
Lu1 VaRek 1949 Luftpost, Valutakontroll, Rek, Express, Censurerat utrikesbrev. Frankerat 125 öre, stämplat Stockholm1, 1949-04-04 till Wien, Österrike. Porto 30 öre, Rek 25 öre, Express 60 öre, Luftpost 10 öre = 125 öre
Exp Brno 1950 EXPRESS brev till Ceskoslovensko med REK stämplat Malmö 9, 1950-01-16. Baksidan Ankomststämplat BRNO 1950-01-19 samt Valutakontroll Malmö 9
Exp_OrebroS 1951 EXPRESS brev frankerat 65 öre Tre Kr stämplat Boden 1, 1951-03-28 till Örebro Södra
Exp Venedig 1952 bKe 42, 20 öre röd med bifrankering 60 öre för  EXPRESS till Venedig, Italien. Stämplat Stockholm Ban 1952-05-27. Ankomststämplat Venezia 1952-05-29.
Exp_NL52 1952-10 C6-kuvert EXPRESS till Holland. Frankerat 2 x 25 + 3 x 10 öre GVI. Maskinstämplat Stockholm 10, 195210-29.
Exp Efters53 1953 Brev från Tyskland. Försändelse som Eftersändes måste kompletteras med 40 öre om det skulle delas ut som EXPRESS. Uppfrankerat och stämplat Stockholm 3, 1953-06-01.
Exp_Hudik 1958-12 Adresskort Bl. 239 B. (Maj 55.) Ilpaket, EXPRESS  Frankostämpel  Lic. 2175 frankerad 04.60 Näsbypark 1958-12-16 till Hudiksvall.
Exp_Hap 1959 EXPRESS brev från Haparanda frankerat 3 x 50 öre
Exp Syssleb 1959 Frankostämplat 240 öre Adresskort Bl 723A (Dec 57) sänt  EXPRESS  från Stockholm till Sysslebäck 1959-10-12.
Exp koder 1961 Vykort med EXPRESS   frankerat 80 öre GVIA. Stämplat Stockholm Ban 19561-06-07 till Stockholm Ö.
Exp_239Ensk 1961 Adresskort Bl. 239 B. (Maj 55.) 4 kg Ilpaket, stämplat EXPRESS  samt etikett från Enskede. Frankerat 2 x 210 + 2 x 20 öre = 460 öre stämplade Stckholm 1, 1961-06-26.
Hsh_Gbg65 1965-03 Adresskort Bl 239 A från AB Hässle, Göteborg. Läkemedel 2 kg sänt  EXPRESS frankerat 2,50 + 1 kr stämplade Göteborg 1, 1965-03-16 till Linköping.
Exp_Alings 1966-09 EXPRESS och Flygpost,  frankerad 100 + 2x25 + 40 + 30 öre = 220 till Frankrike. Stämplade Alingsås 1966-09-30. Stämplat Paris Clignancourt * 1966-10-01 samt Paris 26 1966-10-02.
Exp_ExprFra 1966 EXPRESS brev  till V-Tyskland, frankerat med frankostämpel 160 öre. Porto 60 öre + Expr. 100 öre, stämplat 1966-12-28
Exp_Bangk 1967 EXPRESS Flygpost 5 gr. frankerad 230 + 20 öre till Bangkok Thailand, stämplat 1967-01-07. Ankomststämplat 1967-01-10
Exp BltSth1 1967 PS Blankett 2501.10 (Okt 64) med tilltryck har använts för Otillräckligt frankerade Expressbrev. Stämplat Stockholm Ban 1967-03-23.
Etax blsth 1967 Eftertaxering av Expressförsändelse på Bl Sth 1 bbg nr 251. Stämplad Stockholm 1 Expressexp. 1967-08-09
Exp EftaSth 1967 Bl 2501.10 (Okt 65) med tilltryck använd för meddelande ang. Otillräckligt frankerad Express. Bl Sth 1 bbg nr 251 (5.000 ex jan 67) Frankerad 70 öre EFTA, stämplad Stockholm 9 aug 1967
Exp 94Expr   3olika stämplar för EXPRESS-utdelning
Exp 94Etax 1967 Eftertaxering av Expressförsändelse på Bl Sth 1 bbg  Stockholm 1 Expressexp 1967-08-09
Pb IDkort 1967 Bl 2060.01 (Jan 67) Ansökan  Postens identitetskort. Ifyllt men icke inskickat
Exp_Mumma 1968-01 Expressbrev frankerat med 5 x 45 GVI A  = 225 till Expressen. Normalt 45 + 140 = 185. Avs: Kar de Mumma. Maskinstämplat två ggr. Stockholm Ban 1968-03-01.
  1968-07 Brev frankerat med 4x25+30+35+2x10 = 185
Lu32 Glad 1969 "Ett brev betyder så mycket". "Glad Påsk" A4-blad vikt på det gamla sättet och skickat lokalt inom Göteborg 1969-03-20 utan frimärke. Express och Flygpostetikett ?
Exp_Lisboa69 1969 EXPRESS Flygpost, frankerat 50 + 200 + 70 öre, stämplat Stockholm 1969-07-11. Ankomststämplat Lisboa
Exp_IntPanv 1969 Internationell Postanvisning Bl 2020.04 (Dec 65), till Grekland. EXPRESS porto 4,50 stämplad Jakobsberg 1969-08-13
Exp_Tele70 1970-01 Adresskort Bl 2210.01 (Nov 64) *Pv tr Sth. 2 kg . EXPRESS porto 3,50 +380 på baksidan stämplade Sösdala 1970-01-16. Stämpel "Telefonaviserad nr   Mö 1 den   /  kl    Slän" Stämplad Malmö 1, EXPRESSEXP 1970-01-17.
Exp_ExVaxjo 1970 Sökt av expressbud. Bl 2010.03S (Mars 67) Adresskort med Bräckligt - Ilpaket - EXPRESS från Stockholm 1970-03-25
Exp AvhPR 1970 Express från Danmark stämplat 1970-09-09. Stämpel Avhämtas PR enligt avtal.
Exp Savexp71 1971 Express porto 3,65, stämplat Göteborg 1971-11-20 till Lund. Stämpel Ankommande Express på baksidan, samt "Sökt av expressbud den ....... /...... kl...... /......" på framsidan
Exp stEXP 1972 Bl 2210.01 (Okt 68) Frankostämplad porto 15.40,  Lic. 4119 Stockholm 1972-01-11och stämpel EXPRESS
Exp_BorasPtf 1972 Paket 2 kg, Postförskott. Bl 2010.10 S (Maj 72) 92071, Ilpaket - EXPRESS. Från Borås till V. Frölunda. Utlöst i Kassa 2, V. Frölunda 1972-10-12
Exp Tjeck 1973 Adresskort Inrikes postförskott Bl 2010.05 (Jan 73). REK samt Express från Tjeckiska Ambassaden, frankerad med ? ? På baksidan kvitto. Betalt 25 kr Göteborg 7, 1973-07-06.
Exp AVI-ass 1973 Bl 2210.01 (Juni 72) AVI,ass eller rek stämplat Göteborg 7, 12 JULI 1973, Expressexp. Etikett Expressutdelning
Exp UrgExp 1975 Bl 2010.01 (Okt 73) Adresskort med etikett Ilpaket Express, frankerat 6 kr + 10 kr på baksidan, stämplade Torslanda 1975-01-11. Svart stämpel Sökt av expressbud
Exp CaliCol 1977 Frankostämplat Expressbrev 12.00 P.B. 824 från Cali, Colombia 1977-07-21. Stämpel Expressutdelning och lila "Sökt av expressbud" till Lund
Exp YstadP3 1982 Adresskort från Ystad EXPRESS  och Ilpaket till Sollentuna stämplat Ystad Port Payé, utlöst 1982-06-04
Exp Kod4 1983 Internationell Postanvisning 600 SEK (117646 Lire), EXPRESS  till Italien. Stämplad Växjö 1983-07-26, betalt med PKM Kod 4.
Exp_MaBan 1987-06 Brådskande kuvert, frankerat med Rabattmärke, som blivit försenat. Blå stämpel som talar om det. Posten har därför troligen slagit på röd stämpel EXPRES. Stämplat Malmö Ban 1987-06-22.
Exp_Utb 1989-10 Expressbrev frankerat med 3 kr 05 öre. Stämplat Stockholm 4, 1989-10-14. Röd stämpel Utbäres
Exp_Timra 1990-09 C6-kuvert med 230 Privatpost, samt 25:00 kr i vanliga frimärke. Stämplade TIMRÅ 1990-09-08.
Exp LorExpress 2011 EXPRESS med Lördagsutdelning 2011-11-12. Telegram som skickats till jubilar
Länk Årtal

Beskrivning - Expressförsändelser

 

 

 EXPRESS utan ram eller           EXPRESS i ram.

Postens Lokala  Expressutdelning i Stockholm 1929 - 1946. Dessa stämplar finns i åtminstone 3 varianter. Kjell Nilson har gjort en sammanställning av denna lokala försändelsetyp.

 
Länk Typ Årtal

Beskrivning - Expressförsändelser

Exp 94Expre Blankett 1940 Postens Expressavdelning - Enl. order per tfn kl ... Avgift 40 öre, stämplad Stockholm 1, 1940-04-01. Spec, taxa för Stockholm
Lu1 63c I ? "EXPRESS " understruket. 3-strip GV 15 öre samt 5 öre Lejon
Exp 94 brunt I 40-tal Riksdagen 2x5 öre + 4x10 öre stämplade med understruken EXPRESS -stämpel. Troligen 1940-talet
Lu1 63poex II ? POSTENS [ EXPRESS ]  i ram 43x8 mm. på par av P.H. Ling, stämplad 19??-??-??
Exp POSEXP II ? Stämpel [POSTENS EXPRESS] på 3-strip av F275 GV 15 öre.
Lu1 EXPR II   Stämpeln [ EXPRESS ] i ram, som på märket ovan
Lu1 63BB III ? Ofrankerat brev. POSTENS EXPRESS  utan ram och utan frimärke. Stämpel 242
Lu1 Poex III ? Stämpeln  POSTENS EXPRESS 39 mm. utan ram på 4-strip G V, stämplad 19??-??-??
Exp_GV45   ? Par av 45 öre GV med text "POSTENS EXPRESS"

 

 

Rätt porto för lägsta brevvikt inom landet för Expressbrev.

 

Från 20 Gram Tillägg Summa

Beskrivning ()

1893-06-15 5 20 25  
1895-01-01 5 20 25  
1904-07-01 5 20 25  
1918-06-01 7 20 27  
1919-07-01 10 20 30  
1921-02-01 15 20 35  
1921-07-01 15 50 65  
1922-06-01 15 50 65  
1922-10-01 15 50 65  
1923-10-01 15 50 65  
1924-08-01 10 50 60  
1925-10-01 10 30 40  
1930-07-01 10 30 40  
1936-07-01 10 30 40  
1948-04-01 15 40 55  
1950-10-01 15 40 55
1951-06-01 20 40 60  
1957-02-01 20 60 80  
1957-06-01   60    
1962-07-01 25 70    
1964-07-01 30 140    
1967-01-01 35 140    
1969-01-01 45 140    
1969-03-01 45 140    
1970-10-01 55 140 250  
1971-07-01 45 140    
1969-01-01 45 140    
1969-03-01 55 140    

1970-10-01

55 140    

1971-01-01

55 140    

1971-07-01

55 140    

1971-10-01

65 300    

1972-07-01

75 350    

1973-01-01

75 350    

1974-04-01

75 350    

1974-09-16

75 350    

1975-05-01

90 450    

1976-02-01

100 550    

1977-03-01

110 600    

1977-06-01

110 600    

1978-02-01

130 750    

1980-05-01

150 750    
1980-06-16 150 850    

1980-10-01

150 850    
1981-06-01 165 1000    
1982-01-?? 165 1000    
1983-06-01 180 1100    
1984-04-01 190 1100    
1984-12-03 200 1200    
1986-02-03 210 1300    
1987-07-06   1500    
1988-02-01 220 1500    
1989-01-30 230 1700    
1989-09-04 240 2000   REK  ESS
1990-01-29 250 2500   Inrikes Express upphör 1991-04-01
1991-04-02 250     4000
1992-01-02 280     4000
1993-01-01 290     4000
Från 20 Gram Tillägg Summa

Beskrivning ()

 

Inrikes EXPRESS upphör 1991-04-01

Ur Internationella Postfördraget 1947.

 

Färg År

Beskrivning (Lured)

Blått   Frankotecken, (frimärke) som motsvarar avgiften för ett vanligt brev av enkelt porto
Rött   Frankotecken, som motsvarar avgiften för ett vanligt brevkort
Grönt   Frankotecken, som motsvarar avgiften för en  vanlig trycksaksförsändelse av enkelt porto
Rött   Stämplar, som äro framställda medelst frankostämplingsmaskin, skola ha högröd färg, vilken valör de än motsvara.
    Såvitt möjligt används latinska bokstäver och valören anges med arabiska siffror

O

   Vänligen rapportera problem eller felaktiga länkar på denna webplats till.==> Please report any problems or missing links on this Web site to ....   ==>   Main page

Länkar:
Main page Posthistoria   Hybridpost 

Länksidan