Maskinell  Brevsortering av format C5 och C6

 

Målet med denna ram är att visa ett lämpligt urval objekt från de 5 olika maskinella systemen, som har funnits från 1949 fram till 2011 i Sverige.

 

1949 – 1951 Transorma, koder bestående av 2 bokstäver, röda eller svarta.

1970 – 1980 AEG vita koder

1974 – 1997 NEC, röda koder

1996 – xxxx Det Nya Brevnätet, med GSM, FSM, IRM, med helt nya läsbara koder

2009 – xxxx GLP = Gemensam LäsPlattform, med för ögat helt nya oläsbara koder

 

Transorma.

Denna enormt stora maskinen behövde 5 m fri höjd och testades i Linköping och Norrköping, de enda ställen där det fanns plats nog att installera en sådan maskin. Tyvärr föll provet inte väl ut, varför maskinerna nedmonterades 1952.

 

I Linköping testkördes maskinen  1949-10-21 -- 1951-06-04. Kända försändelser har röd markering / kod BA, BB, BC och BD.

I Norrköping testkördes maskinen  1949-10-21 -- 1951-10-31.  Känd kod är endast svart AJ och färglösa AJ.

 

AEG-Telefunken

I början av 1970-talet användes AEG-Telefunkens sorteringsmaskin med 2500 brev/tim

Dessa koder bestod av vita fluorescerande streck som sattes på före inmatning i maskin.

 

NEC Göteborg, hösten 1987 – hösten 1996

Denna typ av koder (apelsinkod) skrevs längst ned på kuvertet på en vågrät linje. Koden består av 5 grupper med 5 positioner som ger postnumret.

 

Nya Brevnätet fas I – Läsbara koder

1996-04-01 infördes Nya Brevnätet och då uppreviderades AEG och Alcatels maskiner FSM, GSM och BSM. Det tillkom även en ny maskin Siemens IRM.  Dessa koder innehåller lite mer info än tidigare. 5 x 6 positioner ger postnumret.

 

I sept. 1997 kompletterades alla sorteringsmaskiner som hade OCR-utrustning med en bläckstråleskrivare, Videojet som under ”apelsinkoden” skrev klartext, var och när brevet var sorterat.

 

Nya Brevnätet fas II – Oläsbara koder

Nov. 2006 startade tester med en annan typ av koder med Malmö postterminal som pilotprojekt. Dessa koder kan inte läsas med ögat utan endast i kontakt med stordatorn.

 

Malmöterminalen var även pilotprojekt för  GLP (GemensamLäsPlattform). Läsplattformen ingår i ESB-projektet. Finställd = sortering i gångordning åt brevbärarna.

 

Den tidigare bortkopplade Videojet kopplas nu åter in, och skriver vid eftersändning ut den nya adressen på samma ställe, som den tidigare skrev NÄR brevet var sorterat.

 

Kjell Arvidsson