Brevsortering 1949 - 2010.

Denna EN-ram för maskinell brevsortering av C5 och C6, sammanställdes till Eslövia 2011. Den visar de 5 olika sorteringssystem som Posten använt för sortering.

Det började med Transorma 1949 - AEG-Telefunken 1970 - NEC 1987 - Nya Brevnätet 1996 fas I, med tolkbara koder och fas II med otolkbara.

o 0 Return 0 o