Storkund.

Företag som lämnade mycket paket (summarisk inlämning)

Ur Kungl. Generalpoststyrelsens allmänna cirkulär:

"För att särskilja de paket, som inlämnas i samband med summarisk inlämning, från övriga paket böra särskilda nummeretiketter användes, som skilja sig från de vanliga därigenom att en littera beteckning, olika för varje avsändare, tilltrycks efter numret. Om så avses lämpligt och avsändaren så önskar, kan i stället för litterabeteckning avsändarens namn tryckas under postanstaltens namn.

Nedanstående företag hade egna paketnummeretiketter. Tidigast kända sådan lär vara Weibull i Landskrona så tidigt som 1914. Weibulls hade fortfarande egna paketnummerlappar 1930. Den stora ruschen kom betydligt senare, en bit in på 1960-talet. Den senast daterade från 1980.

Enl. Postens Allm. Cirkulär 1968, 345 så fick "Firma P Bakker Hillegom, Holland tillstånd, att ange inlämningsnummer på inrikes vanliga paket och tillhörande adresskort med pagineringsstämpel. Inlämning av paketen sker vid postkontoret Malmö 1."

Här följer en tabell över de företag som hittills är kända. Oftast står orten och företagets namn på två rader, men det förekommer även på en rad  (column Rad). Orten och företagsnamn är ibland skrivet med versaler ibland med gemener. Platsen och inlämnande företag följs av tidigaste och senaste kända avstämpling. Saknas datum står det lös i sista column = anm. rutan vilket betyder att etiketten inte sitter på ett adresskort utan är lös.

Senast uppdaterad 2019-10-31

Storkundsinlämnare av Paket (120)

<<<   >>>

 
Rad Postansalt Inlämnare Tidigast Senast Anm
2 Anderstorp Elit 70-04-29 70-04-29  
2 ANDERSTORP Atlas Bil AB 72-10-31 72-10-31 Bof
2 ANDERSTORP Micro Bildelar 66-10-17 72-10-26 71-10-23
2 ANDERSTORP Metallhyttans AB 69-04-10 -  
2 Anderstorp Hagaplast 72-06-19 -  
2 ANDERSTORP Gela AB 71-10-05 71-10-05  
2 ANDERSTORP Carlobolaget 70-09-17 71-12-31  
2 ANDERSTORP AWAB 75-12-09 75-12-09 + Lös
2 Anderstorp AWAB - - Lös
2 ANDERSTORP Atlas Bil AB 72-10-26 72-12-18  
2 Anderstorp Hagaplast 70-05-15 -  
2 Borås 1 Bröd. Liljeros 69-04-04 72-12-20  
1 Bromma 1 F (ERIK FERNER AB) 72-12-04 72-12-04  
2 ENSKEDE 1 --De Bl Förenings Försäljnings AB 72-10-31 72-10-31  
2 FAGERSTA 1 Tele 68-01-23 68-11-27 Tra
1 Gnesta Ams - - Lös
2 GNESTA A.M.S. - 72-01-17  
2 GNESTA AMS - - Lös
2 Gnesta AMS 70-05-06 70-11-22  
2 Göteborg 1 AB Servex 64-02-10 64-02-10  
2 Göteborg 1 Ferd. Lundqvist 69-12-12 -  
2 Göteborg 1 Nordiska Kompaniet AB Göteborg 1 72-07-20 72-12-11 2010.10
2 Göteborg 1 Svea-Nornan - - Lös
2 GÖTEBORG 2 Länsstyrelsen 71-03-18 71-12-15  
2 GÖTEBORG 2 Tele 69-12-12 -  
1 Göteborg 2 SVEA 70-05-08 70-05-08  
2 Göteborg 2 Länsstyrelsen Data 71-04-29 71-04-29  
2 Göteborg 2 Borås Fabriks-Lager - - Lös
2 Göteborg 2 Borås Fabriks - Lager - - Lös
2 Göteborg 2 Skandiakoncernen 71-04-27 72-12-19  
2 Göteborg 13 AB Turitz & Co - - Lös
2 GÖTEBORG 13 AB Turitz & Co 69-09-23 72-05-09  
2 Göteborg 13 GAB 69-09-20 74-08-12  
2 HALMSTAD 1 P AB Eiser 74-05-15 74-05-15  
2 HANDEN 1 Kommunaktiebolaget 68-12-23 72-10-17  
2 HELSINGBORG 1 P Allers Postorderavdelning (30 mm.) 77-08-30 79-04-06  
2 Helsingborg 1 P Allers Service avd 75-10-17 75-10-23  
2 HUSKVARNA 1 Vapen 72-05-13 72-05-13 Bof
2 HUSKVARNA 1 Vapen H - - Lös
2 HUSKVARNA 1 Borstfabriken 70-02-28 80-08-21  
2 Hälsingborg 1 Svenska Adox AB - -  
2 Hälsingborg 1 Positiv Fritid ( 15 mm.) - 72-12-20  
2 HÄLSINGBORG 1 Positiv Fritid AB ( 17 mm.) 70-05-08 -  
2 Hälsingborg 1 Positiv Fritid ( 13 mm.) 71-11-20 75-04-26  
2 HÄLSINGBORG 1 Positiv Fritid ( 13 mm.) 68-12-03 70-06-11  
2 Hälsingborg 1 Minerva AB 70-03-16 70-03-16  
2 HÄLSINGBORG 1 Concert Hall 68-12-19 -  
2 HÄLSINGBORG 1 Allers Service avd. ( 26 mm. ) 68-05-02 -  
2 Hälsingborg 1 Allers Service avd. ( 24 mm.) 68-09-05 72-12-15  
2 HÄLSINGBORG 1 Allers Service avd ( 19 mm. ) 71-04-19 72-03-06  
2 Helsingborg 1 P Allers Service avd ( 19 mm. ) 75-10-23 75-10-23  
0 HÄLSINGBORG 1 Positiv Fritid AB ( Blank) 70-06-04 -  
2 Höganäs Bra Böcker 69-07-24 69-09-09  
2 Höganäs 1 BRA BÖCKER 70-06-30 82-07-30  
2 HÖGANÄS 1 Bra Böcker 72-07-05 75-02-20  
2 Höganäs 1 BRA BÖCKER Höganäs 1 - 78-05-03  
2 Höganäs 1 Bra Böcker Höganäs 1 75-06-24 75-08-20  
2 Karlskrona 1 CBV 69-02-12 72-06-17 På 2010.03
2 KARLSKRONA 1 CBV 70-08-31 70-08-31  
2 Karlskrona 1 Ermi 72-10-05 72-10-05  
2 KARLSKRONA 1 Abrahamssons tryckeri - - Lös
2 KARLSKRONA 1 AB Ermi 72-02-03 72-05-13  
2 KARLSKRONA 1 ERMI - - Lös
2 KARLSTAD 1 August Huzell AB 70-08-04 70-08-04  
2 KARLSTAD 1 Råvarukompaniet 71-10-06    
2 KARLSTAD 1 Värmlands Trikåfabrik AB 72-02-01 72- 5-26 /Bof
2 KINNA AB Kinnasand 68-09-27 68-09-27  
2 KINNA AB. Kinnasand 72- 5- 5 - Bof/Lös
2 KINNA Sveas Trikåstickeri 72-05-15 -  
2 KINNA 1 AB Kinnasand 72-10-25 72-11-06  
2 Kinna 1 AB. Kinnasand - 72-10-04  
2 KINNA 1 AB Svansöm 71-05-18 -  
2 Kinna 1 AB Svansöm - - Lös
2 KINNA 1 AB. Kinnasand 72-02-17 72-04-26  
2 KRYLBO 1 Rostfria Herman 71-06-11 72-07-11  
Rad Postansalt Inlämnare Tidigast Senast Anm
2 Landskrona Weibull. 14-04-22 - Känd
1 Landskrona (Weibull) 30-05-08 30-05-08 .
  Landskrona (Weibull) 46-03-05 46-03-05  
2 Laxå 1 ESAB - - Lös
2 Ljungby Th Strålfors - - Lös
2 Ljungby Th Strålfors Ljungby - - Lös
2 Ljungby TH Strålfors Ljungby - - Lös
2 Malmö 1 Förlagshuset Norden AB Malmö 1 - - Lös
2 MALMÖ 1 Hemmets Journal 72-05-27 74-01-12  
2 Malmö 1 Hemmets Journal AB - 75-05-09  
2 Malmö 1 Spirella 68-10-10 -  
2 MALMÖ 1 Strehög ( 7 mm. ) 72-10-07 72-10-28  
2 MALMÖ 1 Strehög ( 10 mm. ) 68-02-27 71-04-01  
2 Malmö 1 Förlagshuset Norden AB - - Lös
2 MALMÖ 1 Bakker 72-10-05 75-04-12  
1 Malmö 1) Malmö 1 Spirella 69-04-11 72-10-12 /Bof
2 MALMÖ 17 Astor Modetyger ( 22 mm.) 65-11-04 72-09-26  
2 MALMÖ 17 Astor Modetyger ( 17 mm.) 75-04-14 77-10-23  
2 MALMÖ BAN Strehög - 78-06-09  
2 Malmö Ban Strehög - - Lös
2 Malmö Ban Spirella - - Lös
2 MALMÖ BAN Spirella - - Lös
2 Malmö Ban Hemmets Journal - - Lös
2 MALMÖ BAN Hemmets Journal (17 mm.) 78-02-01 78-04-03  
1 Nynäshamn 1 T (Televerkstaden) 68-02-05 68-02-05  
2 Nässjö Per Ekström Garn AB ( 27 mm. ) 71-09-10 74-01-09  
1 Nässjö Per Ekström Garn AB ( 31 mm. ) - 78-02-27  
2 Nässjö Per Ekström Garn AB ( 23 mm. ) 70-03-12 77-10-28  
2 NÄSSJÖ Per Ekströms Garn AB ( 29 mm. ) 68-02-28 -  
2 OSBY Brio ( 4 mm. ) 72-01-13 72-09-01  
2 OSBY Brio ( 5 mm. ) 70-06-08 70-06-08  
2 Osby Brio ( 5 mm. ) - 75-02-22  
1 Osby Brio (16 mm.) 72-12-02 78-05-10  
2 OSKARSHAMN 1 Tryckeri AB Primo 70-03-18 72-11-12 /Bof
2 Råå Cedergren & Co AB 61-12-02 61-12-02 Bjarne
2 Sala AB Apells Trädgårdsfrö Sala 69-mars 69-03-14 Tra
2 Sollefteå 1 Sport-och Fritidslagret 62-11-14 63-05-04  
2 SOLLENTUNA 1 Skrivrit 71-09-27 71-09-27  
1 Solna 1 G (SVENSKA GULF OIL AB) 69-03-14 -  
2 Stockholm 2 D H R - - Lös
1 Stockholm 2) D V R Stockholm 2 71-09-10 72-10-06  
1 Stockholm 2,DHR. DHR) - - Lös
2 STOCKHOLM 3 Skandiakoncernen 69-12-19 -  
2 Stockholm 12 ELFA 68-02-26 -  
2 Stockholm 12 Elfa 72-02-11 72-02-23 Bof/
2 STOCKHOLM 12 Elfa ( 4 mm. ) 69-04-14 72-08-04  
2 STOCKHOLM 12 Elfa ( 5 mm. ) 69-11-28 72-03-13  
1 Stockholm 12 Elfa ELFA Radio &Tele.) 71-12-30 72-10-13  
2 Stockholm 27 USIS 71-01-18 72-04-06  
2 STOCKHOLM 27 J Danielson & Co AB ( 22 mm. ) 77-03-03 77-03-03  
2 STOCKHOLM 27 J Danielson & Co AB ( 27 mm. ) - - Lös
2 STOCKHOLM 27 J Danielson & Co AB ( 29 mm. ) 70-09-25 72- 9-07  
2 Stockholm 27 Pifco AB 69-12-02 -  
2 STOCKHOLM 27 Svenska AB Philips 67-02-17 72-09-27  
2 STOCKHOLM 27 Sveriges Radio ( 24+19 mm.) 69-04-22 72-11-03  
2 Stockholm 27 SVERIGES RADIO, Stockholm 27 - -  
2 Stockholm 27 Bodart AB, Stockholm 27 68-09-14 68-09-25 Tra
2 STOCKHOLM 27 Eric Ewers AB 65-06-02 66-05-13  
2 STOCKHOLM 42 Brevskolan 70-03-21 70-11-26  
2 STOCKHOLM 49 ALLHABO 72-02-08 72-02-08  
2 STOCKHOLM 49 BOKFÖRL. PRISMA 71-04-26 71-04-26  
2 Stockholm 49 Allhabo 74-03-08 74-12-13  
2 STOCKHOLM 49 Allhabo 72-06-21 72-10-06  
  Sundbyberg 1 Max Sivert AB 63-    
2 Tidaholm Holger Skatt 70-01-26 72-10-17  
2 Täby 1 WARECO Täby 1 - - Lös
2 Ulvsunda 10 Postverkets Tryckeri, Ulvsunda 10 69-12-06   PS
2 Ulvsunda 10 POSTVERKETS TRYCKERI, Ulvsunda 10 72- 1-12 72- 1-24 Bofil
2 ULVSUNDA Pv Tryckeri, ULVSUNDA - - Lös
1 ULVSUNDA 10 IKC ULVSUNDA 10 71- 2-27 72-11-16 Bof/Bof
2 VARBERG Oregon 63- 72-11-20  
2 Vilhelmina Grönlunds - - Lös
2 VILHELMINA Grönlunds - - Lös
2 VÄSTERÅS 1 Hattfabriken (18 mm) 70-jan 70-jan  
2 VÄSTERÅS 1 Västerås stadsbibliotek, VÄSTERÅS 1 - - Lös
2 VÄSTERÅS 1 Hattfabriken (12 mm) 70-12-04 72-sept  
2 Västerås 12 Västerås Hattfabrik 72-11-14 72-11-19 Bof
2 VÄSTERÅS 12 Västerås Hattfabrik - - Lös
2 Åstorp 1 Garco - - Lös
2 Åstorp 1 Ringesten 72- 1-13 72- 2-07 /Bof
2 ÅSTORP 1 Ringesten 70-06-26 70-06-26  
2 ÅSTORP 1 Topflight - - Lös
1 Åstorp 1) Ringesten Åstorp 1 72-11-03 72-12-15  
2 ÖREBRO 1 F 1 (Andrew Hellingw.) - 75-12-19  
2 ÖREBRO 1 M Evangeliipress 72- 2-29 72-12-20 Tra/Bof/
2 ÖREBRO 1 M Interpares (Byggfakta AB) - 72-02-11  
Rad Postansalt Inlämnare Tidigast Senast Anm

Storkund tryckt på Adresskortet.

Rad Postansalt Inlämnare Tidigast Senast Anm
2 HELSINGBORG 1 Bokfrämjandet 72- 6-13 72-12-27 Bof/Alu
2 HÄLSINGBORG 1 Concert Hall 72- 6-13 72-12-22 Alu/Bof

Storkund på försändelse - Adresskort Bl 2010.

Här även ett antal Adresskort för paket med olika typer av vit etikett eller annat sätt att numrera

Länk (Stor) År

Adresskort - Storkundsetikett mm.

Bl 398

1914

Tidig storkundsetikett från Weibulls i Landskrona stämplad 1914-04-28. Tack till Bjarne
Stork Weib

1919

Adresskort från Weibulls Landskrona stämplat 1919- -23. Utlöst i Mårdaklef 1919-  . Tack till Kjell
Bl 398a

1931

Även denna etikett "Malmö 1 M" kan vara en "Storkund" men troligare är att de senare kommer från M som i Mässhallarna. Denna stämplad Malmö 1931-01-21. Det förekommer dock litterabeteckning isf namnet på företaget. Tack Thomas
Bl_239FN

1962

Svenska FN-bataljonen, Egypten. Bl 239B (Maj 55) *Pv tr Sth
Ksd

1965

Adresskort inrikes postförskott med vit etikett nr 157 stämplad Kristianstad. Daterad Kristianstad 1965-11-26
Bl Risk

1966

Etikett  "Göteborg 1 M" stämplad Göteborg 1966-07-21 samt stämpel "På avsändarens risk". Troligen inte tillräckligt emballerad enl. Posten bedömning.
Bl_723AT 1966-10 Bl 723 AT tidigt stämplat Anderstorp 1966-10-17 till Badabruk
Bl KsdMass

1966

Etikett  "Kristianstad 1 Mass" stämplad Kristianstad 1966-12-02 på blankett utan blankettnummer.
Bl Stehag

1968

Etikett Färingtofta överstämplad med Stehag. Stämplad Stehag 1968-04-23 till Stockholm
Stork_Kk69 1969-09 Adresskort inrikes postpaket, Bl 2010.03 med vit etikett Karlskrona 1 CBV. Tjänste maskinstämplat 1969-09-05, Eftersänt Göteborg 12.
Stor_Tom

1970

Adresskort inrikes postpaket, Bl 2010.02 med vit etikett med endast nr. Hälsingborg Porto Betalt P10 1970-06-04.
Gbg 5

1970

Adresskort inrikes postförpaket, utan vit etikett, stämplad Göteborg 5, daterad 1970-03-04.
Ban A

1972

Adresskort inrikes postpaket, Bl 2010.02 med vit etikett Stockholm Ban A. Frankostämplad Stockholm Ban Lic. 13 daterad 1965-11-26.
30621

1972

Adresskort inrikes postförskott med stort tryckt nr 30621 Värnamo Jotex Porto Betalt P3. Daterad Örebro 1972-01-08
NPB_P3 1972 Adresskort inrikes postförskott med Nässjö Porto Betalt P3. Utlöst Edsbruk LBB 2 1972-04-26
Skandia

1972

Adresskort inrikes frankostämplat "Stoppa tjuven" Skandiakoncernen, Göteborg 2  1972-05-16.
Cypern

1977

Adresskort inrikes paket, Bl 2010.01 med vit etikett Svenska FN-BAT. Stämplad 1977-08-25.
Länk (Stor) År

Adresskort - Storkundsetikett mm.

Du som har sådana, som saknas i förteckningen ovan får mycket gärna meddela mig. Andra paketnummerlappar med lite säreget utseende, är de som använts i FN-sammanhang. Dom får någon annan kartlägga.(150) Klicka på bilden

    

Main page Posthistoria Blanketter Blankett 239 Blankett 398 Blankett 723
Etiketter

Länk till SSPD:s sida med massor av etiketter.

Storkundsetiketter

??????????????????????????????????????

 

   Vänligen rapportera problem eller felaktiga länkar på denna webplats till. ==> Please report any problems or missing links on this Web site to ....   ==>  

Litteraturhänvisning:

  Bältespännaren Åke Torkelstam

 

. . . , , ??????????????????????, , . . .