Blankett 140-143.

Tidnings-Blanketter.

Ett litet urval av de blanketter som har med tidningsprenumeration att göra. Förteckningen över blanketter är inte heller någon fullständig sådan utan du som har något att tillföra är välkommen med en rapport.

Förteckning över mina blanketter är konverterad  till Access.

Main page

Blanketter

Blankett 134-135 Blankett 136-139 Blankett 140-143
Bl.294 P.S.-kort

Blankett 11

Blankett 65 Blankett 77 Blankett 87

Posthistoria

Blankett Blankett Blankett Blankett 239

Blankett 301-302

Blankett 329 Blankett 398 Blankett 411-413 Blankett 723

Tillkomsten av PS-korten (Bl.294) var just att förenkla beställningsrutinerna för blanketter och etiketter. Sven Åhman har i Postryttaren 1976 beskrivit tillkomsten och användandet, framför allt av frimärkta P.S.- kort. Vanligast förekommande är dessa frimärkta kort vid överflyttning av tidning.

År1891 infördes en särskild Bl. nr 141, att användas vid tidningsöverflyttning. 

 

Flertalet uppgifter om blanketterna är hämtade från egen samling och 

Blankettförteckning 1895. Blankettförteckning 1907.
Blankettförteckning 1902. Blankettförteckning 1910.

Blanketter enl. 1895 års förteckning:

Bl. nr Beskrivning av funktionen
15 Postanvisning för tidningsabonnement.
16 Reqvisition å fransk tidning eller tidskrift.
140 Reqvisition för abonnenter  å tidningar
141 Anhållan om tidningsöfverflyttning
142 Tidningsjournal för postkontor
143 Tidningsförskrifning
145 Tidningsbeställning hos utgifvare.
146 Avis angående uteblifna tidningar
147 Tidningsreklamation. 

Blanketter enl. 19 års förteckning:

Bl. nr Beskrivning av funktionen
 141. (Maj 39.) Anhållan om tidningsöverflyttning. Stämplad Stockholm 1 1946-08-23 till Postanstalten Stenungssund.

Bilder av:

Bl. nr Beskrivning av funktionen
Bl 140b Edsbyn Blankett n:r 140 b. (September 1892) storlek folie 374x226 mm. Hos postanstalten i .. Edsbyn, stämplad 1902-01-05. En sällan förekommande blankett

 

Teckenförklaring:

Bl-t nr = Blankett nr eller n:r. Senare Bl. nr L x H = Blankettens storlek i mm.
Beskr = 92mm = längden på blankettens titeltext.
Datum = Blanketten stämplad/använd. Anm = antingen text kr/kilo el. riksdaler/skålpund
 
Bl-t nr Lit Mån År Tryck ort Plats Stämplat LxH Beskrivning Anm1 Anm2
- -
- 187 Nya Norrl Korre Sundsvall 187 221x123 Hos postkontoret i... Ej stämpl  
Bl-t n:r 140 .) dec- 1872. -? -? -10 dec ?22x180 Hos postanst i.. -? Sv PH
Bl-t n:r 140 .) Dec- 1872. - Mortorp 1876-12-17 223x175 Hos postanst i.. Ej stämpl -
Bl-t n:r 140 .) 17 nov- 1879. -
Perstorp 1882-07-01 222x180 Hos postanst i.. - -
Bl-t n:r 140 a.) 7 Augi 1883.   - Tyringe 1884-06-25 222x180 Hos postanst i.. -tecknad:  
Bl-t n:r 140 a.) 7 Augi 1883. - Tyringe 1889-12-24 222x180 Hos postanst i.. -för år 188..  
Bl-t n:r 140 a.) 7 Augi 1883. - Karlstad 1896-12-31 222x180 Hos postanst i.. -för år 189..  
Bl-t n:r 140 a. Seper 1892.) - Snogeröd 1897-12-18 223x118 Hos postanst i.. -för år 189..  
Bl-t n:r 140 a. Seper 1892.) - Rydboholm 1905-09-21 223x118 Hos postanst i.. för år 190. Utl.
Bl-t n:r 140 a. Nover 1904.) -
Perstorp 1907-04-25 226x179 Hos postanst i.. -  
Bl-t n:r 140 . Maj 1916.) - - obeg 28x12 Tidn rekv A.+B. Tra  
Bl-t n:r 140 . Maj 1917). - - -Sfb 50:- obeg 280x121 Tidn rekv A.+B. Ulf  
Bl. 140 . Dec. 26.) Pv.tr.Sth. - Obeg 127x104 Tidnings-rek A.+B. -
Bl. 140 a. April 35.) Pv.tr.Sth. - Obeg 125x281 Tidnings-rek B.+A. - KBW
Bl. 140 a. Okt 38.) Pv.tr.Sth. - Obeg 12x? Tidningsrek A. Tredel MG8
Bl. 140 a. Aug 40.) Pv.tr.Sth. - P 49 124x282 Tidningsrek - K
Bl. 140 a. Aug. 40.) Pv.tr.Sth. 1940 - Obeg 125x281 Tidningsrekv - K
Bl. 140 a. Maj 50.) Pv.tr.Sth. - Obeg 125x280 Tidningsrek A. Elfsb:s T K
Bl-t n:r 140 b. Seper 1892.) - Edsbyn 1902-01-05 374x226 Hos postanst i.. reqvirerar undert SA10
Bl-t n:r 141 . Seper 1892.) - Föra 1902-06-16 220x180 Anh om tidn överfl 5st OII MG 8,9
Bl-t n:r 141 . Seper 1892.) - Norrköping 1897-06-04 220x180 Anh om tidn överfl F54+52 MG9
Bl-t n:r 141 . Jan 1918.) - Ånge 1924-01-02 220x180 Anh om tidn överfl F85+142 MG 9
Bl-t n:r 141 . Juni 1906.)
Nora 1907-06-28 ?62x?18 P.S. Anh om tidn - Ry94
Bl-t n:r 141 . April 1915.)
Åslätt 1921-03-26 162x118 P.S. Anh om tidn - K
Bl-t n:r 141 . Jan. 1918.) Sak

13x12 P.S. Anh om tidn Saknas G.F.
Bl-t 141 . Jan. 1918.)
Obeg 1920-05-04 134x114 P.S. Anh om tidn Tra Tra
Bl. 141 . Jan. 18.) P.S. Uppsala 1923-08-26 135x110 P.S. Anh.om tidn Sakn GF
Bl. 141 . Okt 23.) Pv.tr.Sth. 1925
-- 12x10 P.S. Anh.om tidn - Fr.R.
Bl. 141 . Jan. 27). 27 67 Skälderviken 1928-?-? 12x10 P.S. Anh.om tidn - M.G .7
Bl. 141 . Aug 31.) Pv.tr.Sth.
- - 12x10 P.S. Anh.om tidn - Fr.R.
Bl. 141 . Juni 36.) Pv.tr.Sth.
1941-10-07 120x105 P.S. Anh.om tidn -
Bl. 141 . Maj 39.) Pv.tr.Sth. Göteborg 1943-06-05 120x105 P.S. Anh.om tidn -
Bl. 141 . Maj 39.) Pv.tr.Sth. 1941 Ödeshög 1945-06-19 120x105 P.S. Anh.om tidn - K
Bl. 141 . Maj 39.) Pv.tr.Sth. 1942 Ödeshög 1945-06-19 120x105 P.S. Anh.om tidn - K
Bl. 141 . Maj 39.) Pv.tr.Sth. 1944
1946-08-?? 120x105 P.S. Anh.om tidn Obeg 100:- Kas
Bl. 141 . Maj 39.) Pv.tr.Sth. 1945
1946-10-11 120x105 P.S. Anh.om tidn -
Bl. 141 . Maj 46.) Pv.tr.Sth. 1946 Stockholm 1947-10-31 120x105 P.S. Anh.om tidn -
Bl. 141 . Juni 47.) Pv.tr.Sth. 1947 - P 49 124x 88 P.S. Anh.om tidn - K
Bl. 141 . Dec. 51.) Pv.tr.Sth. Hällefors 1958-07-04 120x105 P.S. Anh.om tidn -
Bl. 141 . Dec.) 51.) Pv.tr.Sth. 1952 Bromma 1960-07-04 120x88 P.S. Anh.om tidn -
Bl. 141 . Dec.) 51.)  Pv.tr.Sth. 1952  4191 Stockholm 5 1960-06-27 125x88 P S Anh om tidn - K
Bl. 142 . Dec. 44.) Pv.tr.Sth. 1946 - P 48 148x105 Avi om en van -
Bl. 142 . Dec. 55.) Pv.tr.Sth. 1955 Norrköping 64-06-13 148x105 Avi om en van an.som Lösen
Bl. 143 a. ?. 83.) ? Jönköping 1889- 12x10 Tidnings försk - June
Bl-t n:r 143 a. Seper 1892.) ? anv.som brev 1903- 11?x178 Hos postanstalten i .. halv K
Bl. 143 . Nov. 30.) Pv.tr.Sth. 1948 1889- ? P 48 12x10 TIDNINGSREK fr u -
Bl. 143 . Okt. 53.) ? Pv.tr.Sth. Lidköping 1967-06-09 ?12x10 Ändr till postomb tidn - Sfb
Bl. 147 . Jan. 47.) Pv.tr.Sth. 1947 _PS_ P 49 148x105 Tidningsrekl - K
Bl-t n:r 15 a. 11 Nov 1880.) Sak Askersund 1882-12-26 226x179 POSTANV FÖR TIDN 4-block 24 ö Frk
Bl-t n:r 16 a. 11 Nov 1880.)
- - 226x179 Hos postanst i.. - Sv PH
Bl. 162 b. Mars 25.) Pv.tr.Sth. 1940 - beg 40x 41 Nybeställning. - K
Bl-t n:r 209 . Nov. 1910.) Pv try Sth Hälsingborg 1920-01-07 135x205 Abonnemangskvitto hålsl GJ
Bl. 209 . Nov. 10.) Pv.tr.Sth. Ryd hålsl 1926-12-30 124x282 Abonnemangskvitto 661 MG8
Bl. 209 . Nov. 10.) Pv.tr.Sth. 1924 Vikingstad 1928-01-13 124x282 Abonnemangskvitto - K
Bl. 209 . Nov. 10. Pv try Sth 1922 Hälsingborg 1923-02-08 137x208 Abonnemangskvitto - GJ
Bl. 209 . Nov. 10. Pv try Sth 1923 Hälsingborg 1923-08-19 136x208 Abonnemangskvitto - GJ
Bl. 209 . Nov. 10.) Pv try Sth 1925 Hälsingborg 1927-01-03 139x208 Abonnemangskvitto hålsl GJ
Bl. 209 . Okt. 26.) Pv.tr.Sth. - P 49 148x105 Abonnemangskvitto - K
Bl 868   Febr 62) Kuvert Göteborg 1963-03-14 162x115 Indragningskort - K
Bl 870   Febr 64) + Pv tr Sth Skövde 1968-06-18 148x105 ADRÄ FÖR TIDN - K

 

Länkar till:

 

Main page

Blanketter

Blankett 134-135

Blankett 136-139

Blankett 140-143

Litteraturhänvisning.

Blankettförteckningar

Posthistoria
   Vänligen rapportera problem eller felaktiga länkar på denna webplats till. ==> Please report any problems or missing links on this Web site to ....   ==>  

Dotsrad8k.gif (8003 bytes)