Blankett 136 - 139.

 

Här följer en liten del av de Blanketter som allmänheten erhöll som kvitto på inlämnade försändelser. Dessa kom till i samband med den allmänna poststadgan i nov. 1872. Tidigare blanketter saknade Bl. nr. och utskriften daterades med bläck. Det blev nu enklare att beställa två-delade blanketter i block om 100 st. Kundens del stämplades med datumstämpel. 

Förteckning över mina blanketter är konverterad  till Access.

Main page

Blanketter

Blankett 134 - 135

Blankett 136-139

Blankett 140-143

Bl.294 P.S.-kort

Blankett 11

Blankett 65 Blankett 77 Blankett 87
Posthistoria

Blankett

Blankett Blankett Blankett 239

Blankett 301-302

Blankett 329 Blankett 398 Blankett 411-413 Blankett 723

 

Blanketter enl. 1895 års förteckning:

Bl. nr Beskrivning av funktionen
134a  Inlemningsbevis vid postkontor rörande assurerad försändelse
134b  Inlemningsbevis vid poststation rörande assurerad försändelse 
135a  Inlemningsbevis vid postkontor rörande rekommenderad försändelse 
135b  Inlemningsbevis vid poststation och ångbåtspostexp. rörande rekommenderad försändelse 
136  Inlemningsbevis vid landtbrevbäring rörande rekommenderad försändelse 
137a  Inlemningsbevis vid postkontor rörande postförskottsförsändelse
137b  Inlemningsbevis vid poststation rörande postförskottsförsändelse
138  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - (enl. tidigare förteckning Qvitto å inlemnadt småpaket.)
139a  Inlemningsbevis vid postkontor rörande postanvisning
139b  Inlemningsbevis vid poststation rörande postanvisning 
Flertalet uppgifter om blanketterna är hämtade från egen samling, men några är hämtade från artikel i SSPD nr 4 av Lennarth Ivarsson.

Teckenförklaring

ID = Typ 1-18 (se även SSPD nr 4.) L x H = Blankettens storlek i mm.
Bl-t nr = Blankett nr eller n:r. Senare Bl. nr Beskr = 92mm = längden på blankettens titeltext.
Datum = Blanketten stämplad/använd. kr/kilo = antingen text kr/kilo el. riksdaler/skålpund

Blankett 136-137-138.

ID Bl-t nr Nr/ Litt Mån År Typ/ färg Ort Datum L x H Beskr kr / kilo Anm
T1 Bl-t n:r 136.) November 1872. Svart Ankarsrum SSPD 4
1873-05-08 186x104 Qvi å inle vanl.paket rdr skålp Ort
T2 Bl-t n:r 136.) December 1872. Svart Börringe 1877-06-29 175x109 Qvi å inle vanl.paket rdr skålp U-ort
T3 Bl-t N:r 136.) Juni 1889. Svart Brevbär.
1893-02-12 186x104 Qvi å rek förs Lbb kr. -- Lbb å linjen
T4 Bl-t n:r 136. Februari 1894.) Svart Brevbär. 1995-02-09 152x082 Qvi rör rek förs Lbb kr. --
Lbb å linjen
T4 Bl-t n:r 136 Mars 1904.) Svart Brevbär. 1909-11-21 150x083 Inlä å rek förs Lbb öre.
Lbb å linjen
T4 Bl-t n:r 136 Mars 1904.) Svart Brevbär. 1915-05-05 150x083 Inlä å rek förs Lbb öre.
Lbb å linjen
T1 Bl-t n:r 137.) December 1872. Svart Lamhult
1894-06-05 187x108 Qvi å inle po försk kr kilo SSPD 4
T1 Bl-t n:r 137.) December 1872. Svart Charlottenberg
1881-09-12 186x105 Qvi å inle po försk skålp
riksd
Trad
T1 Bl-t n:r 137.) December 1872. Svart Charlottenberg
1882-?-21 186x105 Qvi å inle po försk skålp
riksd
Trad
T2 ? 137a.)? Februari 1894.)   SSPD 4
- 155x080 Qvi å inle po försk -
U-ort
T2 Bl-t n:r 137,b. Februari 1894.) Svart Lamhult
1906-02-23 155x080 Qvi å inle po försk kr -- U-ort
T4 Bl-t n:r 137b Maj 1902.) Svart Långemåla 1912-02-24 152x083 Inlä_m bev rör postf öre U-ort
T1 ? 138.) November 1872.   SSPD 4
- 186x104 Qvi å inle småpaket rdr skålp Ort
T2 Bl-t n:r 138.) December 1872. Svart Börringe 1876-01-31 181x106 Qvi å inle småpaket rdr skålp U-ort
T3 Bl-t n:r 138.) December 1872 Svart Börringe 1877-11-19 190x107 Qvi å inle småpaket kr. skålp Ort

Blankett 139.

ID Bl-t nr Nr/Litt Mån År Typ/färg Ort Datum L x H Beskr kr / kilo Anm
T1 Bl-t n:r 139.) November 1872. Svart Anderslöv 1873-09-10 188x107 Qvi å inbetalad po rdr -- Ort
T2 Bl-t n:r 139.) December 1872. Svart Höör 1874-12-10 186x106 Qvi å inbetald po rdr -- Ort
T3 Bl-t n:r 139.) December 1872. Svart Höör 1875-09-28 184x107 Qvi å inbetald po kr -- Ort
T4 ? 139a.) December 1872. -
186x106 5 kr ? kr
T4 ? 139b.) December 1872. -
- 186x106 5 kr ? kr  
T5 Bl-t n:r 139,a.) Mars 1878. Svart Höör 1882-10-21 180x105 Qvi å inbetald po kr -- Ort 0 R n.h.
T5 Bl-t n:r 139,a.) Mars 1878. Svart Wittsjö 18xx-07-25 190x107 Qvi å inbetald po kr -- Ort 4 R n.h. hvad
T5 Bl-t n:r 139,b.) Mars 1878. Svart Wittsjö 1887-11-09 185x107 Qvi å inbetald po kr -- Ort 4 R n.h. hvad
T6 Bl-t n:r 139,a. Oktober 1893.) Svart Klippan 1897-SE-07 160x 82 Qvi å inbetalad po kr -- U-ort     derå
T6 Bl-t nr 139,a. Oktober 1893.) Svart Klippan 1900-07-05 153x 82 Qvi å inbetalad po kr -- U-ort
T6 Bl-t n:r 139,b. Oktober 1893.) Svart Tyringe 1894-04-11 154x 82 Qvi å inbetalad po kr -- U-ort  71mm
T7 Bl-t n:r 139a. December 1900.) Svart Wäxjö 1903-DE-05 154x 83 Inle_m rö post 93mm öre -- U-ort  93mm
T7 Bl-t n:r 139b. December 1900.) Svart - 154x 83 Inle_m rö post  öre -? U-ort 93mm?
T8 Bl-t n:r 139b. Maj 1902.) Svart Tobo 1905-05-21 152x 83 Inle_m rö post 92mm öre -- U-ort hvarå det
T9 Bl-t n:r 139b. Maj 1902.) Svart Kärreb. 1910-02-14 150x 83 Inlä_m rö post 92mm öre -- U-ort hvarå det
T10 Bl-t n:r 139a. Maj 1902.) Svart Engelholm 1906-08-25 155x 83 Inlä_m rö post 92mm öre -- U-ort hvarå det
T11 Bl-t nr 139_ Maj 1902.) Svart Stallarh 1911-08-25 151x 83 Inlä_m rö post 91mm öre -- U-ort hvarå det
T12 Bl-t nr 139_ Maj 1902.) Svart Bjärnum 1916-05-11 150x 87 Inlä_m rö post 91mm öre -- U-ort varå detta
T13 Bl-t n:r 139. Maj 1902). Svart Agnesb. 1919-06-24 150x 86 Inlä_m rö post 112mm öre -- U-ort varå detta
T14 Bl-t n:r 139. Maj 1902.) Svart Källsjö 1920-11-09 148x 85 Inlä_m rö pos_ 114 öre -- U-ort varå detta
T15 Bl-t n:r 139. Maj 1902.) Svart Agnesb. 1920-04-15 150x 86 Inlä_m rö post 113mm öre -- U-ort varå detta
T16 Bl-t n:r 139. Maj 1902.) Svart Tannåker 1924-10-21 148x 84 Inlä_m rö post 112mm öre -- U-ort varå detta
T18 Bl. 139. Maj 02.) Svart Kågeröd 1926-11-16 151x 85 Inlä_m rö post 113mm öre -- U-ort
T18 Bl. 139. Maj 02.) Svart Källsjö 1926-10-27 154x 87 Inlä_m rö post 113mm öre -- U-ort Lbrun

Länkar till:

Main page

Blanketter

Blankett 134 - 135

Blankett 136-139

Blankett 140-143

Bl.294 P.S.-kort

Posthistoria

Postala Lustigheter

Postal Automation

Postgiro

Bilder av senare typ av Blanketter.

Bild År

Beskrivning

Bl-t 25 1896 Anmälan rörande inrikes postanvisning, som ej kunnat inom stadgard giltighetstid . . . . Blankett n:r 25. (November 1896.)
Blt 136 1897 Qvitto å rekommenderad försändelse som till landtbrefbärare aflemnats. Stämplad Glafva 1897-10-09.
Blt_136Riks 1915 Inlämningsbevis rörande rekommenderad försändelse som till landtbrefbärare aflemnats. Daterad 1915-05-05. Linje Götene - Riksäter
Blt_137Charlot 1881 Qvitto å inlemnad postförskottsförsändelse. (Blankett n:r 137.) December 1872.  Stämplad Charlottenberg 1881-09-12
  Bl-t 137 1893 Qvitto å inlemnad postförskotts. Stämplad Bollnäs 1893-01-08
Bl-t 137b 1895 Qvitto å inlemnad postförskottsförsändelse. Blankett n:r 137, b. (Februari 1894.) Stämplad GUSUM 1995-11-12.
Bl_137b  1924 Blankett 137b. (Dec. 24.) 25172. Kungl. Postgirokontoret ang. inbet - utbet. Stämplad 1935-07-06. En Bl. med helt annan funktion än de ovan
Bl_138    
Bl_139olika 1902 5 olika Blanketter 139 använda under 1920-talet. Samtliga dock med (Maj 1902.) eller (Maj 02.) inom parentesen

Litteraturhänvisning.

Blankettförteckning 1895 m.fl. Artikel i SSPD Nr. 4 1994 av Lennart Ivarsson
   
   
   Vänligen rapportera problem eller felaktiga länkar på denna webplats till. ==> Please report any problems or missing links on this Web site to ....   ==>  

Dotsrad8k.gif (8003 bytes)