Blanketter 134 - 135.

Här följer en liten del av de Blanketter som allmänheten erhöll som kvitto på inlämnade försändelser. Dessa kom till i samband med den allmänna poststadgan i nov. 1872. Tidigare blanketter saknade Bl. nr. och utskriften daterades med bläck. Det blev nu enklare att beställa två-delade blanketter i block om 100 st. Kundens del stämplades med datumstämpel. 

 

Tillkomsten av PS-korten (Bl.294) var just att förenkla beställningsrutinerna för blanketter och etiketter. Sven Åhman har i Postryttaren 1976 beskrivit tillkomsten och användandet, framför allt av frimärkta P.S.- kort. Vanligast förekommande är dessa frimärkta kort vid överflyttning av tidning.

Förteckning över mina blanketter är konverterad  till Access.

Main page

Blanketter

Blankett 134-135 Blanketter 136-139 Blankett 140-143
Bl.294 P.S.-kort

Blankett 11

Blankett 65 Blankett 77 Blankett 87
Posthistoria Blankett Blankett Blankett Blankett 239

Blankett 301-302

Blankett 329 Blankett 398 Blankett 411-413 Blankett 723

 

Blanketter enl. 1895 års förteckning:

Bl. nr Beskrivning av funktionen
134a  Inlemningsbevis vid postkontor rörande assurerad försändelse 
134b  Inlemningsbevis vid poststation rörande assurerad försändelse 
135a  Inlemningsbevis vid postkontor rörande rekommenderad försändelse 
135b  Inlemningsbevis vid poststation och ångbåtspostexp. rörande rekommenderad försändelse 

 

Flertalet uppgifter om blanketterna är hämtade från egen samling, men några är hämtade från SSPD nr 4, artikel av Lennarth Ivarsson.

Teckenförklaring

ID = Typ 1-18 (se även SSPD nr 4.) L x H = Blankettens storlek i mm.
Bl-t nr = Blankett nr eller n:r. Senare Bl. nr Beskr = 92mm = längden på blankettens titeltext.
Datum = Blanketten stämplad/använd. kr/kilo = antingen text kr/kilo el. riksdaler/skålpund

Blankett 134.

ID Bl-t nr Nr/Lit Mån År Färg Ort Datum L x H Beskr kr / kilo Anm
T1 Bl-t n:r 134a.) November 1872. Röd Söderhamn 1873-04-26 190x103 Qvitto å inlem ass post rdr skålp Ortsnamn
T1 Bl-t n:r 134a.) November 1872. Röd Arvika 1873-06-29 190x103 Qvitto å inlem ass post rdr skålp 9 Ortsnamn
T1 Bl-t n:r 134b.) November 1872. Röd Moheda 1873-02-26 186x107 Qvitto å inlem ass post rdr skålp Ort 3 Rad n.h.
T2 Bl-t n:r 134a.) December 1872. Röd Landskrona 1874-12-16 186x104 Qvitto å inlem ass post rdr skålp Ortsnamn
T2 Bl-t n:r 134b.) December 1872. Röd Oderljunga 1876-12-08 183x105 Qvitto å inlem ass post rdr skålp U-ort 3 R n.h.
T3 Bl-t n:r 134b.) December 1872. blek Börringe 1877-07-22 183x107 Qvitto å inlem ass post kr. skålp Ort 3 Rad n.h.
T3 ? 134c.) December 1872. blek ? - 183x107 Qvitto å inlem ass post kr ?
T3 Bl-t n:r 134a.) December 1872. blek Lidköping 1878-05-16 187x103 Qvitto å inlem ass post kr. skålp Ort
T4 Bl-t n:r 134a.) 18 Januari 1878. Röd Norrköping 1879-09-11 189x105 Qvitto å inlem ass post kr. skålp Ort
T4 Bl-t n:r 134b.) 18 Januari 1878. Röd Fristad 1880-02-26 188x106 Qvitto å inlem ass post kr. skålp Ort 4 Rad n.h.
T5 ? 134b.) 18 Januari 1878.   ? - 188x106 Qvitto å inlem ass post kilogram ?
T6 Bl-t n:r 134a.) December 1879. Röd Sth, M. 1880-09-25 189x107 Qvitto å inlem ass post kr. kilog Ort 
T6 Bl-t n:r 134a.) December 1879. Röd Gamleby 1889-08-25 274x105 Qvitto å inlem ass post kilogram kr Ort hela bl
T6 Bl-t n:r 134b.) December 1879. Röd Tyringe 1884-02-09 187x108 Qvitto å inlem ass post kr. kilog Ort 4 Rad n.h.
T6 Bl-t n:r 134a.) December 1879. Röd Sth, B. 1886-11-05 189x107 Qvitto å inlem ass post kr. kilog Ort
T7 Bl-t n:r 134,a. Februari 1894.) Svart Klippan 1897 SE-15 156x083 Qvitto å inlem ass post kr. kg. U-ort
T7 Bl-t n:r 134,b. Februari 1894.) Svart Perstorp 1897-10-11 157x082 Qvitto å inlem ass post kr. kg. U-ort 7Rnh
T9 Bl-t n:r 134. Maj 1902.) Svart Örkelljunga 1906-03-16 155x083 Inle_m rö ass förs öre -- U-ort
T10 Bl-t n:r 134. Maj 1902.) Svart Örkelljunga 1911-03-16 155x083 Inlä_m rör ass förs öre -- U-ort

Blankett 135.

 
ID Bl-t nr Nr/Litt Mån År Typ/färg Ort Datum L x H Beskr kr / kilo Anm
T1 Bl-t n:r 135.) November 1872. Svart Moheda 1973-02-26 190x103 Qvitto å inl rek bref. rdr -- Ort 3Rad n.v.
T2 Bl-t n:r 135.) December 1872. Svart Anderslöv 1874-08-02 190x107 Qvitto å inl rek bref rdr -- Ort 3Rad n.v.+mottag
T2 Bl-t n:r 135.) December 1872. Svart Börringe 1875-01-19 182x108 Qvitto å inl rek bref rdr -- U-ort 3Rad n.v.+mottag
T3 Bl-t n:r 135.) December 1872. Svart Börringe 1876-10-01 180x105 Qvitto å inl rek bref kr -- Ort 3Rad n.v.+mottag
T4 Bl-t n:r 135.) December 1876. Svart Lidköping 1878-01-26 185x105 Qvitto å inl rek förs kr -- Ort 3Rad n.v.+mottag
T5 Bl-t n:r 135.) December 1876. Svart Söderhamn 1880-04-04 190x105 Qvitto å inl rek förs kr  Ort 4Rad n.v.Norge
T6 Bl-t n:r 135.) 18 Januari 1878. Svart Lantbrev 1883-12-10 184x105 Qvitto å inle rek förs kr -- Ort 4Rad n.v.
T6 Bl-t n:r 135.) 18 Januari 1878. Svart Handskriv 1880-03-31 188x107 Qvitto å inle rek förs kr -- U-ort 4Rad n.v.
T7 Bl-t n:r 135,a. Februari 1894.) Blå Klippan 1896-OC-20 155x084 Qvitto å inl rek förs kr -- U-ort
T7 Bl-t n:r 135,b. Februari 1894.) Blå Bolleb. 1897-12-15 154x082 Qvitto å inle rek förs kr -- U-ort
T9 Bl-t n:r 135,a. Februari 1894.)  Svart Sölvesb. 1894-12-03 154x082 Qvitto å inl rek förs kr -- U-ort
T10 Bl-t n:r 135,b. Februari 1894.) Svart Tyringe 1894-06-03 154x081 Qvitto å inl rek förs kr -- U-ort
T11 Bl-t n:r 135. Maj 1902.) Blå Tyringe 1903-07-26 155x083 Inle_m bevis rek öre -- U-ort
T12 Bl-t n:r 135. Maj 1902.) Blå Nygård xxxx-11-28 151x085 Inlä_m bevis rek öre -- U-ort

 

Main page

Posthistoria

Blanketter

Blanketter 136-139

Bl.294 P.S.-kort

Blt 134a.)

Novem 1872

Första upplagan av Blankett 134a.) stämplad Södertälje 1873-04-28. Uppräkningen tyvärr bortriven. Kvitto på ett mycket intressant brev med porto 24 + 50 + 10 öre uppräkning = 84 öre
Blt_134a_Arvika Novem 1872 Första upplagan av Blankett n:r 134a.) stämplad ARVIKA 1873-06-29. Vikt 20 ort, ASS - Sextio nio riksdaler 50 öre.
Blt_134a Decem 1872 Andra upplagan av Blankett n:r 134a.) stämplad

Blt 135

Novem 1872

 Blankett 135 Första upplagan, stämplad Ankarsrum 1873-04-10. Datum manuellt ifyllt
Blt_135_Karls Dec 1872 Blankett 135 Andra upplagan, stämplad Karlstad 1874-12-16. Qvitto å inlemnadt rekommenderadt bref.
Blt_134a79 Decem 1879 (Blankett n:r 134a.) Stämplad Gamleby 1889-08-25. Hela blanketten med fästningen i häftet.

Litteraturhänvisning.

Blankettförteckning 1895 m.fl.

Artikel i SSPD Nr. 4 1994 av Lennart Ivarsson

   
   

 

+   +  +  +

   Vänligen rapportera problem eller felaktiga länkar på denna webplats till.==>    Please report any problems or missing links on this Web site to ....   ==>  

Dotsrad8k.gif (8003 bytes)