Blankett 87.

Adresskort till Returpaket.

 

Förteckning över mina blanketter är konverterad  till Access.

Åter= Main page

Åter Blanketter

Blankett 134-135 Blankett 136-139 Blankett 140-143
Bl.294  P.S.-kort

Blankett 11

Blankett 65 Blankett 77 Blankett 

Blankett 

Blankett  Blankett  239 Blankett  Blankett 

Blankett 301-302

Blankett  329 Blankett  398 Blankett  411-413 Blankett  723

 

Tillkomsten av PS-korten var just att förenkla beställningsrutinerna för blanketter och etiketter. 

Flertalet uppgifter om blanketterna är hämtade från egen samling och 

Blankettförteckning 1895. Blankettförteckning 1907.
Blankettförteckning 1902. Blankettförteckning 1910.

Blanketter enl. 1895 års förteckning:

87  - - - - - - - - - - - - - - (vakant nummer)
91 Kuvert till postanvisningar

Blanketter enl. 1910 års förteckning:

87  - - - - - - - - - -  - - - - (vakant nummer)
91  - - - - - - - - - -  - - - - (vakant nummer)

 

Teckenförklaring:

Bl-t nr = Blankett nr eller n:r. Senare Bl. nr L x H = Blankettens storlek i mm.
Beskr = 92mm = längden på blankettens titeltext.
Datum = Blanketten stämplad/använd. Anm = antingen text kr/kilo el. riksdaler/skålpund
 
Bl Nr Mån År Revid Stämplat LxH Beskrivning Anm1 An An2
Bl. 87. ?. 15.) - - ?147x103 Adressk till returp - Sv PH -
Bl. 87. Aug. 27.) - 1934-10-15 147x103 Adressk till returp Sundsvall LR -
Bl. 87. Aug 27.) Pv.tr.Sth Malmö 1933-01-24 147x103 Adressk till returp + röd et f B Lilja återk
Bl. 87. Febr. 44.) 51 3104 Pv.tr.Sth. 1972-12-09 147x104 Adressk till returp Sandhamn G.D. -
Bl. 87. Febr. 44.) Pv.tr.Sth. 1947 P 48 148x105 Adressk till returp - K -
Bl. 87. Febr. 44.) Pv.tr.Sth. 1949 -Sak 148x105 Adressk till returp Sak - -
Bl. 87. Jan. 57.) Pv.tr.Sth. 1957 o 1972-04-05 147x106 Adressk till returp - K Ursvik
Bl 87 Juni 63) Pv tr Sth 1971-11-18 148x105 ADRESSK Returp - - Dannem
Bl 87 Juni 63) Pv tr Sth 1963 1970-06-16 148x105 ADRESSK Returp - - Vällin
Bl 87 Juni 63 Pv tr Sth 1963 1972-09-26 148x105 ADRESSK Returp 2508 - Lund 2
Bl 87 Juni 63) +Pv tr Sth 1964 1975-02-14 148x105 ADRESSK Returp 3639 - 5:- På
Bl-t n:r 91. Febr. 1911.) - 1919-08-06 ?09x?60 Adressk till - JB 0:-

Länkar till:

     

 

MrBid Tradera Qxl

 

Åter= Main page

Åter Posthistoria

Åter Blanketter

Blankett 134-135

Blankett 136-139

Litteraturhänvisning.

 

+   +  +  +

 
   Vänligen rapportera problem eller felaktiga länkar på denna webplats till.==>    Please report any problems or missing links on this Web site to ....   ==>  

Dotsrad8k.gif (8003 bytes)