Blankett 77 Kvitto på/å.

Blanketter för olika ändamål. Här tas endast med Bl. 77 som kvitto på olika inbetalningar till Postverket.

 

Förteckning över mina blanketter i Avanti är konverterade  till Access.

Åter=  Main page

Åter Blankett

Blankett 134-135 Blankett 136-139 Blankett 140-143
Bl.294  P.S.-kort

Blankett  11

Blankett  65 Blankett  Blankett  87

Blankett 

Blankett  Blankett  166-169 Blankett  Blankett 239

Blankett  301-302

Blankett  329 Blankett  398 Blankett  411-413 Blankett  723

Tillkomsten av PS-korten var just att förenkla beställningsrutinerna för blanketter och etiketter.

Flertalet uppgifter om blanketterna är hämtade från egen samling och även andras.

Blankettförteckning 1895. Blankettförteckning 1907.
Blankettförteckning 1902. Blankettförteckning 1910.

Blanketter enl. 1895 års förteckning:

77 Förteckning över passagerare med postångfartyg

Blanketter enl. 1910 års förteckning:

77 Viktjournal

När ett blankettnummer blev ledigt, så tog man det till den blankett man behövde. Detta gör att ett visst blankett-nr kan ha en massa olika användningsområden

Teckenförklaring:
Bl-t nr = Blankett nr eller n:r. Senare Bl. nr/Bl nr L x H = Blankettens storlek i mm.
Beskr = Texten på blankettens titeltext.
Datum = Blanketten stämplad/använd. Anm = 

Bl. 77 Kvitto

 

Bl Nr Mån År Tryckort Stämplat Plats L x H Beskr Anm An1
Bl-t n:r 77. Nov. 1917.) - obeg - 178x118 Kvitto å erlagt be Tra (10ö Med.)
Bl-t n:r 77. Nov. 1917.) Pv.tr.Sth. 1923 1931-01-28 Gustafsberg 178x119 Kvitto å erlagt be Tra (10ö Lejon)
                     
                     
Bl. 77. Mars 29.) Pv.tr.Sth. - - 15x10 Kvitto på erl belopp Sfb96 10 öre
Bl. 77. Aug. 30.) Pv.tr.Sth. 1940-02-22 Ljungbyhed ?95x105 Kvitto å erl belopp. K hålsl
Bl. 77. Aug. 30.) Pv.tr.Sth. 1941 1942-08-25 Örebro 1 94x105 Kvitto å erl belopp. K -
Bl. 77. Aug. 30.) Pv.tr.Sth. 1942 1946-12-09 Stockholm 16 148x105 Kvitto å erl belopp. K -
Bl. 77. Okt. 44.) Pv.tr.Sth. 1945 1945-08-27 Kristianstad 148x105 Kvitto å erl belopp K -
Bl. 77. Okt. 44.) Pv.tr.Sth. 1946 194?-1?-1? - 148x105 Kvitto å erl belopp Sak -
Bl. 77. Okt. 44.) Pv.tr.Sth. 1947 1947-10-15 Stockholm 148x105 Kvitto å erl belopp - -
Bl. 77. Okt. 44.) Pv.tr.Sth. 1948 1949-03-05 Sthlm 6 148x105 Kvitto å erl belopp. K 4,70:-
Bl. 77. Juli 49.) Pv.tr.Sth. 1949 1951-01-04 Hässleholm 148x105 Kvitto å erl belopp - Hålslag
Bl. 77. Sept. 51.) Pv.tr.Sth. 1952-07-27 - 148x105 Kvitto på erl belopp - -
Bl. 77. Aug. 56.) Pv.tr.Sth. 1956 1956-12-18 Hässleholm 148x105 Kvitto på erl belopp - -
Bl. 77. Sept. 57.) Pv.tr.Sth. 1957 o 1958-11-29 Malmö 3 148x105 Kvitto på erl belopp K -
Bl 77 Maj 61) + Pv tr Sth 1961 1966-05-27 Ulvsby 148x105 KVITTO. Erl belopp K -
Bl 77 Mar 62) o Pv tr Sth 1962 1963-03-07 Malmö 148x105 KVITTO. Erl belopp - -
Bl 77 Nov 62) o Pv tr Sth 196 1964-10-12 Stockholm 148x105 KVITTO. Erl belopp K -4631

Kvitto av lite udda slag.

Lu_Snoge 1900 Bosjöklosters Gård.  Postväskearfvode för 1st Kvartalet 1900. Kr 4.50 kvitteras. Stämplat Snogeröd 1900-04-01
     
Lu_Torest 1909 Prästlön februari 1909 för 8 fyrk = 5 kr  84 öre. Stämplat Torestorp 1909-02-01
Bl_77 1927 1927 Kvitto å erlagt belopp. 10 öre Lejon, stämplad Gustafsberg 1927-07-09. Blanketten något klippt i vänster kant
  1951 Bl.77. (Sept. 51.) Pv. tr. Sth.
  1956 Bl.77. (Aug. 56.) Pv. tr. Sth. 1956
  1957 Bl.77. (Sept. 57.) Pv. tr. Sth. 1957o

Länkar till:

     

 

Main page

Posthistoria

Blanketter

Blankett 134-135

Blankett 136-139

Litteraturhänvisning.

+

   Vänligen rapportera problem eller felaktiga länkar på denna webplats till.==>    Please report any problems or missing links on this Web site to ....   ==>