Blankett 411-413.

Lantbrevbärarens Inlämningsbevis.

Tillkomsten av PS-korten var just att förenkla beställningsrutinerna för blanketter och etiketter.

 

Main page

Posthistoria

Blankett 134-135 Blankett 136-139 Blankett 140-143
Bl.294 P.S.-kort

Blankett 11

Blankett 65 Blankett 77 Blankett 87

Lösen 

Att ett brev ... Åter Blanketter Blankett  Blankett 239
Blankett 301-302 Blankett 329 Blankett 398 Blankett 411-413  

Blankett 703

Blankett 704-705 Blankett 706 Blankett 715 Blankett 723

Flertalet uppgifter om blanketterna är hämtade från egen samling och 

Blankettförteckning 1895. Blankettförteckning 1907.
Blankettförteckning 1902. Blankettförteckning 1910.

Blanketter enl. 1895 års förteckning:

411

Högsta nummer enl. 1895 års förteckning är 300. 

Blanketter enl. 1910 års förteckning:

411

 Inlämningsbevis rörande rekommenderad och assurerad försändelse samt  postanvisningsbelopp, som aflämnats till landtbrefbärare af 1:a klass.
413 Inlämningsbevis rörande rekommenderad försändelse, som aflämnats till landtbrefbärare af 2:a klass.

Teckenförklaring:

Bl-t nr = Blankett nr eller n:r. Senare Bl. nr L x H = Blankettens storlek i mm.
Tryckt = Plats / År Beskr = Texten i blankettens titeltext.
Datum = Blanketten stämplad/använd. Anm = antingen text eller fler siffror
 
Bl_t Nr Litt Mån År Tryckt Datum Plats L x H Beskrivning Anm
Bl. 411 . Aug. 09.) -1:a Rev 1925-12-14 - 118x127 Inlämningsbevis. Gult 
Bl-t n:r 411 . Maj 1914.) - 1914-12-77 Skellef. 15x Inlämningsbevis Sak
Bl. 411 . Sept. 25.) Pv.tr.Sth. 1925 1927-03-02 - 139x118 Inlämningsbevis. -
Bl. 411 . Sept. 25.) Pv.tr.Sth. Sak 1924-03-77 - 139x118 Inlämningsbevis. Sak
Bl. 411 . Juni 27.) Pv.tr.Sth. 1929-04-13 - 147x105 Inlämningsbevis. -
Bl. 411 . Dec. 29.) Pv.tr.Sth. 1932-11-23 - 148x105 Inlämningsbevis. -
Bl. 411 . Dec. 29.) Pv.tr.Sth. 1933-09-06 - 149x105 Inlämningsbevis. SA-32 2195
Bl. 411 . Jan. 34.) Pv.tr.Sth. 1934-01-19 - 146x105 Inlämningsbevis. -
Bl. 411 . Jan. 34.) Pv.tr.Sth. 1935-03-27 Kvill-Ör 148x105 Inlämningsbevis. 34 744
Bl. 411 . Juni 38.) Pv.tr.Sth. 1940-10-04 Blidsberg 148x105 Inlämningsbevis. -
Bl. 411 . Juni 38.) Pv.tr.Sth. 1939-08-02 - 148x105 Inlämningsbevis. 38 1621
Bl. 411 . Juni 38.) Pv.tr.Sth.1940 1942-03-04 - 148x105 Inlämningsbevis. -
Bl. 411 . Juni 38.) Pv.tr.Sth.1941 1942-11-19 Osby L1 148x105 Inlämningsbevis. -
Bl. 411 . Juni 38.) Pv.tr.Sth.1942 1943-01-04 Dingelvik 148x105 Inlämningsbevis. Gustavsson
Bl. 411 . Juni 38.) Pv.tr.Sth.1943 1944-03-04 - 148x105 Inlämningsbevis. Lbr
Bl. 411 . Maj 44.) Pv.tr.Sth.1944 1945-06-28 Svartsjö 148x105 Inlämningsbevis. 44 1470
Bl. 411 . Maj 44.) Pv.tr.Sth.1944 1945-10-22 Hedekas 147x105 Inlämningsbevis. 44 3615
Bl. 411 . Mars 45.) Pv.tr.Sth.1945 1946-02-19 Osby 147x105 Inlämningsbevis. 45 921
Bl. 411 . Mars 45.) Pv.tr.Sth.1946 1946-12-24 Kvillsfors 147x105 Inlämningsbevis. 46 120
Bl. 411 . Mars 45.) Pv.tr.Sth.1946 1946-10-19 Osby L1 147x105 Inlämningsbevis. 46 120
Bl. 411 . Sept. 47.) Pv.tr.Sth.1947 1948-03-27 Skived 147x105 Kvitto. 47 2731
Bl. 411 . Sept. 47.) Pv.tr.Sth.1948 1950-03-22 Skived 147x105 Kvitto. -
Bl. 411 . Sept. 47.) Pv.tr.Sth.1948 1948-08-16 Örebro 1 147x105 Kvitto. -
Bl. 411 . Sept. 47.) Pv.tr.Sth.1950+ 1951-02-16 Kvillsfors 147x105 Kvitto. 50 1668
Bl. 411 . Sept. 47.) Pv.tr.Sth.1951+ 1952-02-01 Kvillsfors 147x105 Kvitto. -
Bl. 411 . Sept. 47.) Pv.tr.Sth.1952+ 1953-02-03 Kvillsfors 147x105 Kvitto. 52 1243
Bl-t n:r 411 . August 1909.) - 1923-03-14 - 124x125 Inlämningsbevis -
Bl-t n:r 413 . aug 1909).   Postrytt 1 - 134x112 Inlämningsbevis. Sak
Bl-t n:r 413 . Januari 1911). - 1916-03-26 Lbb 128x108 Inlämningsbevis. -
Bl-t n:r 413 . Januari 1911). POSTV TRY 1922-01-18 - 134x112 Inlämningsbevis. -
Bl. 712 . Dec. 24.) - 1926-07-21 Viken 152x84 Inlämn. rö.inbet. Ljusbrun
Bl-t n:r 712 . Dec. 24.) Pv.tr.Sth.1924 1926-01-17 Röjdåfors 151x85 Inlämn. rö.inbet. -

 

Länkar till:

     
Bl_413G 1915 Blankett n:r 413. (Januari 1911). Inlämningsbevis 3 antecknat 16/7 1915 av A. Stenander, Götene.

Dingelvik

1942 Bl. 411. (Juni 38.) Pv. tr. Sth. 1942. Daterad 1943-01-04. Intressant datumlös stämpel med text "Gustavsson, Brevbärare  Dingelvik". Krona och posthorn i centrum tolkas som postal stämpel.
     

Kvitto på inlämnade vanliga försändelser

Avgiften för kvitto å inlämnade vanliga försändelser

Datum Valör öre Datum Valör öre
1923-01-01 10   1977-02-01 70
1964-07-01 20   1977-03-01 80
1967-01-01 30   1978-02-01 100
1972-07-01 35   1981-06-04 150
1975-05-01 50      
         
         

 

 

MrBid Tradera Qxl

 

Åter= Main page

Åter Blanketter

Blankett 134-135

Blankett 136-139

Bl.294 P.S.-kort

Litteraturhänvisning.

 

+   +  +  +

 
   Vänligen rapportera problem eller felaktiga länkar på denna webplats till.==>    Please report any problems or missing links on this Web site to ....   ==>  

Dotsrad8k.gif (8003 bytes)