Blankett 398.

Blanketter för Paket.

Tillkomsten av PS-korten var just att förenkla beställningsrutinerna för blanketter och etiketter.

   
Main page

Posthistoria

Blankett 134-135 Blankett 136-139 Blankett 140-143
Bl.294 P.S.-kort

Blankett 11

Blankett 65 Blankett 77 Blankett 87

Lösen 

Att ett brev ... Åter Blanketter Blankett  Blankett 239
Blankett 301-302 Blankett 329 Blankett 398 Blankett 411-413  

Blankett 703

Blankett 704-705 Blankett 706 Blankett 715 Blankett 723

Flertalet uppgifter om blanketterna är hämtade från egen samling och 

Blankettförteckning 1895. Blankettförteckning 1907.
Blankettförteckning 1902. Blankettförteckning 1910.

Blanketter enl. 1895 års förteckning:

398

Avis om inrikes postförskottsförsändelse jämte postförskottsanvisning. 

Blanketter enl. 1910 års förteckning:

398

Avis om inrikes postförskottsförsändelse jämte postförskottsanvisning. 

Blankettenummer 398 ändrat 1964 till 2010.05

Teckenförklaring:

Blå text nedan = länk till bild

Bl-t nr = Blankett nr eller n:r. Senare Bl. nr L x H = Blankettens storlek i mm.
Beskr = Texten på blankettens titeltext.
Datum = Blanketten stämplad/använd. Anm =
 
Bl Nr Litt Mån År Plats/Rev Datum LxH Beskrivning Anm
Bl-t n:r 398 . Juni 1909.) Nyköping 1911-05-16 160x12? Adr.t.inr.pfskott. OII klippt
Bl-t n:r 398 . April 1910.) Sthlm 8 1911-10 16x12 Adr.t.inr.pfskott. -
Bl-t n:r 398 . Okt ? 1912.) Stockholm 1 1914-06-06 160x12? Adr t inr pfskott. -:65
Bl-t n:r 398 . Okt 1912.) Uppsala 1 1913-12-18 160x242 Adr t inr pfskott. Retur -Lösen
Bl-t n:r 398 ? ? del 1 ? Älfsered 1913-12-25 160x?12 Adr.t.inr.pfskott. GV
Bl-t n:r 398 ? ? del ? Helsingb. 1918-10-14 162x?12 Adr.t.inr.pfskott. -
? 398 ? ? del 2 ? Sankt Anna 1924-03-04 12?x12? Postförskottsanv En må
Bl-t n:r 398 . Aug. 1915.) Utbildn Obeg 162x241 Adressk t inr pf -
Bl-t n:r 398 . Maj 1916.) Utbildn Obeg 160x240 Adressk t inr pf -
Bl-t n:r 398 . ? ? Örebro 1916-05-08 14?x240 Adr t inr pfskott. v.sid 1:05
Bl-t n:r 398 . April 1918.) Korsnäs 1919-01-09 15?x240 Adr t inr pfskott. GV 1:20
Bl-t n:r 398 . April 1919 ) Traryd Övn. 164x244 Adr t inr pfskott. -
Bl. 398 . Sept. 21.) Ronneby 1922-11-06 159x245 Adressk.t.inr.pfskott ej utlöst
Bl. 398 . Sept. 21.) Stockholm 1924-01-02 125x120 Postförskottsanv u.frim
Bl. 398 a. Juli 22.) Stockholm 1926-03-15 125x120 Postförskottsanv u.frim
Bl. 398 b.Sak Juli 22.) -Sak 19 148x105 - -
Bl. 398 b. Okt. 22.) Älfdalen 1925-11-23 160x114 Adr. t.inr.paket.pf -
Bl. 398 a. Sept. 24.) Ytterby 1926-08-23 159x122 Adr.t.inr.pfskott. -
Bl. 398 b. Jan. 24.) Arbrå 1924-09-13 160x120 Adr.t.inr.pfskott. TraSö
Bl. 398 b. Jan. 24.) Ljusdal 1927-06-28 160x120 Adr.t.inr.pfskott. BF - Sak
Bl. 398 a.Sak Febr. 26.) Sak 1926-11-   Adr.t.inr.pfskott. Sak
Bl. 398 a. Okt. 26.) Korsnäs 1927-04-01 148x?10 Adr.t.inr.pfskott. -
Bl. 398 a. Okt. 26.) Osby 1933-07-08 147x210 Adr.t.inr.pfskott. kvitto
Bl. 398 b. Okt. 26.) Storebro 1932-06-22 148x208 Adr.t.inr.pfskott. hålsl
Bl. 398 a. Maj 34.) Pv.tr.Sth. Obeg 147x209 Adr.t.inr.postförs. -
Bl. 398 b. April 35.) Göteborg 1944-10-07 148x105 Adr.t.inr.pakpf 90+ 5öre
Bl. 398 a. April 37.) Pv.tr.Sth. 1938-10-12 148x210 Adr.t.inr.postförs. -
Bl. 398 b.Sak April 37.) Pv.tr.Sth. Obeg 148x262 Adr.t.inr.paketpf. Sak
Bl. 398 b.Sak Jan 39.) Bak Feb 41.) 1943-06-17 148x105 Adr.t.inr.paketpf. På avsänd
Bl. 398 b. Mars 42.) Kri -hamn 1944-08-24 148x105 Adr.t.inr.pakpf 90+ 5öre
Bl. 398 a. Febr. 44.) .... ad.. 1944-08-11 148x105 Adr.t.inr.postf. Utan frim
Bl. 398 b. April 46.) Västerås 1949-02-17 148x105 Adr.t.inr.pak pfskott. Skad.
Bl. 398 a. Mars 48.) Östadkulle 1960-08-16 148x106 Adr.t.inr. postförsk U.frim
Bl. 398 b.Sak Mars 48.) Sak 1949-10- 15x26 Adr.t.inr.pfskott. Sak
Bl. 398 b. Mars 48.) - 1969-04-26 148x105 Adr.t.inr.pakpf U.frim ?
Bl. 398 a. Maj 51.) Pv.tr.Sth.+ Obeg 148x210 Adressk t inr pf En m.fr.av
Bl. 398 A. Nov. 55.) Danderyd 1968-09-12 148x105 ADRESSK t inr pf 5:60 -
Bl. 398 B. Sept. 55.) Vittaryd 1968-02-15 148x106 Adr.t.inr.pfskott. -
Bl. 398 B. Juli 57.) Göteborg 7 1967-04-11 148x106 ADRESSK. t. inr. pfsk. -
Bl 398 A Maj 59) *Pv tr Sth Obeg 148x210 ADRESSK inr pf En m.fr.av
Bl 398 A Maj 59) *Pv tr Sth 60-08-17 148x210 ADRESSK inr pf En m.fr.av
Bl 398 A Maj 59) Östadkulle 1960-08-24 148x105 ADRESSK inr postförs Tjänste
Bl 398 B Maj 59) Kungsbacka 68-03-08 148x210 ADRESSK inr pakpf -
Bl 398 A Mars 61) *Pv tr Sth 1969-01-31 148x210 Adr.t.inr.pfskott. Mak

Postförskottsanvisning:

 

Länk  

Postförskottsanvisning

Bl398_Hel 1966

Hel blankett 2010.05

Bl398_del 1970

Del av blankett 2010.05, Postförskottsanvisning med checkprotektorskydd - Ej över 100 kr. Stämplad Linköping 1970-09-14. Utbetalningsdag Johanneshov 1970-09-17

Länkar till:

 

Bl

Postförskottsanvisning på baksidan rund stämpel "Kvitto Å avi" 1924-03-08

Blt 398 1910

Blankett n:r 398 (April 1910.). Adresskort till inrikes postförskott frankerat 65 öre OII från Kneippbaden 1911-03-10.

PoRe Bl398

Adresskort från Borås 1925-12-22 till Piteå P.R.. Eftersänt etikett 326 till Stockholm 1925-12-31, - till Östersund 1926-01-11, - till Malå. Lösen etikett 90 öre.

Länkar till:

     

 

 

Åter= Main page

Åter Posthistoria

Blankett 239

Blankett 134-135

Blankett 136-139

Åter Blanketter

Blanketter 11 Blankett 301-302 Blankett 411-413 Blankett 723

 

Litteraturhänvisning.
pos

 

+   +  +  +

 
   Vänligen rapportera problem eller felaktiga länkar på denna webplats till.==>    Please report any problems or missing links on this Web site to ....   ==>  

Dotsrad8k.gif (8003 bytes)