Blankett 329.

Blanketter för Reklamation.

 

Förteckning över mina blanketter är konverterad  till Access.

Åter=Main page

Åter Blanketter

Blankett 134-135 Blankett 136-139 Blankett 140-143
Bl.294 P.S.-kort

Blankett 11

Blankett 65 Blankett 77 Blankett 87

Blankett 

Blankett  Blankett 239 Blankett  Blankett 

Blankett 301-302

Blankett  Blankett 398 Blankett 411-413 Blankett 723

 

Tillkomsten av PS-korten var just att förenkla beställningsrutinerna för blanketter och etiketter. 

Flertalet uppgifter om blanketterna är hämtade från egen samling och 

Blankettförteckning 1895. Blankettförteckning 1907.
Blankettförteckning 1902. Blankettförteckning 1910.

Blanketter enl. 1895 års förteckning:

329. Högsta nummer enl. 1895 års förteckning är 300. 

Blanketter enl. 1910 års förteckning:

329. Reklamation rörande postförsändelse.

 

Teckenförklaring:

Bl-t nr = Blankett nr eller n:r. Senare Bl. nr L x H = Blankettens storlek i mm.
Beskr = Texten på blankettens titeltext.
Datum = Blanketten stämplad/använd. Anm = 
 
Bl_nr Nr Mån År Tryckt Datum Plats L x H Beskrivning Äga Anm
Bl-t n:r 329. September 1899.) - 1908-10-03 Onsala 224x362 Reklamation K  
Bl-t n:r 329. Februari 1908.)   1909-12-23 Skara 242x360 Reklamation K -
Bl-t n:r 329. April 1910)   1910-08-22 Skara 242x360 Reklamation K  
Bl-t n:r 329. Mars 1912). Po Tryckeri 1919-04-08 Stockholm 225x360 Reklamation K  
Bl. 329. Nov 1920) - 192? till Tyskl. ?223x357 Reklamation MG8  
Bl. 329. April 25.) Pv.tr.Sth. 1927-01-05 Kramfors 223x357 Reklamation KCN -
Bl. 329. Maj 28.) Pv.tr.Sth. 1930-05-02 Nyland 210x297 Reklamation KCN -
Bl. 329. Mars 31.) Pv.tr.Sth. 1932-05-23 Nyland 210x297 Reklamation KCU -
Bl. 329. Mars 32.) Pv.tr.Sth. 1936-03-04 Nyland 210x297 Reklamation KCN -
Bl. 329. Sept. 39.) Pv.tr.Sth.1940 1942-11-19 Sandslån 210x297 Reklamation KCN -
Bl. 329. Sept. 39.) Pv.tr.Sth.1941 1942-09-25 Nyland 210x297 Reklamation KCU -
Bl. 329. Maj 43.) Pv.tr.Sth.1945 1948-02-28 Bollstabruk 210x297 Reklamation KCU -
Bl. 329. Okt. 46.) Pv.tr.Sth.1946 P 48 - 210x297 Reklamation K -
Bl. 329. Okt. 47.) Pv.tr.Sth.1947 1952-12-03 Dynäs 210x297 Reklamation KCN -
Bl. 329. Maj 51.) Pv.tr.Sth. + 1956-03-21 Kramfors 210x297 Reklamation KCU -

 

Länkar till:

     

 

MrBid Tradera Qxl

 

Åter= Main page

Åter Posthistoria

Åter Blanketter

Blankett 134-135

Blankett 136-139

Litteraturhänvisning.

 

+   +  +  +

 
   Vänligen rapportera problem eller felaktiga länkar på denna webplats till.==>    Please report any problems or missing links on this Web site to ....   ==>  

Dotsrad8k.gif (8003 bytes)