Blankett 301-302.

Inlemningsbevis rörande en assurerad eller rekommenderad försändelse.(301)

Ett antal olika tryckupplagor av de två blanketterna 301 och 302 avsedda som kvitto för EN eller FLERA inlämnade försändelser.

Tillkomsten av PS-korten var just att förenkla beställningsrutinerna för blanketter och etiketter. 

Main page

Posthistoria

Blankett 134-135 Blankett 136-139 Blankett 140-143
Bl.294 P.S.-kort

Blankett 11

Blankett 65 Blankett 77 Blankett 87

Lösen 

Att ett brev ... Åter Blanketter Blankett  Blankett 239
Blankett 301-302 Blankett 329 Blankett 398 Blankett 411-413  

Blankett 703

Blankett 704-705 Blankett 706 Blankett 715 Blankett 723

 

Flertalet uppgifter om blanketterna är hämtade från egen samling och andras

Blankettförteckning 1895. Blankettförteckning 1907.
Blankettförteckning 1902. Blankettförteckning 1910.

Blanketter enl. 1895 års förteckning:

301

 Högsta nummer enl. 1895 års förteckning är 300. 

Blanketter enl. 1910 års förteckning:

301. Inlämningsbevis rörande en  assurerad eller rekommenderad försändelse. 
302. Inlämningsbevis rörande flere  assurerade eller rekommenderade försändelser.

Teckenförklaring:

Bl-t nr = Blankett nr eller n:r. Senare Bl. nr L x H = Blankettens storlek i mm.
Tryckt = Plats / År Beskr = e eller ä  i blankettens titeltext.
Datum = Blanketten stämplad/använd. Anm = Titeltextens längd, Bref / Brev mm.
Blå text i Bl t = länk till bild Röd text = avvikande
 
Bl_t Nr Litt Mån År Tryckt Datum Plats L x H Beskrivning Anm
Bl-t n:r 301 . Septe 1899.) - 1906-02-22 Sundsv 125x158 Inläm rö en ass e 57 mm. Bref
Bl-t n:r 301 . Septe 1899.) - 1907-05-14 Sölves 124x156 Inlem rö en ass e 57 mm. Bref
Bl-t n:r 301 . Septe 1899.) - 1910-09-14 Borgh. 124x158 Inläm rö en ass e 52 mm. Bref
Bl-t n:r 301 . Septe 1899.) - 1915-06-17 Örkellj. 125x159 Inläm rö en ass e 52 mm. Brev
Bl-t n:r 301 . Septe 1899.) - 1916-08-02 Finja 124x158 Inläm rö en ass e 53 mm. Brev
Bl-t n:r 301 . Maj 1916) - 1921-07-18 Traryd 146x120 Inläm rö en ass e 41 mm
Bl-t n:r 301 . Maj 1916.) - 1922-01-28 Örkellj. 148x122 Inläm rö en ass e 41 mm
Bl-t n:r 301 . Maj 1916.) - 1922-03-22 Stockh 149x117 Inläm rö en ass e 41 mm
Bl-t n:r 301 . Maj 1916.) - 1920-08-27 Borgh. 148x117 Inläm rö en ass e 51 mm
Bl-t n:r 301 . Maj 1916.) - 1918-11-21 Skifed 155x126 Inläm rö en ass e 51 mm
Bl-t n:r 301 . Maj 1916.) - 1917-04-27 Hvetl. 152x127 Inläm rö en ass e 53 mm
Bl-t _ 301 . Maj 1916.) - 1916-12-27 Hässleh. 154x127 Inläm rö en ass e 63 mm
Bl-t n:r 301 . Maj 1916.) Vm PVT 1922-07-17 Källsjö 148x121 Inläm rö en ass e 41 mm vit tras
Bl. 301 . Maj 16) - 1922-09-27 Örkellj. 150x118 Inläm rö en ass e 41 mm
Bl. 301 . April 25) - 1927-12-22 Öfre Ull 145x115 Inläm rö en ass e inom ett år
Bl. 301 . Okt. 26.) Pv.tr.Sth. 1930-11-08 Stockh. 148x105 Inläm rö en ass e inom ett år
Bl. 301 . Jan. 31.) Pv.tr.Sth. 1936-10-27 Kristian 148x105 Inläm rö en ass e inom ett år
Bl. 301 . Mars 38.) Pv.tr.Sth. 1943-05-26 Stensele 148x105 Inläm rö en ass e 36 kr
Bl. 301 . Mars 38.) Pv.tr.Sth. 1949 1963-05-31 Skyttmon 148x105 Inläm rö en ass e 36 kr
Bl. 301 . Mars 38.) Pv.tr.Sth. 1952 1953-06-26 Rörbäcks 147x105 Inläm rö en ass e 36 kr
Bl. 301 . Mars 38.) Pv.tr.Sth. 1953 1955-12-09 Karlstad 148x105 Inläm rö en ass e 36 kr
Bl. 301 A. Maj 55.) Pv.tr.Sth. 1959-05-30 Källviks 148x105 Kvitto på inl ass 36:-
Bl. 301 A. Jan. 56.) Pv.tr.Sth. 1958-01-? Sak 15x10 Kvitto på inl ass 36:- S
Bl 301 A Jan 56 ) Pv tr Sth  1957 o 1959-11-07 Malmö 6 148x105 Kvitto på inl ass 36:-
Bl 301 A Febr 58) Pv tr Sth  1957 o 1962-12-27 Osby 148x105 Kvitto på inl ass 36 kr Övertr m.50
Bl 301 A Febr 58) Pv. tr. Sth. 1960-07-15 Åstorp 148x105 Kvitto på inl ass 50 kr
Bl 301 A Febr 58) + Pv tr Sth 1961 1962-09-29 Edshults 148x105 Kvitto på inl ass 50 kr
Bl 301 A Nov 61) o Pv tr Sth 1961 1964-05-20 Karlstad 148x105 KVITTO inl ass -
                     
Bl_t Nr Litt Mån År Tryckt Datum Plats L x H Beskrivning Anm
Bl-t n:r 302 . Septe 1899.) - 1900-03-15 Höör 158x204 Inle_m rö ass o rek %=4 rader
Bl-t n:r 302 . Oktob 1900.) - 1904-JUL-1 Vexjö 158x204 Inläm rö ass o rek %=4 rader
Bl-t n:r 302 . April 1908.) - 1918-12-04 Örkellj. 160x207 Inläm rö ass o rek %=4 rader
Bl-t n:r 302 . Janua 1915.) - 1917-06-31 Göteborg 210x160 Inläm rö ass o rek %=4 rader
Bl-t n:r 302 . Maj 1916.) - 1919-12-05 Örkellj. 207x171 Inläm rö ass o rek %=4 rader
Bl. 302 . Maj 16.) - 1939-05-07 Ljungbyh 209x167 Inläm rö ass o rek %=4 rader
Bl-t n:r 302 . Maj 1916.) Sak Sak 1922-02-14 Sth 5 21x17 Inläm rö ass o rek %=5 rader Sa
Bl. 302 . Sept. 28.) - 45-05-14 Traryd 210x148 Inläm rö ass o rek %=5 rader
Bl. 302 a. April 38.) Pv.tr.Sth. 1940 1948-03-06 Traryd 210x148 Inläm rö ass o rek %=4 rader
Bl. 302 a. April 38.) Pv.tr.Sth. 1946 Obeg P 48 205x147 Inläm rö ass o rek -
Bl. 302 b. Aug. 40.) Pv.tr.Sth. 1945 Obeg P 48 210x298 Inläm rö ass o rek -
Bl. 302 a. Sept. 47.) Pv.tr.Sth. 1947 1948-03-30 Norrköp 211x147 Inläm rö ass o rek 5 Rek
Bl. 302 a. Sept. 47.) Pv.tr.Sth. 1948 1953-02-28 Ålem 205x147 Inläm rö ass o rek -
Bl. 302 a. Maj 51.) Pv.tr.Sth. 1964-10-30 Essvik 210x147 Inläm rö fl.vä %=4 rader
Bl. 302 a. Maj 51.) Pv.tr.Sth. 1958-02-27 Sandared 210x147 Inläm rö fl.vä %=4 rader

 

Länkar till:

     

 

Main page

Blanketter

Blankett 134-135

Blankett 136-139

Bl.294 P.S.-kort

Litteraturhänvisning.
Se Blanketter

 

+   +  +  +

 
   Vänligen rapportera problem eller felaktiga länkar på denna webplats till.==>    Please report any problems or missing links on this Web site to ....   ==>  

Dotsrad8k.gif (8003 bytes)