Postoblater.

Postala förslutsetiketter och sigill.

Kolla först SSPD:s sida med etiketter samt rapportera dina egna etiketter dit.

 

Förteckning över mina etiketter är gjord i registerprogram Avanti, men konverterat  till Access.

Main page

Posthistoria

Blanketter

Etiketter

Etikett

Etikett
 

Länk till SSPD:s sida med massor av etiketter.

 

Tillkomsten av PS-korten 1874 var just att förenkla beställningsrutinerna för blanketter och etiketter. 

Blanketter:

 
  Blankettförteckning 1895.
  Blankettförteckning 1902.
  Blankettförteckning 1907.
  Blankettförteckning 1910.

Flertalet uppgifter om etiketterna är hämtade från egen samling

Postoblat  Postala sigill (100)

     
           
   

 

     
       
         

 

Postoblater

Bild År Beskrivning olika postoblater
Pb 72. 1936 Rund Postoblat med krona över posthorn. Stämplad Hisingsbacka 1936-12-10
     
Lu oblat 1945 Rund Postoblat urklippt från baksidan av ett brev. Norsk förslutningsoblat från tiden omkr. 1945?
Lu Leksand 1930-tal Fyrkantig oblat 42 x 42 mm., Leksand *Postkontor*
Lu Wara 1930-tal Fyrkantig oblat 42 x 42 mm., Wara Postkontor
Lu Falko 1930-tal Fyrkantig oblat 42 x 42 mm., Falköpings Postkontor
Lu SthTidn   Fyrkantig oblat 40 x 40 mm. Postkontoret, Stockholm Tidningsexpeditionen

 

Pappsigill    och andra material

Länk Årtal

Pappsigill o annat - Beskrivning

Lu4 Bl73 1948 Tulldeklaration Bl. 73 (maj 32.) med pappsigill 37x37 mm. Sigillet är troligen av betydligt senare datum. Postgirokvitto stämplat Borås 1948-06-14
Lu4 Landsk 300 Landskrona Postkontor i papp
Lu4 SigillA 1943 Lokalt tillverkat sigill, Avesta med krona och posthorn  i relieff på frimärksliknande ark. Även poststämpel 1943-11-28
Lu4 SigillB   Lokalt tillverkat sigill, Borlänge med krona och posthorn  i relieff på frimärksliknande ark.  Troligen 1940-talet
Lu4 SigillV 1940-tal Lokalt tillverkat sigill, Västerås 1 med krona och posthorn  i relieff på frimärksliknande ark. Troligen 1940-talet


Lacksigill
Länk Årtal

Lacksigill - Beskrivning

Mar Skara 1862 Kunde varit ett riktigt vacker REK-brev från Skara stämplat 1862-12-21. Troligt porto 12 öre + Rektillägg 35 öre. På baksidan 4 sigill med text: SKARA  KGL. POST-KONTORS SIGILL som håller snöret på plats.
Lu4 40 tillkg 1876 Tillkännagivande att Enkedrottningen Josephina Maximiliana Eugenia avlidit 7 Juni 1876. Frankerat med 12 öre Tjänste, stämplat Stockholm 1876-06-12. Förslutet med svart Kungl. sigill
Lu4_TiSigill 1876 Sigillet från ovanstående brev, Enkedrottningens död, stämplat Stockholm 1876-06-12.
Lu4 sigill   Vackert rött lacksigill som suttit på brev eller handling. Solen skiner över ett liggande kors: SIGILLUM CONSISTORII GOTHOB. ø 32 mm.
Lu4 s sigill   Svart lacksigill: MASTRANDENSIS ' S ' OPP?? '. Liten skada vid ?-tecknen. ø 24 mm.
Lu4 Post1 1907 Baksidan av ett arkpaket från omkr 1907 med svarta lacksigill. Text: POSTVERKETS  FRIMÄRKESFÖRRÅD. De små sigillen (I.R. och A.K. ) är troligen privata som användes då 2 personer förseglade en förpackning av frimärke för leverans till en Poststation.
Lu4 lacks ?? Postens Röda lacksigill. Christianstad Postkontors Sigill. Åldern obekant
     
Lu4_ Maskbal 1882 Inträdeskort till "De fria konsternas Maskeradbal". Daterat Thorsdagen d 23 Mars 1882. Signerat V. A. i högerkant.  Kan det möjligen vara Konstnär Vicke Andrén som tecknat kortet ?

Postala etiketter utan Bl. nr. (200)

       
       
       
Bl. 215. (Okt. 53.)      

Etiketter

Bild År Beskrivning av objektet
Normal   Postens anvisningar hur etiketter normalt ska placeras på ett kuvert
 Bl. 162 1916 Nybeställning. Bl. N:r 162. (Okt. 1916.)
EtikBl60 1922 Bl. 60. Mars 01. Reketikett på brev maskinstämplat Stockholm 1922-12-01
  Storkund   Storkundsinlämning av paket med egen vit etikett
  Etikett till vad då?
Etik Flytt 1983 Beställning (A 1241.83.1) av etiketterna Bl 2050.10 - Vi har Box, 2050.11 - New,  2050.12 - Ny adrress tryckt 1983
Bl 2214   Bl 2214.08 Kupongen. Etikett att sätta på Postanvisning. # olika tryckningar med något avvikande text. (Jan 65), (feb 74), (Feb 74)
Bl 2122 1986 Bl 2122.21. Kvitto på Rek - Ass stämplat Mölndal 1 LBB, 1986-07-08.
Bl2260 1986 Bl 2260.03 (jun 85) Denna försändelse har försenats på vykort från Maroc 1986-09-20. Gata och postnummer felaktigt
Etik rund 2007 Rund etikett med text: "Öppnat av misstag, felsorterat". Troligen inte postal, utan förmodligen privat tillverkning. Använd 2007-07- till återförslutning av kuvert.
Bl_rundEti 2007-06 Rund etikett med text: "Öppnat av misstag, felsorterat". Brev från V. Frölund till Göteborgs-Posten. Frimärket stämplat Göteborg 2007-06-18.
Luetik fels 2009 Rund etikett ø 40 mm. med text "Öppnat av misstag, felsorterat." Porto Betaltkuvert från dec. 2009
Bl215_53 1953 Bl. 215. (Okt. 53.) Utrikes Försändelser Pkp 141 Upp

Moderna Etiketter

Bild År Beskrivning av objektet
Bl_2050Box 1980-tal Bl 2050.10 (okt. 76) "Tänk på att vi har Box" på tjänstebrev. Tjänsteförsändelser upphörde 1991.
Bl_2214Gryck 2014 Brev skickat och stämplat 2014-04-22 Malmö till Postkontoret 79020 Grycksbo. Antecknat "Åter avs." samt "Detta kontor finns ej längre". Etikett Bl 2214.28 Åter avsändaren B påsatt.
     

Teckenförklaring:

   

Länkar till:

    "Samlaren" med många annonser
  SSPD Länksida

 

Main page

Posthistoria

Blanketter

 

 

Litteraturhänvisning.

 
   Vänligen rapportera problem eller felaktiga länkar på denna webplats till.  ==> Please report any problems or missing links on this Web site to ....   ==>  

Dotsrad8k.gif (8003 bytes)