Svenska aerogram.


Enligt Kungl. Generalpoststyrelsens Cirkulär nr 40, från den 9 augusti 1920 infördes tilläggsporto för 20 grams brev, s. k. Luftpost med 20 öre.

1 januari 1947 slopades luftposttillägget från Sverige till USA om försändelsen var noterad "5 g". Ingen luftpostetikett behövdes längre.

Enligt  Kung. Generalpoststyrelsens Cirkulär nr 47, från 20 september 1949, infördes ett särskilt slag av luftpostbrev, s.k. Aerogram. Dessa  befordrades utan att någon tilläggsavgift för luftbefordring behövde erläggas.

Aerogramen tillverkades av enskilda företag och såldes i den allmänna handeln (ej av postverket). De frankerades i vanlig ordning med frimärke eller frankostämplades.

Svenska aerogrammen utan portopåtryck fanns 1949-70. Här några olika enkla ex. på denna typ av försändelse.

De av Posten utgivna aerogram/helsaker med påtryckt porto är utgivna från 1968 till 1992 och finns katalogiserade.

Länkar till andra sidor.

 
Main page Svensk posthistoria Postala Lustigheter Postal Automation Länksidan
    Frankostämplar    

Externa länkar till sidor med Aerogram:

SSPD - Aerogram      

Samla - Lära - Veta.

Bild (150)

Beskrivning och länk

Tillverkare

Aero 11.  Stämplat Falun 1953-07-23 LITHOGRAFEN  NORRKÖPING
Aero 11b.  Stämplat Lund 1978-12-20 LITHOGRAFEN  NORRKÖPING
Aero 12.  Stämplat Falun 1954-11-22 JOHNSON HILL A/B , ÖREBRO
Aero 13a.  Stämplat Borås 1951-03-13 till New Delhi A/B Sture Ljungdahl & Co, Nybro
Aero 13b.  Stämplat Solna 1. 1969-09-15 A/B Sture Ljungdahls, Nybro
  Aero 13c.  Stämplat A/B Sture Ljungdahl & Co, Nybro
  Aero 14.  Stämplat K/B Oskarshamns Kuvertfabrik, Friberg & Co, Oskarshamn
Aero 15.  Stämplat


Aerogram

Aerogrammen är här sammanställda från alla de andra temasidorna.
Länk Årtal

Beskrivning - Aerogram- udda objekt

Red17 MTS 1950-01 Ljungdahls Aerogram frankerat 30 öre, stämplat Nynäshamn 1950-01-11. Till maskinchefen M/T Sira, Rederi AB Ragne.
Red17_Grane 1951-10 Aerogran (Johnson Hill) frankerat 15+15 öre GV stämplade PKP  159 1951-10-03 till M/S Granefors Blue Star Lin. Australien. Eftersänt 1951-10-17 till Florida, USA
PoRe Chili 1951-10 Aerogram sänt Chile Poste Restante, frankerat  stämplat Stockholm 1951-10-23
Lu4_ae56 1956-05 Aerogram  frankerat 40 öre från Stockholm Ban 1956-05-20 till Santa Barara, California, USA.
Red17 Suecia 1956-06 Aerogram stämplat Borås 4, 1956-06-19, vidaresänt Stockholm 1956-06-20 till personal på M/S Suecia Rederi A/B Nordstjärnan. Las Palmas, Gran Canaria
     
T18c 1956-11 Aerogram frankerat  med 25 öre GVIA till M/S Kungsholm, stämplat Göteborg 1, 1956-11-06. Stämpel T18c, S.A.L. N.Y. 1956 NOV 13
Lu40 Isle 1957- Aerogram frankerat  med
Red17 Bahia 1957-03 Aerogram till personal (Crew) ombord på, M/S "Kungsholm", Bahia, Brazil. Stämplat Göteborg 1957-03-17, frankerat 25 röd, 25 blå GVIA ankomststämplat Bahia,  Brasil. Kungsholm stämplat S.A.L. 1960-JUL-11 PM.
Lu4_ae57Tibet 1957-11 Aerogram sänt med Frankering vinkeltandat 30 öres par av 416, stämplat Visby 1957-11-03 till Tibet. Unknown - Return to Sender 1958-02-12.
PoRe Aerogr 1961-04 Aerogram stämplat Hägersten 1961-04-19 ankomst Tenerife 1961-04-23  Posto Restante.
Po Re 9d 1964-11 Aerogram sänt till Italien 1964-11-25. Lösen för Poste Restante med 20 Lire
  1965-04 Aerogram sänt till Isle of Wight 1965-04-01.  Frankering vinkeltandat par 10 + 40 öres + 10 öre.
Red Kooka66 1966-01 Aerogram avsänt Bollebygd 1966-01-19, frankerat 60 öre till Transatlantic, Göteborg. Adressen överteipad och Eftersänt med frankostämpel 0.10 öre, troligen i "påse" till nästa hamn
Red KookaSuez 1966-05 Aerogram avsänt Bollebygd 1966-05-25, frankerat 60 öre till Transatlantic, Göteborg.   Eftersänt med stämpel "The Damanhour Shipping Ag. Suez - Port Tewfik Egypt"
PoRe BangA 1966-10 Aerogram (Ljungdahls, Nybro) frankerat 60 öre stämplat Stockholm 40 1966-10-29 till  Poste Restante Bangkok, Thailand
Lutl Talabot 1969-08 Svenskt Aerogram använt ombord på M/S Talabot på väg till Australien, postat i Afrika till Sverige. Frankostämplat i Cape Town, South Africa 1969-08-18.
PoRe Cobe 1978-05 Aerogram, stämplat 1978-05-23 från Diö - Råshult med hästdiligens till Älmhult därefter till Cobe Japan.
Aero_Marocko 1978-12 Aerogram frankerat  med 170 öre stämplat 1978-12-20 till Agadir, Marocko

 

 

http://www.posthistoria.nu

PN = Posthistoriska Nätverket

 

 

Adresser:

       
       
       
       
       
       
       

Länkar:

       

ä ä ä

 

 

   
       

   Vänligen rapportera problem eller felaktiga länkar på denna webplats till.==> Please report any problems or missing links on this Web site to ....   ==>   Main page

flwline12K.gif (9290 bytes)