Poste Restante 2.

Poste Restante (kvarliggande post), inom postväsendet den internationella termen, fastställd av UPU, för att en försändelse skall avhämtas på ett postkontor.

2007- 2008 modern tid. Kunde inte avsluta här utan måste fullfölja till 2011

Main page

Posthistoria

Poste Restante 1 Poste Restante 2 Hybridpost

Adressering av post till Poste Restante i Sverige


Förnamn Efternamn
Poste Restante
Postnummer Postkontor

Flertalet försändelser är hämtade från egen och andras samlingar och här några äldre PR-försändelser:

 

Poste Restante 2007.

Så här står det på Postens hemsida om tjänsten.

"Poste Restante

Avsikten med Poste Restante förkortat PR är att man skall kunna nå alla människor med brev även om de befinner sig tillfälligt på annan ort utan fast adress.

Breven adresseras:
NN
Poste Restante
Postnummer Postort

Adressaten får själv gå och hämta sina försändelser. Försändelser som inte är avhämtade efter 30 dagar returneras till avsändaren."

I Sverige är alltså liggetiden 1 månad (30 dagar), om inte annat anges på försändelsen. På dessa brev är inget angivet, vilket skulle innebära 30 dagars liggetid.

Så här skriver Posten AB om icke geografiska postnummer där Poste Restante ingår. Se mer  Här

Här redovisas ett större antal utskick till olika orter runt om i Sverige för att se HUR breven behandlas på olika orter samt HUR lång liggetiden är ?

2010-01-14 meddelar Posten AB

''Posten kommer de närmaste tre åren att flytta över de tjänster som erbjuds företagskunder vid landets 337 Företagscenter till 1700 postombud. Samtidigt utvecklas företagets internetkanal med det samlade utbudet av produkter och tjänster. Det rikstäckande nätet av postombud, med generösa öppettider, kommer att stärkas upp. Företagskunders tillgänglighet till bra service förbättras."

2011-01-19 meddelar PostNord  Poste restante

om man söker på Restante på deras hemsida: ..... Poste Restante  Avsikten med Poste Restante förkortat PR är att man......osv.  Breven adresseras: NN, Poste Restante,  Postnummer Postort. Adressaten får själv hämta .....osv.

2011-03-31 skriver Kvällsposten, ett utdrag ur Ystad Allehanda

5 jan. 2011 fanns det 546 postnummer för Poste Restante. Den 19 febr. fanns det endast 81 sådana kvar. Det var alltså en kraftig minskning av antalet orter. 2011-10-01 räknar jag till 84 orter. Med Facit Postals länsindelning finner vi, att 5 län endast har EN ort med postnummer för denna tjänst. De är följande:

Gotlands län - 62100 Visby

Älvsborgs län - 46100 Trollhättan

Skaraborgs län - 45101 Skövde

Värmlands län - 65005 Karlstad

Västmanlands - 72101 Västerås

Vad månne det bliva av detta ? Du som semestrar på södra Gotland får lösa postgången på annat sätt.

En följd av utvecklingen visar att i aug 2017 finns endast  dessa 7 orter kvar med postnummer för Poste Restante

504 10 BORÅS
801 01 GÄVLE
405 00 GÖTEBORG
203 10 MALMÖ
101 10 STOCKHOLM
120 01 STOCKHOLM
831 00 ÖSTERSUND

Här följer ett antal försändelser, som visar hur Poste  Restante har behandlats av Posten de senaste åren.

 
Länk År

Beskrivning inrikes lite andra lustiga postnummer

Tid i
PoRe2 Leverans 2011 Brev skickat till Leveranspunkt 25302 Hälsingborg. Hälsingborg sände brevet till Kiruna, med orsak: Har flyttat, giltig eftersändning saknas. De kände tydligen inte själva till att de hade detta postnummer, eller ville inte tillstå det. Kiruna öppnade och returnerade i vanlig ordning med standardsvaret  
       
Länk År

Beskrivning inrikes brev adresserade till Poste  Restante

Tid i dagar
PoRe2 Viska 2007 C6-brev till Viskafors.  "Åter avsändaren, Ej avhämtad" inom en månad, på gul etikett. Ankomststämplad Borås 2007-09-27. Återsänd från Borås 2007-10-30. 32
PoRe2 Hsh1 2007 C6-brev till 28100 Hässleholm. Gul etikett samt vacker stämpel EJ AVHÄMTAD (Liggetid 1 mån). Stämplad Göteborg 2007-09-27 c:a 30
PoRe Sunds 2007 C6-brev till 80651 Sundsvall. Gul etikett samt stämpel Åter avsändaren. Stämplat Hässleholm 2007-09-29  
PoRe Tyr 2007 C6-brev till 28200 Tyringe. Retur avs. efter ett par dagar, utan uppgift om orsaken. Tydligen egna rutiner för P. R. 2
PoRe:Skara1 2007 C6-brev till Skara postat 2007-11-06.  
PoRe Skara2 2007 C6-brev till Skara postat 2007-11-21. Ankomst 2007-11-22, samt retur avs. 2008-01-02 med gul etikett. OBS. Postcenter ändrade namn till FöretagsCenter redan från 2006-04-09. Dock inte i denna etikettmaskin. 41
PoRe Karlst 2007 C6-brev till Karlstad postat 2007-11-11. Ankomst Duvan 2007-11-13, stämpel Åter avsändaren, Ej utlöst/avhämtat. Retur 2007-12-28 47
PoRe Helsingb 2007 C6-brev till Helsingborg postat 2007-11-14. Stämpel "Åter avsändaren Ej utlöst/avhämtad". ?
PoRe Kungsb 2007 C6-brev till Kungsbacka postat 2007-11-25. Ankomst 2007-11-27. Gul etikett med "Åter avsändaren".  Retur 2008-01-07 42
PoRe Trelleb 2007 C6-brev till Trelleborg postat 2007-11-18. Gul etikett med "Åter avsändaren". Returen utdelat lördagen 2007-12-22. 32
PoRe Nässjö 2007 C6-brev till Nässjö postat 2007-11-13. Gul etikett med "Åter avsändaren".  På baksidan Gul etikett Ej avhämtad 34
PoRe2 Klippan 2007 C6-brev till Klippan 2007-12-12. Gul etikett  "Ej avhämtad inom föreskriven tid, Retur avsändaren" Stämplad Klippan 2008-01-03 21
PoRe2 Lah08 2007 C6-brev till Laholm postat 2007-11-14.  Ankomst 2007-11-16, samt retur avs. 2008-01-03 med rosa etikett Bl 2260.14 (nov 05) 51
PoRe Toll 2007 C6-brev från Malmö 2007-11-19 till Tollarp. Retur avs. med Gul etikett 2008-01-10 52
PoRe Umeå 2007 C6-brev från Malmö 2007-11-25 till Umeå. Retur avs. med handskrivet "ÅTERAVS." 2008-01-10 46
PoRe Luleå 2007 C6-brev till Luleå ostämplat, men ankommet 2007-12-18. Retur avs. 2008-01-29. 40
PoRe Sävsjö 2007 C6-brev till Sävsjö postat Malmö 2007-11-25. Ankom Sävsjö 26/11. Retur avs. 2008-01-30 65
PoRe Åstorp 2007 C6-brev till Sävsjö postat Malmö 2007-11-18. Ankom Åstorp 19/11. Retur avs. 2008-01-10 52
PoRe Ulric 2007 C6-brev till Ulricehamn postat Malmö 2007-11-30. Retur 2008-01-30 med gul etikett, ankom avs. 2008-02-04 64
PoRe Huskv 2007 C6-brev till 56101 Huskvarna postat Malmö 2007-11-30, ankomst  Huskvarna 2007-12-03. Retur 2008-02-12 72
PoRe Habo 2007 C6-brev till Habo postat Malmö 2007-11-25. Retur med gul etikett och Pinnstolen i Nässjö 2008-02-14. Baksidan helt tom 74
PoRe Askim 2007 C6-brev till 43632 Askim postat Malmö 2007-12-27. Retur avs. 2008-03-12. Baksidan helt tom 74
PoRe Eksjö 2007 C6-brev till 57501 Eksjö postat Malmö 2007-12-14, men EJ stämplat. Baksidan ankomst 2007-12-17, gul Åter avsändaren stämplad 2008-04-28. Retur avs. 2008-05-02. 135
Länk År

Beskrivning - 2008

Tid

PoRe Udde

2008

C6-brev till 451 01  Uddavalla postat Malmö 2008-01-17, ankomst Uddevalla 2008-02-18. Retur 2008-02-18 30

PoRe Sko

2008

C6-brev till  541 01 Skövde postat Göteborg 2008-01-17, ankomst Skövde 2008-01-18. Stämplat [ÅTER AVSÄNDAREN, ej utlöst ..........] i ram och på baksidan stämplat Skövde  2008-02-20. 32

PoRe2 Hsh2

2008 Brev från Göteborg stämplat 2008-01-17 i SRM 112 samt handstämplat till 28110 Hässleholm. Gul etikett samt vackert stämplat "EJ  AVHÄMTAD (Liggetid 1 mån)" 35

PoRe Lule

2008 C6-brev från Malmö 2008-01-27 till 97200 Luleå 2008-01-25.  Retur avs. 2008-03-03 35

PoRe Troll

2008 Brev från Göteborg stämplat 2008-01-29 till 46100 Trollhättan. Rosa Returetikett Bl 2260.14 (nov 05). Handskriven ankomsttid 30/1, men inga stämplar på baksidan. 35

PoRe Ume

2008 Brev till P. R. 90401 Umeå. Handskriven ankomsttid 28/1, men inga datumstämplar varken på fram- eller baksidan. Lila stämpel "Åter avsändaren, ej utlöst/avhämtad inom föreskriven tid". Retur avs. 2008-03-06 38

PoRe2 Borl

2008 Brev från Göteborg stämplat 2008-01-17 i SRM 112 till P. R. 78100 Borlänge. Rosa Returetikett Bl 2260.14 (nov 05). Retur avs. 2008-03-11. 53
PoRe2 Link 2008 Brev från Göteborg stämplat 2008-01-29 i SRM 112 till P. R. 581 00  Linköping. Retur med "Åter avsändaren  Ej utlöst/ avh" 2008-03-14 45
PoRe2 28601 2008 Brev från Göteborg stämplat 2008-01-29 till Poste  Restante 28601 Örkelljunga. Ej Efterfrågad 2008-04-08. Retur 2008-04-07. 68

PoRe2 Örebro

2008 Brev från Hässleholm 2008-02-05 till P. R. 70201 Örebro. Ankomsttid 2008-02-11, men inga datumstämplar på baksidan. Svart stämpel "Åter avsändaren, ej utlöst/avhämtad inom föreskriven tid". Retur avs. 2008-03-19 44

PoRe Örebro

2008 Brev från Malmö 2008-02-17 till P. R. 70101 Örebro. Ankomsttid 2008-02-18, men inga datumstämplar på baksidan. Svart stämpel "Åter avsändaren, ej utlöst/avhämtad inom föreskriven tid". Retur avs. 2008-03-19 31
PoRe2 83100 2008 Brev från Hässleholm 2008-03-05 till P. R. 831Östersund. Ankomsttid 2008-03-11, men inga datumstämplar på baksidan.  Liggetid med rak lila till 2008-04-18. En ny upplaga av Returetikett Bl 2214.27 (jan 08) använd och bunden till kuvertet med Östersund 2008-04-18. 37
PoRe2 Hapa 2008 Brev från Hässleholm 2008-03-05 till P. R. 95301 Haparanda. Ankomsttid EJ angiven och  ingen datumstämpel på baksidan. Endast Åter avsändaren. Kom i retur 2008-04-23 48
PoRe2 600002a 2008 Brev från Malmö 2008-02-17 till Poste  Restante 60002 Norrköping. Ankomsttid 2008-02-18, men inga datumstämplar på baksidan. Gul etikett Åter avsändaren 2008-04-23. 65
PoRe2 600002b 2008 Brev från ??? 2008-?-? till Poste  Restante 60002 Norrköping. Ankomsttid 2008-02-25, men inga datumstämplar på baksidan. Gul etikett Åter avsändaren 2008-04-23. OBS. Frimärket ostämplat ? omkr 2008-02-23. 60
PoRe2 53101 2008 Brev från Malmö 2008-02-17 till Poste  Restante 53101 Lidköping. Ankomsttid 2008-02-18, med datumstämpel på baksidan. Gul etikett "Åter avsändaren" och "EJ AVHÄMTAT INOM ...." 2008-04-10. 45
PoRe2 83100b 2008 Brev från Hässleholm 2008-02-27 till Poste  Restante 83100 Östersund. Ankomsttid 2008-02-29, men inga datumstämplar på baksidan.  Liggetid med rak lila till 2008-02-29. Gul Returetikett ÅTER AVSÄNDAREN. Retur avs. 2008-04-10 utan stämpel. 37
PoRe2 19500 2008 Brev från Malmö 2008-03-24 till P.  R. 19500 Märsta. Svart stämpel "Åter avsändaren Ej utlöst/avhämtad ...". Retur avs. 2008-05-15. 51
PoRe2 58101a 2008 Brev från Malmö 2008-03-24 till P.  R. 58101 Linköping. Ankomsttid 2008-03-25, Retur 2008-05-02 på baksidan. Gul Åter avsändaren på framsidan. 43
PoRe2 11101a 2008 Brev från Malmö 2008-03-30 till Poste  Restante 11101 Stockholm. Ankomsttid ej angiven, liggetid till 2008-05-01 samt stämpel Åter avsändaren. Baksidan utan någon stämpel. 36
PoRe2 Umea09 2008 Brev från Malmö 2008-03-09 till Poste  Restante 90300 Umeå. Ankomsttid ej angiven, Retur avs. 2008-05-08 59
PoRe2 Mora 2008 Brev från Malmö 2008-03-30 till Poste  Restante 79201 Mora. Ankomsttid Mora 2008-03-31. Returetikett Bl 2214.27 (jan 08) Stämpel på baksidan 2008-05-05 38
PoRe2 Alings 2008 Brev från Göteborg 2008-01-27 till Poste  Restante 44101 Alingsås. Ankomsttid 2008-01-29 på baksidan. Gul etikett "Post ej avhämtad" samt en med "Åter avsändaren" 2008-05-09 101
PoRe2 Bum 2008 Bumerangkort stämplat  Helsingborg 2008-02-25  till Poste  Restante 25300 Helsingborg . Retur 2008-04-09 44
PoRe2 64500 2008 Det här brevet intar nog första pris vad gäller ofullständig datering och hantering av Posten. Gissningsvis ankom brevet till 64500 Strängnäs den 25/2 2008. Åter avs. kom det säkert  2008-05-13. 78
PoRe 40072 2008 Brev från Göteborg stämplat 2008-03-28 (borde vara 2008-03-18) till Poste  Restante 40072 Göteborg. Ankomststämplad på baksidan Göteborg 2008-03-19. Åter avs. 2008-05-14. 38
PoRe 83108 2008 Brev från Malmö 2008-03-30 till Poste  Restante 83108 Östersund. Ankomsttid med rak blå stämpel  2008-02-22, men inga datumstämplar på baksidan.  Åter avsändaren, Ej utlöst/avhämtad. Åter avs. 2008-05-14 24
PoRePoRe 2008 Brev inkjetstämplat Malmö 2008-03-09 till Poste  Restante 83005 Järpen. Rosa etikett Bl 2214.27(jan 08). Inkjet Sundsvall 2008-05-14 .Retur avs. 2008-05-16. 65
PoRe 2008 Brev inkjetstämplat Malmö 2008-04-13  till P.  R. 54201 Mariestad. På baksidan ankomst Retur avs. 2008-05-16. 33
PoRe 54201 2008 Brev inkjetstämplat Göteborg 2008-04-13 i fel hörn till P.  R. 54201 Mariestad. På baksidan ankomst Mariestad 2008-04-14. Liggetid 2008-05-16. Gul etikett Ej utlöst samt gul Åter avsändaren. Frimärket bläckmakulerat samt inkjetstämplat IRM 117 Nässjö 2008-05-16. 38
PoRe 73701 2008 Brev avsänt Hässleholm 2008-04-11 till Poste  Restante 73701 Fagersta. Frimärket stämplat Fagersta 2008-04-14. På baksidan ankomsttid 2008-04-14 och liggetid till 2008-04-15. Åter avsändaren  2008-05-20 med gul etikett. 38
PoRe 68301 2008 Brev inkjetstämplat Malmö 2008-04-16  till P.  R. 68301 Hagfors. Frimärket X-makulerat och gul etikett "Åter avsändaren. 37
PoRe 45201a 2008 Brev inkjetstämplat Malmö 2008-02-17  till P.  R. 45201 Strömstad. Retur rosa etikett på baksidan 2008-05-27 100
PoRe 45201b 2008 Brev inkjetstämplat Glad Påsk Malmö 2008-03-09  till P.  R. 45201 Strömsund. Retur rosa etikett på baksidan 2008-05-27 78
PoRe 57601 2008 Brev inkjetstämplat Malmö 2008-04-20  till P.  R. 57601 Sävsjö. Retur med gul etikett Åter avs. 2008-05-27 37
PoRe 52401 2008 Brev från Malmö Glad Påsk 2008-03-18 till 52401 Hudiksvall, men ändrat till 82401. På baksidan stämplat Herrljunga 2008-03-19 samt Hudiksvall 2008-03-20. Retur avs. 2008-05-22 64
PoRe 84201 2008 Brev från Malmö IRM 2008-03-16 till 84201 Sveg. Inkjetstämplat Sundsvall 2008-05-26. Retur avs. 2008-05-30 74
PoRe 43400 2008 Brev från Malmö 2008-04-29 till Poste  Restante 43400 Kungsbacka. Ankomst 2008-04-30 samt retur med gul etikett ÅTER AVSÄNDAREN 2008-06-02 63
PoRe 44300 2008 Brev inkjetstämplat Malmö 2008-04-25  till P.  R. 44300 Lerum. På baksidan antecknat Ej avhämtad stämpel 2008-05-30. På framsidan gul etikett Åter avsändaren 2008-06-04 38
PoRe 66200 2008 Brev inkjetstämplat Göteborg 2008-01-17  till Poste  Restante 66200 Åmål. På baksidan rak stämpel 2008-01-18.  På framsidan gul etikett Åter avsändaren. Retur avs.  2008-06-10 143
PoRe 66200 2008 Brev inkjetstämplat Malmö 2008-04-13  till P.  R. 66200 Åmål. På baksidan rak stämpel 2008-04-14.  På framsidan gul etikett Åter avsändaren.   Retur avs.  2008-06-10. 56
PoRe Krokom 2008 Brev inkjetstämplat Malmö 2008-04-27  till P.  R. 83501 Krokom. Baksidan av kuvertet tom, endast handskrift "Åter avs.". Iinkjetstämplat Sundsvall 2008-07-01. Retur avsändaren 2008-07-02. 66
PoRe Boden 2008 Brev EJ stämplat i Malmö 2008-06-01. Ankomststämplat  Boden 2008-06-03. Efter liggetiden utgång inkjetstämplat i Umeå 2008-07-11 och retur avs. måndagen 2008-07-14 43
PoRe Hede 2008 Brev Glad Påsk inkjetstämplat Malmö 2008-03-09 till Poste  Restante 81040 Hede. Retur avs 2008-07-15 126
PoRe Deje 2008 Brev inkjetstämplat Malmö 2008- till Poste  Restante 66930 Deje. "Var god komplettera adressen" ? ? ? Retur 2008-07-23. 26
PoRe Brun 2008 Bläckmakulerat brev från Malmö 2008-07-02 till Poste  Restante Brunflo, handstämplat i Sundsvall 2008-07-03. Inkjetstämplat Sundsvall på baksidan 2008-07-03.  Inkjetstämplat på framsidan 2008-07-04. Ankomststämplat Brunflo 2008-07-04.  Inkjetstämplat på baksidan 2008-08-04 vid Retursändning. Retur avs. 2008-08-05. 33
PoRe Nykvarn 2008 Brev inkjetstämplat Malmö 2008-09-05 till Poste  Restante 15500 Nykvarn. Ej ulämningsbar Varför har Posten ett postnummer för P. R. ? Liggetiden är 30 dagar och då bör väl brevet ligga denna tid innan det är Ej utlämningsbart ??? 7
PoRe2 erlagd 2008 Brev inkjetstämplat Malmö 2008-09-05 till Poste  Restante 22101 Lund. Postat på fredagen - Retur på måndagen ???????? 3
PoRe Herrn 2008 Ofrankerat brev till Poste  Restante 28101 Hässleholm. Eftersom adressaten inte kunde legitimera sig har brevet gått i Retur efter Liggetidens slut. Denna stämpel sällsynt förekommande på ett fåtal orter  
PoRe2 Solna 2008 Minnespoststämpel Pompeji 2008-09-18 till P.  R. 17000 Solna. På tok för snabb Retur efter endast 9 dagar 9
PoRe2 Soln 2008 Ofrankerat brev stämplat Malmö 2008-08-22 till Poste  Restante 17101 Solna. Retur 2008-09-29 37
PoRe2 Borås 2008 Brev postat i Laholm 2008-10-02 till P.  R. 50600 Borås. Brevet i Retur med Adressaten okänd efter 6 dagar. Posten behöver inte bry sig om detta. Adressaten hämtar själv brevet inom 30 dagar OM det kvarligger så länge 6
PoRe skadat 2008 Brev inkjetstämplat Malmö 2008-08-17 till 15300 Järna. Returstämplat  Stockholm 2008-10-30. Åter 2008-10-31 med Gul etikett och  ordentligt vattenskadat, men med beklagan av Posten AB. 74
PoRe2 10450 2008 Brev postat söndagen 2008-11-02 ostämplat Malmö till  P.  R. 10450 Stockholm. Adressaten är okänd. Retur efter 8 dagar 8
PoRe 219 2008 Brev postat Malmö 2008-05-14 till P.  R. 72020 Västerås. Frimärket ostämplat och retur  2008-12-19 219
PoRe2 26201 2008 Brev stämplat Nässjö 2008-11-24 i DM900 till  P.  R. 26201 Ängelholm. Ankomststämplat 081127. I Retur 2009-01-05 42
PoRe2 Skurup 2008   49
PoRe2 47112 2008 Brev stämplat Alvesta 2008-12-29 i DM900 till  P.  R. 47112 Åstol. Sommarboende ? samt Retur efter 10 dagar. Finns troligen ingen post på Åstol 10
PoRe2 30201 2008 Baksidan av ett fullt frankerat brev till  P.  R. 30201 Halmstad. OBS. att apelsinkoden finns på denna sida och ingenting på framsidan där postnumret finns. 49
Länk År

Beskrivning - 2009  inrikes brev adresserade till Poste  Restante

Tid
PoRe2 Vrångö 2009 Brev sänt från Malmö 2009-01-11 till RÄTT postnummer P.  R. 43083 Vrångö. Retur 3 dagar senare med inkjetstämpel Göteborg 2009-01-13. Åter Avs. 2009-01-14 3
PoRe2 Nora 2009 Brev sänt från Malmö 2008-08-01 till RÄTT postnummer P.  R. 71301 Nora. Retur avs. 2009-03-17 vilket inte motsvarar inom föreskriven tid vilken enl. Postens hemsida är 1 mån. 228
PoRe 40510 2009 Brev sänt från Malmö 2009-06-23 till RÄTT postnummer P.  R. 405 10 Göteborg. Retur 2 dagar senare  2009-06-23. Rekord 2
PoRe 1dag 2009 Brev sänt från Malmö 2009-08-04 till RÄTT postnummer P.  R. 372 01 Ronneby. Retur  dagen efter  Troligen har maskinen läst avsändarens postnummer och sorterat efter det. Brevbäraren får numera allt färdigtsorterat och delar bara ut posten. 1
PoRe 11301 2009 Så här ser en normalt behandlad P.R. ut. 41
PoRe2 Fristad 2010 Klara besked, Posten upphörde 2007-09-01, men en datumstämpel hade inte varit fel tycker jag. Brevet skickat dit Poste  Restante, stämplat i Umeå 2009-12-28. Postnumret dit 51300, kvarstår dock i Postens katalog på nätet. 8
PoRe2 Tyreso 2010 Ett mycket exemplariskt behandlat brev som varit i Tyresö. Avsänt med God Jul i Karlstad 2009-12-15. Ankomststämplat Tyresö 2009-12-19, avsänt Retur 2010-01-19 med gul etikett och på baksidan även den rosa med orsak Ej efterfrågad. Retur avs. 2010-01-22. Perfekt behandlat 38
PoRe2 57119 2010 Ett av de  tiotal brev Poste  Restante som skickades till Årsta med önskan om God Julstämpel. I Nässjö finns en grupp som kollar ostämplat och återanvända frimärke. Detta snyggt ankomststämplat på baksidan 2009-12-14. Stämplat Nässjö 2010-01-26 vid Retur till avsändaren, men fortfarande ostämplat frimärke ? ? ? ? ? 47
PoRe2 Arlov 2010 Brev som trots postal behandling på flera ställen förblivit ostämplat frimärke. Ankomststämplat 2009-11-25. Retur 2010-02-08 76
PoRe Filip 2010 Brev postat 2008-01-17 till Poste  Restante. Filipstad har Rekordet på hittills den längsta  tid det tagit för Retur som kom 2010-03-29 802
PoRe2 10310 2010 Brev postat 2010-02-21 till Poste  Restante som ej blivit makulerat trots manuell postal behandling på FC. Retur 2010-04-22 60
PoRe 81900 2010 Inrikes brev 15gram stämplat Malmö 2010-06-29. Rätt frankering ETT frimärke. Posten i Skärplinge är tydligen av annan uppfattning ? 70
PoRE Rek 2010 Vart skickar man påminnelsen vid ett REK Poste  Restante till ? Liggetid är 14 dagar enl. Kundtjänst  
PoRe 44700 2010 Brev skickat 2010-05-03 men icke stämplat i Malmö. Öppnat med tummen av "någon" som funnit tidningsurklippet ointressant och därför returnerat brevet. Stämplat Göteborg 2010-11-05 och åter avs. 189 dagar senare - 2010.11.08 189
PoRe 82064 2010 Posten har i år 2010, öppnat ett NYTT postnummer för Poste Restante till 82064 Näsviken. 2011-01-15 var detta nr borttaget igen. Då skedde den starka reduceringen av postnummer från 546 till 81 orter med Poste  Restante
Jag är dock väldigt tveksam till att personalen i Näsviken vet vad de ska göra med post som adresserats dit
Brev stämplat 2010-11-17 kom tillbaka idag den 23. Det torde inte ha legat i 30 dagar som Posten lovar på sin hemsida
6
PoRe 15300 2010 Önskemål till Uppsala att få brev makulerade 2010-10-10 blev behandlade så här. Stämplat redan den 8:e :-((( 53
PoRe 10360 2010 Brev med en annorlunda Åter avs ej utl/avh samt ett Företagscenter med gatuadress, stämplat 2010-10-10 54
PoRe Kungs 2010 Troligast är att IRM i Malmö läst avs. postnummer och Returnerat direkt. Brevet kan inte ha hunnit annars 1
PoRe FolkeL 2010 Brev till allvetaren Herr Lind i Kramfors. Stämplat Göteborg 2010-12-10 42
Länk År

Beskrivning - 2011  inrikes brev adresserade till Poste  Restante

Tid
PoRe 27701K 2011 Baksidan av brev till Poste Restante 27701 Kivik. Stämplat Malmö 2010-11-12. Ankomststämplat Simrishamn 2010-11-15 53
PoRe 3 ggr 2011 Brev skickat 2011-01-16 första gång. Hoppas 3:e gång är gillt och att det då ska komma till 64301 Vingåker  
  2011    
PoRe 73901 2011 Brev, stämplat Göteborg 2010-12-28, där "någon" i Skinnskatteberg satt på den nya typen av etikett för avisering av bl. a. klumppost. Att avisera till någon med adress Poste  Restante, torde inte vara särskilt meningsfullt ;-) 48
PoRe Enviken 2011 Av alla PR jag skickat, så är detta det första som någon har frankerat för att returnera till avs. 72
PoRe Burgsvik 2011 Brev skickade från Malmö som B-post. Retur av någon som satte på ett A-post. Frimärket makulerat i Årsta 2011-02-14. Av alla PR jag skickat, så är detta det andra som någon har frankerat för att returnera till avsändaren. 281
PoRe Torsby 2012 Brev skickat till RÄTT postnummer 68501 Torsby. Maskinstämplat Malmö 2010-10-10. Ej avhämtat och kom i Retur Skottårsdagen med gul etikett 2012-02-29. 507
PoRe 2012 2012 Brev skickat till RÄTT postnummer 83090 Gäddede 2010-11-12. Ostämplat frimärke. Ej ankomststämplat. Ej avhämtat och kom i Retur med gul etikett 2012-11-06 725
PoRe2 76100 2013 Brev skickat till RÄTT postnummer 76100 Norrtälje. Stämplat i Karlstad både i DM900 och SRM 123 med GOD  JUL, 2012-12-12. Ankomststämplad Norrtälje 2010-12-18. Ej avhämtat och kom i Retur med över X-ad adress 2013-09-23. 285
PoRe Katrine 2013-09 C6-kuvert som postats i Alvesta och sedan varit i Katrineholm sedan den 16/9. Retur avs. 2013-10-31 med kulspetsmakulering.  
PoRe Hall 2014 C6-kuvert som postats i Hallsberg 2014-01-15 i DM900 maskinen. Ankomststämplat i Uppsala 2014-01-16. Retur avsändaren med gul etekett "EJ  AVHÄMTAD POST" 2014-02-19. 35
PoRe_Skellef 2014-02 C6-kuvert som postats i Hallsberg 2014-01-15, men icke stämplats där. Ankomst skrivet i Skellefteå 17/1. Retur till avsänderen 2014-02-25 med både gul och vit Bl 2214.28  
PoRe_Hallsb 2014-11 C6 B-post postat och stämplat Hallsberg 2014-11-04 till Umeå. Gul etikett samt vit etikett Bl 2214.28 Åter avsändaren.  
PoRe Tarnaby 2015-01 C6-kuvert som postats i Alvesta till Tärnaby 2012-05-04. RÄTT postnummer P.  R. Varken stämplat i Alvesta eller Tärnaby. Inte ankomststämplat eller liggetid. Endast en vit etikett "Åter avsändaren" och apelsinkod, som visar att Posten hanterat kuvertet. Retur avs. 2015-01-23 efter 994 dagar  
  2015-12 C6-kuvert som postats till Avesta 2014-12- 4
PoRe_Halms 2015-12 C6 B-post postat Göteborg 2015-12-30. Ostämplat frimärke, men rakstämplat vid sidan om. Retur Hässleholm 2016-02-04 36 dagar senare.  
PoRe_Kiruna2016 2016-08 C6-kuvert frankerat  Ekonomibrev som postats i Göteborg 2016-07-29 men EJ stämplats där. Ankom Kiruna stämplat 2016-08-01. Retur avs. ankom avsändaren efter 53 dagar 2016-09-20.  
PoRe_Borl 2016-07 C6 B-post stämplat Glad sommar Malmö 2016-07-29 till Borlänge. Rosa etikettBl 2214.27 samt vit etikett Bl 2214.28 Returadress  
PoRe_2016Falun 2016- Jag följde SFF:s uppmaning, att man nu kunde skicka brev till de klubbar som haft Frimärkets Dag. De fick behålla stämpeln och kunde nu utan extra kostnad stämpla brev. Jag skickade några brev till klubben i  Falun med frimärke Ekonomibrev. Stämplat 2016-08-13
Önskemål
V. g. stämpla frimärket, men sätt INTE på någon grön etikett 2112.96.  Lägg breven på vanliga gula brevlådan vid tillfälle
Adresserat detta  till Poste Restante Huddinge. Brevet har nu kommit i retur till avs. 2016-09-04.
 
PoRe_GladP 2017- C6 B-post stämplat Glad påsk! Malmö 2017-04-17 till Kiruna.  
PoRe_Bergend 2018-08 Reklamblad till  Poste  Restante 10110  Stockholm.Stämplat "Post ej hämtad från POSTE  RESTANTE 101 10 Stockholm" Retur avs. 2018-08-13.  

Unrikes brev adresserade till Poste  Restante

Länk År

Beskrivning utrikes - 2008 =>>

Tid i dagar
PKM_83PR 1983-07 Internationell Postanvisning. PKM-frankerad 675,00 kr till Poste Restante Amsterdam. Åter avsändaren och etikett [Mottagardelen får inte tas bort . . .] Redovisad Malmö 4, 1983-07-04 -
PoRe Inzell 2008 Brev från Malmö 2008-01-27 till 83330 Inzell, Tyskland. Retur avs. 2008-02-27 30
PoRe Garm 2008 Brev från Malmö 2008-01-27 till 82451 Garmich Partenkirchen. Retur avs. 2008-03-03 35
PoRe Datteln 2008 Brev från Malmö 2008-01-27 till 45702 Datteln, Tyskland. Retur avs. 2008-03-07 39
PoRe2 Aland 2008 Brev från Malmö 2008-05-25 till 22100 Åland. Retur avs. 2008-05-26. Brevet postat på nytt samma dag. 1
PoRe2 Aland 2 2008 Brevet ovan  inkjetstämplat Malmö 2008-05-25  till P.  R. AX 22100 Mariehamn. Åter avs. 05-26. Återinlämnat på Företagscenter 05-26. Inkjetstämplat Malmö 2008-05-25 åter på väg  till P.  R. AX 22100 Mariehamn.  Retur med rosa etikett 2008-07-07 43
PoRe2 Chi 2008 Brev från Hässleholm 2008-02-27 till CHICAGO IL 60699-9999, USA. Returerat blå stämpel APR 12 2008. Retur avs. 2008-06-10 103
PoRe Filip 2009 Brev från Göteborg till Filipinerna 2009-05-05. Ankomststämplat 14 maj, samt även 26 aug. Retur till Sverige 2009-11-12. hade skickat tre brev och alla kom i retur idag, ALLA var dessutom stämplade vilket inte sker på alla brev inom Sverige. RTS = Return To Sender - Unclamed. En eloge till Posten filipinerna 191
PoRe FR 77 2010 Brev till FR-77000, stämplat Malmö 2010-10-24. Ankomststämplat Moret Sur Loing, 2010-10-28. Blå etikett Pli NON Distribuable samt gul "Åter Avsändaren". Stämpeln FD står troligen för Fausse Direction, dvs. att brevet blivit felskickat. Läs mer här 67
PoRe TV Funa 2011 Brev till TV-Funafuti på ön Tuvalu 1000 km norr om Fijiöarna. Stämplat Malmö 2010-12-02. Har detta verkligen varit ute på denna resa till Polynesien ? Jag bara undrar, eftersom den enda postala saken på brevet  är den svenska Gula etiketten 48
Los_DE_T60 2017-07 Ölunderlägg från Tyskland med stämpel [ T 60/90 ]. Postnord kunde INTE lösenbelägga. Har pratat med Kundtjänst, men det blev inte bättre. Jag fick kortet UTAN Lösenavgift stämplat 2017-07-20. OBS den relativt nya handstämpeln Hässleholm  COLO P   printer  53  DATER. Längst ned, även den inte fullt hela (POS) TNORD. Kan tolkas, att det inte behövs frimärke på post från utlandet.  

Brev till USA adresseras t.ex.

N.N.
GENERAL DELIVERY
CHICAGO IL 60699-9999
USA

Länkar till:

     
...    

 

 

Main page

Posthistoria

Blanketter

Blankett 134-135

Blankett 136-139

Litteraturhänvisning.

Nordisk Filateli 2010 nr 3. sid. 46 Poste Restante - existerar det än Filatelisten 2010 nr 6 sid. 36 Poste Restante i Sverige 2007 - 2010
  Filatelisten 2010 nr 8 sid. 44 - Rek på avvägar
   Vänligen rapportera problem eller felaktiga länkar på denna webplats till.==> Please report any problems or missing links on this Web site to ....   ==>   Main page