Explanation - Förklaring  Flaggaeng

   Comparison - This is how many companies describes a stamp/letter item

Jämförelse - Förkortning - Förklaring av begrepp som många företag använder

 

Förkortning Förklaring  Explanation  Flaggaeng Alternative or ENGLISH Abbreviation
** postfriskt unmounted mint UM, 5
*(*) lätt fastsättare(spår) lightly hinged *(*)
* ostämplad mint *
(*) ostämplad utan gummi mint, no gum (*)
5 LYX highest quality 5
4 prakt superb 4, EF,XF
3 mycket gott ex Very Fine VF
2 gott ex Fine copy F
1, godt. godtagbart ex acceptable copy 1
4 marg 4 marginaler four margins 4 marg
AB mycket gott ex very fine copy VF, 3
ABcentr märkesbilden tangerar ej perforeringen stamp picture clear off perfs 3
bl, 4-bl block, 4-block block ,block of four bl. ,4-bl
centr=c centrering centering c
cert. =int. intyg, attest certificate cert.
def. defekt defect def.
F Facit katalog Facit catalogue F
ft felande tand missing perf mp
HOW svensk intygskrivare Swedish stamp certificate by HOW HOW
hömarg hörnmarginal cornermargin co.marg
kl klipp on piece on p.
kht kort hörntand short corner perf scp
kt kort tand short perf sp
ktt korta tänder short perfs spp
kht kort hörntand short corner perf scp
ktspts kort tandspets short perf. tip spt
L Lyx highest quality 5
lvht lätt vikt hörntand lightly bent corner perf lbcp
n.i. nyansintyg shade certificate n.i.
PR prakt superb, Extremely Fine 4 ,EF, XF
PRS praktstämpel superb cancellation scanc.,4,
rep. reparerad repaired rep.
ri riss tear te.
rv rättvänd upright upr.
saml. samling collection coll.
  förfilatelistisk stämpel postmark  
stpl=st=s stämpel cancellation canc
  makulering cancellation  
tu tunn thin th
tu.fl. tunn fläck thin spot th.sp.
var variant variety var.
vc välcentrerad well centered wc
ve veck crease,bend cr.
vht vikt hörntand bent corner perf bcp
Förkortning Förklaring Explanation Alternative or ENGLISH Abbreviation

Kvalitets beskrivningar; exempel, Quality descriptions ;examples

       
5,5,5 LYX märke,centr.=5,stpl =5 higest quality stamp , centr.=5,cancel(or gum)=5 5,5,5
4,3,5 prakt märke,centr.=3,stpl =5 superb stamp, centr.=3,cancel(or gum)=5 4,3,5
3,2,4 AB märke,centr.=2,stpl =4 VF stamp, centr.=2,cancel(or gum)=4 3,2,4
3,3,3 AB märke,centr.=3,stpl =3 VF stamp, centr.=3,cancel(or gum)=3 3,3,3
2,2,1 gott ex,centr.=2,stpl =1 Fine stamp, centr.=2,cancel(or gum)=1 2,2,1
1,1,1 godtagbart ex,centr.=1,stpl =1 Aceptable stamp, centr.=1,cancel(or gum)=1 1,1,1
 = in Swedish  (S)  

Flaggaeng

 = in English

Länkar:

Sv Fi Finsk - Svensk  filatelistisk ordbok - översättning av begrepp
   
   

Litterature:

   
   
   

Dotsrad8k.gif (8003 bytes)