Inkjet Printer 1.

Dessa 5 sidor visar min posthistoriska sammanställning av de första svenska bläckstrålestämplarna som togs i bruk till jultrafiken 1998. Den första maskinen var en Pitney Bowes U 700 och den testades först i Göteborg. Efter en mycket kort tid fortsatte testet även i Malmö, Norrköping and Uppsala med en ny mjukvara. Ett nytt system inköptes från Siemens och installerades på  12 av de 13 terminalerna med ungefär en månads mellanrum. Klara fick ingen IRM. Först ut var Tomteboda med officiell start 1999-05-17. Under tiden som monteringen pågick så installerades nya mjukvaror och den sista terminalen i Karlstad fick sin maskin 2000-03-06. Några terminaler har mer än en maskin och därför kan olikheter förekomma. Inkopplingsdatum för de olika maskinerna finns på  auto1 Inkjet

De 4 ramarna flyttade till EXPONET - se länken http://www.japhila.cz/hof/0393/index0393a.htm

För större bild klicka på bladet du önskar se

Svensk Posthistoria

Ram 1 Ram 2 Ram 3 Ram 4 Ram 5

Ram 1 visar starten vid julen 1998 och framåt.

       
       
       
       

         Efter utökning med ett antal nya objekt samt ram 5, så fick  detta exponat 6 poäng mindre på Bofilex07 jämfört med Hallfrim06. Det är alltså väldigt godtyckligt hur olika jurymän ser på det som jag och några till kallar Moderna posthistoria