Varje tisdagskväll lyser flitens lampa i Byastuan i Hörja. Här utförs ett ideellt arbete av stora mått.

Imorgon är det åter dags för bildvisning i Hörjagården. Det är en sektion inom föreningen som åter har sammanställt cirka 100 bilder som visas under kvällen. Även den 24 mars visas bilderna och i april i samband med att Hörja IF firar 60-årsjubileum visas bilder som som har anknytning till idrottsföreningen.

Männen som möts varje tisdagskväll lägger ner ett stort arbete för att dokumentera Hörjas historia. Här finns bland annat över 3 500 porträttbilder i arkivet och en mängd andra bilder.

I markerna runt om Hörja har deltagarna dokumenterat 265 platser där det har funnits till exempel ett torp eller en kvarn, men även platser där det har begåtts brott. Alla dessa platser skall märkas ut och genom uppgifterna på skyltarna kan man sedan leta i arkiven efter mer fakta om platsen, vad som har hänt där eller vem som bodde i torpen

Det är inte bara bilder som tas om hand och arkiveras det är även föremål som gamla flintspetsar och föremål från en utgrävning av en gård från 1600-talet som låg i Vedema.
– Vi vill samla föremålen och visa dem på ett mer överskådligt vis, säger Stig Johansson

Det är många gamla bilder som har blivit digitala under arbetskvällarna och varje bild har en historia. Vid bildvisningarna är det Bertil Aronsson som berättar om bilderna. Men efter varje visning får man revidera texterna, för alltid har någon av besökarna något att tillägga. Något som herrarna tacksamt tar emot, för ibland har de stått med bilder på personer och djur där ingen kommer i håg vad personerna heter men väl hästarnas namn.
– Vi har tagit över ett arbete som startade för länge sedan, säger Stig Johansson. Det var några herrar som sysslade med släktforskning som drog igång det hela.
Med dagens digitala teknik är det lättare att visa bilderna för flera samtidigt och är det någon som vill köpa en bild så ordnar föreningen det också.